Hoppa över navigering

Utvecklarens regler för uppförande för Microsoft Cognitive Services

Senast uppdaterad: mars 2017

Tack för ditt intresse för Microsoft Cognitive Services!

Vi vill gärna att du hjälper till med att skydda de personer vars data din app, din tjänst eller ditt projekt skickar till Microsoft Cognitive Services. I dessa Regler för uppförande anges några åtgärder vi vill att du vidtar, så de avser inte att ersätta juridisk hjälp. Du ansvarar för att följa tillämpliga lagar, däribland personuppgiftslagar.

Gör följande:

 1. Samtycke:
  1. Vi begär att du inhämtar tillräckligt samtycke från personer vars data (exempelvis bilder, röstupptagningar, video eller texter) du skickar till Microsofts Cognitive Services. Vi ber att du har ett väl synligt meddelande i ditt användargränssnitt, så att användare vet att samtycke krävs.
 2. Integritet:
  1. Vi ber att du har en integritetspolicy som omfattar vilka data du samlar in, vad du kommer att göra med dessa och vilka du kommer att dela dem med, inklusive Microsoft. Vi ber att du har en rimligt väl synlig länk eller fullständig URL till din integritetspolicy från din app, din tjänst eller ditt projekt.
  2. Överväg en beskrivning i stil med följande i din integritetspolicy:
   1. <<infoga namnet på din app, din tjänst eller ditt projektet här>> använder Microsoft Cognitive Services. Microsoft kommer att få vissa data från <<infoga namnet på appen, tjänsten eller projektet här>> för att kunna tillhandahålla och förbättra sina produkter. Om du vill anmäla missbruk av Microsoft Cognitive Services till Microsoft ska du besöka Microsoft Cognitive Services webbplats och använda länken ”Rapportera missbruk” längst ned på sidan. Mer information finns i Microsofts sekretesspolicy här: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=521839.
 3. Rapportera missbruk och begäran om åtkomst till eller borttagning av personuppgifter:
  1. Vi ber att du har en metod för dina användare att anmäla missbruk till dig, och för dig att hantera begäran om åtkomst och borttagning (exempelvis om någon tar bort sitt konto och vill att även alla deras data ska tas bort).
 4. Tillskrivning:
  1. Vi begär att du har ett rimligt väl synligt erkännande av Microsoft Cognitive Services i din app, din tjänst eller ditt projekt. I erkännandet ska det stå ”använder Microsoft Cognitive Services”, och det ska innehålla en hyperlänk till http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=829046
 5. Se över säkerheten för ditt Microsoft-konto:
  1. Vi rekommenderar att du aktiverar tvåstegsverifiering för det konto som används vid registrering för Microsoft Cognitive Services. Detta gör det svårare för andra att komma åt ditt konto. Om du vill veta mer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows/two-step-verification-faq

Gör inte följande

Bygg inte appar i följande syfte:

 • Att göra intrång i någons personliga integritet genom att försöka ta reda på, tillvarata, samla in eller publicera privat eller personligt identifierbar information utan dennas vetskap och samtycke.
 • Att skada eller utnyttja underåriga på något sätt.
 • Att förtala, missbruka, trakassera, förfölja, hota eller på annat sätt kränka andras lagliga rättigheter.

Avslutning

Om du bryter ditt avtal för användning av Microsoft Cognitive Services förbehåller sig Microsoft rätten att efter eget godtycke och utan förpliktelse därtill att avsluta åtkomsten till Microsoft Cognitive Services enligt villkoren i avtalet.

Vidare information

Villkor för Microsoft Cognitive Services – tillämpliga på kostnadsfria förhandsversioner med undantag för allmänt tillgänglig Microsoft Azure och volymlicensiering

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=533207

Villkor för Online Services – tillämpliga på allmänt tillgänglig användning av Cognitive Services via Microsoft Azure eller volymlicensiering (när detta blir tillgängligt)

http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=31

Microsofts sekretesspolicy:

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839