GUID-migrering

Med lanseringen av uppdateringar till virtuella datorer för A-serien regionalt görs en ändring i GUID. I tabellen nedan listas GUID före och efter för de olika resurstyperna.

HDInsight

Följande taxor för A-serien ändrar resurs-GUID den 15 februari 2016

GAMLA OCH NYA TAXOR FÖR CLOUD SERVICES FÖR ÖSTRA STILLAHAVSOMRÅDET I ASIEN
Tjänst Typ av tjänst Resurs Region Gammalt GUID Nytt GUID
HDInsight A2 HDInsight Instanstimmar Östra Asien/Stillahavsområdet 45586724-7d05-44ba-a3e0-f9c3478223b1 5cbd5848-f3d9-428c-bdab-7c5898f9747e
HDInsight A2 HDInsight (inte Windows) Instanstimmar Östra Asien/Stillahavsområdet f496afb2-8ed7-419e-ad1f-485d2be7ee90 f941300d-785f-42a3-9ab6-b33da842ad53
HDInsight A3 HDInsight Instanstimmar Östra Asien/Stillahavsområdet 45586724-7d05-44ba-a3e0-f9c3478223b1 696e01fd-b4de-4584-a321-ba40f0af038a
HDInsight A3 HDInsight (inte Windows) Instanstimmar Östra Asien/Stillahavsområdet f496afb2-8ed7-419e-ad1f-485d2be7ee90 79fe2eab-cd87-43bb-9e51-3e30e40c8f6e
HDInsight A4 HDInsight Instanstimmar Östra Asien/Stillahavsområdet 45586724-7d05-44ba-a3e0-f9c3478223b1 15e0681c-188b-4c94-af53-1edfd1eae0e1
HDInsight A4 HDInsight (inte Windows) Instanstimmar Östra Asien/Stillahavsområdet f496afb2-8ed7-419e-ad1f-485d2be7ee90 d6a436c9-342b-4a01-80bb-28cff2f170ac
GAMLA OCH NYA TAXOR FÖR CLOUD SERVICES FÖR SYDÖSTRA STILLAHAVSOMRÅDET I ASIEN
Tjänst Typ av tjänst Resurs Region Gammalt GUID Nytt GUID
HDInsight A2 HDInsight Instanstimmar Sydöstra stillahavsområdet i Asien a039c945-b72a-4217-ae99-24e897322f83 5d4be54d-908b-4a00-bf85-83644882619f
HDInsight A2 HDInsight (inte Windows) Instanstimmar Sydöstra stillahavsområdet i Asien 0dca69fa-aba9-4824-905d-7665d4310082 ce0bcc66-446b-47f3-b0ac-094c3738dc21
HDInsight A3 HDInsight Instanstimmar Sydöstra stillahavsområdet i Asien a039c945-b72a-4217-ae99-24e897322f83 a50a04b5-2c4a-44ba-bc55-ec0025fb661b
HDInsight A3 HDInsight (inte Windows) Instanstimmar Sydöstra stillahavsområdet i Asien 0dca69fa-aba9-4824-905d-7665d4310082 05f39632-0947-4cda-8833-2172163d0134
HDInsight A4 HDInsight Instanstimmar Sydöstra stillahavsområdet i Asien a039c945-b72a-4217-ae99-24e897322f83 a84406ff-d8dc-43cb-be4c-286e8266bc29
HDInsight A4 HDInsight (inte Windows) Instanstimmar Sydöstra stillahavsområdet i Asien 0dca69fa-aba9-4824-905d-7665d4310082 6452c91d-eae0-4262-8b8d-1822c144efe1
GAMLA OCH NYA TAXOR FÖR CLOUD SERVICES FÖR ÖSTRA AUSTRALIEN
Tjänst Typ av tjänst Resurs Region Gammalt GUID Nytt GUID
HDInsight A2 HDInsight Instanstimmar Östra Australien 30568429-55cf-43ba-ba8f-a0c525e49f9e d6842e1b-34e2-409f-b6ee-0e45f7d912d0
HDInsight A2 HDInsight (inte Windows) Instanstimmar Östra Australien e46739a2-f90d-4c77-8120-b76d7a839949 ad1be467-1a36-4e0b-b3de-e7b0cb0f6f9e
HDInsight A3 HDInsight Instanstimmar Östra Australien 30568429-55cf-43ba-ba8f-a0c525e49f9e 68eafe48-33d4-45c0-9560-de4c644dd1a7
HDInsight A3 HDInsight (inte Windows) Instanstimmar Östra Australien e46739a2-f90d-4c77-8120-b76d7a839949 eeb8053c-41a8-45a7-9e45-356cd5b172a5
HDInsight A4 HDInsight Instanstimmar Östra Australien 30568429-55cf-43ba-ba8f-a0c525e49f9e f3217962-eb27-4458-b0bf-4590d734e4bc
HDInsight A4 HDInsight (inte Windows) Instanstimmar Östra Australien e46739a2-f90d-4c77-8120-b76d7a839949 f741839d-9c12-4b40-8985-c397bfd1e4d5
GAMLA OCH NYA TAXOR FÖR CLOUD SERVICES FÖR SYDÖSTRA AUSTRALIEN
Tjänst Typ av tjänst Resurs Region Gammalt GUID Nytt GUID
HDInsight A2 HDInsight Instanstimmar Sydöstra Australien 33dcf51a-a44e-468e-a4f5-24041b8875d5 fe7f12a1-1945-4132-b339-b8c03336753a
HDInsight A2 HDInsight (inte Windows) Instanstimmar Sydöstra Australien 36b36c0f-f834-413e-a801-3a724659b49f 6b5ae2c8-b3b1-43ab-a897-15750fd974a5
HDInsight A3 HDInsight Instanstimmar Sydöstra Australien 33dcf51a-a44e-468e-a4f5-24041b8875d5 251dff4d-3a98-4147-a6e4-503c4164b8d2
HDInsight A3 HDInsight (inte Windows) Instanstimmar Sydöstra Australien 36b36c0f-f834-413e-a801-3a724659b49f d5030a85-27ae-4c5b-afef-10cbcacb15ef
HDInsight A4 HDInsight Instanstimmar Sydöstra Australien 33dcf51a-a44e-468e-a4f5-24041b8875d5 e880f6b6-82de-479c-a51a-29fbe9b1b906
HDInsight A4 HDInsight (inte Windows) Instanstimmar Sydöstra Australien 36b36c0f-f834-413e-a801-3a724659b49f 1a32f82a-9df2-4a6c-a80a-a5c50d973e36
GAMLA OCH NYA TAXOR FÖR CLOUD SERVICES FÖR SÖDRA BRASILIEN
Tjänst Typ av tjänst Resurs Region Gammalt GUID Nytt GUID
HDInsight A2 HDInsight Instanstimmar Södra Brasilien 4d0f8458-89c7-4ac4-a7f7-14c39f4dda0d fa6ff965-8782-439d-920b-81bd3fb7c877
HDInsight A2 HDInsight (inte Windows) Instanstimmar Södra Brasilien 88d46227-e484-469e-a06a-6a31a14dc022 f8bef3d3-dad8-4a4f-866a-e8d47ada2509
HDInsight A3 HDInsight Instanstimmar Södra Brasilien 4d0f8458-89c7-4ac4-a7f7-14c39f4dda0d 0c0f42d3-b620-46ab-9e09-f440e4e773cb
HDInsight A3 HDInsight (inte Windows) Instanstimmar Södra Brasilien 88d46227-e484-469e-a06a-6a31a14dc022 6dcc6da1-1a99-4279-b8c0-ac29adab9ae1
HDInsight A4 HDInsight Instanstimmar Södra Brasilien 4d0f8458-89c7-4ac4-a7f7-14c39f4dda0d 72f3794f-05db-4ff8-a92d-20d7c4f8d09c
HDInsight A4 HDInsight (inte Windows) Instanstimmar Södra Brasilien 88d46227-e484-469e-a06a-6a31a14dc022 713a9945-7322-4c6f-aff4-5f40a494d046
GAMLA OCH NYA TAXOR FÖR CLOUD SERVICES FÖR ÖSTRA JAPAN
Tjänst Typ av tjänst Resurs Region Gammalt GUID Nytt GUID
HDInsight A2 HDInsight Instanstimmar Östra Japan 94a9b997-b0ca-4055-b05f-4be3148d3ce7 f104144a-498f-49e4-a431-06fbbc2019f8
HDInsight A2 HDInsight (inte Windows) Instanstimmar Östra Japan e6921fa7-82ca-4cee-a3c8-5f21627e9879 131624b8-267e-4598-a413-406dacac7f90
HDInsight A3 HDInsight Instanstimmar Östra Japan 94a9b997-b0ca-4055-b05f-4be3148d3ce7 7c7c0034-2a00-4164-9454-546b2b20b026
HDInsight A3 HDInsight (inte Windows) Instanstimmar Östra Japan e6921fa7-82ca-4cee-a3c8-5f21627e9879 a9a2a4b0-4a1f-46dd-b2e6-b2bed0c2cad0
HDInsight A4 HDInsight Instanstimmar Östra Japan 94a9b997-b0ca-4055-b05f-4be3148d3ce7 02bdbbe3-fe07-46fc-a6dd-2528064f028a
HDInsight A4 HDInsight (inte Windows) Instanstimmar Östra Japan e6921fa7-82ca-4cee-a3c8-5f21627e9879 884a7710-279d-4ad3-82ef-4d2e592e0e89
GAMLA OCH NYA TAXOR FÖR CLOUD SERVICES FÖR VÄSTRA JAPAN
Tjänst Typ av tjänst Resurs Region Gammalt GUID Nytt GUID
HDInsight A2 HDInsight Instanstimmar Västra Japan 37b7e74f-0401-47c1-93c3-dc767cb7d88a f02890c5-0a60-4cf3-b1d5-b6b5f2a96a99
HDInsight A2 HDInsight (inte Windows) Instanstimmar Västra Japan c366aead-ff21-4e26-bb1b-e01b2d04199f d138e4f8-ef93-4387-af83-8296a1f4a226
HDInsight A3 HDInsight Instanstimmar Västra Japan 37b7e74f-0401-47c1-93c3-dc767cb7d88a 7cdcb3ea-9229-497f-b84e-a6dd06e74d36
HDInsight A3 HDInsight (inte Windows) Instanstimmar Västra Japan c366aead-ff21-4e26-bb1b-e01b2d04199f 8ff01f8c-c2ce-4c2a-bf43-201a13d22945
