Hoppa till huvudinnehåll

Azure Support

Teknisk support och faktureringssupport

Integritetspolicy för förhandsversion av Microsoft Endpoint Protection för Azure-kundteknik

Senast uppdaterad: Mars 2012

Microsoft förbinder sig att skydda din integritet och samtidigt leverera programvara med den prestanda, kraft och användarvänlighet som du vill att din dator ska ha. I denna integritetspolicy beskrivs flera av de tillvägagångssätt för insamling och användning av uppgifter som tillämpas i Microsoft Endpoint Protection for Azure, CTP (”Azure EPP”). Detta är ett preliminärt utlämnande som fokuserar på funktioner som kommunicerar med Internet, och är inte avsett att utgöra en uttömmande lista.

Microsoft Endpoint Protection för Azure ger skydd mot skadlig kod för Azure-operativsystemet som kör Azure-tjänster i molnet. En Azure SDK-importmodul tillhandahålls för att aktivera och konfigurera skydd mot skadlig kod som en del av en Azure-tjänstdistribution. Under tjänstedistributionen installeras och uppdateras program mot skadlig kod i varje Azure-roll virtuell dator (VM).

Microsoft Endpoint Protection för Azure hjälper dig att skydda din virtuella dator från skadlig programvara (skadlig kod) som virus, spionprogram och annan programvara som kan orsaka skada.

Den erbjuder tre olika sätt som hjälper till att skydda din virtuella dator från skadlig kod och annan potentiellt oönskad programvara:

  • Realtidsskydd. Microsoft Endpoint Protection för Azure varnar dig när skadlig kod, spionprogram eller potentiellt oönskad programvara försöker installeras eller köras på din virtuella dator. Den varnar dig också när program försöker ändra viktiga inställningar i Windows.
  • Alternativ för genomsökning. Du kan använda Microsoft Endpoint Protection för Azure för att söka efter hot, virus, spionprogram och annan potentiellt oönskad programvara som kan finnas installerad på din virtuella dator, schemalägga regelbundna genomsökningar och automatiskt ta bort eventuell skadlig programvara som upptäcks under en genomsökning.
  • Identifiering/reparation. Om skadlig programvara upptäcks på din virtuella dator vidtas vissa åtgärder automatiskt för att ta bort den skadliga programvaran och skydda din virtuella dator från potentiell vidare infektion. När den skadliga programvaran tas bort kan även Microsoft Endpoint Protection för Azure återställa en del inställningar i Windows (till exempel din startsida och sökleverantör).

Insamling och användning av din information

Den information vi samlar in från dig kommer att användas av Microsoft och dess reglerade dotterbolag och koncernbolag för att möjliggöra de funktioner du använder och för att tillhandahålla de tjänster eller utföra de transaktioner du har begärt eller godkänt. Den kan också användas för att analysera och förbättra Microsofts produkter och tjänster.

Vi kan skicka vissa obligatoriska tjänstemeddelanden som välkomstbrev, fakturapåminnelser, information om tekniska tjänsteproblem och säkerhetsmeddelanden. Vissa Microsoft-tjänster kan skicka periodiska medlemsbrev som anses vara en del av tjänsten. Vi kan då och då be dig om feedback, bjuda in dig att delta i undersökningar eller skicka reklambrev för att informera dig om andra produkter eller tjänster från Microsoft och dess koncernbolag.

För att kunna erbjuda dig en mer konsekvent och personlig upplevelse i dina interaktioner med Microsoft kan information som samlas in via en Microsoft-tjänst kombineras med information som har erhållits genom andra Microsoft-tjänster. Vi kan också komplettera informationen som vi samlar in med information som har erhållits från andra företag. Vi kan till exempel använda tjänster från andra företag som gör det möjligt för oss att härleda ett allmänt geografiskt område baserat på din IP-adress för att anpassa vissa tjänster till ditt geografiska område.

