Hoppa över navigering

Azure Logic Apps – resurs-GUID och namnändring

Med Azure Logic Apps kan kunderna ansluta sina SaaS- och företagsappar genom att låta en visuell designer skapa affärsprocesser och arbetsflöden. Tack vare sitt omfattande stöd för olika standarder har Logic Apps också blivit ett viktigt verktyg för att hantera handelspartners och avtal.

Fr.o.m. 1 november 2017 kommer prissättningen av åtgärder och anslutningsprogram vara fristående för att ge en bättre transparens. Det kommer även att finnas ett nytt ”bas”-konto för företagsintegrering som kan användas till XML-bearbetning och enklare arbetsbelastningar för B2B (business-to-business).

Vi rekommenderar att du gör lämpliga ändringar i dina resurs-GUID i anpassade program innan 1 november 2017. I tabellen nedan listas GUID före och efter för de olika resurstyperna.

Gammal resurs-GUID Resursnamn Gammal region Ny resurs-GUID Ny region
155afecf-5804-4ca4-ae3d-2cff595ab8d4 Åtgärder Globalt 43ef502e-4dec-4ef5-93b3-18a7703eba9c Östra Australien
155afecf-5804-4ca4-ae3d-2cff595ab8d4 Åtgärder Globalt 4119ccfb-7d77-4ff9-a08b-367e7c8b1a4e Sydöstra Australien
155afecf-5804-4ca4-ae3d-2cff595ab8d4 Åtgärder Globalt 4439e902-8fbb-4c16-8811-a08fa51e9816 Östasien
155afecf-5804-4ca4-ae3d-2cff595ab8d4 Åtgärder Globalt ffb17b0c-abb6-4b4e-acb2-208aa1a553f5 Centrala Indien
155afecf-5804-4ca4-ae3d-2cff595ab8d4 Åtgärder Globalt 41c752a3-5ae8-4170-ac0e-1fc1d9be394c Södra Indien
155afecf-5804-4ca4-ae3d-2cff595ab8d4 Åtgärder Globalt 63375a3f-af7c-4573-9662-319b646d1c6c Västra Indien
155afecf-5804-4ca4-ae3d-2cff595ab8d4 Åtgärder Globalt 334b48eb-970f-4609-8894-807cb5367771 Östra Japan
155afecf-5804-4ca4-ae3d-2cff595ab8d4 Åtgärder Globalt afc2c736-8fa5-481b-9462-b616f8629d1e Västra Japan
155afecf-5804-4ca4-ae3d-2cff595ab8d4 Åtgärder Globalt 9be71924-a8d1-40a5-a065-2ac0c5d69a07 Södra Brasilien

Vi gör även ändringar av namnen på tjänsttyper och resursnamn. Appen kräver inga kodändringar men du kanske måste ändra debiteringsrutiner som utgår från mätarnamn eller resurs-GUID. Se namnändringar i tabellen nedan.

Typ av tjänst Resursnamn Resurs-GUID
Tidigare namn
Nytt namn
Integrering
Standard
Konto
Integrationskonto för företag
d72ce48a-7f30-4f1c-a977-5b8f0578eaf1
Tidigare namn
Nytt namn
Logic Apps-åtgärder
Åtgärder 155afecf-5804-4ca4-ae3d-2cff595ab8d4
Tidigare namn
Nytt namn
Företag
Anslutning
Anslutningsprogram för företagsprogram
f928ef88-0cf4-42f3-91af-fbf61c7d816c