Azure Support

Teknisk support och faktureringssupport

Microsoft Endpoint Protection för sekretesspolicy avseende Technology Preview för Azure-kunder

Senast uppdaterad: Mars 2012

Microsoft värnar om din integritet och arbetar hårt för att leverera programvara som ger optimala prestanda, effektivitet och användarvänlighet. Denna sekretesspolicy förklarar praxis för datainsamling och användning i Microsoft Endpoint Protection för Azure, CTP ("Azure EPP").  Detta är en preliminär underrättelse som fokuserar på funktioner vilka kommunicerar med internet och är inte avsedd att vara en fullständig förteckning.

Microsoft Endpoint Protection för Azure skyddar Azure-operativsystemet som kör Azure-tjänsterna i molnet mot skadlig kod. En Azure SDK-importmodul tillhandahålls för aktivering och konfigurering av skyddet mot skadlig kod som en del av distributionen av Azure-tjänsten. Under tjänstdistributionen installeras skydd mot skadlig kod, och uppdateras på alla virtuella datorer som Azure-rollen körs på.

Med Microsoft Endpoint Protection för Azure kan du skydda virtuella datorer mot skadlig programvara (skadlig kod) som virus, spionprogram och andra potentiellt skadliga program.

Du kan skydda virtuella datorer mot skadlig kod och annan oönskad programvara på tre sätt:

  • Realtidsskydd. Microsoft Endpoint Protection för Azure varnar dig om skadlig kod, spionprogram eller annan potentiellt oönskad programvara försöker installera sig själv eller köra på den virtuella datorn. Du varnas också om program försöker ändra viktiga Windows-inställningar.
  • Genomsökningsalternativ. Med Microsoft Endpoint Protection för Azure kan du söka efter hot, virus, spionprogram eller annan potentiellt oönskad programvara som kan ha installerats på den virtuella datorn. Du kan schemalägga genomsökningarna så att de körs regelbundet och välja att eventuella skadliga program som identifieras ska tas bort automatiskt.
  • Identifiering/åtgärd. Om skadlig programvara identifieras på den virtuella datorn vidtas särskilda åtgärder automatiskt för att ta bort den skadliga programvaran och skydda den virtuella datorn mot ytterligare infektionsrisk. När den skadliga programvaran har tagits bort kan det hända att vissa Windows-inställningar återställs automatiskt av Microsoft Endpoint Protection för Azure (t.ex. din startsida och sökleverantör).

Insamling och användning av din information

Den information som vi samlar in från dig används av Microsoft och Microsofts bolag för att tillhandahålla de funktioner som du använder samt för att tillgängliggöra de tjänster eller genomföra de transaktioner som du har begärt eller godkänt.  Vi kan också använda informationen i syfte att analysera och förbättra Microsofts produkter och tjänster.

Vi kan eventuellt skicka en del obligatoriska tjänstrelaterade meddelanden, t.ex. välkomstbrev, fakturapåminnelser, information om tekniska problem med tjänsten och säkerhetsinformation. För vissa Microsoft-tjänster skickar vi regelbundet ut medlemsbrev som betraktas som en del av tjänsten. Vi kan ibland be om din feedback, bjuda in dig att delta i undersökningar eller skicka reklam om andra produkter och tjänster från Microsoft och våra bolag.

För att göra din kommunikation med Microsoft mer enhetlig och personligt anpassad kan information som samlas in via en Microsoft-tjänst kombineras med information som erhålls via andra Microsoft-tjänster. Vi kan också komplettera den information som vi samlar in med information från andra företag. Vi kan exempelvis använda tjänster från andra företag för att fastställa det geografiska området baserat på din IP-adress och därigenom anpassa vissa tjänster till var du bor.

Utöver vad som anges i den här sekretesspolicyn överförs ingen personlig information som du uppger till tredje part utan ditt tillstånd. Vi kan ibland anlita andra företag som tillhandahåller begränsade tjänster för vår räkning, t.ex. för förpackning, transport och produktleverans, för att svara på frågor om produkter eller tjänster, för att bearbeta anmälningar till evenemang eller för att genomföra statistiska analyser av våra tjänster. Vi ger bara dessa företag den personliga information som krävs för att de ska kunna tillhandahålla tjänsten, och de får inte använda den informationen i något annat syfte.

Microsoft kan komma att använda och/eller lämna ut information om dig, inklusive innehåll i vår kommunikation med dig, om detta krävs för att: (a) åtlyda gällande lagstiftning eller fullfölja krav i samband med en juridisk process, (b) skydda rättigheter eller egendom som tillhör Microsoft eller våra kunder (inklusive efterlevnaden av våra avtal eller principer som reglerar din användning av tjänsterna) eller (c) agera i god tro då det finns skäl att tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att skydda den personliga säkerheten för Microsofts anställda, kunder eller allmänheten.  Vi kan även komma att lämna ut personlig information i anslutning till en företagstransaktion, t.ex. en sammanslagning eller försäljning av tillgångar.

