Riktlinjer för Microsoft Azure Certified

Senast uppdaterad februari 2016

Microsoft Azure Certified är ett partnerprogram som gör att dina programlösningar kan köras på eller integreras med Microsoft Azure. Certifieringen innebär också att kunderna vet att de får den kvalitet som de räknar med. Följande kurser ingår:

Vår senaste programkurs, Microsoft Azure Certified för SaaS, certifierar SaaS-lösningar skapade av oberoende programvaruleverantörer (ISV:er). Den gör att SaaS ISV:er kan integrera med Azure-plattformen via fem Azure-tjänster:

 • Microsoft Power BI
 • Azure Active Directory
 • Logikappar i Azure Apptjänst
 • Microsoft Intune (hantering av mobilprogram)
 • Cortana Analytics Suite

Syftet med detta dokument är att tillhandahålla riktlinjer för hur förslagsvärdet för Microsoft Azure-certifieringen ska framföras till kunderna och hur Microsoft Azure Certified-logotypen får användas.

Kvalificering för programförmåner

Microsoft Azure Certified för SaaS

Du får programförmåner när programmet certifieras. För att kunna ansöka om certifieringen måste du logga in med Azure Active Directory och sedan göra något av följande (minst ett alternativ):

 • Skapa ett innehållspaket för Microsoft Power BI
 • Grafisk användaretablering och information om organisationen med Azure Active Directory
 • Integrera SDK för hantering av mobilprogram i Intune i ditt program
 • Skapa ett insiktspaket med Cortana Analytics Suite
 • Registrera ett API med logikappar
Microsoft Azure Certified för Azure Virtual Machines och utvecklartjänster

Du får programförmåner när programmet certifieras. Kvalificering för Microsoft Azure Certified-programmet för Virtual Machines och utvecklartjänster baseras på tillgängligheten i Azure Marketplace. Nedan visas aktuell kvalificering för erbjudanden i Azure Marketplace.

 • Avbildningar av virtuella datorer – kvalificerade
 • Tillägg för virtuell dator – inte kvalificerade
 • Tjänster – inte kvalificerade
 • Webbapp – inte kvalificerade
 • Katalogregistrering – inte kvalificerade
 • ARM-mallar – inte kvalificerade

Användning av logotyp

När programmet är certifierat får du Microsoft Azure Certified-logotypen. Nedan beskrivs hur du kan använda logotypen för att belysa att din produkt är certifierad med Microsoft Azure Certified.

Placering:

Du kan använda logotypen på din egen webbplats på en sida som handlar om programmet. Logotypen ska inte placeras på ett sätt så att det antyder att alla andra program också är certifierade. Den ska inte heller placeras på en ”partnersida” som antyder att du är en Microsoft-partner. Logotypen ska alltid länka till http://azure.com/certified där kunder kan få mer information om Microsoft Azure Certified-programmet.

Frizon och minsta storlek:

Använd en tillräckligt stor frizon runt logotypen som motsvarar höjden på bokstaven M i aktivitetsikonen. Logotypen bör inte vara mindre än 0,5 tum × 0,5 tum. Tillgängliga filtyper är PNG (för användning online) och PDF (för utskrifter)

Meddelande till kunderna

Microsoft Azure Certified informerar kunderna om att din lösning har testats och uppfyller höga kvalitetskrav. När ditt program har certifierats kan du ta med denna information i ditt eget marknadsföringsmaterial. Se till att dina meddelanden är specifika för de program som certifierats, istället för breda, övergripande påståenden.

Korrekt meddelande till kunderna:

 • Contosos program är certifierat för att köras i Microsoft Azure.
 • Contosos program är Microsoft Azure Certified.
 • Vi har certifierat detta program att köras i Microsoft Azure.
 • Vi har förtestat att detta program kan köras i Microsoft Azure.
 • Vi har stöd för att det här programmet kan köras i Microsoft Azure.

Fel:

 • Contoso är Microsoft Azure Certified.
 • Vi är certifierade i Microsoft Azure.
 • Vi är en Microsoft-partner.
 • Vi är en Microsoft Azure Certified-partner.

Förklara värdet av Microsoft Azure Certified

Dina kunder vill veta vilket värde de får ut av Microsoft Azure Certified. Ditt meddelande bör som regel innehålla något av följande kärnvärden för kunder i Microsoft Azure Certified:

 • Du kan vara trygg när du använder Microsoft Azure Certified-lösningar eftersom du vet att Microsoft och leverantören har granskat dess kompatibilitet med Microsoft Azure noggrant.
 • Med Microsoft Azure Certified-program och tjänster kan du hämta dina verksamhetskritiska arbetsbelastningar till molnet med Microsoft Azure.

Om lösningen publiceras i Azure Marketplace:

 • Hitta, köp och distribuera Microsoft Azure Certified-program och tjänster enkelt i Azure Marketplace.
 • Tack vare att Contosos program är Microsoft Azure Certified kan företagskunder enkelt hitta, köpa och distribuera produkten i Azure Marketplace och man kan garantera teknisk kompatibilitet för kunder som vill köra befintliga Contoso-produktlicenser i Azure.

Azure Marketplace-meddelande

Det är bra om kunderna får tydliga meddelanden som förklarar var de kan köpa eller distribuera din produkt i Azure, vilken du länkar till direkt med en URL till produktannonsen i Azure Marketplace.

Rätt:

 • Azure Marketplace
 • Marketplace (endast som förkortat namn efter att det fullständiga namnet har använts minst en gång)

Fel:

 • Azure-galleriet för virtuella datorer
 • Azure-galleriet