Utöver vad som beskrivs i denna policy kommer inte personliga uppgifter som du tillhandahåller att överföras till tredje man utan ditt samtycke. Microsoft anlitar ibland andra företag för att tillhandahålla begränsade tjänster för vår räkning, som till exempel att paketera, skicka och leverera köp och andra postförsändelser, besvara kundfrågor om produkter eller tjänster, behandla evenemangsregistrering eller utföra statistisk analys av våra tjänster. Vi tillhandahåller endast dessa företag de personliga uppgifter de behöver för att leverera tjänsten och de har inte rätt att använda den informationen i något annat syfte.

Microsoft har rätt att få tillgång till eller röja information om dig, inklusive innehållet i dina kommunikationer, för att: (a) följa gällande lagstiftning eller reagera på lagenliga anspråk eller rättsliga åtgärder, (b) skydda rättigheter eller egendom som tillhör Microsoft eller våra kunder, inklusive upprätthållande av våra avtal eller policys som reglerar din användning av tjänsterna eller (c) handla i enlighet med en övertygelse i god tro om att sådan tillgång till eller sådant avslöjande av information är nödvändigt för att skydda den personliga säkerheten för Microsofts anställda, kunder eller allmänheten. Vi kan också komma att avslöja personlig information som del av en företagstransaktion såsom en fusion eller en försäljning av tillgångar.

Information som samlas in av eller skickas till Microsoft av Azure EPP kan lagras och behandlas i USA eller i ett annat land där Microsoft eller dess koncernbolag, dotterbolag eller tjänsteleverantörer bedriver verksamhet. Microsoft efterlever Safe harbor-programmet som har utarbetats av USA:s Handelsdepartement angående insamling, användning och bevarande av data från Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz. 

Insamling och användning av information om din virtuella dator

När du använder programvara med Internet-aktiverade funktioner skickas information om din virtuella dator (”standardinformation om datorer”) till de webbplatser som du besöker och de onlinetjänster du använder. Microsoft använder standardinformation om datorer för att tillhandahålla Internet-aktiverade tjänster till dig, för att förbättra våra produkter och tjänster och för statistisk analys. Standardinformation om datorer omfattar vanligtvis information som exempelvis din IP-adress, operativsystemversion, webbläsarversion samt dina regionala inställningar och språkinställningar. I vissa fall innehåller även standardinformation om datorer maskinvaru-ID, som anger enhetens tillverkare och enhetens namn och version. Om en särskild funktion eller tjänst skickar information till Microsoft kommer även standardinformation om datorer att skickas. 

Eftersom detta är en förhandsversion av programvaran är vissa av dessa Internetaktiverade funktioner aktiverade som standard, så att vi kan samla in tillräckligt med information om hur programvaran fungerar för att förbättra det kommersiellt tillhandahållna programmet. Standardinställningarna i den här förhandsversionen av programvaran återspeglar inte nödvändigtvis hur dessa funktioner kommer att konfigureras i kommersiellt tillhandahållna program.

Sekretessuppgifterna för varje Azure EPP-funktion, -programvara eller -tjänst som anges i denna integritetspolicy beskriver vilken ytterligare information som samlas in och hur den används.

Skydd av dina uppgifter

På Microsoft värnar vi om att skydda din informations säkerhet. Vi använder olika säkerhetstekniker och -procedurer för att skydda din information från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kommer ibland att uppdatera denna integritetspolicy för att återspegla förändringar i våra produkter, tjänster och feedback från kunder. När vi anslår ändringar, ändrar vi även datumet för ”senast uppdaterad” överst i detta dokument. Om vi gör större ändringar i integritetspolicyn eller i hur Microsoft kommer att använda dina personliga uppgifter meddelar vi dig antingen genom att anslå ett meddelande om sådana förändringar innan vi genomför ändringen eller genom att skicka ett meddelande direkt till dig. Vi rekommenderar att du regelbundet läser igenom denna policy så att du vet hur Microsoft skyddar din information.