HDInsight A4 HDInsight Instanstimmar Västra Japan 37b7e74f-0401-47c1-93c3-dc767cb7d88a 35247363-1056-467d-ab3f-be92ae05cdae
HDInsight A4 HDInsight (inte Windows) Instanstimmar Västra Japan c366aead-ff21-4e26-bb1b-e01b2d04199f e70070ba-91e3-48b8-a2c6-6060704cb7a7

Cloud Services

Följande taxor för A-serien ändrar resurs-GUIDs den 11 januari 2016

GAMLA OCH NYA TAXOR FÖR CLOUD SERVICES FÖR ÖSTRA STILLAHAVSOMRÅDET I ASIEN
Tjänst Typ av tjänst Resurs Region Gammalt GUID Nytt GUID
Cloud Services A0 Cloud Services Instanstimmar Östra Asien/Stillahavsområdet ec09df9b-7108-4ec1-b041-834c6a16375a 948d4975-d782-4e2f-8f72-ccc8efce10ab
Cloud Services A2 Cloud Services Instanstimmar Östra Asien/Stillahavsområdet ec09df9b-7108-4ec1-b041-834c6a16375a a73fdaba-6b94-4934-896b-b43759867987
Cloud Services A3 Cloud Services Instanstimmar Östra Asien/Stillahavsområdet ec09df9b-7108-4ec1-b041-834c6a16375a 109063c3-f812-46be-a3e4-a62e06171fc6
Cloud Services A4 Cloud Services Instanstimmar Östra Asien/Stillahavsområdet ec09df9b-7108-4ec1-b041-834c6a16375a 9543b36a-cf96-4b48-b0b4-a7258977e706
GAMLA OCH NYA TAXOR FÖR CLOUD SERVICES FÖR SYDÖSTRA STILLAHAVSOMRÅDET I ASIEN
Tjänst Typ av tjänst Resurs Region Gammalt GUID Nytt GUID
Cloud Services A0 Cloud Services Instanstimmar Sydöstra stillahavsområdet i Asien 61dca758-9105-47c8-8050-bc2ea5c3fcfd 14963917-dee3-41a7-a37e-6ca27dad4cfe
Cloud Services A2 Cloud Services Instanstimmar Sydöstra stillahavsområdet i Asien 61dca758-9105-47c8-8050-bc2ea5c3fcfd d4181f74-4046-401b-9168-e3211167445b
Cloud Services A3 Cloud Services Instanstimmar Sydöstra stillahavsområdet i Asien 61dca758-9105-47c8-8050-bc2ea5c3fcfd 37c72241-b376-41b8-9272-a4247e09e9c6
Cloud Services A4 Cloud Services Instanstimmar Sydöstra stillahavsområdet i Asien 61dca758-9105-47c8-8050-bc2ea5c3fcfd 944f6253-f198-4f72-ba6f-d3b8ee4d4768
GAMLA OCH NYA TAXOR FÖR CLOUD SERVICES FÖR ÖSTRA AUSTRALIEN
Tjänst Typ av tjänst Resurs Region Gammalt GUID Nytt GUID
Cloud Services A0 Cloud Services Instanstimmar Östra Australien c0394e55-83aa-4bc6-9bb8-0df26714d2e9 675fb310-859d-48e8-b55d-4eb0574603da
Cloud Services A2 Cloud Services Instanstimmar Östra Australien c0394e55-83aa-4bc6-9bb8-0df26714d2e9 8d15c793-e4d4-4d94-a3e5-a51356c8cdb5
Cloud Services A3 Cloud Services Instanstimmar Östra Australien c0394e55-83aa-4bc6-9bb8-0df26714d2e9 812a4cb1-2073-4798-9b85-12403bf0e10a
Cloud Services A4 Cloud Services Instanstimmar Östra Australien c0394e55-83aa-4bc6-9bb8-0df26714d2e9 65397054-e00d-421d-a130-a616d314f981
GAMLA OCH NYA TAXOR FÖR CLOUD SERVICES FÖR SYDÖSTRA AUSTRALIEN
Tjänst Typ av tjänst Resurs Region Gammalt GUID Nytt GUID
Cloud Services A0 Cloud Services Instanstimmar Sydöstra Australien 0f8dbe2a-21a3-42fa-8ae5-fb51ba7f4a6c 4e2031cd-635d-4d54-b9df-380fdcf63c07
Cloud Services A2 Cloud Services Instanstimmar Sydöstra Australien 0f8dbe2a-21a3-42fa-8ae5-fb51ba7f4a6c 0900568c-28c5-4cda-a43e-88671e36fa39
Cloud Services A3 Cloud Services Instanstimmar Sydöstra Australien 0f8dbe2a-21a3-42fa-8ae5-fb51ba7f4a6c 684b3148-ec75-4010-90b6-8af7ebf2a1ee
Cloud Services A4 Cloud Services Instanstimmar Sydöstra Australien 0f8dbe2a-21a3-42fa-8ae5-fb51ba7f4a6c 4a5e21b1-9fba-45ac-b374-f3c5ce690b41
GAMLA OCH NYA TAXOR FÖR CLOUD SERVICES FÖR SÖDRA BRASILIEN
Tjänst Typ av tjänst Resurs Region Gammalt GUID Nytt GUID
Cloud Services A0 Cloud Services Instanstimmar Södra Brasilien d817c09e-b8b9-4d2c-8de0-5c34d5148bf3 951e0599-a983-448d-8f72-cb366fa7596a
Cloud Services A2 Cloud Services Instanstimmar Södra Brasilien d817c09e-b8b9-4d2c-8de0-5c34d5148bf3 4f48803a-f781-4d04-b644-a272ff8d68de
Cloud Services A3 Cloud Services Instanstimmar Södra Brasilien d817c09e-b8b9-4d2c-8de0-5c34d5148bf3 b25416bb-76e8-43cd-9579-f29f09887ce2
Cloud Services A4 Cloud Services Instanstimmar Södra Brasilien d817c09e-b8b9-4d2c-8de0-5c34d5148bf3 e71287b7-5b9e-4291-9715-7d209bdc39a7
GAMLA OCH NYA TAXOR FÖR CLOUD SERVICES FÖR NORRA EUROPA
Tjänst Typ av tjänst Resurs Region Gammalt GUID Nytt GUID
Cloud Services A0 Cloud Services Instanstimmar Nordeuropa becb4c57-49ea-4296-8ac8-06ff09b74d68 b91f630e-7dcf-4871-aed0-df6c00fd3784
Cloud Services A2 Cloud Services Instanstimmar Nordeuropa becb4c57-49ea-4296-8ac8-06ff09b74d68 e25f4479-3084-4e1c-b89c-2b0bae2b79e7
Cloud Services A3 Cloud Services Instanstimmar Nordeuropa becb4c57-49ea-4296-8ac8-06ff09b74d68 f6fa3fdf-cbec-442b-b98d-4fc132be16eb
Cloud Services A4 Cloud Services Instanstimmar Nordeuropa becb4c57-49ea-4296-8ac8-06ff09b74d68 22b100c0-8365-41be-a39d-b5cb405e9ae7
GAMLA OCH NYA TAXOR FÖR CLOUD SERVICES FÖR VÄSTRA EUROPA
Tjänst Typ av tjänst Resurs Region Gammalt GUID Nytt GUID
Cloud Services A0 Cloud Services Instanstimmar Västeuropa 538045a5-7281-477c-b20d-112f92954a07 98ec2a99-7b0f-46e4-9f53-f2b026367235
Cloud Services A2 Cloud Services Instanstimmar Västeuropa 538045a5-7281-477c-b20d-112f92954a07 431ad86c-330b-49e5-a867-4cb68ef7e1bd
Cloud Services A3 Cloud Services Instanstimmar Västeuropa 538045a5-7281-477c-b20d-112f92954a07 4c35170a-4731-4072-841d-c20793007168
Cloud Services A4 Cloud Services Instanstimmar Västeuropa 538045a5-7281-477c-b20d-112f92954a07 4068a61c-e6e4-449e-88c8-d715e95e2937
GAMLA OCH NYA TAXOR FÖR CLOUD SERVICES FÖR ÖSTRA JAPAN
Tjänst Typ av tjänst Resurs Region Gammalt GUID Nytt GUID
Cloud Services A0 Cloud Services Instanstimmar Japan, Öst d1ee12bf-83ce-4be7-b0d6-3ec88afd784c ede94c8d-9206-4723-b5f5-f009180e76b8
Cloud Services A2 Cloud Services Instanstimmar Japan, Öst d1ee12bf-83ce-4be7-b0d6-3ec88afd784c 835b1880-0c95-4d4a-a849-0f951ed6cc2d
Cloud Services A3 Cloud Services Instanstimmar Japan, Öst d1ee12bf-83ce-4be7-b0d6-3ec88afd784c a4744286-09f0-412f-8f7a-003cd4ed1d65
Cloud Services A4 Cloud Services Instanstimmar Japan, Öst d1ee12bf-83ce-4be7-b0d6-3ec88afd784c 80d2459f-0e26-46c7-9d9a-28f65543951a
GAMLA OCH NYA TAXOR FÖR CLOUD SERVICES FÖR VÄSTRA JAPAN
Tjänst Typ av tjänst Resurs Region Gammalt GUID Nytt GUID
Cloud Services A0 Cloud Services Instanstimmar Japan, Väst ad924267-2ddc-4836-9158-4e25bb38e5f3 8c7ff689-1ce2-49f9-be24-abf82b79a736
Cloud Services A2 Cloud Services Instanstimmar Japan, Väst ad924267-2ddc-4836-9158-4e25bb38e5f3 08751b2a-9d63-44d6-9097-bbebbb220c3e
Cloud Services A3 Cloud Services Instanstimmar Japan, Väst ad924267-2ddc-4836-9158-4e25bb38e5f3 d6013ce8-da29-454d-a946-dbf30b75b81a
Cloud Services A4 Cloud Services Instanstimmar Japan, Väst ad924267-2ddc-4836-9158-4e25bb38e5f3 8d29f707-7e0d-4e09-b376-9535fed9863f
GAMLA OCH NYA TAXOR FÖR CLOUD SERVICES FÖR CENTRALA USA
Tjänst Typ av tjänst Resurs Region Gammalt GUID Nytt GUID
Cloud Services A0 Cloud Services Instanstimmar Centrala USA c8556bb9-c013-498b-95f0-5740bef731ba bfca4552-5529-4b01-98f9-b7a42ca4d69f
