Villkor för Microsoft Cognitive Services

Senast uppdaterat: Februari 2018

Cognitive Services som du använder och som ingår i en Azure-prenumeration hänvisas du till tillämpligt tjänsteavtal.

Annars regleras användningen av Cognitive Services av Microsoft Online-prenumerationsavtalet, som inkluderar Villkor för Onlinetjänster.

För förhandsgranskningar gäller ytterligare villkor i Kompletterande förhandsgranskningsvillkor.