Hoppa till huvudinnehåll

Migrering av resurs-GUID för Azure Database för MySQL och Azure Database för PostgreSQL

Tack för att du deltar som kund av Azure-databastjänster för MySQL och PostgreSQL i förhandsversionen. Vi har fått synpunkter från våra kunder i förhandsversionen och har därför gjort några ändringar i affärsmodell och prissättning, som gör det enklare att köpa tjänster och ger mer flexibilitet.

Från och med den 28 februari 2018 kan kunderna förvänta sig att följande ändringar börjar gälla för etablerade Azure Database for MySQL- eller PostgreSQL-tjänster:

  • Debiteringen av beräkningar ändras från beräkningsenheter till vCore, vilket ger bättre insyn i maskinvarukonfigurationen för MySQL- eller PostgreSQL-servern.
  • Lagringen kommer att hållas åtskild från beräkningskraften vilket ger större flexibilitet. Kunderna kan allokera den lagring de behöver och skala upp eller ned beräkningskraft och lagringsutrymme oberoende av varandra. Enligt den nya affärsmodellen kommer du att se redan etablerad lagring på den nivå du hade tidigare.
  • Vi kommer inte längre att debitera för lagring av säkerhetskopior, upp till 1x den etablerade lagringen för din databasserver.
  • Utgående nätverkstrafik kommer att debiteras enligt vanliga Azure-priser. Mer information finns på webbsidan Prisinformation för bandbredd.
  • Priserna för förhandsversionen kommer att kvarstå under den nya affärsmodellen.
  • Du kommer att se en ändring i de resurs-GUID som används till att spåra användningen på dina fakturor. Du behöver inte göra några kodändringar i program eller databaser.

I tabellen nedan kan du se hur befintliga resurs-GUID påverkas i alla regioner. Du behöver inte göra några kodändringar i program eller databaser.

Migreringstabell för Basic-beräkningsenheter med namnändringar:

