Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Juridisk information om Microsoft Azure

Senast uppdaterad: April 2023

Tjänstavtal

Din användning av Azure-tjänsten styrs av de allmänna villkoren i avtalet under vilket du erhåller tjänsten.

  • Om du köper eller förnyar en prenumeration från Microsoft (inklusive kostnadsfri utvärdering) online regleras din användning av antingen Microsofts kundavtal eller Microsoft Online-prenumerationsavtal (MOSA). Din användning regleras av det senare om MCA inte är tillgängligt där du finns. Besök MCA-sidan för uppgifter om tillgänglighet.
  • För kunder som köper via ett annat kommersiellt Microsoft-licensprogram, t.ex. ett Enterprise-avtal, regleras din användning av det licensavtalet enligt vilket du köpte tjänsterna. Du kan skaffa en kopia av ditt licensieringsavtal genom att kontakta Microsofts kontorepresentant eller Kommersiell licensiering.
  • Om du inte har någon Azure-prenumeration regleras din användning av de begränsade Azure-tjänster som kan användas utan en prenumeration av Microsofts användningsvillkor.

Om du är osäker eller har några frågor kan du kontakta Microsoft Azures support.

Produktvillkor

I produktvillkoren finns utförlig information om tillgänglighet, användningsvillkor och integritets-/säkerhetsåtaganden för Microsoft-produkter och Microsoft-tjänster, däribland Azure.

Information om erbjudandet

Information om priser och andra allmänna villkor för det särskilda Azure-erbjudandet som du har valt finns i informationen om ditt prenumerationserbjudande.

Sekretesspolicy

Microsofts sekretesspolicy beskrivs vilka personuppgifter som Microsoft behandlar, hur Microsoft behandlar dem och för vilka ändamål. Ditt tillämpliga Tjänstavtal eller Kompletterande villkor för förhandsgranskning kan ange mindre eller andra sekretessåtgärder för vissa Förhandsgranskningstjänster.

Dataskydd

I Dataskyddstillägg för Microsofts produkter och tjänster (DPA) anges dina och Microsofts skyldigheter beträffande behandling av och säkerhet för kunddata och personuppgifter i samband med Azure. I avsnittet Integritets- och säkerhetsvillkor på Webbplatsen för produktvillkor anges vidare uteslutningar från DPA samt ytterligare åtaganden för Centrala onlinetjänster och EU-datagränstjänster. På Microsoft Trust Center finns mer information om ämnen som säkerhet, integritet och efterlevnad för kunder som använder Azure och andra Microsoft Onlinetjänster. Service Trust Portal (STP) är en följeslagare till Trust Center som ger tillgång till revisionsrapporter, GDPR-dokumentation, efterlevnadsriktlinjer och relaterade dokument som ger mer detaljerad information om hur Microsoft hjälper till att skydda dina data.

Servicenivåavtal

servicenivåavtalen beskrivs åtaganden kring drifttid och anslutningsbarhet för Azure.

Kompletterande förhandsgranskningsvillkor

de kompletterande villkoren för förhandsgranskning ingår ytterligare juridiska villkor som gäller för din användning av Azure-funktioner i betaversion, förhandsgranskning eller funktioner som ännu inte har släppts för allmän tillgänglighet. I de här kompletterande villkoren finns villkor och undantag som gäller Förhandsversioner som anges i ditt Tjänstavtal, Produktvillkor och DPA.

Villkor för Microsoft Azure Marketplace

De allmänna villkoren som reglerar din användning av Microsoft Azure Marketplace anges i villkoren för Microsoft Azure Marketplace.

Villkor för Microsoft Azure Government

De allmänna villkoren för användningen av Microsoft Azure Government Cloud anges i Prenumerationsavtal för Microsoft online – US Government Cloud.

Microsoft Azure – drivs av 21Vianet

Microsoft Azure i Kina är en separat tjänst som säljs och drivs av 21Vianet. Villkoren finns på https://www.azure.cn/support/legal/.

Användningsvillkor för webbplatsen

Microsofts användningsvillkor gäller för din användning av Azure-webbplatsen. De gäller även för de begränsade Azure-tjänster som du kan använda utan en prenumeration.

Den här sidan tillhandahålls för din bekvämlighet som en översikt över de allmänna villkor som styr köpet och användningen av Azure. Tillhörande tjänster, programvara och innehåll kan styras av ytterligare eller andra villkor som inte finns med i listan ovan.