Deltagandepolicyer för Microsoft Azure Marketplace

Senast uppdaterad februari 2016

Dessa deltagandepolicyer för Microsoft Azure Marketplace gäller alla utgivare och erbjudanden på Microsoft Azure Marketplace.  Dessa policyer gäller utöver de villkor som anges i publiceringsavtalet för Microsoft Azure Marketplace.  Utgivare måste alltid följa de policyer som beskrivs och/eller hänvisas till i detta dokument för att få delta på Azure Marketplace.  Om en utgivare vid något tillfälle inte uppfyller alla villkor kan Microsoft ta bort utgivarens erbjudande från Azure Marketplace.  Vi kan uppdatera detta dokument emellanåt.

AVSNITT 1 Grundkriterier.
 1. Programvara och tjänster som tillhandahålls på Azure Marketplace måste uppfylla minst ett av följande kriterier:
  • Körs på Microsoft Azure: Programvarans eller tjänstens primära funktion måste köras på Microsoft Azure.
  • Distribuerbar till Microsoft Azure: Utgivare måste i registreringsinformationen för sitt erbjudande beskriva hur programvaran eller tjänsten distribueras på Microsoft Azure.
  • Integreras med eller utökar en Microsoft Azure-tjänst: Utgivare måste i registreringsinformationen för sitt erbjudande ange vilken Azure-tjänst programvaran eller tjänsten integreras med eller utökar och hur programvaran eller tjänsten integreras med eller utökar Azure-tjänsten.
 2. Utgivare måste tillgängliggöra varje erbjudande i minst ett köpland som stöds av Azure Marketplace. Azure Marketplace har för närvarande stöd för följande köpländer:
  • Asien och stillahavsområdet
   • Afghanistan, Australien, Bangladesh, Fiji, Georgien, Hongkong SAR, Indien, Indonesien, Japan, Kazakstan, Sydkorea, Malaysia, Mongoliet, Nepal, Pakistan, Filippinerna, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Tadzjikistan, Thailand, Tonga, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam
  • Central- och Sydamerika
   • Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela
  • Nordamerika och Karibien
   • Antigua och Barbuda, Kanada, Dominica, Dominikanska republiken, Haiti , Jamaica, Mexiko, Saint Vincent och Grenadinerna, Togo, Trinidad och Tobago, USA
  • Europa
   • Albanien, Österrike, Vitryssland, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Monaco, Montenegro, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Nederländerna, Turkiet, Ukraina, Storbritannien
  • Mellanöstern och Afrika
   • Algeriet, Angola, Armenien, Azerbajdzjan, Bahrain, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kambodja, Kamerun, Centralafrikanska republiken, Tchad, Komorerna, Demokratiska republiken Kongo, Republiken Kongo, Côte D'Ivoire, Egypten, Eritrea, Etiopien, Ghana, Guinea, Irak, Israel, Jordanien, Kenya, Kuwait, Laos, Libanon, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritius, Marocko, Moçambique, Niger, Nigeria, Oman, Qatar, Rwanda, Saudiarabien, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sydafrika, Tanzania, Timor-Leste, Tunisien, Uganda, Förenade Arabemiraten, Zambia, Zimbabwe
 3. Utgivare måste ha en god ekonomisk situation.
 4. Utgivarerbjudanden på Azure Marketplace måste ha begränsad eller allmän tillgänglighet och måste ha en etablerad kundbas.
 5. Erbjudanden på Azure Marketplace kan inte användas eller vara beroende av en produkt eller komponent som inte längre stöds eller som inte längre är kommersiellt tillgänglig.
 6. Utgivare måste tillgängliggöra detaljerad teknisk dokumentation som beskriver användning av deras erbjudanden på Microsoft Azure och måste tillhandahålla eller länka till sådan dokumentation i registreringsinformationen för varje erbjudande.
