Hoppa till huvudinnehåll

Uppförandekod för Azure DevOps

Senast uppdaterad: Januari 2019

Denna uppförandekod beskriver förväntningarna på deltagandet i Azure DevOps, såväl som hur oacceptabelt uppförande ska rapporteras. Vi åtar oss att tillhandahålla en inbjudande och inspirerande gemenskap för alla. Genom att fortsätta din användning av Azure DevOps samtycker du till att bli bunden till denna uppförandekod och alla andra tillämpliga villkor.

Förbjudet innehåll

Det följande är exempel på de typer av innehåll som är förbjudna vid användning av Azure DevOps. Denna lista är inte uttömmande och vi förbehåller oss rätten att stoppa eller radera allt innehåll som bryter mot uppförandekoden.

 • Vuxen- och sexuellt innehåll.
 • Annonser och kostnadsfria erbjudanden.
 • Utnyttjande av barn.
 • Nedsättande innehåll.
 • Diskriminering.
 • Olagligt spelande.
 • Olagliga ämnen, varor och tjänster.
 • Spam, översvämning och uppsåtligt innehåll.
 • Användares integritet.
 • Användningsvillkor.
 • Våldsbetonat och terrorinnehåll.
 • Copyrightskyddat material.
 • Verksamhet som inte har anknytning till programvarans utveckling, exempelvis utvinning av kryptovaluta och videoavkodning.

Microsoft ansvarar inte för innehåll som genereras av användare

Följder vid brott mot uppförandekoden

Brott mot uppförandekoden kan leda till att innehåll raderas, användningsstopp och/eller uppsägning av ditt konto. Observera att Microsoft inte har någon skyldighet att varna användare innan åtgärder mot överträdelser vidtas.

Rapportera brott mot uppförandekoden

Om du ser innehåll som bryter mot uppförandekoden bör du skicka in ett klagomål genom att klicka på länken ”Report a Concern” på den sidan.

Uppdateringar till uppförandekoden

Vi kan då och då uppdatera uppförandekoden efter eget gottfinnande.

Kom igång utan kostnad med en av Azure DevOps-tjänsterna