Hoppa över navigering

MICROSOFT AZURE FRIDAY QUIZ-UTLOTTNING – JAN–FEB 2022

OFFICIELLA REGLER

1. SPONSOR

Dessa Officiella regler (”Regler”) reglerar genomförandet av Microsoft Azure Friday Quiz-utlottningen – jan–feb 2022 (”Utlottning”). Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA, 98052, USA är sponsor av Utlottningen (”Sponsor”).

2. DEFINITIONER

I dessa Regler avser ”Microsoft”, ”vi”, ”vår” och ”oss” Sponsorn och ”du” och ”dig” en deltagare i Utlottningen eller föräldern/vårdnadshavaren till en deltagare i Utlottningen som inte har uppnått myndighetsåldern för att ingå avtalsmässiga skyldigheter på den plats där dessa är folkbokförda. Genom att delta samtycker du (din förälder/vårdnadshavare om du inte har uppnått myndighetsåldern på platsen där du är folkbokförd) att vara bunden av dessa Regler.

3. DELTAGANDEPERIOD

Utlottningen börjar kl. 08:01 Pacific Time (PT) den 14 januari 2022 och slutar kl. 11:59 PT den 12 februari 2022 (deltagandeperioden).

4. KVALIFICERING

För att delta måste du vara folkbokförd i en av de femtio (50) delstaterna i USA (inklusive District of Columbia) och vara arton (18) år eller äldre. Om du är arton (18) år eller äldre men inte har uppnått myndighetsåldern på platsen där du är folkbokförd) måste du ha samtycke från en förälder/vårdnadshavare.

Medarbetare och chefer på Microsoft Corporation och dess koncernbolag, dotterbolag och reklambyråer samt partner i Utlottningen är inte kvalificerade att delta. Det gäller även personer som deltar i utförandet eller administreringen av denna kampanj, eller familjemedlemmar till dessa (föräldrar, barn, make/maka, partner eller individer som bor i samma hushåll). Ogiltig i Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan, Syrien, Krimregionen och på platser där den i övrigt är förbjuden enligt lag.

5. SÅ DELTAR DU

Inget köp krävs.

Du deltar med ett (1) bidrag genom att besöka webbplatsen för Utlottningen på https://docs.microsoft.com/shows/azure-friday och fylla i allt som krävs för registreringen och besvara några frågor i ett kort test. Du måste ange rätt svar på fem (5) frågor för att kunna delta. Du får bara en (1) chans att delta och klara testet.

Antalet bidrag per person är begränsat till totalt ett (1). Alla försök av dig att få med fler än det angivna antalet bidrag genom att använda flera/olika konton, identiteter, registreringar, inloggningar eller andra metoder innebär att dina bidrag är ogiltiga och att du kan bli diskvalificerad. All användning av automatiserade system för att delta är förbjuden.

Vi tar inte ansvar för ett för stort antal, förlorade, försenade eller ofullständiga bidrag. Vid tvist anses bidrag vara inlämnade av den ”behöriga kontoinnehavaren” av e-postadressen, kontot på sociala medier eller annan metod som använts för att delta i utlottningen. Den ”behöriga kontoinnehavaren” är den fysiska person som är tilldelad en e-postadress av en internet- eller onlinetjänstleverantör eller annan organisation som ansvarar för att tilldela e-postadresser.

6. VAL AV OCH MEDDELANDE TILL VINNARE

Under tiden för bekräftande av kvalificering väljs potentiella prisvinnare ut av Microsoft eller deras Ombud inom sju (7) dagar efter Deltagandeperioden i en slumpmässig dragning bland alla kvalificerade bidrag som tagits emot.

Vinnare meddelas via de kontaktuppgifter som tillhandahållits i och med deltagandet senast sju (7) dagar efter dragningen med instruktioner om hur man gör för att få sitt pris, inklusive deadline för att skicka in detta. Om en utvald vinnare inte kan kontaktas, inte gör anspråk på ett pris eller inte skickar in några formulär, går den utvalda vinnaren miste om priset och en alternativ vinnare väljs, om tid finns för detta. Om du är en potentiell vinnare och är arton (18) år eller äldre men inte har uppnått myndighetsåldern på platsen där du är folkbokförd kan vi begära att din förälder/vårdnadshavare undertecknar alla formulär som krävs för din räkning. Endast tre (3) alternativa vinnare väljs ut. Efter detta delas inga ytterligare priser ut som ursprungliga vinnare inte har gjort anspråk på.

7. PRISER

Följande priser delas ut:

Tio (10) Förstapriser. Alla vinnare av Förstapriser får ett prispaket som består av följande:

En Microsoft Azure-märkt Rocketbook Fusion. Totalt Ungefärligt försäljningsvärde $35 USD.

En Microsoft Azure-märkt trådlös laddare. Totalt Ungefärligt försäljningsvärde $35 USD.

En Microsoft Azure-märkt mugg. Totalt Ungefärligt försäljningsvärde $25 USD.

