Hoppa över navigering

Policyer för Microsoft Azure Marketplace

Senaste uppdaterad januari 2018

Dessa policyer för Microsoft Azure Marketplace gäller alla utgivare och erbjudanden på Microsoft Azure Marketplace. Dessa policyer gäller i tillägg till de allmänna villkor som anges i Microsoft Marketplace Publisher-avtalet. Utgivare måste i alla lägen uppfylla de policyer som anges och/eller hänvisas till i detta dokument för att få delta i Azure Marketplace. Om en utgivare vid något tillfälle underlåter att uppfylla samtliga allmänna villkor får Microsoft ta bort utgivarens erbjudande från Azure Marketplace. Vi får uppdatera detta dokument från tid till annan.

AVSNITT 1 Grundläggande kriterier.

 1. Programvara och tjänster som erbjuds på Azure Marketplace måste uppfylla minst ett av följande kriterier:
  • Köras på Microsoft Azure: programvarans eller tjänstens primära funktion måste kunna köras på Microsoft Azure.
  • Distribuerbar till Microsoft Azure: utgivare måste i sitt erbjudandes registreringsinformation beskriva hur programvaran eller tjänsten kan distribueras på Microsoft Azure.
  • Integreras med eller utvidga en Microsoft Azure-tjänst: utgivare måste i sitt erbjudandes registreringsinformation ange vilken Azure-tjänst programvaran eller tjänsten integreras med eller utvidgar och hur detta visar sig.
 2. Utgivare måste vara belägna i ett land som Azure Marketplace har försäljning från. Azure Marketplace har för närvarande försäljning från följande länder:
  • Afghanistan, Albanien, Algeriet, Angola, Antigua och Barbuda, Argentina, Armenien, Australien, Azerbajdzjan, Bahrain, Bangladesh, Belgien, Benin, Bolivia, Bosnien och Hercegovina, Botswana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Centralafrikanska republiken, Chile, Colombia, Costa Rica, Cypern, Danmark, Dominica, Dominikanska republiken, Ecuador, Egypten, Elfenbenskusten, Eritrea, Estland, Etiopien, Fiji, Filippinerna, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Georgien, Ghana, Grekland, Guatemala, Guinea, Haiti, Honduras, Hongkong, Indien, Indonesien, Irak, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaica, Japan, Jordanien, Kambodja, Kamerun, Kanada, Kazakstan, Kenya, Komorerna, Demokratiska republiken Kongo, Republiken Kongo, Kroatien, Kuwait, Laos, Lettland, Libanon, Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Mali, Malta, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongoliet, Montenegro, Marocko, Moçambique, Nederländerna, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norge, Nya Zeeland, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Qatar, Rumänien, Ryssland, Rwanda, Saudiarabien, Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra Leone, Singapore, Slovakien, Slovenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, Sverige, Sydafrika, Sydkorea, Tadzjikistan, Tanzania, Tchad, Thailand, Tjeckien, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisien, Turkiet, Turkmenistan, Tyskland, Uganda, Ukraina, Ungern, Storbritannien, Uruguay, USA, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Vitryssland, Zambia, Zimbabwe, Österrike, Östtimor.
 3. Utgivare måste göra varje erbjudande tillgängligt i minst ett land som Azure Marketplace har försäljning till. Azure Marketplace har för närvarande försäljning till följande länder:
  • Algeriet, Argentina, Australien, Bahrain, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Chile, Colombia, Costa Rica, Cypern, Danmark, Dominikanska republiken, Ecuador, Egypten, El Salvador, Estland, Filippinerna, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Grekland, Guatemala, Hongkong, Indien, Indonesien, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Jordanien, Kanada, Kazakstan, Kenya, Kroatien, Kuwait, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malaysia, Malta, Marocko, Mexiko, Montenegro, Nederländerna, Nigeria, Norge, Nya Zeeland, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Rumänien, Ryssland, Saudiarabien, Schweiz, Serbien, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sri Lanka, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Tjeckien, Trinidad och Tobago, Tunisien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Uruguay, USA, Venezuela, Vitryssland, Österrike.
 4. Utgivare måste ha en solid finansiell ställning.
 5. Utgivarens erbjudanden på Azure Marketplace måste ha begränsad eller allmän tillgänglighet och en etablerad kundbas.
 6. Erbjudanden på Azure Marketplace får inte använda eller vara beroende av någon produkt eller komponent som inte stöds eller inte längre är kommersiellt tillgänglig.
 7. Utgivare måste tillgängliggöra detaljerad teknisk dokumentation som beskriver hur deras erbjudanden ska användas på Microsoft Azure, samt en länk till denna dokumentation i sin registreringsinformation för varje erbjudande.
 8. Utgivare måste på sin webbplats tillkännage att deras erbjudande är tillgängligt på Azure Marketplace och tillhandahålla länkar till erbjudandets registreringssida/-sidor på https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/marketplace/.
 9. Utgivare måste klassificera varje erbjudande utifrån en eller flera klassificeringstaxonomier från Microsoft, inklusive de kategorier som beskrivs i avsnitt 4 i det här dokumentet. Microsoft förbehåller sig rätten att omklassificera ett erbjudande som de betraktar som felklassificerat av utgivaren.
 10. Om utgivarens erbjudande är Microsoft Azure-certifierat, men inte körs primärt på Microsoft Azure, måste utgivaren göra en betald version av erbjudandet tillgänglig på Marketplace inom 90 dagar efter att ha publicerat en kostnadsfri version eller BYOL-version av erbjudandet på Azure Marketplace.