Typ av tjänst Gammalt resursnamn Nytt resursnamn Region Gammal mätare Ny mätare
Azure MySQL-databas Beräkningsenhet för Basic-nivån Basic vCore Gen 4 Asien, östra b0b0c9ac-7fb2-481f-bca3-e3606d5e207d 83ab4175-fa00-4b5a-82cc-401397751b53
Azure MySQL-databas Beräkningsenhet för Basic-nivån Basic vCore Gen 4 Sydostasien 44822ec7-f051-4dc3-8765-5129a0ccb1f3 c014ca4d-7bb4-46fb-a8ca-f378487fce73
Azure MySQL-databas Beräkningsenhet för Basic-nivån Basic vCore Gen 4 Brasilien, södra c5e16247-1887-43fe-9d20-e1f1408c1072 ffbf497b-eee2-4474-a442-87a7e5c1c364
Azure MySQL-databas Beräkningsenhet för Basic-nivån Basic vCore Gen 4 Kanada, centrala e820e7c2-9de7-4b59-a955-4dc216899d08 6d906288-c47f-4342-8e3d-0cf88df3532f
Azure MySQL-databas Beräkningsenhet för Basic-nivån Basic vCore Gen 4 Kanada, östra 6b6b71c0-a64d-4470-b5dc-3e6b4364f48e e7abfdbf-be0d-42a4-b014-466c6a6aff3d
Azure MySQL-databas Beräkningsenhet för Basic-nivån Basic vCore Gen 4 Europa, norra daa03705-2ae4-4cc4-9857-db50176b5aa7 d82f3d83-ae9c-498b-b757-1a64066de9e9
Azure MySQL-databas Beräkningsenhet för Basic-nivån Basic vCore Gen 4 Europa, västra f12a0791-1db3-4acb-843c-b2aba065f8d3 e2a5212c-0ef7-4cd9-b948-addda30204fa
Azure MySQL-databas Beräkningsenhet för Basic-nivån Basic vCore Gen 4 Indien, centrala 6c4195d5-539b-444d-85ab-79b953bbc70b cae38fcb-f62d-4f2b-b74e-c005a6d70e00
Azure MySQL-databas Beräkningsenhet för Basic-nivån Basic vCore Gen 4 Japan, östra a5603789-de9c-4ea2-b5c8-e8d7b23b5569 32cd7663-93c7-4cb4-9909-2d97e70d868f
Azure MySQL-databas Beräkningsenhet för Basic-nivån Basic vCore Gen 4 Japan, västra ac11c160-d18c-4178-9175-0f7ae8e9679b 360e702b-eb7f-43d6-a265-2eac6fa8e8ac
Azure MySQL-databas Beräkningsenhet för Basic-nivån Basic vCore Gen 4 USA, östra 5e0fd1c5-dde8-4b94-8b4a-18a4638def5e 8c72e3ea-706d-4e8a-a171-2698c5ffcb37
Azure MySQL-databas Beräkningsenhet för Basic-nivån Basic vCore Gen 4 USA, östra 2 5789a16a-017a-43f0-90e2-ff3abfcdf873 c3ad32ad-d892-4e58-b6bc-bcca32c74ae9
Azure MySQL-databas Beräkningsenhet för Basic-nivån Basic vCore Gen 4 USA, norra centrala 31fc6c3a-6914-4565-b24a-d0e34ffa0b47 12fc6227-d9e6-4bd1-b3f6-457cd79d6575
Azure MySQL-databas Beräkningsenhet för Basic-nivån Basic vCore Gen 4 USA, södra centrala ddf1a61a-0962-4563-86a0-09e79e49293a 114904c3-a6ea-46ed-b97c-e5131450652e
Azure MySQL-databas Beräkningsenhet för Basic-nivån Basic vCore Gen 4 USA, västra 33fd6e5f-cabe-49d0-ae40-7762561cdfff 82cd3126-12fc-4039-a809-b696bf1e212b