Ett Private Eyes Ultimate Privacy-paket. Totalt Ungefärligt försäljningsvärde $9 USD.

Ett Microsoft Azure- och Azure Friday-klistermärkespaket. Totalt Ungefärligt försäljningsvärde $3 USD.

Det totala Ungefärliga försäljningsvärdet för detta Paket är $107 USD.

Ungefärligt försäljningsvärde för elektroniska priser omfattas av prisförändringar på konsumentmarknaden baserat på, bland annat, all tid som gått mellan datumet som det Ungefärliga försäljningsvärdet beräknades för dessa Officiella regler och datumet som priset delas ut eller blir inlöst. Vi fastställer värdet för priset till det rimliga marknadsvärdet som gäller vid tiden när priset delas ut.

Totalt ungefärligt försäljningsvärde för alla priser: $1070 USD

Vi delar bara ut ett (1) pris per person under Deltagandeperioden. Inga fler än det angivna antalet priser delas ut. Inga byten, överföringar eller tilldelningar av priser är tillåtna, förutom att Microsoft förbehåller sig rätten att byta ut ett pris till ett annat av samma eller högre värde om det erbjudna priset inte är tillgängligt. Förutom för tillämpliga begränsade tillverkargarantier och eventuella rättigheter som du kan ha enligt lokal lagstiftning delas priserna ut ”I BEFINTLIGT SKICK” och UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, vare sig uttryckligen eller underförstått (inklusive all underförstådd garanti avseende allmän lämplighet eller lämplighet för ett visst ändamål). Du antar hela risken för kvalitet och prestanda, och om priserna visar sig vara defekta bär du hela kostnaden för all nödvändig service och alla nödvändiga reparationer. Microsofts villkor för begränsad garanti finns på https://support.microsoft.com/warranty och den specifika garantin för USA finns här. Priser skickas inte senare än tjugoåtta (28) dagar efter att vinnarna har valts ut. Vinnare av priser kan behöva fylla i formulär för få sitt pris och/eller skatteformulär (”Formulär”) inom den deadline som anges i meddelandet till vinnarna. Skatter för priser, om sådana förekommer, ansvarar vinnaren för, och denna uppmanas att söka oberoende rådgivning avseende skatteskyldigheten för att ta emot ett pris. Genom att ta emot ett pris godkänner du att Microsoft kan använda ditt bidrag, ditt namn, din bild och hemstad online och i tryck eller i andra medier i samband med denna Utlottning, utan betalning eller kompensation till dig, förutom när detta är förbjudet enligt lag.

8. Odds

Oddsen för att vinna baseras på antalet kvalificerade bidrag som tas emot.

9. ALLMÄNNA VILLKOR OCH ANSVARSFRISKRIVNING

I den utsträckning det är tillåtet enligt lag godkänner du genom ditt deltagande att friskriva och hålla Microsoft och dess respektive moderbolag, partner, koncernbolag, dotterbolag, medarbetare och ombud skadeslösa från allt ansvar för alla typer av skada eller förlust som uppstår i samband med den här Utlottningen eller något vunnet pris.

All lokal lagstiftning gäller. Microsofts beslut är slutgiltiga och bindande.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in, ändra eller upphäva denna Utlottning, oavsett anledning, inklusive fusk, tekniska fel, katastrofer, krig eller andra oförutsedda eller oväntade händelser som påverkar integriteten för denna Utlottning, oavsett om dessa sker på mänsklig eller mekanisk grund. Om integriteten för Utlottningen inte kan återställas kan vi välja vinnare bland alla kvalificerade bidrag som vi tagit emot innan vi behövde avbryta, ändra eller upphäva Utlottningen.

Om du försöker eller om vi har stark anledning att tro att du har påverkat integriteten för eller det legitima utförandet av denna Utlottning genom att fuska, hacka, skapa en bot eller en annan automatiserad programvara, eller genom att begå någon form av bedrägeri, kan vi kräva skadestånd från dig i den utsträckning det är tillåtet enligt lag och du kan uteslutas från att delta i framtida Microsoft-kampanjer.

10. ANVÄNDNING AV DITT BIDRAG

Personuppgifter som du tillhandahåller när du deltar i denna Utlottning används av Microsoft och/eller dess ombud och leverantörer av priser som agerar för Microsofts räkning endast för administrering och genomförande av denna Utlottning och enligt Microsofts Sekretespolicy.

11. GÄLLANDE LAG

Utlottningen regleras av lagarna i delstaten Washington, och du samtycker till att exklusiv jurisdiktion och jurisdiktionsort ska vara domstolarna i King County, Washington, för alla tvister som uppstår till följd av eller i samband med denna Utlottning.

12. VINNARLISTA

Skicka ett e-postmeddelande till azuredeveloper@microsoft.com med ämnesraden ”Azure Friday Quiz Sweepstakes winners” (Vinnare i Azure Friday Quiz-utlottningen) inom trettio (30) dagar från 12 februari 2022 för att få en lista över vinnare som vunnit ett pris med ett värde av $25 USD eller mer.