Cloud Services A2 Cloud Services Instanstimmar Centrala USA c8556bb9-c013-498b-95f0-5740bef731ba 89c117f6-6100-485c-b0b2-c33c8b63e18a
Cloud Services A3 Cloud Services Instanstimmar Centrala USA c8556bb9-c013-498b-95f0-5740bef731ba 7c4f3ede-7154-42d5-8c7e-dfd28438c5fd
Cloud Services A4 Cloud Services Instanstimmar Centrala USA c8556bb9-c013-498b-95f0-5740bef731ba 95b38082-a0db-474c-9fca-5650c639fb9b
GAMLA OCH NYA TAXOR FÖR CLOUD SERVICES FÖR ÖSTRA USA
Tjänst Typ av tjänst Resurs Region Gammalt GUID Nytt GUID
Cloud Services A0 Cloud Services Instanstimmar Östra USA 5e415bc9-7936-445b-9215-306205de24d3 5641ebf4-f440-4029-a7f6-d48e92b556b8
Cloud Services A2 Cloud Services Instanstimmar Östra USA 5e415bc9-7936-445b-9215-306205de24d3 67d2bbb3-964e-446b-888b-0e8f0c586f21
Cloud Services A3 Cloud Services Instanstimmar Östra USA 5e415bc9-7936-445b-9215-306205de24d3 e7e4d225-c521-4771-ada0-94c787ace59f
Cloud Services A4 Cloud Services Instanstimmar Östra USA 5e415bc9-7936-445b-9215-306205de24d3 9be55b2d-be4f-4b0c-aaa4-30643ba62343
GAMLA OCH NYA TAXOR FÖR CLOUD SERVICES FÖR ÖSTRA USA 2
Tjänst Typ av tjänst Resurs Region Gammalt GUID Nytt GUID
Cloud Services A0 Cloud Services Instanstimmar Östra USA 2 e685d428-927b-4fb1-a225-681565dec84f 8ba53379-2d64-4ef7-9a39-48a71212d293
Cloud Services A2 Cloud Services Instanstimmar Östra USA 2 e685d428-927b-4fb1-a225-681565dec84f 2714a45c-f880-4854-b41d-8598127d12be
Cloud Services A3 Cloud Services Instanstimmar Östra USA 2 e685d428-927b-4fb1-a225-681565dec84f 4195bfe4-7809-467a-ad60-06cbe32f4df2
Cloud Services A4 Cloud Services Instanstimmar Östra USA 2 e685d428-927b-4fb1-a225-681565dec84f 9908ed0a-dba7-407f-b611-fc390325d48a
GAMLA OCH NYA TAXOR FÖR CLOUD SERVICES FÖR NORRA CENTRALA USA
Tjänst Typ av tjänst Resurs Region Gammalt GUID Nytt GUID
Cloud Services A0 Cloud Services Instanstimmar Norra centrala USA 1cd3b30f-7ba4-4181-bcd1-e41063749146 681813ea-a3a4-44fa-82a4-902588427fd8
Cloud Services A2 Cloud Services Instanstimmar Norra centrala USA 1cd3b30f-7ba4-4181-bcd1-e41063749146 9ba37508-fbab-4f2a-86f5-4861f19db872
Cloud Services A3 Cloud Services Instanstimmar Norra centrala USA 1cd3b30f-7ba4-4181-bcd1-e41063749146 2236370b-4365-4a26-88d3-6913c6540d86
Cloud Services A4 Cloud Services Instanstimmar Norra centrala USA 1cd3b30f-7ba4-4181-bcd1-e41063749146 19f8f99b-4b46-4ddd-9170-1799c7d98fc1
GAMLA OCH NYA TAXOR FÖR CLOUD SERVICES FÖR SÖDRA CENTRALA USA
Tjänst Typ av tjänst Resurs Region Gammalt GUID Nytt GUID
Cloud Services A0 Cloud Services Instanstimmar Södra centrala USA 3e8b6de8-56b3-41d5-bbb9-724882f0710a a1abdf0f-f5ac-45d9-bb59-a54c58f4c600
Cloud Services A2 Cloud Services Instanstimmar Södra centrala USA 3e8b6de8-56b3-41d5-bbb9-724882f0710a c79010e0-54fd-43b9-9265-67f6a8f5293f
Cloud Services A3 Cloud Services Instanstimmar Södra centrala USA 3e8b6de8-56b3-41d5-bbb9-724882f0710a 401cfa59-dac4-49f0-ad87-f75c5c7d07d9
Cloud Services A4 Cloud Services Instanstimmar Södra centrala USA 3e8b6de8-56b3-41d5-bbb9-724882f0710a c2a5715f-92e4-497b-82be-b0d33637120c
GAMLA OCH NYA TAXOR FÖR CLOUD SERVICES FÖR VÄSTRA USA
Tjänst Typ av tjänst Resurs Region Gammalt GUID Nytt GUID
Cloud Services A0 Cloud Services Instanstimmar Västra USA 8dde8b2e-acd0-4835-8804-539beace387d 52cda397-f889-4dad-a069-0d8be331a3ba
Cloud Services A2 Cloud Services Instanstimmar Västra USA 8dde8b2e-acd0-4835-8804-539beace387d 6acd3da4-3a69-44b4-90b1-cbded1f3729a
Cloud Services A3 Cloud Services Instanstimmar Västra USA 8dde8b2e-acd0-4835-8804-539beace387d 701c1cfc-bae6-4655-85a1-4949d634c7aa
Cloud Services A4 Cloud Services Instanstimmar Västra USA 8dde8b2e-acd0-4835-8804-539beace387d e452c905-a88b-4b71-9711-4e13c3f38098

Virtual Machines

Följande taxor för A-serien ändrar resurs-GUIDs den 11 januari 2016

GAMLA OCH NYA TAXOR FÖR VIRTUAL MACHINES FÖR ÖSTRA STILLAHAVSOMRÅDET I ASIEN
Tjänst Typ av tjänst Resurs Region Gammalt GUID Nytt GUID
Virtual Machines A0 VM (inte Windows) Instanstimmar Östra Asien/Stillahavsområdet ecd2f1b6-d122-4ee5-8ae4-94241da0f433 d2bf5530-dfa6-4ea1-bfd7-0c889b9ba21d
Virtual Machines A0 VM (Windows) Instanstimmar Östra Asien/Stillahavsområdet 8ae013c5-03d7-48bf-b190-0227b00a6b93 795420fb-100a-4a39-bff2-9f45d4aee1b8
Virtual Machines A2 VM (inte Windows) Instanstimmar Östra Asien/Stillahavsområdet ecd2f1b6-d122-4ee5-8ae4-94241da0f433 d6e10a1e-f202-4ae1-bf9c-55c02fc3994a
Virtual Machines A2 VM (Windows) Instanstimmar Östra Asien/Stillahavsområdet 8ae013c5-03d7-48bf-b190-0227b00a6b93 3d292628-2790-481e-9435-cf62ff10331d
Virtual Machines A3 VM (inte Windows) Instanstimmar Östra Asien/Stillahavsområdet ecd2f1b6-d122-4ee5-8ae4-94241da0f433 1852ff0f-fd73-4683-8a94-a205d1f64e97
Virtual Machines A3 VM (Windows) Instanstimmar Östra Asien/Stillahavsområdet 8ae013c5-03d7-48bf-b190-0227b00a6b93 6d2b483e-8fce-453c-8d9e-6ad67b93175c
Virtual Machines A4 VM (inte Windows) Instanstimmar Östra Asien/Stillahavsområdet ecd2f1b6-d122-4ee5-8ae4-94241da0f433 b25e6dd4-75d3-480e-960e-649e0f7b945c
Virtual Machines A4 VM (Windows) Instanstimmar Östra Asien/Stillahavsområdet 8ae013c5-03d7-48bf-b190-0227b00a6b93 bd3cb0fa-3e81-4e5d-a517-a7f0c67de5d7
Virtual Machines BASIC.A0 VM (inte Windows) Instanstimmar Östra Asien/Stillahavsområdet 957eaa9b-7c60-46a2-b833-00c9c5413c21 f6e37af5-c02f-4db4-a45c-937a00a576dd
Virtual Machines BASIC.A0 VM (Windows) Instanstimmar Östra Asien/Stillahavsområdet 11a9e87f-258d-4092-8108-0bbc3af4b012 65bd8e92-a37b-4f4b-8541-a2d8d60d3463
Virtual Machines BASIC.A2 VM (inte Windows) Instanstimmar Östra Asien/Stillahavsområdet 957eaa9b-7c60-46a2-b833-00c9c5413c21 295de551-a288-4246-accf-713c452b97cf
Virtual Machines BASIC.A2 VM (Windows) Instanstimmar Östra Asien/Stillahavsområdet 11a9e87f-258d-4092-8108-0bbc3af4b012 d02d2dc6-1570-419a-afa6-5e612aa482b3
Virtual Machines BASIC.A3 VM (inte Windows) Instanstimmar Östra Asien/Stillahavsområdet 957eaa9b-7c60-46a2-b833-00c9c5413c21 fb2f07e7-20be-43de-a5d7-73aef550c22e
Virtual Machines BASIC.A3 VM (Windows) Instanstimmar Östra Asien/Stillahavsområdet 11a9e87f-258d-4092-8108-0bbc3af4b012 7ba85e3b-1ad1-4d97-9379-23d23bb79d23
Virtual Machines BASIC.A4 VM (inte Windows) Instanstimmar Östra Asien/Stillahavsområdet 957eaa9b-7c60-46a2-b833-00c9c5413c21 c49be935-2bef-464d-a39d-e91a1dbc66a3
Virtual Machines BASIC.A4 VM (Windows) Instanstimmar Östra Asien/Stillahavsområdet 11a9e87f-258d-4092-8108-0bbc3af4b012 fae11530-0266-4c53-9300-f6dd65a2bd53
GAMLA OCH NYA TAXOR FÖR VIRTUAL MACHINES FÖR SYDÖSTRA STILLAHAVSOMRÅDET I ASIEN
Tjänst Typ av tjänst Resurs Region Gammalt GUID Nytt GUID