AVSNITT 2 Publicera erbjudanden.

 1. Utgivare måste publicera minst ett erbjudande på Azure Marketplace inom 60 dagar efter att ha verkställt Microsoft Marketplace Publisher-avtalet.
 2. Utgivare måste uppfylla de tekniska krav på integration för Azure Marketplace som anges i riktlinjerna för Marketplace-publicering, och enligt vad som vidare eventuellt anges i publiceringsportalen.

AVSNITT 3 registreringssidor för erbjudanden.

 1. Utgivare måste lämna detaljerad information om erbjudanden på sina registreringssidor för dessa, och den ska vara korrekt och aktuell. Sådan information ska, enligt vad som är tillämpligt, innefatta följande:
  • Beskrivning av erbjudandet.
   • Beskrivning av minsta erbjudande.
    • SKU-information
    • Förslagsvärde.
   • Beskrivning av rekommenderat erbjudande.
    • Detaljerad SKU-information.
    • Detaljerat förslagsvärde.
    • Funktioner: 3–5 faktautlåtanden om erbjudandet
    • Förmåner: 3–5 resultat som härrör från erbjudandets funktioner
  • Prissättningsmodell
   • Erbjudandet måste vara förenligt med prissättningsmodeller som stöds av Azure Marketplace, vilka beskrivs i avsnitt 5 i det här dokumentet.
  • Länk till uppgifter om kundsupport.
   • Utgivare måste tillhandahålla affärsmässigt rimlig kundsupport för erbjudanden på Azure Marketplace, som antingen ingår i erbjudandets användningsavgift eller som kan köpas separat som tillägg.
  • Erbjudandets resurser.
   • Resurser innefattar bland annat demovideor, skärmbilder, whitepapers, fallstudier, kundberättelser och detaljerad teknisk dokumentation om hur utgivarens erbjudande används på Microsoft Azure.
  • Policy för återbetalning till kund.
  • Användningsvillkor
  • Sekretesspolicy
 2. Utgivare får inte använda erbjudandets registreringssida till att omdirigera eller bedriva merförsäljning till Azure-kunder av annan programvara eller andra tjänster än de som är tillgängliga på Azure Marketplace. Denna begränsning gäller inte supporttjänster som utgivaren säljer utanför Azure Marketplace.
 3. Utgivare får inte inom Azure Marketplace marknadsföra sina erbjudandens tillgänglighet på andra molnplattformar.
 4. Microsoft förbehåller sig rätten att redigera och revidera detaljer på erbjudandens registreringssidor i kvalitetssäkringssyfte. Om Microsoft ändrar några detaljer i erbjudandens registreringslistor innan de publiceras på Azure Marketplace ska Microsoft informera utgivare om detta.

AVSNITT 4 Definitioner för erbjudandeklassificering.

Avbildning med virtuell maskin

Avbildning av förkonfigurerad virtuell maskin (VM) med ett fullt installerat operativsystem och ett eller flera program. Erbjudanden om avbildningar av virtuella maskiner kan innefatta en VM-avbildning eller flera, förenade av en ARM-mall.

