Hoppa över navigering

Microsoft Cognitive Services – Tjänstkomponenter

För Cognitive Services som du använder och som ingår i en Azure-prenumeration hänvisas till ditt Azure-avtal som innehåller ett avsnitt om Cognitive Services i Villkor för Onlinetjänster.

Senast uppdaterat: maj 2017

De tjänstkomponenter som omfattas av villkoren för Microsoft Cognitive Services (https://azure.microsoft.com/support/legal/cognitive-services-terms/) är följande:

 1. Academic Knowledge API, en förhandsversion av ett http-programmeringsgränssnitt som tar emot frågesträngar som indata och returnerar kommenterad information om dessa frågesträngar, strukturerade frågeuttryck, sökresultat för akademiska entiteter som matchar frågan och histogram över egenskapsfördelningen för entiteterna i sökresultaten (”Academic Knowledge API”).
 2. API för automatiska förslag för Bing på nivån för kostnadsfria tjänster, ett http-programmeringsgränssnitt som returnerar förslag på avslutning av frågor till svar på slutanvändarens indata (”API för automatiska förslag”).
 3. Tjänst för anpassad sökning i Bing, en förhandsversion av en tjänst som du kan använda till att anpassa källor och rankning för webbsökningar, som du sedan kan öppna programmatiskt via en API för sökning som levererar sökresultat och relaterade metadata enligt din anpassning till svar på slutanvändarens frågor (”API för anpassad sökning”).
 4. API för entitets- och avsiktsdetektion i Bing, en förhandsversion av en https-tjänst för identifiering och klassificering av textindata för att bättre förstå den bakomliggande avsikten och relevanta delar av texten.
 5. API för Bing-entitetssökning, en förhandsversion av ett https-sökprogrammeringsgränssnitt som gör det möjligt att söka efter relevant entitet eller lokalt företag och att visa resultaten i en användarsökupplevelse.
 6. API för Bing-bildsökning på nivån för kostnadsfria tjänster, ett http-sökprogrammeringsgränssnitt som returnerar bildsökningsresultat och relaterade metadata till svar på slutanvändarens frågor (”API för bildsökning”).
 7. API för Bing-nyhetssökning på nivån för kostnadsfria tjänster, ett http-sökprogrammeringsgränssnitt som returnerar nyhetssökningsresultat och relaterade metadata till svar på slutanvändarens frågor (”API för nyhetssökning”).
 8. API för Bing-videosökning på nivån för kostnadsfria tjänster, ett http-sökprogrammeringsgränssnitt som returnerar videosökningsresultat och relaterade metadata till svar på slutanvändarens frågor (”API för videosökning”).
 9. API för röstigenkänning i Bing, en av API:erna för tal, en förhandsversion av ett https-programmeringsgränssnitt som tar emot en ljudström som indata och omvandlar den till text och som eventuellt returnerar språkförståelseinformation baserat på texten (”API för igenkänning” eller ”API för tal till text”).
 10. API för röstutdata i Bing, en av API:erna för tal, en förhandsversion av ett https-programmeringsgränssnitt som tar emot text som indata och omvandlar den till talat ljud (”API för utdata” eller ”API för text till tal”).
 11. API för Bing-webbsökning på nivån för kostnadsfria tjänster, ett http-sökprogrammeringsgränssnitt som returnerar sökningsresultat som webbsida, bild, video, nyheter, relaterade metadata med mera till svar på slutanvändarens frågor (”API för Bing-webbsökning”).
 12. API för stavningskontroll för Bing, en förhandsversion av ett https-programmeringsgränssnitt som tar emot text som indata och returnerar stavningsförslag (”API för stavningskontroll”).
 13. API för visuellt innehåll, en förhandsversion av ett https-programmeringsgränssnitt som tar emot dina bilder som indata och returnerar information om dessa, t.ex. bildformat, bildkategorier, bildtaggar, bildbeskrivningar, dominerande färg, maskininlärda förutsägelser om huruvida en bild har vågat eller vuxet innehåll, text som ingår i bilder och genererar miniatyrbilder (”API för visuellt innehåll”).