Virtual Machines A0 VM (inte Windows) Instanstimmar Sydöstra stillahavsområdet i Asien 73b28345-781a-46a0-86cd-822df3ad6190 8609a286-12c1-47b1-a299-e30cd9ba01d1
Virtual Machines A0 VM (Windows) Instanstimmar Sydöstra stillahavsområdet i Asien 7669960c-6891-4f31-8fa0-73ab6240b00c 750d52f8-b415-48de-b41d-56199cc4ca91
Virtual Machines A2 VM (inte Windows) Instanstimmar Sydöstra stillahavsområdet i Asien 73b28345-781a-46a0-86cd-822df3ad6190 464fea94-ddd6-4ce7-9523-e32113a366ba
Virtual Machines A2 VM (Windows) Instanstimmar Sydöstra stillahavsområdet i Asien 7669960c-6891-4f31-8fa0-73ab6240b00c b5f52b18-a942-407a-bc94-215fa27bfaeb
Virtual Machines A3 VM (inte Windows) Instanstimmar Sydöstra stillahavsområdet i Asien 73b28345-781a-46a0-86cd-822df3ad6190 d15cb650-ed16-4a9c-8dcc-08a9f8cf862b
Virtual Machines A3 VM (Windows) Instanstimmar Sydöstra stillahavsområdet i Asien 7669960c-6891-4f31-8fa0-73ab6240b00c ace09fbe-4629-4da8-8723-a06b4bb5115a
Virtual Machines A4 VM (inte Windows) Instanstimmar Sydöstra stillahavsområdet i Asien 73b28345-781a-46a0-86cd-822df3ad6190 bc7b6c39-9972-42cd-97e2-f6dfdace5026
Virtual Machines A4 VM (Windows) Instanstimmar Sydöstra stillahavsområdet i Asien 7669960c-6891-4f31-8fa0-73ab6240b00c fcb7241e-f62f-4386-9a24-08ac0023fc26
Virtual Machines BASIC.A0 VM (inte Windows) Instanstimmar Sydöstra stillahavsområdet i Asien 2e9d1961-f4d3-4abc-ae40-9589d6160e6c 84030b12-74d4-4695-86fb-e371784d3bfd
Virtual Machines BASIC.A0 VM (Windows) Instanstimmar Sydöstra stillahavsområdet i Asien cf7ea5d5-a508-4364-870f-30d10b6f7337 99694622-7772-4b82-b9cc-733fea3bb1c6
Virtual Machines BASIC.A2 VM (inte Windows) Instanstimmar Sydöstra stillahavsområdet i Asien 2e9d1961-f4d3-4abc-ae40-9589d6160e6c 2e988a1e-9fbf-4406-be8a-4029925adcb0
Virtual Machines BASIC.A2 VM (Windows) Instanstimmar Sydöstra stillahavsområdet i Asien cf7ea5d5-a508-4364-870f-30d10b6f7337 ab3787a5-e154-448a-9169-6176f807883b
Virtual Machines BASIC.A3 VM (inte Windows) Instanstimmar Sydöstra stillahavsområdet i Asien 2e9d1961-f4d3-4abc-ae40-9589d6160e6c 9247b5d2-8660-4d3d-adbf-084b329effec
Virtual Machines BASIC.A3 VM (Windows) Instanstimmar Sydöstra stillahavsområdet i Asien cf7ea5d5-a508-4364-870f-30d10b6f7337 df42b215-29f6-4882-995b-3a975ff893b9
Virtual Machines BASIC.A4 VM (inte Windows) Instanstimmar Sydöstra stillahavsområdet i Asien 2e9d1961-f4d3-4abc-ae40-9589d6160e6c 8c934b0a-290f-4e40-ba60-eb56f767f5c3
Virtual Machines BASIC.A4 VM (Windows) Instanstimmar Sydöstra stillahavsområdet i Asien cf7ea5d5-a508-4364-870f-30d10b6f7337 34c47e1d-7a41-409b-8e9c-5ff475f69b57
GAMLA OCH NYA TAXOR FÖR VIRTUAL MACHINES FÖR ÖSTRA AUSTRALIEN
Tjänst Typ av tjänst Resurs Region Gammalt GUID Nytt GUID
Virtual Machines A0 VM (inte Windows) Instanstimmar Östra Australien 72a281ba-5a01-41bb-9a4b-2660ce110dc2 a0df826d-744f-4f97-9fa9-98e9f8139444
Virtual Machines A0 VM (Windows) Instanstimmar Östra Australien 564ac91a-61ac-4f2a-a530-35612b37ced2 0e59ad56-03e5-4c3d-90d4-6670874d7e29
Virtual Machines A2 VM (inte Windows) Instanstimmar Östra Australien 72a281ba-5a01-41bb-9a4b-2660ce110dc2 57063526-33ad-47fb-b2bc-a0c0a07e2928
Virtual Machines A2 VM (Windows) Instanstimmar Östra Australien 564ac91a-61ac-4f2a-a530-35612b37ced2 7a91ea88-4a32-4a59-92fa-351908fd0268
Virtual Machines A3 VM (inte Windows) Instanstimmar Östra Australien 72a281ba-5a01-41bb-9a4b-2660ce110dc2 1e2cb6ad-9fb4-4387-bbf6-ca1d01bf471f
Virtual Machines A3 VM (Windows) Instanstimmar Östra Australien 564ac91a-61ac-4f2a-a530-35612b37ced2 8f412096-89b2-4a4d-80b1-72da6f557a67
Virtual Machines A4 VM (inte Windows) Instanstimmar Östra Australien 72a281ba-5a01-41bb-9a4b-2660ce110dc2 b35e4827-5326-45a4-a778-30ecc6de4394
Virtual Machines A4 VM (Windows) Instanstimmar Östra Australien 564ac91a-61ac-4f2a-a530-35612b37ced2 3a88905e-84ba-4cdc-8f84-be4b0f4ffd89
Virtual Machines BASIC.A0 VM (inte Windows) Instanstimmar Östra Australien 47655184-5a06-4122-a7db-a0ae297e3a6c 5dae9203-a8b1-455e-b81d-9f3cbbb091e7
Virtual Machines BASIC.A0 VM (Windows) Instanstimmar Östra Australien 6a1bd106-333c-4dfa-a71f-2722fdf518e0 c4899873-0de9-4783-88f9-62968847f0e7
Virtual Machines BASIC.A2 VM (inte Windows) Instanstimmar Östra Australien 47655184-5a06-4122-a7db-a0ae297e3a6c ffad071b-76f1-46a5-9eb7-f99462fd2c06
Virtual Machines BASIC.A2 VM (Windows) Instanstimmar Östra Australien 6a1bd106-333c-4dfa-a71f-2722fdf518e0 bd877939-4a15-4f1a-a69f-0fb33417c47a
Virtual Machines BASIC.A3 VM (inte Windows) Instanstimmar Östra Australien 47655184-5a06-4122-a7db-a0ae297e3a6c c7e6773b-4d5f-4d63-b22b-bf7db01afcb1
Virtual Machines BASIC.A3 VM (Windows) Instanstimmar Östra Australien 6a1bd106-333c-4dfa-a71f-2722fdf518e0 3208d7aa-8222-49f3-b363-07b68837f30c
Virtual Machines BASIC.A4 VM (inte Windows) Instanstimmar Östra Australien 47655184-5a06-4122-a7db-a0ae297e3a6c 9ac8c8b4-69c5-4103-9f43-5c86ef1986b8
Virtual Machines BASIC.A4 VM (Windows) Instanstimmar Östra Australien 6a1bd106-333c-4dfa-a71f-2722fdf518e0 e91454fa-ef4b-4360-9382-7b8f96001f30
GAMLA OCH NYA TAXOR FÖR VIRTUAL MACHINES FÖR SYDÖSTRA AUSTRALIEN
Tjänst Typ av tjänst Resurs Region Gammalt GUID Nytt GUID
Virtual Machines A0 VM (inte Windows) Instanstimmar Sydöstra Australien 799d23fa-6848-4c65-a3c4-064f1b897107 ce89cb38-e808-4965-b0fd-44a4a0b40edb
Virtual Machines A0 VM (Windows) Instanstimmar Sydöstra Australien 4230fad1-d459-432b-ad6f-51dd39dda4ff d67b3fc7-7f2f-4b81-a6b9-c04c830883a8
Virtual Machines A2 VM (inte Windows) Instanstimmar Sydöstra Australien 799d23fa-6848-4c65-a3c4-064f1b897107 166119a4-ca96-47b4-add8-3fe0963b8518
Virtual Machines A2 VM (Windows) Instanstimmar Sydöstra Australien 4230fad1-d459-432b-ad6f-51dd39dda4ff 31cecc81-9662-4beb-a81e-2b72a712d1c8
Virtual Machines A3 VM (inte Windows) Instanstimmar Sydöstra Australien 799d23fa-6848-4c65-a3c4-064f1b897107 58f7423c-4bf9-465f-93e1-9c0006297c2d
Virtual Machines A3 VM (Windows) Instanstimmar Sydöstra Australien 4230fad1-d459-432b-ad6f-51dd39dda4ff 56b74cb6-b4b5-4f7d-a142-392e69277781
Virtual Machines A4 VM (inte Windows) Instanstimmar Sydöstra Australien 799d23fa-6848-4c65-a3c4-064f1b897107 d30fdaf3-0eef-4bd3-b557-8781746e22d6
Virtual Machines A4 VM (Windows) Instanstimmar Sydöstra Australien 4230fad1-d459-432b-ad6f-51dd39dda4ff 6ae899af-3ee2-4213-82d3-9d91c233cc9c
Virtual Machines BASIC.A0 VM (inte Windows) Instanstimmar Sydöstra Australien 981a258b-c47a-49e4-8e7f-a3d92afb5c22 a464e4b5-404e-4be9-b016-480bf779ac73
Virtual Machines BASIC.A0 VM (Windows) Instanstimmar Sydöstra Australien d5592e36-915f-4839-aa41-295dc82a9203 1d16b784-10fd-4f5b-ab50-ad4208aa67b8
Virtual Machines BASIC.A2 VM (inte Windows) Instanstimmar Sydöstra Australien 981a258b-c47a-49e4-8e7f-a3d92afb5c22 e129d70a-be93-44d0-a4e7-b5e157f2e429