 7. Utgivare måste meddela tillgängligheten för sitt erbjudande på Azure Marketplace på sin offentliga webbplats och måste ange hyperlänkar till registreringssidorna för sina erbjudanden på http://azure.microsoft.com/marketplace/.
 8. Utgivare måste klassificera varje erbjudande utifrån en eller flera klassificeringstaxonomier som tillhandahålls av Microsoft, inklusive de kategorier som beskrivs i avsnitt 4 i detta dokument. Microsoft förbehåller sig rätten att omklassificera ett erbjudande om man anser att en utgivare har valt en felaktig klassificering.
 9. Om en utgivares erbjudande är Microsoft Azure Certified och inte primärt körs på Microsoft Azure, måste utgivaren tillgängliggöra en betald version av erbjudandet på Marketplace inom 90 dagar efter att en kostnadsfri version eller BYOL-version av erbjudandet publicerats på Azure Marketplace.
AVSNITT 2 Publiceringserbjudanden.
 1. Utgivare måste publicera minst ett erbjudande på Azure Marketplace inom 60 dagar efter att de verkställt publiceringsavtalet för Microsoft Azure Marketplace.
 2. Utgivare måste följa de tekniska kraven för Azure Marketplace för publicering enligt definitionen i publiceringsriktlinjerna för Marketplace och enligt ytterligare information på Publisher-portalen.
AVSNITT 3 Erbjudanderegistreringar.
 1. Utgivare måste ange detaljerad erbjudandeinformation på registreringssidorna för sina erbjudanden, som måste vara korrekta och aktuella. Sådan information måste, när det är tillämpligt, omfatta:
  • Beskrivning av erbjudande
   • Minimibeskrivning av erbjudande
    • SKU-information
    • Förslagsvärde
   • Rekommenderad beskrivning av erbjudande
    • Detaljerad SKU-information
    • Detaljerat förslagsvärde
    • Funktioner: 3-5 fakta om erbjudandet
    • Fördelar: 3-5 resultat som skapas av funktioner i erbjudandet
  • Prismodell
   • Erbjudandet måste vara kompatibelt med prismodeller som stöds av Azure Marketplace, enligt beskrivningen i avsnitt 5 i detta dokument.
  • Länk till information om kundsupport
   • Utgivare måste tillhandahålla kommersiellt rimlig kundsupport för erbjudanden på Azure Marketplace, antingen som ingår i användaravgifter för erbjudandet, eller som ett supporterbjudande som köps separat.
  • Resurser för erbjudande
   • Resurser omfattar bland annat demovideor, skärmbilder, white paper, fallstudier, kundrekommendationer och detaljerad teknisk dokumentation om användning av utgivarens erbjudande på Microsoft Azure.
  • Policy för återbetalning till kund
  • Användningsvillkor
  • Sekretesspolicy
 2. Utgivare får inte omdirigera eller erbjuda merförsäljning till Azure-kunder på registreringssidan för sitt erbjudande till annan programvara eller tjänster än de som är tillgängliga på Azure Marketplace. Denna begränsning gäller inte supporttjänster som utgivare säljer utanför Azure Marketplace.
 3. Utgivare får inte marknadsföra tillgänglighet för sina erbjudanden på andra molnplattformar på Azure Marketplace.
 4. Microsoft förbehåller sig rätten att redigera och ändra information på registreringssidor för erbjudanden för kvalitetssäkring. Microsoft kommer att informera utgivare före publiceringen av registreringssidorna för deras erbjudanden på Azure Marketplace om Microsoft gör några ändringar av informationen på en registreringssida.
AVSNITT 4 Definitioner av klassificeringar för erbjudanden.

