Hoppa till huvudinnehåll

Azure Cognitive Services

Senast uppdaterad: December 2019

Cognitive Services är ett utbud av intelligenta tjänster som gör det möjligt för system att se, höra, tala, förstå och tolka människors behov genom att använda naturliga kommunikationsmetoder. Med Cognitive Services kan utvecklare enkelt lägga till intelligenta funktioner – som avkänning av känslor och sentiment, syn- och taligenkänning, kunskap, sökning och språkförståelse – i sina program.

Efterlevnad

Microsoft anser att våra kunder måste uppfylla deras nationella, regionala och branschspecifika krav. Vi har gjort betydande framsteg när det gäller säkerhetscertifieringar för Cognitive Services och vi fortsätter att satsa på detta område.

Integritet

Microsoft regleras av strikta sekretesstandarder och kunduppgiftsskydd. Vi vidtar kraftfulla åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehöriga personer eller obehörig åtkomst.

Cognitive Services är Azure-tjänster och användningen regleras av det avtal enligt vilket du erhåller tjänsterna. Villkoren för onlinetjänster inkluderar GDPR-villkoren, listar Microsoft Azure Core Services och specificerar tjänstspecifika villkor.

I GDPR-hänseende är Microsoft ett personuppgiftsbiträde för följande Cognitive Services, vilket överensstämmer med integritetskraven för andra Azure-tjänster:

 • Visuellt innehåll
 • Content Moderator
 • Custom Vision
 • API för ansiktsigenkänning
 • Formigenkänning
 • Språkförståelse
 • Taltjänster
 • Textanalys
 • Översättare
 • Personanpassning
 • QnA Maker
 • Video Indexer

De tjänster som anges ovan ger dig kontroll över lagring och radering av alla kunduppgifter som Microsoft lagrar som en del av tillhandahållandet av tjänsterna till dig. Tjänster som inte lagrar kunduppgifter raderar automatiskt ut dem efter utförd behandling. Information om hur du hanterar dina kunduppgifter, till exempel dina inlärningsdata för Language Understanding-tjänsten, finns i förekommande fall i produktdokumentationen.

I GDPR-hänseende är Microsoft en oberoende personuppgiftsansvarig för följande Cognitive Services (Bings söktjänster):

 • Automatiska förslag i Bing
 • Bing Custom Search
 • Entitetssökning i Bing
 • Bing-sökning
 • Stavningskontroll i Bing

Data från Bings söktjänster behandlas annorlunda än andra kunduppgifter. Microsoft kan använda data från Bings söktjänster för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. Microsoft använder till exempel sökfrågor som du anger i Bings söktjänster för att förbättra sina underliggande algoritmer och modeller över tid. För att göra detta kan Microsoft fortsätta att lagra data från Bings söktjänster efter att du har slutat att använda tjänsterna. För mer information om Bings söktjänster, se tillämpliga tjänstespecifika villkor i Villkor för onlinetjänster.

Transparens

Microsoft ger dig insyn i sina rutiner, inklusive information om var dina data lagras. Kartan över Azures datacenter innehåller den senaste informationen om var Cognitive Services-kunduppgifter lagras. Tjänster som inte lagrar kunduppgifter raderar automatiskt ut dem efter utförd behandling.