En avbildning av en virtuell maskin ger den information som behövs för att skapa och distribuera virtuella maskiner i tjänsten Azure Virtual Machines. En avbildning består av en virtuell operativsystemhårddisk och noll eller flera virtuella datahårddiskar. Kunder kan distribuera valfritt antal virtuella maskiner från en enda avbildning.

Tillägg för virtuell maskin

VM-agenter som kan läggas till i nya VM med en rad alternativ, däribland via REST API, Azure Portal eller Azure PowerShell cmdlets. VM-tillägg kan också installeras manuellt på befintliga VM och konfigureras för antingen Windows Server- eller Linux-baserade VM.

Ett tillägg för en virtuell maskin (”VM-tillägg”) är en mekanism för installation av en programvara eller en svit programvaror på virtuella Azure-maskiner. Ett VM-tillägg kan innefatta programvara eller, efter installation på eller genom körning av en virtuell maskin, ha som funktion att ladda ned och installera en eller flera programvaror på den virtuella maskinen från en extern plats. För att klargöra: programvara eller andra data som installeras av ditt VM-tillägg, även om de hämtas från en extern plats, betraktas som innehåll i erbjudande vad detta avtal beträffar. Du är ansvarig för och måste tillhandahålla kundsupport för eventuella VM-tilläggshanterare som är associerade med dina erbjudanden om VM-tillägg.

Tjänster

Fullt hanterade tjänster för informationsarbetare, affärsanalytiker, utvecklare och professionell IT-personal för användning inom utveckling av anpassade program eller för systemhantering. Marketplace stöder tjänster av tre slag:

Programtjänster med funktionalitet som ger kunder möjlighet att snabbt utveckla program i molnskala på Azure.

 • Kunder måste ha en Azure-prenumeration för att få köpa programtjänster. Utgivare ansvarar för att mäta kundernas användning av programtjänster och rapportera denna mätinformation till Microsoft enligt vad som anges i Microsoft Marketplace Publisher-avtalet.

Webbprogram

Programpaket som kan användas till att installera och distribuera öppen källkod eller innehåll på egen webbplats eller hanteringsplattform i tjänsten Azure Websites. Webbprogram måste uppfylla Microsofts Web Application Gallery-principer.

Enligt innebörden i detta avtal är ett ”Webbprogram” ett programpaket som kunder kan använda till att installera och distribuera öppen källkod eller egna webbplatsprogram i tjänsten Azure Websites.

Katalogregisterpost

Erbjudanden som inte är tillgängliga för Azure-kunder direkt via Marketplace, men för vilka Marketplace visar en länk, ikon och programvaru-/tjänstproduktregisterpost som dirigerar kunder till utgivarens webbplats eller ger instruktioner om hur de anskaffar och använder erbjudandet på Azure. ”Endast katalog-registerpost” är ett erbjudande som inte är tillgängligt för kunder direkt via Marketplace, men för vilket Marketplace visar en länk, ikon och/eller en beskrivning som dirigerar kunder till din webbplats eller ger instruktioner om hur de anskaffar och använder erbjudandet på Azure. För att klargöra: programvara eller data som hänvisas till i ”Endast katalog-registerpost” betraktas som innehåll i erbjudande vad detta avtal beträffar.

ARM-mall

Azure Resource Manager (ARM)-mall som kan hänvisa till flera olika erbjudanden, däribland erbjudanden som publicerats av andra utgivare, som ger Azure-kunder möjlighet att distribuera ett eller flera erbjudanden på ett enhetligt och samordnat sätt.

En ”Azure Resource Manager (ARM)-mall” är en datastruktur som hänvisar till ett eller flera erbjudanden och som innehåller metadata om dessa, däribland tillhörande registreringsinformation. I Marketplace-tjänsten används ARM-mallar till att visa och ge kunder möjlighet att distribuera vissa kategorier av erbjudanden. Utgivare kan publicera ARM-mallar på Marketplace som hänvisar till flera olika erbjudanden, däribland sådana som har publicerats av andra utgivare.

Om du vill göra ett program eller en tjänst som inte tillhör någon av ovanstående kategorier tillgängligt på Azure Marketplace ber vi att du lämnar feedback i Azure Marketplace-forumet.

AVSNITT 5 Prissättningsmodeller.

I följande tabell beskrivs de prissättningsmodeller som för närvarande kan användas på Azure Marketplace. Ett erbjudande kan innefatta olika SKU för vilka olika prissättningsmodeller gäller.