Azure PostGSQL-databas Beräkningsenhet för Basic-nivån Basic vCore Gen 4 Asien, östra bab5a142-81b9-417f-855e-5d54e6eb43fe 49863e6e-c404-48c6-90e4-5e789cc7a935
Azure PostGSQL-databas Beräkningsenhet för Basic-nivån Basic vCore Gen 4 Sydostasien 3ab3f404-6cc8-40cc-b1b5-016f3d9c8458 7e781017-56a2-47f9-aa50-4359e33d41d8
Azure PostGSQL-databas Beräkningsenhet för Basic-nivån Basic vCore Gen 4 Brasilien, södra d84e15f3-c77c-4d2d-a2cb-17bd72fb7530 a319f5b7-43b0-450d-bd16-f0ed5af9aa6c
Azure PostGSQL-databas Beräkningsenhet för Basic-nivån Basic vCore Gen 4 Kanada, centrala 377246f7-7116-43e8-8dcf-99d6ec115130 5fb7aa43-9802-42ce-b0b5-95d1ed58e0bd
Azure PostGSQL-databas Beräkningsenhet för Basic-nivån Basic vCore Gen 4 Kanada, östra 48bd1877-79fe-42ca-b2da-1f0454590309 1c6caf69-0b16-4ad0-895e-67f0ae041fea
Azure PostGSQL-databas Beräkningsenhet för Basic-nivån Basic vCore Gen 4 Europa, norra 3cced4ac-563d-464f-9abe-e9a1e6c4b72b dc877ff7-0f45-42b7-a732-c8dc4531b5e7
Azure PostGSQL-databas Beräkningsenhet för Basic-nivån Basic vCore Gen 4 Europa, västra d5ce4193-1d3b-4b2f-92b7-c00adb709707 c6288560-c4e0-4c0c-8813-372e72c36b72
Azure PostGSQL-databas Beräkningsenhet för Basic-nivån Basic vCore Gen 4 Indien, centrala 44905d86-833e-4074-9c73-386ecc69ae11 de88558a-391b-4ee5-b03b-1585c2bd7d9f
Azure PostGSQL-databas Beräkningsenhet för Basic-nivån Basic vCore Gen 4 Japan, östra b5a74201-82f3-4949-8138-1b813364252e 00cccc99-8da5-448a-b4f0-25fa3f9bafd2
Azure PostGSQL-databas Beräkningsenhet för Basic-nivån Basic vCore Gen 4 Japan, västra 33de1353-3eec-4e87-a84c-4950c721cf03 fa76bc15-0cca-45c8-b607-2a585ffc1956
Azure PostGSQL-databas Beräkningsenhet för Basic-nivån Basic vCore Gen 4 USA, östra 831f5ee4-0ca5-4da9-8a4e-b8d4a49692bc 34807410-dcb2-4667-bea4-0c7ef51ce290
Azure PostGSQL-databas Beräkningsenhet för Basic-nivån Basic vCore Gen 4 USA, östra 2 e3f55ffb-1fc8-4668-a2ca-42f972bab1d0 6667b0c6-bfdc-4dec-a295-77438b7048a9
Azure PostGSQL-databas Beräkningsenhet för Basic-nivån Basic vCore Gen 4 USA, norra centrala 70993625-1487-4e29-a93b-5018fb8fe557 ea407339-6f52-4f3f-bdbf-caffbee406a7
Azure PostGSQL-databas Beräkningsenhet för Basic-nivån Basic vCore Gen 4 USA, södra centrala 3196fdfa-c370-4dc3-81b4-02d5fc745791 62c40a74-221b-435c-bceb-8531e78a3a96
Azure PostGSQL-databas Beräkningsenhet för Basic-nivån Basic vCore Gen 4 USA, västra 00dcdcc4-40d7-49dc-b7f0-8731b79526c5 6e3299c8-dbd3-4840-9da0-e1a5dd9c7c6c