 14. Custom Recognition Intelligent Services (CRIS), en förhandsversion av en tjänst som du kan använda till att anpassa Microsoft-taligenkänningsmotorn till ett visst program, en viss miljö eller användargrupp (”CRIS Model Builder”).
 15. Känslo-API, en förhandsversion av ett http-programmeringsgränssnitt som tar emot dina bilder eller videor som indata och returnerar information om ansikten på dessa i form av maskininlärda beräknade känslor baserat på ansiktsuttryck, och kan ge koordinater för ansikten på bilden (”Känslo-API”).
 16. Entitetslänkande informationstjänst, en förhandsversion av ett programmeringsgränssnitt som tar emot din text som indata och returnerar sammanhangsmässigt relevant information med anknytning till kännedom om personer, platser och händelser (”Entity Linking Intelligence Service API”).
 17. Ansikts-API, en förhandsversion av ett http-programmeringsgränssnitt som tar emot dina bilder som indata och returnerar information om dessa, t.ex. bildformat, bildkategorier, bildtaggar, bildbeskrivningar, dominerande färg, maskininlärda förutsägelser om huruvida en bild har vågat eller vuxet innehåll, text som ingår i bilder och genererar miniatyrbilder (”API för visuellt innehåll”).
 18. Knowledge Exploration Service, en förhandsversion av en tjänst som gör interaktiva sökupplevelser i strukturerade data möjliga via inmatning av naturligt språk (”Knowledge Exploration Service API”).
 19. Language Understanding Intelligent Service (LUIS), en förhandsversion av en tjänst du kan använda till att bygga språkförståelsemodeller (”LUIS Model Builder”) som du sedan kan öppna som ett http-programmeringsgränssnitt som tar emot din text som indata och returnerar språkförståelseinformation baserat på texten (”LUIS API”).
 20. Språkanalys-API, en förhandsversion av en tjänst som tar emot text på naturligt språk och analyserar texten efter språkstrukturer som meningar, ord, ordklasser och beståndsdelar (”Språkanalys-API”).
 21. QnA Maker, en förhandsversion av en tjänst som hjälper dig bygga, träna in och publicera en enkel fråge- och svarsrobot baserat på din URL till Vanliga frågor, ett strukturerat dokument eller annat innehåll.
 22. API för talaridentifiering, en av API:erna för talarigenkänning, en förhandsversion av en tjänst som tar emot en ljudström som indata och omvandlar den till text som segmenteras till kluster av talaren (”API för talaridentifiering”).
 23. API för talarigenkänning, som innefattar API för talaridentifiering och API för talarverifiering.
 24. Talarverifiering, en av API:erna för talarigenkänning, en förhandsversion av en tjänst som returnerar en maskininlärd förutsägelse om huruvida rösten i din ljudfil matchar röster i dina andra ljudfiler (”API för talarverifiering”).
 25. Video-API, en förhandsversion av ett http-programmeringsgränssnitt som tar emot dina videor som indata och returnerar information om rörelse och ansikten i videorna samt nya versioner av dessa med ändringar som stabilisering och generering av miniatyrbilder (”Video-API”).
 26. Web Language Model API, en förhandsversion av ett https-programmeringsgränssnitt som automatiserar olika bearbetningsuppgifter för naturligt språk (”Web Language Model API”).
 27. Andra förhandsversioner som är tillgängliga enligt dessa villkor som kan användas till att bygga modeller som kan öppnas via API:er (”Andra modellbyggare”) och andra API:er som är tillgängliga enligt dessa villkor (”Andra API:er”).
 28. Dokumentation, media, exempelkod, SDK och övrigt material som Microsoft gör tillgängligt från tid till annan för användning med modellbyggare eller API:er.
 29. Eventuella uppdateringar med anknytning till det föregående.
 30. Eventuell support med anknytning till det föregående.

Den senaste versionen av den här sidan finns på: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=691350&clcid=0x41d