Hoppa över navigering

Juridisk information om Access Control Service

Senast uppdaterad: September 2018

Den 7 november 2018 tar Microsoft Access Control Service (ACS) ur bruk och kommer inte att uppdatera eller ge support för tjänsten. Vi förstår att vissa kunder kanske tillfälligt vill fortsätta använda ACS när de går över till en alternativ lösning. Utan hinder av något som anger något annat i ditt licensavtal för ACS beviljar Microsoft dig härmed tillfällig rätt att fortsätta använda ACS, enligt de ytterligare villkor som anges nedan.

Om du inte godkänner dessa villkor kan du inte fortsätta använda ACS

 1. Du försäkrar att du har laglig rätt och behörighet att binda din organisation till följande villkor.
 2. Du förstår och accepterar att:
  • Microsoft inte har någon skyldighet och inte kommer att tillhandahålla några uppdateringar eller någon support ACS, inklusive några regelbundna uppdateringar, och att fel kan uppstå i ACS eller att tjänsten kan sluta fungera då programvara eller tjänster i dess periferi uppgraderas.
  • Din användning av ACS omfattas inte av villkoren för onlinetjänster och Microsoft har ingen som helst skyldighet att uppfylla det som anges i villkoren för onlinetjänster när det gäller ACS inklusive, utan begränsning, åtaganden om tjänstnivå.
  • Microsoft tillhandahåller ACS i befintligt skick och utan några uttryckliga eller underförstådda garantier, och din fortsatta användning av ACS sker helt på din egen risk. Microsoft kan när som helst sluta tillhandahålla ACS.
  • Microsoft har inget som helst ansvar för din fortsatta användning av ACS och du ska försvara, gottgöra och hålla Microsoft skadeslöst från alla anspråk från tredje part till följd av din fortsatta användning av ACS.
 3. Utan hinder av något som anger något annat i villkoren för onlinetjänster eller i något annat dokument om ACS förstår och accepterar du att från och med den 7 november 2018:
  • Kan klienttrafik dirigeras till en annan region där ACS-data lagras.
  • Kan Microsoft lagra dina data för namnrymdskonfiguration i andra regioner än din tidigare angivna region enligt följande:
   Aktuell datalagringsregion Datalagringsregion efter tillbakadragande
   Östra Australien, sydöstra Australien Ostasien/Sydostasien
   Brasilien, södra USA, västra; USA, östra; USA, norra centrala och USA, södra centrala
   EU (Nordeuropa/Västeuropa) Ingen inverkan
   Japan, östra, Japan, västra Ostasien/Sydostasien
   USA, östra 2, USA, västra 2, USA, centrala, USA, västra centrala USA, västra; USA, östra; USA, norra centrala, USA, södra centrala
  • Ändringar i trafikroutning och lagringsplats kan påverka ACS prestanda negativt.
  • Din användning av ACS får inte överstiga 5 begäranden per sekund.
  • ACS-namnrymder kommer att (a) automatiskt inaktiveras efter 1 veckas tokeninaktivitet eller (b) ändras till skrivskyddade efter 1 veckas hanteringsinaktivitet.
 4. Villkoren ovan i detta avtal är Microsofts konfidentiella information. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan parterna och slår samman all tidigare och samtidig kommunikation gällande ämnet häri. Dessa villkor omfattas av lagarna i delstaten Washington i USA och införlivar med hänvisning de befintliga villkoren som styr ACS i den utsträckning de villkoren inte strider mot dessa villkor.