Migreringstabell för Standard-beräkningsenheter med namnändringar:

Typ av tjänst Gammalt resursnamn Nytt resursnamn Region Gammal mätare Ny mätare
Azure MySQL-databas Standard-beräkningsenhet General Purpose vCore G4 Asien, östra 0b00263d-42f9-44de-b928-7b7b611638c0 efdb8dd8-8e95-401b-9605-7267b62eafcc
Azure MySQL-databas Standard-beräkningsenhet General Purpose vCore G4 Sydostasien 726d28d6-2396-49a4-a7a7-57b92167058e 09ddb98c-7c97-4518-b38b-ee762a647de2
Azure MySQL-databas Standard-beräkningsenhet General Purpose vCore G4 Brasilien, södra 4cdbac6a-5998-4bf1-ad4e-46da9a641991 99568570-b20f-4bba-9306-5a5182659b61
Azure MySQL-databas Standard-beräkningsenhet General Purpose vCore G4 Kanada, centrala a20f97c8-b74c-4d48-9290-c13bcf05c793 3091d55a-6fa3-479a-a38c-b7cd4d4f7a81
Azure MySQL-databas Standard-beräkningsenhet General Purpose vCore G4 Kanada, östra 33cbf6ca-2a51-462a-bec2-73fa7d906dfa b89ca0bd-be3b-424c-b68f-4baed2ad824c
Azure MySQL-databas Standard-beräkningsenhet General Purpose vCore G4 Europa, norra 5fe14bbb-2ebb-4858-9968-09d7ab7d3791 3daafd4d-6742-45c6-a9a5-435369224d8c
Azure MySQL-databas Standard-beräkningsenhet General Purpose vCore G4 Europa, västra 29c68711-b555-43cc-bcb7-4ef0338fa949 7f161117-dd7c-4023-8cab-bd30ab7c2d6f
Azure MySQL-databas Standard-beräkningsenhet General Purpose vCore G4 Indien, centrala 0479c268-246a-4995-8345-e7afe09f8719 af5d9032-fefc-4868-a4c9-fca763a6bf33
Azure MySQL-databas Standard-beräkningsenhet General Purpose vCore G4 Japan, östra b7a01257-97b9-4c52-994c-08969651eca6 9edcae3f-ffc3-4841-afa9-643521ced23f
Azure MySQL-databas Standard-beräkningsenhet General Purpose vCore G4 Japan, västra c9220664-10f5-4217-a52a-fbaaa046eb8c 26dbef33-c153-42c1-855a-560d0f7357d3
Azure MySQL-databas Standard-beräkningsenhet General Purpose vCore G4 USA, östra 2caaf99a-06cb-4849-af05-639b39b224a4 db860b82-8ed2-479c-99db-48e73c687e47
Azure MySQL-databas Standard-beräkningsenhet General Purpose vCore G4 USA, östra 2 478fbc00-72c2-4d11-9c9f-6d049035770e 6b701ba8-f1cc-405d-97ae-a75e912d2dc7
Azure MySQL-databas Standard-beräkningsenhet General Purpose vCore G4 USA, norra centrala 157ee202-3a7e-4922-9cce-e1980fd771d7 afce6199-6087-46ce-b075-a9c2922d20a8
Azure MySQL-databas Standard-beräkningsenhet General Purpose vCore G4 USA, södra centrala 7721b2b8-e746-4cfd-9801-f4c93965c3f0 6febf828-29c7-41c5-8601-88b90ec92b49
Azure MySQL-databas Standard-beräkningsenhet General Purpose vCore G4 USA, västra 45b5e9d4-d44e-498a-a70a-3599ebe0af38 2b42f5a8-a2d3-43d5-b5ae-d739b6443bfc