Prissättningsmodell Beskrivning Tillämplig på

Kostnadsfri

Kostnadsfri SKU. Kunder debiteras inte Azure Marketplace-avgifter för användning av erbjudandet. Priser för SKU som är kostnadsfria får inte höjas till belopp över noll.

 • Avbildningar av virtuella maskiner
 • VM-tillägg
 • Tjänster
 • ARM-mallar

Kostnadsfri utvärderingsversion

(Prova nu)

Tidsbegränsad, kostnadsfri marknadsförings-SKU. Kunder debiteras inte Azure Marketplace-avgifter för användning av erbjudandet under utvärderingsperioden. När utvärderingsperioden löper ut debiteras kunder automatiskt enligt standardavgifterna för användning av erbjudandet. Marketplace kan för närvarande inte förhindra att kunder skapar flera prenumerationer på erbjudanden om kostnadsfria utvärderingsversioner. Utgivare som vill begränsa det antal prenumerationer kunder kan skapa för kostnadsfria utvärderingsversioner ansvarar för att införliva tillämpliga restriktioner i sina användningsvillkor.

 • Avbildningar av virtuella maskiner
 • Tjänster

BYOL

Bring-Your-Own-License (BYOL)-SKU. Kunder anskaffar utanför Azure Marketplace rätt att tillgå eller använda erbjudandet, och debiteras inte Azure Marketplace-avgifter för användning av erbjudandet på Azure Marketplace.

 • Avbildningar av virtuella maskiner

Månadsprenumeration

Kunder debiteras en fast månadsavgift för en prenumeration på erbjudandet. Månadsprenumerationer gäller från kundens inköpsdatum med de undantag som anges nedan, och månadsavgifter delas inte upp proportionellt vid uppsägning mitt i en månad eller för oanvända tjänster. Månadsavgifter kan delas upp proportionellt om fakturering per kalendermånad krävs enligt kundens licensvillkor, eller om kunden upp- eller nedgraderar sin prenumeration mitt i en månad. Upp- och nedgraderingar kan endast användas om utgivaren har utformat erbjudandet därefter.

 • Tjänster

Användningsbaserat

Kunder debiteras baserat på hur mycket de använder erbjudandet. För VM-avbildningar debiteras kunder en utgivarbestämd Azure Marketplace-timavgift för användning av virtuella maskiner som distribueras från avbildningarna. Timavgiften kan vara enhetlig eller variera mellan virtuella maskiner av olika storlekar. Del av timme debiteras per minut.

För Programtjänster ansvarar utgivare för att definiera måttenheten för faktureringsändamål (t.ex. antal transaktioner eller antal skickade e-postmeddelanden). Utgivare kan definiera flera mått för samma programtjänstplan. Utgivare ansvarar för att följa enskilda kunders användning per varje mätenhet som anges i erbjudandet och rapportera sådan information till Microsoft på timbasis med hjälp av rapporteringsmekanismer som Microsoft tillhandahåller. Microsoft debiterar kunder baserat på den användningsinformation som utgivaren rapporterar för den tillämpliga faktureringsperioden.

 • Tjänster
 • Avbildningar av virtuella maskiner

Utgivare har nu möjlighet att sänka sina användaravgifter för erbjudanden om virtuella maskiner som redan har publicerats. Inga andra prisändringar avseende befintliga erbjudanden gäller på Marketplace. Tills en sådan ytterligare funktion blir tillgänglig på Marketplace bör utgivare som vill ändra användaravgiften för ett erbjudande ta bort detta från Marketplace, underkastat kraven i Microsoft Marketplace Publisher-avtalet och detta dokument, och publicera ett nytt erbjudande med den nya användaravgiften.

Efter att ha publicerat ett serviceerbjudande på Marketplace måste utgivare föra egna dataloggar över tillhandahållandet av sina erbjudanden till kunder för minst de två föregående kalenderåren. I händelse av konflikt mellan uppgifter i utgivarens dataloggar och Microsofts dataloggar ska Microsofts dataloggar gälla.

AVSNITT 6 Inaktivering och borttagning av erbjudande.

