Byta tjänstadministratör och delad administratör när du är inloggad med ett organisationskonto

Användare kan logga in i den klassiska Microsoft Azure-portalen med hjälp av två metoder: enskilda personer kan logga in med ett Microsoft-konto och företagsanställda kan logga in med ett organisationskonto. I den här artikeln redogörs för ändringar av funktionerna för tjänstadministratör och delad administratör för de olika inloggningssätten.

Här följer en kort beskrivning av funktionerna tjänstadministratör och delad administratör:

  • Tjänstadministratör är en funktion som hör till varje Azure-prenumeration, och rollen representerar en person som kan logga in på utvecklarportalen och arbeta under en prenumeration (t.ex. distribuera via den eller skapa nya resurser). En kontoadministratör köper i normalfallet en Azure-prenumeration och utser en utvecklare till tjänstadministratör så att denne kan logga in på utvecklarportalen. En tjänstadministratör kan inte se fakturainformationen för prenumerationen på faktureringsportalen. Rollen som tjänstadministratör kan bara ändras på faktureringsportalen.
  • Rollen delad administratör liknar rollen tjänstadministratör med skillnaden att den läggs till på utvecklarportalen och att det kan finnas flera delade administratörer för en prenumeration men bara en tjänstadministratör. Precis som tjänstadministratören kan en delad administratör inte se fakturainformationen.

Här följer en beskrivning av ändringarna av funktionerna tjänstadministratör och delad administratör och en presentation av möjligheten att logga in på Azure med ett organisationskonto:

Inloggningssätt Lägga till ett Microsoft-konto som delad administratör eller tjänstadministratör? Lägga till ett organisationskonto för din organisation som delad administratör eller tjänstadministratör? Lägga till ett organisationskonto för en annan organisation som delad administratör eller tjänstadministratör?
Microsoft-konto Ja Nej Nej
Organisationskonto Ja Ja Nej
  • Om du loggat in med ett Microsoft-konto kan du bara lägga till andra Microsoft-konton för rollerna som tjänstadministratör och delad administratör. Detta är en säkerhetsåtgärd för att förhindra att konton som inte hör till organisationen kan se om vissa konton (t.ex. janedoe@contoso.com) är giltiga.
  • Om du loggat in med ett organisationskonto kan du lägga till andra organisationskonton som tjänstadministratör och delad administratör om kontona hör till din organisation. Exempelvis kan abby@contoso.com lägga till bob@contoso.com som tjänstadministratör eller delad administratör, men kan inte lägga till john@notcontoso.com. Användare som är inloggade med organisationskonton kan fortsätta att lägga till Microsoft-kontoanvändare som tjänstadministratörer eller delade administratörer.