Azure PostGSQL-databas Standard-beräkningsenhet General Purpose vCore G4 Asien, östra 86b773df-ac29-459a-b245-61b12d18b02c 738d6077-818a-4bd4-966a-28a1c112adc8
Azure PostGSQL-databas Standard-beräkningsenhet General Purpose vCore G4 Sydostasien ab065303-3a91-4715-97dd-5c9f852539ba 3cde3979-8f57-4f9c-b10f-ccce57f1e303
Azure PostGSQL-databas Standard-beräkningsenhet General Purpose vCore G4 Brasilien, södra 59a9a667-bcef-4ca6-b83b-2e737768c98a 9a145b80-bf80-48f1-8c7f-2d908c3e42d2
Azure PostGSQL-databas Standard-beräkningsenhet General Purpose vCore G4 Kanada, centrala ddd91e13-a551-477a-a463-e944abf13b88 9d82259c-8ba4-4c31-ad71-08f3a075e4fd
Azure PostGSQL-databas Standard-beräkningsenhet General Purpose vCore G4 Kanada, östra da2dc315-d3a9-48a3-8d3c-cf4e8747ab1c 6e73d097-4363-454f-b5ea-dbcb8c61dc39
Azure PostGSQL-databas Standard-beräkningsenhet General Purpose vCore G4 Europa, norra b3b04f1a-faf1-4a5b-ba2e-8da47fae0a9c 76e10684-55b5-4ad2-bca1-64cc755a7725
Azure PostGSQL-databas Standard-beräkningsenhet General Purpose vCore G4 Europa, västra 25555741-2cb5-45c7-bb97-58259b9a567d 955cb4f4-c996-4bdd-9bdb-7d8bc306bed4
Azure PostGSQL-databas Standard-beräkningsenhet General Purpose vCore G4 Indien, centrala 0fb54955-20ae-4838-9e5c-8321fe1dd268 91af7527-a13e-4399-996d-5c1bdb9e698c
Azure PostGSQL-databas Standard-beräkningsenhet General Purpose vCore G4 Japan, östra cee1e950-8eac-40c0-b0a4-f70cbfef24d4 b16b297b-9c14-4793-8a02-54750ac56f43
Azure PostGSQL-databas Standard-beräkningsenhet General Purpose vCore G4 Japan, västra 6050f7da-2bc6-42e0-ba7d-7d43f47b3045 9eaee98a-04ee-46ed-9523-a347224f7ccd
Azure PostGSQL-databas Standard-beräkningsenhet General Purpose vCore G4 USA, östra 368bfe28-01ad-4b55-89a3-b31dccd75875 022cb869-58d8-4e1b-9fb5-faec2f802f76
Azure PostGSQL-databas Standard-beräkningsenhet General Purpose vCore G4 USA, östra 2 91326639-22e6-404b-a2b7-86f93b524036 744f2412-637b-452c-a000-9781c3fc0327
Azure PostGSQL-databas Standard-beräkningsenhet General Purpose vCore G4 USA, norra centrala f9664f4a-51d7-4e49-9d8f-05e89005b91f df4c8794-f93f-4d18-be5f-45069a8fc9e1
Azure PostGSQL-databas Standard-beräkningsenhet General Purpose vCore G4 USA, södra centrala 38cf1c98-8db7-45a1-9600-99cc3f122018 34f6db68-657c-4075-a49d-83acf0ef4bfa
Azure PostGSQL-databas Standard-beräkningsenhet General Purpose vCore G4 USA, västra dfb0c826-21fe-47b7-a73a-27ab444d116c a40cb385-f86f-48b0-82e5-769a16b57631

Migreringstabell för Basic-lagringsmätare (inga namnändringar):