Mer information

Du är välkommen att kontakta Microsoft om du har synpunkter vad gäller denna integritetspolicy. Om du har frågor om denna integritetspolicy eller anser att vi inte håller oss till den kan du kontakta oss här

Microsoft Privacy

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Särskilda funktioner

Historik

Vad den här funktionen gör: Den här funktionen ger en lista över all skadlig kod eller misstänkt skadlig kod som Microsoft Endpoint Protection för Azure har upptäckt på din virtuella dator och de åtgärder som vidtogs när dessa program upptäcktes. Informationen som visas på fliken Historik gäller för poster som har upptäckts för alla användare, inte per användare.

Information som samlas in, behandlas eller överförs: En lista över all skadlig kod eller misstänkt skadlig kod som Microsoft Endpoint Protection för Azure har identifierat på din virtuella dator och de åtgärder som vidtagits för dessa objekt, lagras på din virtuella dator. Dessa listor omfattar Microsoft Endpoint Protection för Azure-aktivitet för alla lokala användare på den virtuella datorn. Listorna skickas till Microsoft som en del av ditt grundläggande medlemskap i MAPS.

Urval och styrning: Historiklistor kan tas bort av administratören för Azure virtuell dator. Som standard visas alla objekt för alla användare. Om endast administratören för den lokala virtuella datorn ska ha behörighet att visa alla poster går du till fliken Inställningar, väljer fliken Avancerat och avmarkerar alternativet ”Tillåt alla användare att visa fullständiga historikresultat”.

Automatisk genomsökning efter skadlig kod

Vad den här funktionen gör: Microsoft Endpoint Protection för Azure innehåller en automatisk genomsökningsfunktion som söker igenom din virtuella dator och varnar dig om skadlig kod upptäcks. Du kan aktivera eller inaktivera den automatiska genomsökningen och ändra frekvensen och typen för genomsökningar på fliken Inställningar i Microsoft Endpoint Protection för Azure. Du kan också välja vilka åtgärder som vidtas automatiskt på programvara som Microsoft Endpoint Protection för Azure upptäcker under en planerad genomsökning. För allvarliga hot vidtas vissa åtgärder automatiskt som standard för att avlägsna den skadliga programvaran och skydda din virtuella dator från potentiell vidare infektion. När den skadliga programvaran tas bort kan även Microsoft Endpoint Protection för Azure återställa en del inställningar i Windows (till exempel din startsida och sökleverantör).

Information som samlas in, behandlas eller överförs: En lista över all skadlig kod eller misstänkt skadlig kod som Microsoft Endpoint Protection för Azure har identifierat på din virtuella dator och de åtgärder som vidtagits för dessa objekt, lagras på din virtuella dator. Dessa listor omfattar Microsoft Endpoint Protection för Azure-aktivitet för alla lokala användare på den virtuella datorn. Listorna skickas till Microsoft som en del av ditt grundläggande medlemskap i MAPS.

Val och kontroll: Automatisk genomsökning är aktiverad som standard. Även om det inte rekommenderas kan du stänga av automatisk genomsökning på fliken inställningar för Microsoft Endpoint Protection för Azure.

Realtidsskydd

Vad den här funktionen gör: Funktionen för realtidsskydd i Microsoft Endpoint Protection för Azure varnar dig när virus, spionprogram och annan potentiellt oönskad programvara försöker installera sig själv eller köras på din virtuella dator. Du kan välja vilka åtgärder som vidtas automatiskt på programvara för låga och medelhöga hot som Microsoft Endpoint Protection för Azure upptäcker. För allvarliga hot vidtas vissa åtgärder automatiskt som standard för att avlägsna den skadliga programvaran och skydda din virtuella dator från potentiell vidare infektion. När den skadliga programvaran tas bort kan även Microsoft Endpoint Protection för Azure återställa en del inställningar i Windows (till exempel din startsida och sökleverantör).