Virtual Machines BASIC.A2 VM (Windows) Instanstimmar Sydöstra Australien d5592e36-915f-4839-aa41-295dc82a9203 e67fe802-d939-4c01-8d67-310db9115456
Virtual Machines BASIC.A3 VM (inte Windows) Instanstimmar Sydöstra Australien 981a258b-c47a-49e4-8e7f-a3d92afb5c22 c0d0014c-8ebe-4838-829c-efec05dd79a7
Virtual Machines BASIC.A3 VM (Windows) Instanstimmar Sydöstra Australien d5592e36-915f-4839-aa41-295dc82a9203 de3b79d6-f52a-49e7-9fd3-4acf364484a3
Virtual Machines BASIC.A4 VM (inte Windows) Instanstimmar Sydöstra Australien 981a258b-c47a-49e4-8e7f-a3d92afb5c22 5facea72-fd89-4710-a261-10ab63daeb07
Virtual Machines BASIC.A4 VM (Windows) Instanstimmar Sydöstra Australien d5592e36-915f-4839-aa41-295dc82a9203 43044ba5-b76c-4245-a512-aa310edeab17
GAMLA OCH NYA TAXOR FÖR VIRTUAL MACHINES FÖR SÖDRA BRASILIEN
Tjänst Typ av tjänst Resurs Region Gammalt GUID Nytt GUID
Virtual Machines A0 VM (inte Windows) Instanstimmar Södra Brasilien be4ec9be-31bb-4de4-acc0-599e89eef9b9 7bd38858-97bb-4e1b-903b-33d8d319a00b
Virtual Machines A0 VM (Windows) Instanstimmar Södra Brasilien e99c025f-0eba-4886-80dc-0397ea0ad0f5 5f08fa38-ace4-4e75-b13f-ff37a34e0541
Virtual Machines A2 VM (inte Windows) Instanstimmar Södra Brasilien be4ec9be-31bb-4de4-acc0-599e89eef9b9 ebff4fe1-5153-47ea-97c0-ed330493fd4a
Virtual Machines A2 VM (Windows) Instanstimmar Södra Brasilien e99c025f-0eba-4886-80dc-0397ea0ad0f5 d6d25058-9815-4214-af04-68ff97b0c9fa
Virtual Machines A3 VM (inte Windows) Instanstimmar Södra Brasilien be4ec9be-31bb-4de4-acc0-599e89eef9b9 dec0a68c-f66f-45d0-8361-e13c4492a4f2
Virtual Machines A3 VM (Windows) Instanstimmar Södra Brasilien e99c025f-0eba-4886-80dc-0397ea0ad0f5 d0bfd1e0-05e8-4ef9-8648-9b91fd3a109f
Virtual Machines A4 VM (inte Windows) Instanstimmar Södra Brasilien be4ec9be-31bb-4de4-acc0-599e89eef9b9 98903c93-47eb-4bb2-9784-cbb960ae94ca
Virtual Machines A4 VM (Windows) Instanstimmar Södra Brasilien e99c025f-0eba-4886-80dc-0397ea0ad0f5 459904b3-4992-46e2-bdf1-e74810c21445
Virtual Machines BASIC.A0 VM (inte Windows) Instanstimmar Södra Brasilien a2ee536f-15fb-44e0-b715-d10daa6ddd1c 8b3ed95b-c4cc-492b-8f8f-cbfa8946c0f3
Virtual Machines BASIC.A0 VM (Windows) Instanstimmar Södra Brasilien 4912d84a-709c-46bf-948a-f2f1672e38dc 66f96a20-4f85-41fb-9c70-74ece7663b39
Virtual Machines BASIC.A2 VM (inte Windows) Instanstimmar Södra Brasilien a2ee536f-15fb-44e0-b715-d10daa6ddd1c 0008ac09-705a-431e-b9c7-026746cb920a
Virtual Machines BASIC.A2 VM (Windows) Instanstimmar Södra Brasilien 4912d84a-709c-46bf-948a-f2f1672e38dc 5261a49e-27cc-4b42-b264-15e332882525
Virtual Machines BASIC.A3 VM (inte Windows) Instanstimmar Södra Brasilien a2ee536f-15fb-44e0-b715-d10daa6ddd1c b76ab750-b3ae-48c0-91cf-b1253df59c40
Virtual Machines BASIC.A3 VM (Windows) Instanstimmar Södra Brasilien 4912d84a-709c-46bf-948a-f2f1672e38dc b7bfe936-caad-4bb7-98c9-7b6a11379c00
Virtual Machines BASIC.A4 VM (inte Windows) Instanstimmar Södra Brasilien a2ee536f-15fb-44e0-b715-d10daa6ddd1c 24d04c62-6a53-4da1-ac64-8d71a4a8b8f8
Virtual Machines BASIC.A4 VM (Windows) Instanstimmar Södra Brasilien 4912d84a-709c-46bf-948a-f2f1672e38dc 3d1e5eb8-8f78-428f-8c8f-f4bd4814c693
GAMLA OCH NYA TAXOR FÖR VIRTUAL MACHINES FÖR NORRA EUROPA
Tjänst Typ av tjänst Resurs Region Gammalt GUID Nytt GUID
Virtual Machines A0 VM (inte Windows) Instanstimmar Nordeuropa 722fc083-df70-41ab-99e4-c33d72a1eee4 b22e5c15-4330-4a92-805a-b9dde5e60930
Virtual Machines A0 VM (Windows) Instanstimmar Nordeuropa e44fde77-75b3-40d4-9dd0-f14220b963ee 9743abf5-55ee-432f-8799-60d975d11121
Virtual Machines A2 VM (inte Windows) Instanstimmar Nordeuropa 722fc083-df70-41ab-99e4-c33d72a1eee4 a72205d4-2c64-4ccc-89a9-7804b8a8422a
Virtual Machines A2 VM (Windows) Instanstimmar Nordeuropa e44fde77-75b3-40d4-9dd0-f14220b963ee 7caf87c6-82d3-4862-9d94-a05a41bf180f
Virtual Machines A3 VM (inte Windows) Instanstimmar Nordeuropa 722fc083-df70-41ab-99e4-c33d72a1eee4 b741411f-b23b-49ee-aac6-5ada452af6cc
Virtual Machines A3 VM (Windows) Instanstimmar Nordeuropa e44fde77-75b3-40d4-9dd0-f14220b963ee 15e3cdab-e44d-4758-8429-95d06d2dd108
Virtual Machines A4 VM (inte Windows) Instanstimmar Nordeuropa 722fc083-df70-41ab-99e4-c33d72a1eee4 358f3f9b-bb36-471e-987f-27147df67fc1
Virtual Machines A4 VM (Windows) Instanstimmar Nordeuropa e44fde77-75b3-40d4-9dd0-f14220b963ee 1c995ee7-e5a5-4cea-bc7b-473d436a6f7b
Virtual Machines BASIC.A0 VM (inte Windows) Instanstimmar Nordeuropa 80562bbc-3761-40ea-bed9-de87c154ebd5 e314e832-45b6-48b7-9e81-f3c9cc00abeb
Virtual Machines BASIC.A0 VM (Windows) Instanstimmar Nordeuropa 043f9146-0dfe-4bfd-8040-07c7bdef37ab 413bd863-a535-4e68-b041-1ee74bb62452
Virtual Machines BASIC.A2 VM (inte Windows) Instanstimmar Nordeuropa 80562bbc-3761-40ea-bed9-de87c154ebd5 60a4601f-93c7-462d-88a6-f4affb5f3d79
Virtual Machines BASIC.A2 VM (Windows) Instanstimmar Nordeuropa 043f9146-0dfe-4bfd-8040-07c7bdef37ab 782591e9-abf5-4c5b-b764-aaf746e71e85
Virtual Machines BASIC.A3 VM (inte Windows) Instanstimmar Nordeuropa 80562bbc-3761-40ea-bed9-de87c154ebd5 60183ce5-4327-47ae-ae0f-3590c2920039
Virtual Machines BASIC.A3 VM (Windows) Instanstimmar Nordeuropa 043f9146-0dfe-4bfd-8040-07c7bdef37ab 8dd19c05-21f6-4a09-99ca-c82fc6faa225
Virtual Machines BASIC.A4 VM (inte Windows) Instanstimmar Nordeuropa 80562bbc-3761-40ea-bed9-de87c154ebd5 b1f3c5d7-5a7e-4494-ba42-99956c93a282
Virtual Machines BASIC.A4 VM (Windows) Instanstimmar Nordeuropa 043f9146-0dfe-4bfd-8040-07c7bdef37ab addc715e-5a96-4b81-9029-f7900979fd1a
GAMLA OCH NYA TAXOR FÖR VIRTUAL MACHINES FÖR VÄSTRA EUROPA
Tjänst Typ av tjänst Resurs Region Gammalt GUID Nytt GUID
Virtual Machines A0 VM (inte Windows) Instanstimmar Västeuropa c27635f1-38af-4eb9-b440-faf198237f18 6bf604a5-353c-441b-bee2-334e85f55aaa
Virtual Machines A0 VM (Windows) Instanstimmar Västeuropa 1b4d8861-8cbc-40c8-88f9-e1b78509c3be 378ae26e-4328-424a-a19b-d7f9cf39610e
Virtual Machines A2 VM (inte Windows) Instanstimmar Västeuropa c27635f1-38af-4eb9-b440-faf198237f18 10dac30e-20bc-484b-b94b-9853fde83b15
Virtual Machines A2 VM (Windows) Instanstimmar Västeuropa 1b4d8861-8cbc-40c8-88f9-e1b78509c3be 12f622c3-619b-4b39-955d-2bce51cefe61
Virtual Machines A3 VM (inte Windows) Instanstimmar Västeuropa c27635f1-38af-4eb9-b440-faf198237f18 cf287676-717e-4e97-9606-300d57d0614e
Virtual Machines A3 VM (Windows) Instanstimmar Västeuropa 1b4d8861-8cbc-40c8-88f9-e1b78509c3be 146f3877-a621-4b5a-80bb-ecc2279ae2ff
Virtual Machines A4 VM (inte Windows) Instanstimmar Västeuropa c27635f1-38af-4eb9-b440-faf198237f18 52805b9b-5d2d-46e3-a8f9-36ca8191d4bd
Virtual Machines A4 VM (Windows) Instanstimmar Västeuropa 1b4d8861-8cbc-40c8-88f9-e1b78509c3be 3671905c-0d8a-43fe-934e-5111bb3f2354