Avbildning av virtuell dator

Förkonfigurerad avbildning av virtuell dator (VM) med ett fullständigt installerat operativsystem och ett eller flera program. Erbjudanden om avbildning av virtuell dator kan innefatta en enstaka VM-avbildning eller flera VM-avbildningar som kopplas ihop av en ARM-mall.

En avbildning av en virtuell dator (”Avbildning”) tillhandahåller den information som behövs för att skapa och distribuera virtuella datorer i tjänsten Azure Virtual Machines. En Avbildning består av en virtuell hårddisk med operativsystem och noll eller fler virtuella hårddiskar som datadisk. Kunder kan distribuera ett valfritt antal virtuella datorer från en enskild Avbildning.

Tillägg för virtuell dator

VM-agenter som kan läggas till i nya VM med hjälp av en rad alternativ, inklusive via REST API, Azure Portal eller Azure PowerShell-cmdlet:ar. VM-tillägg kan också installeras manuellt på befintliga VM, och kan konfigureras för antingen Windows Server- eller Linux-baserade VM.

Ett tillägg för virtuella datorer (”VM-tillägg”) är en mekanism för att installera programvara, eller en programsvit, på virtuella datorer i Azure. Ett VM-tillägg kan innehålla programvara eller hämta och installera, efter att det har installerats på eller körts av en virtuell dator, en eller flera program på den virtuella datorn från en extern plats. För tydlighetens skull anses all programvara eller andra data som installeras av ditt VM-tillägg, även om dessa hämtas från en extern plats, vara Erbjudandeinnehåll med avseende på detta Avtal. Du ansvarar för, och måste tillhandahålla support för Kunder gällande, alla VM-tilläggshanterare som är kopplade till dina VM-tilläggserbjudanden.

Tjänster

Helt hanterade tjänster som informationsarbetare, affärsanalytiker, utvecklare eller IT-proffs kan använda inom anpassad programutveckling eller systemhantering.  Marketplace har stöd för tre typer av tjänster:

 

Application Services och Data Services tillhandahåller funktioner som gör det möjligt för kunder att snabbt utveckla molnskalningsprogram på Azure. 

 • Kunder måste ha en Azure-prenumeration för att kunna köpa Application Services. Utgivare har ansvaret för att mäta kunders användning av Application Services och att rapportera användningsinformation till Microsoft, enligt beskrivningen i publiceringsavtalet för Microsoft Azure Marketplace. 
 • Kunder kan köpa Data Services antingen via en Azure-prenumeration eller utan en Azure-prenumeration via Datamarket (finns på http://datamarket.azure.com/home/). Microsoft kommer att mäta kunders användning av Data Services för fakturering.

 

SaaS-erbjudanden är färdiga Software-as-a-Service-erbjudanden som vanligtvis inte kan utökas.  Kunder kan inte köpa SaaS-erbjudanden via sina Azure-prenumerationer utan måste köpa via Datamarket med ett kreditkort.

Webbprogram

Programpaket som kan användas för att installera och distribuera plattformar för webbplatsinnehåll eller -hantering som är tillverkarspecifika eller baserade på öppen källkod i Azure Websites-tjänsten. Webbprogram måste följa Microsofts principer för galleriet för webbprogram.

I detta Avtal syftar ”Webbapp” på ett programpaket som kan användas av Kunder för att installera och distribuera tillverkarspecifika appar med öppen källkod för webbplatser i tjänsten Azure Websites.

Katalogregistrering

Erbjudanden som inte är tillgängliga för Azure-kunder direkt via Marketplace, men för vilka Marketplace innehåller en länk, ikon och programvaru-/tjänsteproduktregistrering som hänvisar kunder till utgivarens webbplats eller ger instruktioner om hur kunder erhåller och använder erbjudandet på Azure. En ”Katalogannons” är ett Erbjudande som inte är tillgängligt för Kunder direkt via Marketplace, utan som endast visas i Marketplace med en länk, ikon och/eller beskrivning som dirigerar Kunder till en webbplats eller förser Kunder med anvisningar om hur de kan skaffa och använda Erbjudandet i Azure. För tydlighetens skull ska alla program och data som en Katalogannons hänvisar till anses vara Erbjudandeinnehåll med avseende på detta Avtal.

ARM-mall

En ARM-mall (Azure Resource Manager) som kan hänvisa till flera olika erbjudanden, inklusive erbjudanden som publicerats av andra utgivare, för att Azure-kunder smidigt ska kunna distribuera ett eller flera erbjudanden på samma gång.

En ”ARM-mall (Azure Resource Manager)” är en datastruktur som hänvisar till ett eller flera Erbjudanden och innehåller metadata om Erbjudandet eller Erbjudandena, inklusive relaterad Annonsinformation. ARM-mallar används av tjänsten Marketplace för att visa och göra det möjligt för Kunder att distribuera särskilda kategorier av Erbjudanden. Utgivare kan publicera ARM-mallar i Marketplace som hänvisar till flera olika Erbjudanden, inklusive Erbjudanden som publicerats av andra utgivare.