Information som samlas in av eller som skickas till Microsoft via Azure EPP kan lagras och bearbetas i USA eller i ett annat land där Microsoft eller Microsofts bolag eller tjänstleverantörer bedriver verksamhet. Microsoft följer avtalet för integritetsskydd som framställts av det amerikanska handelsdepartementet angående insamling, användning och bevarande av data från EU, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz. 

Insamling och användning av information om din virtuella dator

När du använder programvara med Internetaktiverade funktioner skickas information om din virtuella dator ("standardinformation om datorn") till de webbplatser som du besöker och de onlinetjänster som du använder. Microsoft använder standardinformation om datorn i syfte att tillhandahålla Internetaktiverade tjänster, för att förbättra våra produkter och tjänster samt för att genomföra statistiska analyser. Standardinformation om datorn omfattar vanligtvis information som din IP-adress, operativsystemversion, webbläsarversion och dina lands- och språkinställningar. I vissa fall kan informationen även omfatta maskinvaru-ID:t, som anger enhetstillverkare, enhetsnamn och enhetsversion. Om en särskild funktion eller tjänst skickar information till Microsoft skickas även standardinformation om datorn. 

Eftersom det här är en förhandsversion av programvaran är vissa av de Internetaktiverade funktionerna aktiverade som standard så att vi kan samla in tillräckligt med information om hur programvaran fungerar för att därigenom förbättra den slutgiltiga, kommersiella utgåvan. Standardinställningarna i den här förhandsversionen överensstämmer inte nödvändigtvis med konfigurationen av dessa funktioner i den kommersiella utgåvan.

Sekretessinformationen för respektive Azure EPP-funktion, programvara eller tjänst som anges i den här sekretesspolicyn beskriver vilken ytterligare information som samlas in och hur den används.

Så här skyddas din information

Microsoft arbetar hårt för att skydda din personliga information. Vi använder många olika säkerhetstekniker och -processer för att skydda din information från obehörig åtkomst, användning eller utelämning.

Ändringar i den här sekretesspolicyn

Vi kan komma att uppdatera den här sekretesspolicyn för att återspegla ändringar i våra produkter och tjänster och till följd av feedback från våra kunder. När vi gör det uppdaterar vi datumet vid "senast uppdaterad" överst i sekretesspolicyn. I samband med ändringar av innehållet i den här sekretesspolicyn eller i hur Microsoft använder din personliga information, meddelar vi dig antingen genom att publicera ett meddelande om ändringen innan den implementeras eller genom att skicka ett meddelande direkt till dig. Vi uppmuntrar dig att regelbundet läsa den här sekretesspolicyn så att du håller dig uppdaterad om hur Microsoft skyddar din personliga information.

Mer information

Microsoft välkomnar dina kommentarer om den här sekretesspolicyn. Om du har frågor om den här sekretesspolicyn eller om du anser att vi inte följer den, ber vi dig att kontakta oss här

Microsoft Privacy

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Specifika funktioner

Historik

Vad den här funktionen gör: Den här funktionen tillhandahåller en lista över all skadlig kod eller misstänkt skadlig kod som Microsoft Endpoint Protection för Azure har detekterat på den virtuella datorn, och en lista över de åtgärder som vidtogs när den skadliga koden detekterades. Informationen som visas på fliken Historik omfattar objekt som identifierats för alla användare, inte per enskild användare.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: En lista över all skadlig kod eller misstänkt skadlig kod som Microsoft Endpoint Protection för Azure har detekterat på den virtuella datorn och en lista över de åtgärder som vidtogs lagras på den virtuella datorn. Dessa listor innehåller information om aktivitet från Microsoft Endpoint Protection för Azure för alla lokala användare på den virtuella datorn. Listorna skickas till Microsoft som en del av ditt basmedlemskap i MAPS.

Valmöjligheter och kontroll: Historiklistorna kan tas bort av administratören för en virtuell Azure-dator. Som standard visas alla poster för alla användare. Om du bara vill att administratören på den virtuella datorn ska kunna visa alla poster avmarkerar du alternativet Tillåt alla användare att se alla resultat i Historik på fliken Avancerat på fliken Inställningar.