 1. Microsoft förbehåller sig rätten att inaktivera eller ta bort ett erbjudande från Azure Marketplace, oavsett anledning. Anledningar till att Microsoft kan ta bort ett erbjudande innefattar, men är inte begränsade till, följande:
  • Erbjudandet har inte använts av någon kund på minst sex månader.
  • Erbjudandet har hög uppsägningsfrekvens för betalda SKU.
  • Erbjudandet får genomgående negativ feedback från kunder.
  • Erbjudandet genererar genomgående ett stort antal supportärenden.
  • Utgivaren har inte uppfyllt de allmänna villkoren i Microsoft Marketplace Publisher-avtalet, riktlinjerna för Marketplace-publicering eller detta dokument.
 2. Du kan av olika anledningar välja att ta bort ditt erbjudande från Marketplace. När ett erbjudande tas bort säkerställs att inga nya kunder kan köpa eller distribuera ditt erbjudande, men det påverkar inte befintliga kunder. Uppsägning av erbjudande innebär att tjänsten och/eller licensavtalet mellan dig och dina befintliga kunder sägs upp. Vägledning och policyer med anknytning till borttagning och uppsägning regleras av Microsoft Marketplace Publisher-avtalet (se avsnitt 7). Du kan begära borttagning eller uppsägning genom att logga ett supportärende.

AVSNITT 7 Betalningsvillkor.

Utgivare betalas tillämpliga nettointäkter för utgivare enligt vad som anges i Microsoft Marketplace Publisher-avtalet inom 45 dagar efter varje kalendermånad.

AVSNITT 8 Programvaruprodukter från Microsoft.

Microsoft tillåter att utgivare innefattar följande programvaruprodukter från Microsoft i sina avbildningserbjudanden, underkastat de allmänna villkoren i Bilaga B i Microsoft Marketplace Publisher-avtalet:

 • Windows Server®
 • SQL Server®
 • Microsoft Dynamics NAV®

AVSNITT 9 Skatter.

 1. Microsofts remitteringsländer.
  1. Följande länder är Microsofts remitteringsländer enligt vad som anges i Microsoft Marketplace Publisher-avtalet: Europeiska Unionen, Indien, Irland, Kanada, Liechtenstein, Monaco, Norge, Nya Zeeland, Puerto Rico, Schweiz, Sydkorea, USA. Australien, Saudiarabien, Taiwan och Förenade Arabemiraten är endast remitteringsländer för Microsoft avseende direktförsäljning via webben.
  2. Inom Irland debiterar Microsoft alla irländska kunder irländsk mervärdesskatt (såvida dessa inte tillhandahåller ett giltigt VAT 56B-intyg). Beträffande företagskunder inom Europeiska Unionen och Norge (belägna utanför Irland) tillämpar Microsoft nolltaxa för mervärdesskatt när de erhåller ett giltigt momsregistreringsnummer. Om inget giltigt momsregistreringsnummer erhålls debiteras kunder mervärdesskatt enligt den taxa som är tillämplig i kundens land/jurisdiktion.
  3. Microsoft debiterar alla kunder i Schweiz eller Liechtenstein Schweizisk mervärdesskatt.
 2. ISV-remitteringsländer.
  1. ISV-remitteringsländer innefattar alla länder som det finns försäljning till enligt vad som anges i avsnitt 1 (3) i denna policy, och som inte ingår i Microsofts remitteringsländer. I tillägg till detta behandlas försäljning för Australien, Saudiarabien, Taiwan och Förenade Arabemiraten via Enterprise-kanalen som ISV-remitteringsförsäljning. Vad gäller utgivare i Taiwan kan Microsoft inte bekräfta att eventuella taiwanesiska utgivare inkasserar och remitterar tillämpliga skatter.
  2. Om utgivare väljer att göra erbjudanden tillgängliga i ett ISV-remitteringsland ansvarar de helt för att fastställa sina eventuella skattemässiga skyldigheter i ett sådant ISV-remitteringsland, och bekräftar kännedom om att Microsoft för närvarande eventuellt inte kan tillhandahålla de transaktionsuppgifter som utgivare behöver för att kunna tillställa kunder skattefakturor.

AVSNITT 10 Säkerhetshändelser.

Utgivare måste rapportera misstänkta säkerhetshändelser, inklusive säkerhetsincidenter och sårbarheter, gällande deras Azure Marketplace-programvara och serviceerbjudanden till Microsoft så snart som möjligt. Utgivare ska logga ett supportärende enligt processen som beskrivs här och ange informationen som efterfrågas.