Typ av tjänst Gammalt resursnamn Region Gammal mätare Ny mätare
Azure MySQL-databas Lagringsutrymme för Basic-nivån Asien, östra 0737d5fa-5f22-4a90-b89b-91bdf3e32fa2 c69da191-1e62-467f-a25f-81f502845024
Azure MySQL-databas Lagringsutrymme för Basic-nivån Sydostasien cc7d51f1-9615-4ea8-bfa5-eaf1640c218a a7fed024-4d75-44b6-b27c-b862aa7c3172
Azure MySQL-databas Lagringsutrymme för Basic-nivån Brasilien, södra f6a88f31-32e1-4e4c-adce-1ee2953e13e9 fdc49f54-0e98-453f-9cdf-9d1998a43793
Azure MySQL-databas Lagringsutrymme för Basic-nivån Kanada, centrala 882f2c52-bdf1-4178-af13-4c4026338261 2be35214-5c05-451f-a228-0e52ecb16ed5
Azure MySQL-databas Lagringsutrymme för Basic-nivån Kanada, östra 8b38dd20-c493-47b1-b6a5-a1828140d1ea daba90d2-f8a7-4b9d-ae06-8cf1bef2682a
Azure MySQL-databas Lagringsutrymme för Basic-nivån Europa, norra b3afe85a-c5a2-478b-8ddb-0aa5f148d18b bb4efef1-0e22-4e28-8f3f-7f24fafb9dce
Azure MySQL-databas Lagringsutrymme för Basic-nivån Europa, västra ec077d76-b727-4957-809a-6f8bbf57e31a 4840dac1-5fc3-4a1c-83d6-7289f966c3e8
Azure MySQL-databas Lagringsutrymme för Basic-nivån Indien, centrala 28422f4b-1d22-4229-b41a-cdac9166b7ee 39b4b110-ee06-40ce-b0af-9386f14ac290
Azure MySQL-databas Lagringsutrymme för Basic-nivån Japan, östra 0701453e-daae-4f4d-8a44-ca2b772f1832 7a27440e-529b-4dae-8ad3-01a5868a9be0
Azure MySQL-databas Lagringsutrymme för Basic-nivån Japan, västra 8a74d22e-c060-43fb-82c0-0089580bded1 79d35df3-b17e-4d1d-a7a1-295d9d92be46
Azure MySQL-databas Lagringsutrymme för Basic-nivån USA, östra 102dfb79-0ed8-4a78-adfa-5f4cd00ee8e4 c785a724-3b14-41d4-8580-794b5545f616
Azure MySQL-databas Lagringsutrymme för Basic-nivån USA, östra 2 62591942-96ca-4588-af29-66ba2e8dec10 28e8edd1-f2d5-4ab3-a62a-556c77a214f2
Azure MySQL-databas Lagringsutrymme för Basic-nivån USA, norra centrala e682110a-61e2-4373-bd38-fea8f1d7d061 6fda6a3a-c306-4831-857c-1e88469b671a
Azure MySQL-databas Lagringsutrymme för Basic-nivån USA, södra centrala da55c376-e2a9-4866-a9a1-ff3e25893ecc b85227ca-3d4e-4a7f-94b0-f82b205143c2
Azure MySQL-databas Lagringsutrymme för Basic-nivån USA, västra c0d8de28-c063-4442-9762-44263394c04c 657f2d90-5efa-4c1c-813f-a396b080bf7e
Azure PostGSQL-databas Lagringsutrymme för Basic-nivån Asien, östra d61ce90e-328e-47c2-9a5f-4b73e7715aa2 51d5fc8c-ddc9-4a96-ad20-3b278759ffed
Azure PostGSQL-databas Lagringsutrymme för Basic-nivån Sydostasien 00d236fa-4a66-4877-971b-a96a8c9421a4 156890d7-38ed-4058-b91a-1d879967a612
Azure PostGSQL-databas Lagringsutrymme för Basic-nivån Brasilien, södra 12d188a2-1e79-4efe-b679-428c368e997a d81e6a66-7987-4721-a4e6-2cff4885a8fd
Azure PostGSQL-databas Lagringsutrymme för Basic-nivån Kanada, centrala b9acd2c7-0501-448c-b92b-eedee72ab90b 8b505b77-4fd4-4f6d-94f2-848dd76176c0
Azure PostGSQL-databas Lagringsutrymme för Basic-nivån Kanada, östra b0960f2b-bf8f-4544-a216-7ef2cbd5db7e 3da6705e-143b-4d1e-9433-91cafd690bd6
Azure PostGSQL-databas Lagringsutrymme för Basic-nivån Europa, norra cb1dc330-ab93-4193-9626-da5ba52287a5 3125abed-5055-42e1-ba2a-e9ce1df4b7f4
Azure PostGSQL-databas Lagringsutrymme för Basic-nivån Europa, västra 07584202-43f0-4640-9dff-27705296277e 2c086a55-4d8f-4e20-a2ce-d970d8d8d30c
Azure PostGSQL-databas Lagringsutrymme för Basic-nivån Indien, centrala 06e8cb60-b314-4b1e-91f3-e4853d97a32d a45303a6-eb6c-4739-ac93-4e1aa113ef3f
Azure PostGSQL-databas Lagringsutrymme för Basic-nivån Japan, östra 49553be3-8923-40c9-bd0c-647857b01203 5ba0298c-9c74-4d2a-ae7c-8c1b79680898
Azure PostGSQL-databas Lagringsutrymme för Basic-nivån Japan, västra 2c3d5955-eb34-448e-b2c8-5e2d91f92098 4d92e740-6a1b-4ef6-a3a0-c96e8811bca1
Azure PostGSQL-databas Lagringsutrymme för Basic-nivån USA, östra afc89160-815d-4ec8-b9d1-fb1449eb122f f5cdcf7f-f798-449e-b3ee-a750bf925aae
Azure PostGSQL-databas Lagringsutrymme för Basic-nivån USA, östra 2 24476f36-2a21-49a8-99fd-286acaf36e6f 38307eca-fd6e-4bc1-afe7-4fecaf75c86a
Azure PostGSQL-databas Lagringsutrymme för Basic-nivån USA, norra centrala f680ba38-c281-41b0-815d-05a41ac2fdab 94c7ba0f-3aac-4bc2-ac66-28cae66fa047
Azure PostGSQL-databas Lagringsutrymme för Basic-nivån USA, södra centrala e941aceb-d1cb-4a6e-a83f-09d22988f6bf bb4440fc-e61c-4023-a931-656aa317de77
Azure PostGSQL-databas Lagringsutrymme för Basic-nivån USA, västra 6f1c176e-81b2-4dbe-be47-34ec6e523f4c 4ca70bb1-a0f4-46a5-bc39-b49931a76e1c