Information som samlas in, behandlas eller överförs: En lista över all skadlig kod eller misstänkt skadlig kod som Microsoft Endpoint Protection för Azure har identifierat på din virtuella dator och de åtgärder som vidtagits för dessa objekt, lagras på din virtuella dator. Dessa listor omfattar Microsoft Endpoint Protection för Azure-aktivitet för alla lokala användare på den virtuella datorn. Listorna skickas till Microsoft som en del av ditt grundläggande medlemskap i MAPS.

Val och kontroll: Realtidsskydd är aktiverat som standard. Även om det inte rekommenderas kan du stänga av realtidsskyddet på fliken inställningar för Microsoft Endpoint Protection för Azure.

Gränssnittstillägg

Vad den här funktionen gör: Gränssnittstillägg är ett genomsökningsverktyg som gör det möjligt att välja specifika filer och/eller mappar och söka igenom dem med Microsoft Endpoint Protection för Azure.

Information som samlas in, behandlas eller överförs: En lista över all skadlig kod eller misstänkt skadlig kod som Microsoft Endpoint Protection för Azure har identifierat på din virtuella dator och de åtgärder som vidtagits för dessa objekt, lagras på din virtuella dator. Dessa listor omfattar Microsoft Endpoint Protection för Azure-aktivitet för alla lokala användare på den virtuella datorn. Dessa listor skickas till Microsoft om du har registrerat dig för grundläggande medlemskap i MAPS.

Val och kontroll: Funktionen gränssnittstillägg är ett manuellt verktyg som du kan välja om du vill använda eller inte.

Microsoft Active Protection Service (MAPS)

Vad den här funktionen gör: Microsoft Active Protection Service (MAPS) community för program mot skadlig kod är en frivillig världsomspännande community som omfattar användare av Microsoft Endpoint Protection för Azure. Om Microsoft Endpoint Protection för Azure är aktiverat kan MAPS rapportera skadlig programvara och andra typer av potentiellt oönskad programvara till Microsoft. Om en MAPS-rapport innehåller uppgifter om skadlig programvara eller andra typer av potentiellt oönskad programvara som Microsoft Endpoint Protection för Azure eventuellt kan avlägsna, laddar MAPS ned den senaste signaturen för att åtgärda detta. MAPS kan också göra ”falskt positiva” fynd (där något som ursprungligen identifierats som skadlig programvara visar sig inte vara det) och åtgärda dessa.

Information som samlas in, behandlas eller överförs: Den här funktionen skickar rapporter om skadlig kod och potentiellt oönskad programvara till Microsoft. Dessa rapporter inkluderar information om filerna och apparna i fråga, till exempel filnamn, kryptografisk hash, leverantör, storlek och datumstämplar. Dessutom kan MAPS samla in fullständiga webbadresser för att ange filens ursprung, som ibland kan innehålla personliga uppgifter, till exempel söktermer eller data som angetts i formulär. Rapporterna kan även inkludera de åtgärder du vidtog när Microsoft Endpoint Protection för Azure meddelade dig att programvara identifierades. MAPS-rapporterna inkluderar den här informationen för att hjälpa Microsoft att mäta effektiviteten hos Microsoft Endpoint Protection för Azure för att identifiera och ta bort skadlig kod och potentiellt oönskad programvara.

Om både Microsoft Endpoint Protection för Azure och MAPS är aktiverade på din virtuella dator, kommer MAPS-rapporter automatiskt att skickas till Microsoft när:

  • Microsoft Endpoint Protection för Azure identifierar programvara eller ändringar i din virtuella dator gjord av programvara som ännu inte har analyserats för risker.
  • Microsoft Endpoint Protection för Azure vidtar åtgärder på skadlig kod (som en del av den automatiska reparationen) vid identifiering.
  • Microsoft Endpoint Protection för Azure genomför en schemalagd genomsökning och vidtar åtgärder automatiskt för programvara som hittas, enligt dina inställningar.