Virtual Machines BASIC.A0 VM (inte Windows) Instanstimmar Västeuropa 44acc2ec-252b-48ea-a086-e14ed78c5e27 2f3a71ea-5bd1-4da8-aade-12a0f85146d8
Virtual Machines BASIC.A0 VM (Windows) Instanstimmar Västeuropa fee1c571-5e0d-47ef-b031-3ba67f6a67c2 544d011e-8ed2-4e78-a99e-d87c0f5d5f19
Virtual Machines BASIC.A2 VM (inte Windows) Instanstimmar Västeuropa 44acc2ec-252b-48ea-a086-e14ed78c5e27 c0536b57-709b-4f22-9250-6b7e57523e19
Virtual Machines BASIC.A2 VM (Windows) Instanstimmar Västeuropa fee1c571-5e0d-47ef-b031-3ba67f6a67c2 7cb2e14f-ff57-436b-b155-3d3787649979
Virtual Machines BASIC.A3 VM (inte Windows) Instanstimmar Västeuropa 44acc2ec-252b-48ea-a086-e14ed78c5e27 76bbe46a-19f4-4c9f-bf3b-dc6618416b65
Virtual Machines BASIC.A3 VM (Windows) Instanstimmar Västeuropa fee1c571-5e0d-47ef-b031-3ba67f6a67c2 26586f97-b6fd-4bb5-9d05-1e11493cf746
Virtual Machines BASIC.A4 VM (inte Windows) Instanstimmar Västeuropa 44acc2ec-252b-48ea-a086-e14ed78c5e27 ff6337ba-f0af-43b1-971f-5a100bed5a99
Virtual Machines BASIC.A4 VM (Windows) Instanstimmar Västeuropa fee1c571-5e0d-47ef-b031-3ba67f6a67c2 78a15035-8e38-47a4-bf17-bed40e6235b2
GAMLA OCH NYA TAXOR FÖR VIRTUAL MACHINES FÖR ÖSTRA JAPAN
Tjänst Typ av tjänst Resurs Region Gammalt GUID Nytt GUID
Virtual Machines A0 VM (inte Windows) Instanstimmar Japan, Öst 124b916f-7a0b-49fe-a83e-ad00333847df c2d3b4e8-a992-4bdf-b8f6-f1abe98b7a9d
Virtual Machines A0 VM (Windows) Instanstimmar Japan, Öst 6bbddf59-3fce-4600-90bd-d8f1e565ebe9 2f8dec6b-293f-44b6-ab6c-c6fad81904a0
Virtual Machines A2 VM (inte Windows) Instanstimmar Japan, Öst 124b916f-7a0b-49fe-a83e-ad00333847df 96642a69-8e14-42ac-a2d1-74643d08e05c
Virtual Machines A2 VM (Windows) Instanstimmar Japan, Öst 6bbddf59-3fce-4600-90bd-d8f1e565ebe9 e0a9ccb5-6e4c-484f-bb82-8ee5577726e6
Virtual Machines A3 VM (inte Windows) Instanstimmar Japan, Öst 124b916f-7a0b-49fe-a83e-ad00333847df 5b58638e-0b79-4774-bddf-d8debdcc44f1
Virtual Machines A3 VM (Windows) Instanstimmar Japan, Öst 6bbddf59-3fce-4600-90bd-d8f1e565ebe9 000e0d7d-c353-4741-9ffc-e9fcdaebf8f7
Virtual Machines A4 VM (inte Windows) Instanstimmar Japan, Öst 124b916f-7a0b-49fe-a83e-ad00333847df 1a5fcde5-b828-423d-b1f1-1ce5f358d119
Virtual Machines A4 VM (Windows) Instanstimmar Japan, Öst 6bbddf59-3fce-4600-90bd-d8f1e565ebe9 57adc0dd-e490-4db5-a420-a586dd1d5f62
Virtual Machines BASIC.A0 VM (inte Windows) Instanstimmar Japan, Öst 53a0922e-fb31-452c-937f-eddb28332602 14c84391-c585-46ee-bc26-78920acb34fe
Virtual Machines BASIC.A0 VM (Windows) Instanstimmar Japan, Öst f0550a41-a422-4a7a-adb3-538e35514db8 952aabf4-6502-43d9-936c-19f6b5b692a6
Virtual Machines BASIC.A2 VM (inte Windows) Instanstimmar Japan, Öst 53a0922e-fb31-452c-937f-eddb28332602 47feaf27-c51d-4000-a98f-da029244d84f
Virtual Machines BASIC.A2 VM (Windows) Instanstimmar Japan, Öst f0550a41-a422-4a7a-adb3-538e35514db8 238b96fb-076b-4706-a7d1-d4d95928fb06
Virtual Machines BASIC.A3 VM (inte Windows) Instanstimmar Japan, Öst 53a0922e-fb31-452c-937f-eddb28332602 32f0a970-4107-40a9-9cae-f529a3622c90
Virtual Machines BASIC.A3 VM (Windows) Instanstimmar Japan, Öst f0550a41-a422-4a7a-adb3-538e35514db8 572eeca7-16b5-4b8e-89b9-7b012ca0beeb
Virtual Machines BASIC.A4 VM (inte Windows) Instanstimmar Japan, Öst 53a0922e-fb31-452c-937f-eddb28332602 096748f0-e075-4be4-a5d8-1190e67fdd29
Virtual Machines BASIC.A4 VM (Windows) Instanstimmar Japan, Öst f0550a41-a422-4a7a-adb3-538e35514db8 83901175-ffc6-4efa-8e32-4fe3278d38d0
GAMLA OCH NYA TAXOR FÖR VIRTUAL MACHINES FÖR VÄSTRA JAPAN
Tjänst Typ av tjänst Resurs Region Gammalt GUID Nytt GUID
Virtual Machines A0 VM (inte Windows) Instanstimmar Japan, Väst 41e1b0d2-1634-4e90-a79f-7faef1774ee9 df180dc6-14c1-40af-b94d-ccaaf0afb6ce
Virtual Machines A0 VM (Windows) Instanstimmar Japan, Väst b3a9cd8b-f48b-4c83-83c7-85c830abd94a 82194f40-08e3-4d64-9b08-11fb9934ffdb
Virtual Machines A2 VM (inte Windows) Instanstimmar Japan, Väst 41e1b0d2-1634-4e90-a79f-7faef1774ee9 066748db-57be-4f94-9a5b-f7b82a96c7ab
Virtual Machines A2 VM (Windows) Instanstimmar Japan, Väst b3a9cd8b-f48b-4c83-83c7-85c830abd94a 1be90034-f439-4135-b9b8-6329123ca867
Virtual Machines A3 VM (inte Windows) Instanstimmar Japan, Väst 41e1b0d2-1634-4e90-a79f-7faef1774ee9 cfa45c60-93c6-468d-944e-b5b633191c77
Virtual Machines A3 VM (Windows) Instanstimmar Japan, Väst b3a9cd8b-f48b-4c83-83c7-85c830abd94a 172469b8-5df4-4d98-a122-d0b5b85db747
Virtual Machines A4 VM (inte Windows) Instanstimmar Japan, Väst 41e1b0d2-1634-4e90-a79f-7faef1774ee9 f6aeea19-4ead-4a3d-b3a8-030aca2f65de
Virtual Machines A4 VM (Windows) Instanstimmar Japan, Väst b3a9cd8b-f48b-4c83-83c7-85c830abd94a 19f22d59-7b1f-438a-a627-87469e71323f
Virtual Machines BASIC.A0 VM (inte Windows) Instanstimmar Japan, Väst f62b84ae-fc24-4482-9f70-9a88211dd5db a78db867-be55-4621-8a40-a7d452605ea1
Virtual Machines BASIC.A0 VM (Windows) Instanstimmar Japan, Väst a0244804-7057-43fb-9741-c2c6bda7b1c2 43d8ab6b-6aed-4019-b83d-fe4d0c449ce2
Virtual Machines BASIC.A2 VM (inte Windows) Instanstimmar Japan, Väst f62b84ae-fc24-4482-9f70-9a88211dd5db 10077071-cceb-410e-88b0-8ba90d5bbcd6
Virtual Machines BASIC.A2 VM (Windows) Instanstimmar Japan, Väst a0244804-7057-43fb-9741-c2c6bda7b1c2 a4ec27b4-c834-47d0-9195-35143f8bc182
Virtual Machines BASIC.A3 VM (inte Windows) Instanstimmar Japan, Väst f62b84ae-fc24-4482-9f70-9a88211dd5db f45b4061-88cd-49c9-a214-c144d30ccfe3
Virtual Machines BASIC.A3 VM (Windows) Instanstimmar Japan, Väst a0244804-7057-43fb-9741-c2c6bda7b1c2 e549b039-3816-45ec-8be6-60ef2d2cc8a5
Virtual Machines BASIC.A4 VM (inte Windows) Instanstimmar Japan, Väst f62b84ae-fc24-4482-9f70-9a88211dd5db c7f09e46-ad79-4984-89f4-77ebebe828e9
Virtual Machines BASIC.A4 VM (Windows) Instanstimmar Japan, Väst a0244804-7057-43fb-9741-c2c6bda7b1c2 995600f2-fffe-475f-b81a-58b0204ac1ab
GAMLA OCH NYA TAXOR FÖR VIRTUAL MACHINES FÖR CENTRALA USA
Tjänst Typ av tjänst Resurs Region Gammalt GUID Nytt GUID
Virtual Machines A0 VM (inte Windows) Instanstimmar Centrala USA b7f80c20-f4a5-476c-8237-f3baaa671255 5b78f2d3-3c78-4333-b6a8-7e2233433a0b
Virtual Machines A0 VM (Windows) Instanstimmar Centrala USA 2005544f-659d-49c9-9094-8e0aea1be3a5 1f31ccc7-9360-47ec-983b-f4c7e8787aaf
Virtual Machines A2 VM (inte Windows) Instanstimmar Centrala USA b7f80c20-f4a5-476c-8237-f3baaa671255 278c095f-cd23-48ae-9081-8cdf49767428
Virtual Machines A2 VM (Windows) Instanstimmar Centrala USA 2005544f-659d-49c9-9094-8e0aea1be3a5 20905866-28a8-451c-836b-3b75a3f90971
Virtual Machines A3 VM (inte Windows) Instanstimmar Centrala USA b7f80c20-f4a5-476c-8237-f3baaa671255 0f254a75-3036-4ae6-af7d-eb9cd4b7167a
Virtual Machines A3 VM (Windows) Instanstimmar Centrala USA 2005544f-659d-49c9-9094-8e0aea1be3a5 38d1a005-1f82-458c-a63b-499a01fc8fb1