Om du vill tillgängliggöra ett program eller en tjänst på Azure Marketplace som inte passar i någon av kategorierna ovan kan du skicka feedback på Azure Marketplace-forumet.

AVSNITT 5 Prismodeller.

I följande tabell beskrivs prismodellerna som för närvarande stöds av Azure Marketplace. Ett erbjudande kan innehålla olika SKU:er med olika prismodeller.

Prismodell Beskrivning Gäller

Kostnadsfri

Kostnadsfri SKU. Kunder debiteras inte Azure Marketplace-avgifter för användning av erbjudandet. Priser för kostnadsfria SKU:er får inte ökas till andra belopp än noll.

 • Avbildningar av virtuella datorer
 • VM-tillägg
 • Services
 • ARM-mallar

Kostnadsfri utvärderingsversion

(Prova nu)

SKU som är kostnadsfri i kampanj under begränsad tid. Kunder debiteras inte Azure Marketplace-avgifter för användning av erbjudandet under en utvärderingsperiod.  När utvärderingsperioden är slut debiteras kunder automatiskt enligt standardavgifter för användning av erbjudandet. Marketplace kan för närvarande inte förhindra att kunder skapar flera prenumerationer för erbjudanden om kostnadsfria utvärderingsversioner. Utgivare som vill begränsa antalet prenumerationer som kunder kan skapa för erbjudanden om kostnadsfria utvärderingsversioner har ansvaret för att ange lämpliga begränsningar i sina användningsvillkor.

 • Avbildningar av virtuella datorer
 • Services

BYOL

BYOL-SKU (Bring-Your-Own-License).  Kunder erhåller utanför Azure Marketplace rätten att öppna eller använda erbjudandet och debiteras inte Azure Marketplace-avgifter för användning av erbjudandet på Azure Marketplace.

 • Avbildningar av virtuella datorer

Månatlig prenumeration

Kunder debiteras en fast månadsavgift för en prenumeration på erbjudandet. Månatliga prenumerationer börjar datumet för kundens köp och månadsavgifter fördelas inte proportionellt för kunduppsägningar mitt i månaden eller vid outnyttjade tjänster.

 • Services

Användningsbaserat

Kunder debiteras utifrån omfattningen av deras användning av erbjudandet. För avbildningar av virtuella datorer debiteras kunder en timvis Azure Marketplace-avgift, som fastställs av utgivare, för användning av virtuella datorer som distribueras från avbildningarna. Timavgiften kan vara enhetlig eller variera för olika storlekar på virtuella datorer. Delvis utnyttjade timmar debiteras per minut.

För Data Services mäter Microsoft kundanvändning åt utgivare. Utgivare anger maximalt antal tillåtna transaktioner för ett dataabonnemang. Microsoft avgör när en kund har utfört maximalt antal transaktioner under en faktureringscykel och blockerar kundens åtkomst till tjänsten fram till nästa faktureringscykel. 

För Application Services har utgivare ansvaret för att definiera mätenheten för fakturering (t.ex. antal transaktioner, antal skickade e-postmeddelanden m.m.). Utgivare kan definiera flera mätare för samma Application Service-abonnemang. Utgivare har ansvaret för att spåra enskilda kunders användning för varje mätare som definieras av erbjudandet och att rapportera sådan information till Microsoft på timbasis med hjälp av rapporteringsmekanismer som tillhandahålls av Microsoft.  Microsoft debiterar kunder utifrån användningsinformationen som rapporteras av utgivare för tillämplig faktureringsperiod.

 • Services
 • Avbildningar av virtuella datorer

Marketplace har för närvarande inte stöd för möjligheten för utgivare att ändra sina användaravgifter för erbjudanden som redan har publicerats. Till dess att en sådan funktion finns tillgänglig på Marketplace måste utgivare som vill ändra användaravgifterna för ett erbjudande ta bort erbjudandet från Marketplace, enligt kraven i publiceringsavtalet för Microsoft Azure Marketplace och detta dokument, och publicera ett nytt erbjudande som innehåller de nya användaravgifterna.