Om MAPS rapporterar ny skadlig kod till Microsoft som Microsoft Endpoint Protection för Azure kan ta bort kommer nya signaturer att hämtas automatiskt till din virtuella dator, vilket hjälper dig att snabbare skydda din dator mot potentiella hot.

Du kan gå med i MAPS med ett grundläggande eller avancerat medlemskap. Om du väljer att aktivera MAPS (till exempel när du väljer inställningarna i Microsoft Endpoint Protection för Azure-installationen), får du ett grundläggande medlemskap. Rapporter från medlemmar med grundläggande medlemskap innehåller informationen som beskrivs i detta avsnitt. Rapporter från medlemmar med avancerat medlemskap är mer omfattande och kan ibland innehålla personliga uppgifter från exempelvis filsökvägar och partiella minnesdumpar. Dessa rapporter, tillsammans med rapporter från andra användare av Microsoft Endpoint Protection för Azure som deltar i MAPS, hjälper våra tekniker att snabbare upptäcka nya hot. Definitioner av skadlig kod skapas sedan för appar som uppfyller analyskriterierna, och de uppdaterade definitionerna görs tillgängliga för alla användare genom Windows Update.

Om du går med i MAPS med ett grundläggande eller avancerat medlemskap kan Microsoft begära att ett exempel på en rapport skickas in. Den här rapporten innehåller specifika filer från den virtuella datorn som Microsoft misstänker kan vara potentiellt oönskad programvara. Rapporten används för vidare analys. Du kommer att tillfrågas varje gång, om du vill skicka den här exempelrapporten till Microsoft.

I syfte att hjälpa till att skydda din integritet är rapporter som skickas till Microsoft krypterade.

Användning av information: MAPS-rapporter används för att förbättra Microsofts programvara och tjänster. Rapporterna kan också användas för statistik eller andra test- eller analyssyften, samt för att generera definitioner. Endast Microsofts anställda, underleverantörer, partners och återförsäljare som har ett affärsbehov i att använda rapporterna får åtkomst till dem. MAPS samlar inte in personliga uppgifter avsiktligen. I den utsträckning som MAPS samlar in eventuella personliga uppgifter använder Microsoft inte uppgifterna för att identifiera dig eller kontakta dig.

Val och kontroll: Standardmedlemskapet för MAPS för Microsoft Endpoint Protection för Azure är ett grundläggande medlemskap. Efter installationen kan du när som helst ändra ditt medlemskap eller inställningarna för MAPS genom att använda menyn Verktyg i Microsoft Endpoint Protection för Azure i datorns Kontrollpanel. Observera att MAPS endast fungerar om Microsoft Endpoint Protection för Azure har aktiverats på din virtuella dator.

Customer Experience Improvement Program

Vad den här funktionen gör: Customer Experience Improvement Program (”CEIP”) samlar in grundläggande information om din maskinvarukonfiguration och hur du använder vår programvara och våra tjänster för att kunna hitta trender och användarmönster. CEIP samlar även in vilken typ av fel du påträffar och hur många, program- och maskinvaruprestanda och tjänsternas hastighet. Vi kommer inte att samla in ditt namn, din adress eller annan kontaktinformation.

Information som samlas in, behandlas eller överförs: Mer information om den information som samlas in, behandlas eller överförs av CEIP finns i integritetspolicyn för CEIP.

Användning av information: Vi använder denna information för att förbättra kvaliteten, tillförlitligheten och prestandan på Microsofts programvaror och tjänster.

Val/kontroll:  CEIP är aktiverat som standard. Efter installationen kan du när som helst ändra eller inaktivera CEIP i dialogrutan för avstängning av CEIP-körning. Från Hjälp-menyn öppnar du länken ”Customer Experience Improvement Program” och markerar alternativknappen ”Anslut inte”.