Virtual Machines A4 VM (inte Windows) Instanstimmar Centrala USA b7f80c20-f4a5-476c-8237-f3baaa671255 d73422d8-e396-473c-820d-5ae98fedb5e7
Virtual Machines A4 VM (Windows) Instanstimmar Centrala USA 2005544f-659d-49c9-9094-8e0aea1be3a5 4b68ed41-45bd-4a1c-adca-924de4c9ca72
Virtual Machines BASIC.A0 VM (inte Windows) Instanstimmar Centrala USA 223c2a69-e19f-4dc1-a7c5-8118b16c5dca db34174d-62aa-456a-b7c3-d3872aaa389c
Virtual Machines BASIC.A0 VM (Windows) Instanstimmar Centrala USA cfc45eb6-a396-4e89-b97f-48a417c64af5 a8999dbf-0a4f-4336-82db-72f644502475
Virtual Machines BASIC.A2 VM (inte Windows) Instanstimmar Centrala USA 223c2a69-e19f-4dc1-a7c5-8118b16c5dca 3efe89dc-d410-4dac-8b3c-1429a46b6888
Virtual Machines BASIC.A2 VM (Windows) Instanstimmar Centrala USA cfc45eb6-a396-4e89-b97f-48a417c64af5 d03dc942-e4bc-410f-9da4-8b6425202589
Virtual Machines BASIC.A3 VM (inte Windows) Instanstimmar Centrala USA 223c2a69-e19f-4dc1-a7c5-8118b16c5dca 72cb2719-ced3-4a98-b4e9-51d8b0869fb8
Virtual Machines BASIC.A3 VM (Windows) Instanstimmar Centrala USA cfc45eb6-a396-4e89-b97f-48a417c64af5 7733ea4d-4f23-4211-87b2-54eccc99bb78
Virtual Machines BASIC.A4 VM (inte Windows) Instanstimmar Centrala USA 223c2a69-e19f-4dc1-a7c5-8118b16c5dca 5867cf7e-d31a-4d38-9369-1b88c65942fa
Virtual Machines BASIC.A4 VM (Windows) Instanstimmar Centrala USA cfc45eb6-a396-4e89-b97f-48a417c64af5 1c268ee1-0168-4fc3-bcc0-6e0edf013d4d
GAMLA OCH NYA TAXOR FÖR VIRTUAL MACHINES FÖR ÖSTRA USA
Tjänst Typ av tjänst Resurs Region Gammalt GUID Nytt GUID
Virtual Machines A0 VM (inte Windows) Instanstimmar Östra USA e65abadc-5a30-4aba-b014-f1ee54bf4bf6 8be390a3-b121-4937-bc0c-67776102ae5d
Virtual Machines A0 VM (Windows) Instanstimmar Östra USA e41c0dc6-9337-49a0-88a8-68df68c0b6b5 ec2457ae-8775-48bf-8bdc-f1c94e96eb56
Virtual Machines A2 VM (inte Windows) Instanstimmar Östra USA e65abadc-5a30-4aba-b014-f1ee54bf4bf6 04509603-57ef-4919-860c-d88ea7cfbf40
Virtual Machines A2 VM (Windows) Instanstimmar Östra USA e41c0dc6-9337-49a0-88a8-68df68c0b6b5 2ecf3c7b-45de-487e-b7b6-4eff641a11b4
Virtual Machines A3 VM (inte Windows) Instanstimmar Östra USA e65abadc-5a30-4aba-b014-f1ee54bf4bf6 eb72028d-4adc-46f5-97aa-0f9b69c7444d
Virtual Machines A3 VM (Windows) Instanstimmar Östra USA e41c0dc6-9337-49a0-88a8-68df68c0b6b5 771dd126-34e4-4dc0-8c91-8faa34e34e52
Virtual Machines A4 VM (inte Windows) Instanstimmar Östra USA e65abadc-5a30-4aba-b014-f1ee54bf4bf6 450c65cd-de2a-4639-affd-fc9e85105bbb
Virtual Machines A4 VM (Windows) Instanstimmar Östra USA e41c0dc6-9337-49a0-88a8-68df68c0b6b5 49dd9dcd-b341-4710-b8b3-d14ff83e651f
Virtual Machines BASIC.A0 VM (inte Windows) Instanstimmar Östra USA 0a6c7eb6-0290-4e92-a112-4de73442b6ae 48994c38-10f8-4861-90e2-743bf7121c37
Virtual Machines BASIC.A0 VM (Windows) Instanstimmar Östra USA 99e96e8b-46a6-4666-b4d2-c55778d92367 26374bd8-72b9-42d3-9df6-d1af0c282e16
Virtual Machines BASIC.A2 VM (inte Windows) Instanstimmar Östra USA 0a6c7eb6-0290-4e92-a112-4de73442b6ae 7008e60c-6d9c-400a-8d4b-6b050aa28e29
Virtual Machines BASIC.A2 VM (Windows) Instanstimmar Östra USA 99e96e8b-46a6-4666-b4d2-c55778d92367 0f27f4a9-457b-4c6b-acf7-6df344baa25f
Virtual Machines BASIC.A3 VM (inte Windows) Instanstimmar Östra USA 0a6c7eb6-0290-4e92-a112-4de73442b6ae 516d1f4c-5f09-43c2-af5d-3325d984de55
Virtual Machines BASIC.A3 VM (Windows) Instanstimmar Östra USA 99e96e8b-46a6-4666-b4d2-c55778d92367 7b1a43ea-b0e8-4ee6-a4c8-219433bda935
Virtual Machines BASIC.A4 VM (inte Windows) Instanstimmar Östra USA 0a6c7eb6-0290-4e92-a112-4de73442b6ae 7e584588-160a-410e-a65a-ec3510ea935f
Virtual Machines BASIC.A4 VM (Windows) Instanstimmar Östra USA 99e96e8b-46a6-4666-b4d2-c55778d92367 a63a874c-01c4-4596-b12a-4979045f1a2e
GAMLA OCH NYA TAXOR FÖR VIRTUAL MACHINES FÖR ÖSTRA USA 2
Tjänst Typ av tjänst Resurs Region Gammalt GUID Nytt GUID
Virtual Machines A0 VM (inte Windows) Instanstimmar Östra USA 2 16b1d653-1719-4f3f-8a23-4d232a4b8cf7 e7d4f4ca-0abf-4f2f-9c32-0d608668db67
Virtual Machines A0 VM (Windows) Instanstimmar Östra USA 2 bb5b077e-cadc-4a88-afbb-86151fe028bd ae37db55-3cd6-419e-b490-225015348ef3
Virtual Machines A2 VM (inte Windows) Instanstimmar Östra USA 2 16b1d653-1719-4f3f-8a23-4d232a4b8cf7 f6fce07e-0b4a-42d8-af6d-169b25e2369e
Virtual Machines A2 VM (Windows) Instanstimmar Östra USA 2 bb5b077e-cadc-4a88-afbb-86151fe028bd 545d87c2-378e-4e0d-9d41-ea1658989e8c
Virtual Machines A3 VM (inte Windows) Instanstimmar Östra USA 2 16b1d653-1719-4f3f-8a23-4d232a4b8cf7 f2c1805d-d937-46a2-aee6-66e441144021
Virtual Machines A3 VM (Windows) Instanstimmar Östra USA 2 bb5b077e-cadc-4a88-afbb-86151fe028bd b29222d7-79f4-4662-9270-b59f7a48ee59
Virtual Machines A4 VM (inte Windows) Instanstimmar Östra USA 2 16b1d653-1719-4f3f-8a23-4d232a4b8cf7 1e555ae2-05fd-493f-90cb-a8aaf83eeb93
Virtual Machines A4 VM (Windows) Instanstimmar Östra USA 2 bb5b077e-cadc-4a88-afbb-86151fe028bd 3f4dbc45-47d0-428d-9a9a-468ce55a0d07
Virtual Machines BASIC.A0 VM (inte Windows) Instanstimmar Östra USA 2 7558d537-4fbd-40e6-ad58-dea0dc0fd45a 8cd2172b-a05b-451f-ac39-0b485ef652db
Virtual Machines BASIC.A0 VM (Windows) Instanstimmar Östra USA 2 b2433c8a-f094-4e89-84b2-123d6ee29ca3 74dddeed-eab9-41bb-b4e1-08695751c738
Virtual Machines BASIC.A2 VM (inte Windows) Instanstimmar Östra USA 2 7558d537-4fbd-40e6-ad58-dea0dc0fd45a 42a99550-efdd-4a25-be57-4653acec19a9
Virtual Machines BASIC.A2 VM (Windows) Instanstimmar Östra USA 2 b2433c8a-f094-4e89-84b2-123d6ee29ca3 f1cba056-ef57-4ce1-831b-b67168724adb
Virtual Machines BASIC.A3 VM (inte Windows) Instanstimmar Östra USA 2 7558d537-4fbd-40e6-ad58-dea0dc0fd45a 980b4362-5f37-4932-a3e3-a3ff8ee308f1
Virtual Machines BASIC.A3 VM (Windows) Instanstimmar Östra USA 2 b2433c8a-f094-4e89-84b2-123d6ee29ca3 ea47b72c-a90e-453f-9de8-8fd121cdbd0b
Virtual Machines BASIC.A4 VM (inte Windows) Instanstimmar Östra USA 2 7558d537-4fbd-40e6-ad58-dea0dc0fd45a f8e0cd6f-76e3-4364-80d7-1723b4b090b7
Virtual Machines BASIC.A4 VM (Windows) Instanstimmar Östra USA 2 b2433c8a-f094-4e89-84b2-123d6ee29ca3 589e46fe-4583-49ac-a10f-81e12267a127
GAMLA OCH NYA TAXOR FÖR VIRTUAL MACHINES FÖR NORRA CENTRALA USA
Tjänst Typ av tjänst Resurs Region Gammalt GUID Nytt GUID
Virtual Machines A0 VM (inte Windows) Instanstimmar Norra centrala USA d6885952-e050-4907-b240-8b1b3dd2a52c 5b69bef7-ee70-4b02-89b8-3b3dd5ddcc00
Virtual Machines A0 VM (Windows) Instanstimmar Norra centrala USA 77a1a55d-2e77-418d-a313-ac8ba17a59bc 6182e588-176b-433d-a131-b13820c7ee26
Virtual Machines A2 VM (inte Windows) Instanstimmar Norra centrala USA d6885952-e050-4907-b240-8b1b3dd2a52c 9c26b409-f661-49ed-8f9a-661e56751e12