Migreringstabell för Standard-lagringsmätare med namnändringar:

Typ av tjänst Gammalt resursnamn Nytt resursnamn Region Gammal mätare Ny mätare
Azure MySQL-databas Standardlagring Allmän lagring Asien, östra 4fa8e6e9-4603-468d-8549-1eeb28324a16 be97e596-45ec-49d4-8b51-2f22a45a81a1
Azure MySQL-databas Standardlagring Allmän lagring Sydostasien 70acc5b5-5a33-41c1-abbe-54835105e4e2 a4e43fa6-61f9-4c39-ba7a-2d17341088c1
Azure MySQL-databas Standardlagring Allmän lagring Brasilien, södra 8efe37b6-a0f0-4471-9006-0138d47cde4a 7be3b648-3a83-47ae-974d-f50547b53b81
Azure MySQL-databas Standardlagring Allmän lagring Kanada, centrala a1b16a99-49ad-412a-9898-8c860593ad93 fa3c62a4-8b40-4c02-b495-4cfad8d87a88
Azure MySQL-databas Standardlagring Allmän lagring Kanada, östra 4b8e9e9f-36a8-4b0e-b946-14c9628b072b 5c0fc18c-3281-43d1-a0b3-1ff84750081e
Azure MySQL-databas Standardlagring Allmän lagring Europa, norra 4172e46c-227a-4a05-a518-1810658676aa efabc20f-219a-488d-b74c-eb7d3a6a7ddf
Azure MySQL-databas Standardlagring Allmän lagring Europa, västra b2775632-2a67-46f4-8ba1-97b2539cd6f0 916ccc8b-dc92-4061-9709-12dd6d12126a
Azure MySQL-databas Standardlagring Allmän lagring Indien, centrala 8b9b10f4-760e-4a67-9ab5-a01336efdfb8 52b03016-7617-4c78-b67a-00d920c33949
Azure MySQL-databas Standardlagring Allmän lagring Japan, östra ba8bb539-ac1a-40d6-81f7-af821665c5e2 0afbd3f2-c0df-490a-9ff6-ec066cbfda53
Azure MySQL-databas Standardlagring Allmän lagring Japan, västra 66d39878-1c28-4eaf-ade5-279d5c3357d1 e2404a9b-6dae-441c-be2e-5844382ff5ef
Azure MySQL-databas Standardlagring Allmän lagring USA, östra c36a7591-bb37-4d88-aa91-606a59daab1b 9d14809d-ad58-423c-8bf2-c5792122b366
Azure MySQL-databas Standardlagring Allmän lagring USA, östra 2 b5ee3b8b-3754-4be6-9d3c-3b20899cf24a fbce50b8-dad3-4c6a-b069-b5f64b7116dc
Azure MySQL-databas Standardlagring Allmän lagring USA, norra centrala 40262b28-cdf3-49d4-b2c3-a52150c98aaa fff41fb4-ab8f-4e76-b776-f5b3b8c6baad
Azure MySQL-databas Standardlagring Allmän lagring USA, södra centrala ca32d825-0121-45de-9b0c-de521439db1e fa554d6a-0652-48d5-bbc2-818a66d088ef
Azure MySQL-databas Standardlagring Allmän lagring USA, västra 5d2ca8b9-33b4-4e41-9109-8aee8515f8fe a4bd396f-1e2a-47c0-900e-6188b6ebe57b
Azure PostGSQL-databas Standardlagring Allmän lagring Asien, östra ace45908-92b0-4968-ac09-12d240b72647 6120007b-492a-46c7-baf2-003f421a8efd
Azure PostGSQL-databas Standardlagring Allmän lagring Sydostasien a776e88d-75a2-4ad4-a444-fb5c4035689a f60b0799-fa1c-4744-bf19-1a1d24d762ba
Azure PostGSQL-databas Standardlagring Allmän lagring Brasilien, södra 4f761da3-b473-4346-a29f-84c35fdf0bfa 8fcc83c5-ce23-4843-ade9-3be423404ea1
Azure PostGSQL-databas Standardlagring Allmän lagring Kanada, centrala 93d433c8-080b-43e4-b897-bb6cceb8ee74 18aff49d-1a8b-4cb9-a53c-5a6b4ae17b78
Azure PostGSQL-databas Standardlagring Allmän lagring Kanada, östra 03de2aac-8ad1-4f40-a37c-f409f2c8420f 65a62b0f-e161-40ca-835e-901cb9aadb95
Azure PostGSQL-databas Standardlagring Allmän lagring Europa, norra 931f2330-4ff9-4d57-964c-6144af29c325 2ba743de-2bf6-4e22-9911-402f13c568b4
Azure PostGSQL-databas Standardlagring Allmän lagring Europa, västra 7e0e6e8c-35cf-4025-b108-8a2ec1ad4ad1 8aaa8162-6730-4657-8ba2-a4d22672ef53
Azure PostGSQL-databas Standardlagring Allmän lagring Indien, centrala 1aa14973-8e0f-46b7-8763-3b555abcf379 cab6f176-24af-4515-8a62-383ca4ff88dd
Azure PostGSQL-databas Standardlagring Allmän lagring Japan, östra edf24089-f8bd-4339-b81e-0e28793197f9 a026246c-4caf-4c3e-b142-a351b27eb7d6
Azure PostGSQL-databas Standardlagring Allmän lagring Japan, västra d59f752a-10f8-4716-a37e-8659ed2f4985 00f8696b-1f53-4ad9-a5e4-5f3d7f950c3c
Azure PostGSQL-databas Standardlagring Allmän lagring USA, östra 00a1b538-e9ed-4ec8-a4ed-54742dd52d7e 3a75b278-e04b-457c-8914-96463b28520c
Azure PostGSQL-databas Standardlagring Allmän lagring USA, östra 2 36e36950-287e-4c9a-836a-38fb1013d99f 6d61c2b9-8510-4812-bcd7-bf57197662da
Azure PostGSQL-databas Standardlagring Allmän lagring USA, norra centrala 7ebe0029-0ac3-44a9-8958-ed3c4562c300 2e634128-3467-4b3a-8570-1feae697be80
Azure PostGSQL-databas Standardlagring Allmän lagring USA, södra centrala 60e3e69d-dcbb-4587-adfa-d5efd98bc04e 14ab823f-836e-43ba-bd5c-414e082878d9
Azure PostGSQL-databas Standardlagring Allmän lagring USA, västra cf3a9c0c-de3c-4de9-86e1-18ea230fc029 19b79d3b-df3f-4f95-a346-71af8cc15ea2