AVSNITT 6 Inaktivering och borttagning av erbjudande.
 1. Microsoft förbehåller sig rätten att inaktivera eller ta bort ett erbjudande från Azure Marketplace oavsett orsak. Orsaker till att Microsoft kan ta bort ett erbjudande är bland annat:
  • Erbjudandet har inte etablerats av några kunder under sex månader eller längre;
  • Erbjudandet har många uppsägningar av betalda SKU:er;
  • Erbjudandet får konsekvent negativ feedback från kunder;
  • Erbjudandet får konsekvent många supportärenden; eller
  • Utgivaren har inte följt villkoren i publiceringsavtalet för Microsoft Azure Marketplace, publiceringsriktlinjerna för Marketplace eller detta dokument.
 2. Utgivare kan ta bort ett erbjudande med 30 dagars varsel. Efter att ett tjänsteerbjudande tagits bort måste utgivare fortsätta att tillhandahålla tjänsten till alla befintliga kunder i 90 dagar eller till dess att perioden för kundens prenumeration på tjänsteerbjudandet är slut (det alternativ som är längst). Efter att någon annan typ av erbjudande tagits bort gäller borttagning av erbjudandet endast framtida kunder, och befintliga kunder kan fortsätta att använda erbjudandet i samma omfattning som före borttagningen. Meddelanden om borttagning måste skickas till följande e-postalias: azmarketplacelegal@microsoft.com. 30 dagar efter mottagande av ett meddelande om borttagning kommer Microsoft att ta bort erbjudandet så att det inte längre är tillgängligt för nya prenumeranter och kommer att meddela erbjudandets befintliga kunder.
AVSNITT 7 Betalningsvillkor.

Tillämpliga nettointäkter för utgivare kommer att betalas till utgivare, enligt publiceringsavtalet för Microsoft Azure Marketplace, inom 45 dagar efter varje kalenderkvartal eller del av kvartal enligt följande schema:

Kvartal Kvartalsdatum Utgivarbetalning senast

Kv1

1 januari – 31 mars

15 maj

Kv2

1 april – 30 juni

15 augusti

Kv3

1 juli – 30 september

15 november

Kv4

1 oktober – 31 december

15 februari

Som ett begränsat undantag, med hänsyn till användning av erbjudanden om avbildning av virtuell dator av kunder i Azure Direct-prenumerationer, kommer Microsoft att betala nettointäkter för utgivare inom 45 dagar efter varje kalendermånad.

AVSNITT 8 Microsoft-programvaruprodukter.

Microsoft tillåter att utgivare tar med följande Microsoft-programvaruprodukter i sina avbildningserbjudanden, enligt villkoren i bilaga B till publiceringsavtalet för Microsoft Azure Marketplace:

 • Windows Server®
 • SQL Server®
 • Microsoft Dynamics NAV®
AVSNITT 9 Moms.
 1. Remitteringsländer.
  1. Följande länder är remitteringsländer, enligt publiceringsavtalet för Microsoft Azure Marketplace: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kanada, Lichtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Taiwan, Tjeckien, Tyskland, Ungern, USA, Österrike.
  2. Inom Irland debiterar Microsoft irländska företagskunder irländsk moms. Kunder inom EU som befinner sig utanför Irland debiteras endast irländsk moms om de inte har angett ett giltigt EU-momsregistreringsnummer.  Där ett giltigt EU-momsregistreringsnummer anges tillämpar Microsoft momsbefrielse/omvänd skattskyldighet.
  3. Microsoft debiterar schweizisk moms för alla kunder i Schweiz och Liechtenstein.
 2. ISV-remitteringsländer.
  1. ISV-remitteringsländer omfattar alla köpländer som inte är remitteringsländer.
  2. Om utgivare väljer att tillgängliggöra erbjudanden i ett ISV-remitteringsland, har utgivarna ensamt ansvar för att kontrollera sin eventuella momsskyldighet i ISV-remitteringslandet, och bekräftar att Microsoft för närvarande kanske inte har möjlighet att tillhandahålla de transaktionsuppgifter som krävs för att utgivare ska kunna tillhandahålla momsfakturor till kunder.