Virtual Machines A2 VM (Windows) Instanstimmar Norra centrala USA 77a1a55d-2e77-418d-a313-ac8ba17a59bc cd3d7d79-e60b-457e-aa9e-3adad73fb10b
Virtual Machines A3 VM (inte Windows) Instanstimmar Norra centrala USA d6885952-e050-4907-b240-8b1b3dd2a52c f671d38e-9134-4482-8e7d-c9c242289d23
Virtual Machines A3 VM (Windows) Instanstimmar Norra centrala USA 77a1a55d-2e77-418d-a313-ac8ba17a59bc 6cb69b1e-dc15-4380-8134-323c26bbf4d1
Virtual Machines A4 VM (inte Windows) Instanstimmar Norra centrala USA d6885952-e050-4907-b240-8b1b3dd2a52c 92eb9e1d-b0e1-4a31-ad2d-497c2580e902
Virtual Machines A4 VM (Windows) Instanstimmar Norra centrala USA 77a1a55d-2e77-418d-a313-ac8ba17a59bc 33fdfc79-05fc-4154-89e0-c3072a57f6bf
Virtual Machines BASIC.A0 VM (inte Windows) Instanstimmar Norra centrala USA 49cc01ae-30f5-4ae1-8744-8bf8a854826d b6b0549a-b11b-456d-a870-264cf7eea1c8
Virtual Machines BASIC.A0 VM (Windows) Instanstimmar Norra centrala USA 9c0616f2-f092-420c-acbe-75b6bc890c44 dc038b0d-fe0c-4f37-830e-124f7dd098c9
Virtual Machines BASIC.A2 VM (inte Windows) Instanstimmar Norra centrala USA 49cc01ae-30f5-4ae1-8744-8bf8a854826d 40bf9efc-dc8d-4f11-8afb-3e37b45bd581
Virtual Machines BASIC.A2 VM (Windows) Instanstimmar Norra centrala USA 9c0616f2-f092-420c-acbe-75b6bc890c44 0e600eec-b55f-4f9d-8c3a-1cc44ba59d5c
Virtual Machines BASIC.A3 VM (inte Windows) Instanstimmar Norra centrala USA 49cc01ae-30f5-4ae1-8744-8bf8a854826d 48dc3acf-ab2d-4360-8405-1717c6916108
Virtual Machines BASIC.A3 VM (Windows) Instanstimmar Norra centrala USA 9c0616f2-f092-420c-acbe-75b6bc890c44 5060c012-6a58-4cdd-87b8-653dde025599
Virtual Machines BASIC.A4 VM (inte Windows) Instanstimmar Norra centrala USA 49cc01ae-30f5-4ae1-8744-8bf8a854826d 626d5968-01bb-46f1-8f26-97aa6fd64c23
Virtual Machines BASIC.A4 VM (Windows) Instanstimmar Norra centrala USA 9c0616f2-f092-420c-acbe-75b6bc890c44 ab365613-251f-4202-8c09-8a8ffa26323e
GAMLA OCH NYA TAXOR FÖR VIRTUAL MACHINES FÖR SÖDRA CENTRALA USA
Tjänst Typ av tjänst Resurs Region Gammalt GUID Nytt GUID
Virtual Machines A0 VM (inte Windows) Instanstimmar Södra centrala USA 8520df01-1358-4b00-91ec-2b491d44bc5b f0876270-a519-4c34-b8d6-12cf8cb86fea
Virtual Machines A0 VM (Windows) Instanstimmar Södra centrala USA 02124380-8638-4b50-a284-bc93cc236d93 712c80a9-91af-452a-b3d9-de0361c8de7e
Virtual Machines A2 VM (inte Windows) Instanstimmar Södra centrala USA 8520df01-1358-4b00-91ec-2b491d44bc5b fc680266-4c2a-49b7-bfe4-901e496bf68a
Virtual Machines A2 VM (Windows) Instanstimmar Södra centrala USA 02124380-8638-4b50-a284-bc93cc236d93 dc9f027c-f62d-4dd1-8241-068bd095dadb
Virtual Machines A3 VM (inte Windows) Instanstimmar Södra centrala USA 8520df01-1358-4b00-91ec-2b491d44bc5b 3a58844d-1516-403e-894d-951c57ec8a57
Virtual Machines A3 VM (Windows) Instanstimmar Södra centrala USA 02124380-8638-4b50-a284-bc93cc236d93 23a287ff-d9c2-47b9-bbe9-16919a975c19
Virtual Machines A4 VM (inte Windows) Instanstimmar Södra centrala USA 8520df01-1358-4b00-91ec-2b491d44bc5b df5c25c6-f90a-4552-bd77-0c75efd2b33e
Virtual Machines A4 VM (Windows) Instanstimmar Södra centrala USA 02124380-8638-4b50-a284-bc93cc236d93 1b443379-3edd-4b29-b0be-5dbd554c498a
Virtual Machines BASIC.A0 VM (inte Windows) Instanstimmar Södra centrala USA 123acba2-e093-4be4-bc64-508eca246fad 548022e1-db63-4868-a666-a201e0101e52
Virtual Machines BASIC.A0 VM (Windows) Instanstimmar Södra centrala USA 6c1463e2-dd5c-4e14-8f74-da3eac607c01 11aaad05-cf0e-4d33-ad13-ce376bd4c1f5
Virtual Machines BASIC.A2 VM (inte Windows) Instanstimmar Södra centrala USA 123acba2-e093-4be4-bc64-508eca246fad 53c64fd5-9d6d-4ac8-9daa-cffaf391a88a
Virtual Machines BASIC.A2 VM (Windows) Instanstimmar Södra centrala USA 6c1463e2-dd5c-4e14-8f74-da3eac607c01 6b974c36-56fa-41ab-b3ed-b8ca3d3ea33a
Virtual Machines BASIC.A3 VM (inte Windows) Instanstimmar Södra centrala USA 123acba2-e093-4be4-bc64-508eca246fad 4bc56657-fc3b-4194-bb8e-d23e26b81d7d
Virtual Machines BASIC.A3 VM (Windows) Instanstimmar Södra centrala USA 6c1463e2-dd5c-4e14-8f74-da3eac607c01 5ba9e46a-2456-44bd-9eed-decfa41819c7
Virtual Machines BASIC.A4 VM (inte Windows) Instanstimmar Södra centrala USA 123acba2-e093-4be4-bc64-508eca246fad d204e666-c47f-419f-a6f3-9d23ae5c8cbc
Virtual Machines BASIC.A4 VM (Windows) Instanstimmar Södra centrala USA 6c1463e2-dd5c-4e14-8f74-da3eac607c01 f03ee233-e99b-4f12-be9a-b35636be9b41
GAMLA OCH NYA TAXOR FÖR VIRTUAL MACHINES FÖR VÄSTRA USA
Tjänst Typ av tjänst Resurs Region Gammalt GUID Nytt GUID
Virtual Machines A0 VM (inte Windows) Instanstimmar Västra USA 0d8672e9-c981-4980-a8b2-92a91fd0d983 7625ba50-fbcb-4e6a-9e25-4c8354088790
Virtual Machines A0 VM (Windows) Instanstimmar Västra USA a3ab71e8-069e-4b75-afa6-f1455adad232 204dae38-a8b9-4c6a-91ba-9d4d4472295d
Virtual Machines A2 VM (inte Windows) Instanstimmar Västra USA 0d8672e9-c981-4980-a8b2-92a91fd0d983 c31ba90d-da1e-4665-85a1-f80f1810dc05
Virtual Machines A2 VM (Windows) Instanstimmar Västra USA a3ab71e8-069e-4b75-afa6-f1455adad232 aed1b84c-9d7b-4dda-8af3-41effd68944c
Virtual Machines A3 VM (inte Windows) Instanstimmar Västra USA 0d8672e9-c981-4980-a8b2-92a91fd0d983 f2a76ff8-c25d-4136-a931-a7071392c5c2
Virtual Machines A3 VM (Windows) Instanstimmar Västra USA a3ab71e8-069e-4b75-afa6-f1455adad232 76850cbe-33a1-46d4-988d-430ac234cdf5
Virtual Machines A4 VM (inte Windows) Instanstimmar Västra USA 0d8672e9-c981-4980-a8b2-92a91fd0d983 fab8b169-dc06-4675-86ef-0aed348f154e
Virtual Machines A4 VM (Windows) Instanstimmar Västra USA a3ab71e8-069e-4b75-afa6-f1455adad232 c6ee120c-ba2b-42d6-bb3b-08d0b7c5727d
Virtual Machines BASIC.A0 VM (inte Windows) Instanstimmar Västra USA 3d03000b-d983-437c-8be2-18708795d648 6fab8858-5671-40ce-ab97-260c6ad9b994
Virtual Machines BASIC.A0 VM (Windows) Instanstimmar Västra USA 96b76006-b409-4d24-b20b-0e464b89bf23 2d4e4a27-738b-4f18-a7e3-cff7f4320aa1
Virtual Machines BASIC.A2 VM (inte Windows) Instanstimmar Västra USA 3d03000b-d983-437c-8be2-18708795d648 db86ac86-db22-48a4-8385-cad776727575
Virtual Machines BASIC.A2 VM (Windows) Instanstimmar Västra USA 96b76006-b409-4d24-b20b-0e464b89bf23 22eff9c9-8b81-4c26-87fc-0301d0ace3f4
Virtual Machines BASIC.A3 VM (inte Windows) Instanstimmar Västra USA 3d03000b-d983-437c-8be2-18708795d648 632836ce-f431-4f04-a290-4cb47f2f19e3
Virtual Machines BASIC.A3 VM (Windows) Instanstimmar Västra USA 96b76006-b409-4d24-b20b-0e464b89bf23 fbe6007e-9bf8-4d51-89f9-6c15354bc9a4
Virtual Machines BASIC.A4 VM (inte Windows) Instanstimmar Västra USA 3d03000b-d983-437c-8be2-18708795d648 16a2ce07-c52e-45ec-9e6e-4098373d79da
Virtual Machines BASIC.A4 VM (Windows) Instanstimmar Västra USA 96b76006-b409-4d24-b20b-0e464b89bf23 12c113f6-61d5-4f4f-8e05-d51e85221d7d