Automatisk sökning efter skadlig kod

Vad den här funktionen gör: Microsoft Endpoint Protection för Azure innehåller en funktion för automatisk genomsökning som söker igenom den virtuella datorn och varnar dig om skadlig kod detekteras. Du kan aktivera eller inaktivera den automatiska genomsökningen och ändra hur ofta och på vilket sätt genomsökningarna ska köras på fliken Inställningar i Microsoft Endpoint Protection för Azure. Du kan även välja vilka åtgärder som ska vidtas automatiskt med den programvara som Microsoft Endpoint Protection för Azure detekterar under en schemalagd genomsökning.  Vid allvarliga hot vidtas vissa åtgärder automatiskt för att ta bort den skadliga programvaran och skydda den virtuella datorn mot ytterligare infektion. När den skadliga programvaran har tagits bort kan det hända att vissa Windows-inställningar återställs automatiskt av Microsoft Endpoint Protection för Azure (t.ex. din startsida och sökleverantör).

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: En lista över all skadlig kod eller misstänkt skadlig kod som Microsoft Endpoint Protection för Azure har detekterat på den virtuella datorn och en lista över de åtgärder som vidtogs lagras på den virtuella datorn. Dessa listor innehåller information om aktivitet från Microsoft Endpoint Protection för Azure för alla lokala användare på den virtuella datorn. Listorna skickas till Microsoft som en del av ditt basmedlemskap i MAPS.

Valmöjligheter och kontroll: Funktionen för automatisk genomsökning är aktiverad som standard.  Även om det inte rekommenderas kan du inaktivera funktionen på fliken Inställningar i Microsoft Endpoint Protection för Azure.

Realtidsskydd

Vad den här funktionen gör: Funktionen för realtidsskydd i Microsoft Endpoint Protection för Azure varnar dig om virus, spionprogram eller annan potentiellt oönskad programvara försöker installera sig själv eller köra på den virtuella datorn. Du kan även välja vilka åtgärder som ska vidtas automatiskt med programvara vid hot av låg- och medelhög karaktär som Microsoft Endpoint Protection för Azure detekterar.  Vid allvarliga hot vidtas vissa åtgärder automatiskt för att ta bort den skadliga programvaran och skydda den virtuella datorn mot eventuell ytterligare infektion. När den skadliga programvaran har tagits bort kan det hända att vissa Windows-inställningar återställs automatiskt av Microsoft Endpoint Protection för Azure (t.ex. din startsida och sökleverantör).

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: En lista över all skadlig kod eller misstänkt skadlig kod som Microsoft Endpoint Protection för Azure har detekterat på den virtuella datorn och en lista över de åtgärder som vidtogs lagras på den virtuella datorn. Dessa listor innehåller information om aktivitet från Microsoft Endpoint Protection för Azure för alla lokala användare på den virtuella datorn. Listorna skickas till Microsoft som en del av ditt basmedlemskap i MAPS.

Valmöjligheter och kontroll: Realtidsskydd är aktiverat som standard.  Även om det inte rekommenderas kan du inaktivera realtidsskydd via fliken Inställningar i Microsoft Endpoint Protection för Azure.

Shell-tillägg

Vad den här funktionen gör: Shell-tillägg är ett genomsökningsverktyg som du kan använda till att välja ut specifika filer och/eller mappar som du vill genomsöka med Microsoft Endpoint Protection för Azure.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: En lista över all skadlig kod eller misstänkt skadlig kod som Microsoft Endpoint Protection för Azure har detekterat på den virtuella datorn och en lista över de åtgärder som vidtogs lagras på den virtuella datorn. Dessa listor innehåller information om aktivitet från Microsoft Endpoint Protection för Azure för alla lokala användare på den virtuella datorn. Listorna skickas till Microsoft om du har registrerat dig för ett basmedlemskap i MAPS.

Valmöjligheter och kontroll: Shell-tilläggsfunktionen är ett manuellt verktyg som du själv väljer om du vill använda eller inte.

MAPS (Microsoft Active Protection Service)

Vad den här funktionen gör: MAPS-communityn (Microsoft Active Protection Service) mot skadlig kod är en frivillig, global grupp som består av Microsoft Endpoint Protection för Azure-användare. Om Microsoft Endpoint Protection för Azure är aktiverat kan MAPS skicka rapporter om skadlig kod och andra former av potentiellt oönskad programvara till Microsoft.  Om en MAPS-rapport innehåller information om skadlig kod eller potentiellt oönskad programvara som kan avlägsnas av Microsoft Endpoint Protection för Azure, laddar MAPS ned den senaste signaturen för att åtgärda den.   MAPS kan också hitta ”falskt positiva resultat” (när något som först identifieras som skadlig kod visar sig inte vara det) och åtgärda dem.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: Den här funktionen skickar rapporter om skadlig kod och oönskad programvara till Microsoft. Rapporterna innehåller information om filerna eller apparna i fråga, t.ex. filnamn, kryptografisk hash, leverantör, storlek och datumstämplar. MAPS kan dessutom samla in fullständiga URL:er som anger filens ursprung. Den här informationen kan ibland innehålla personlig information som söktermer eller data som angetts i formulär. Rapporterna kan också innehålla information om vilka åtgärder du vidtog när Microsoft Endpoint Protection för Azure meddelade dig om att programvara detekterats. MAPS-rapporterna innehåller den här informationen för att Microsoft ska kunna bedöma hur effektivt Microsoft Endpoint Protection för Azure kan detektera och ta bort skadlig kod och potentiellt oönskad programvara.

Om både Microsoft Endpoint Protection för Azure och MAPS är aktiverade på den virtuella datorn skickas MAPS-rapporter automatiskt till Microsoft om:

  • Microsoft Endpoint Protection för Azure detekterar program eller ändringar av din virtuella dator som gjorts av program som ännu inte har riskanalyserats.
  • Microsoft Endpoint Protection för Azure vidtar åtgärder mot skadlig kod (enligt den automatiska åtgärdsplanen) när de detekteras.
  • Microsoft Endpoint Protection för Azure genomför en schemalagd genomsökning och vidtar automatiskt åtgärder mot program som detekteras i enlighet med dina inställningar.

Om MAPS rapporterar ny skadlig kod till Microsoft som kan avlägsnas av Microsoft Endpoint Protection för Azure, laddas automatiskt nya signaturer ned till den virtuella datorn så att du snabbare kan skydda datorn mot potentiella hot.

Du kan gå med i MAPS med ett basmedlemskap eller avancerat medlemskap. Om du väljer att aktivera MAPS (t.ex. om du väljer inställningarna vid installationen av Microsoft Endpoint Protection för Azure) registreras du med ett basmedlemskap. Rapporter för basmedlemmar innehåller den information som beskrivs i det här avsnittet. Rapporter för avancerade medlemmar är mer omfattande och kan ibland innehålla personlig information från exempelvis filsökvägar och partiella minnesdumpar. De här rapporterna och rapporter från andra Microsoft Endpoint Protection för Azure-användare som deltar i MAPS hjälper oss att snabbare upptäcka nya hot. Definitioner skapas sedan för den skadliga koden för appar som uppfyller analysvillkoren, och de uppdaterade definitionerna görs tillgängliga för alla användare via Windows Update.

Om du går med i MAPS med ett basmedlemskap eller avancerat medlemskap kan Microsoft begära en exempelrapport. Den här rapporten innehåller särskilda filer från din virtuella dator som Microsoft misstänker kan vara oönskad programvara. Rapporten används för vidare analys. Du tillfrågas varje gång om du vill skicka exempelrapporten till Microsoft.

För att skydda din integritet krypteras rapporterna som skickas till Microsoft.

Så här används informationen: MAPS-rapporter används i syfte att förbättra Microsofts programvara och tjänster. Rapporterna kan också användas för statistiska ändamål eller i andra testnings- och analyssyften, samt för att generera definitioner. Endast Microsofts anställda, leverantörer och partner som behöver rapporterna för att kunna utföra sitt arbete får tillgång till dem. MAPS samlar inte avsiktligt in personlig information. Eventuell personlig som samlas in via MAPS används inte av Microsoft för att identifiera eller kontakta dig.

Valmöjligheter och kontroll: Basmedlemskap är standardmedlemskapet för MAPS för Microsoft Endpoint Protection för Azure. Efter installationen kan du när som helst ändra ditt MAPS-medlemskap eller MAPS-inställningarna från Verktyg-menyn i Microsoft Endpoint Protection för Azure i Kontrollpanelen. Observera att MAPS bara fungerar om Microsoft Endpoint Protection för Azure har aktiverats på den virtuella datorn.

Customer Experience Improvement Program

Vad den här funktionen gör: CEIP (Customer Experience Improvement Program) identifierar trender och användningsmönster genom att samla in grundläggande information om din maskinvarukonfiguration och om hur du använder vår programvara och våra tjänster. CEIP samlar också in information om vilken typ av fel och antalet fel som du stöter på, information om program- och maskinvaruprestanda samt hur snabbt tjänsterna körs. Vi samlar inte in ditt namn, din adress eller annan kontaktinformation.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: Mer information om vilken information som samlas in, bearbetas eller överförs via CEIP finns i sekretesspolicyn för CEIP på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=52097.

Så här används informationen: Vi använder den här informationen i syfte att förbättra kvaliteten, tillförlitligheten och prestanda i Microsofts programvara och tjänster.

Valmöjligheter/kontroll:  CEIP är aktiverat som standard.  Efter installationen kan du inaktivera CEIP när du vill från motsvarande dialogruta i CEIP. Öppna länken Customer Experience Improvement Program på Hjälp-menyn och markera alternativknappen Gå inte med.