Södra Brasilien GUIDs uppdatering

För Azure-regionen Södra Brasilien erbjuds kampanjpriser för virtuella datorer, molntjänster, lagring, SQL-databaser, webbplatser och dataöverföring fram till och med 31 juli 2014.

Kampanjperioden kommer att ta slut och priserna för dessa tjänster kommer att öka den 1 augusti 2014. Tillsammans med dessa prisförändringar, kommer faktureringen för motsvarande GUID också att förändras enligt beskrivning nedan. Resurs-GUIDs är unika identifierare som användas till att mäta användning av driftsatta Azure-tjänster.

Virtual Machines

Prisförändringens den 1 augusti 2014 kommer att införa nya faktureringsmätare för virtuella datorer för att ersätta de befintliga mätarna.

Värden för virtuell dator som används för Södra Brasilien
Gäller till 31 juli 2014
Namn Typ Resurs Resurs-GUID
Virtual Machines BASIC.A1 VM (inte Windows) Instanstimmar b8b227a6-d291-423a-8dbf-423c9dd94a94
Virtual Machines BASIC.A1 VM (Windows) Instanstimmar a51ac8a1-8bfe-4979-9488-658ede49f108
Virtual Machines BASIC.A5 VM (inte Windows) Instanstimmar d39b1cfc-e529-4315-8bec-4becf6ab2c1d
Virtual Machines BASIC.A5 VM (Windows) Instanstimmar 78e3e064-a716-469d-b288-1f4f88234a87
Virtual Machines BASIC.A6 VM (inte Windows) Instanstimmar d353bc8d-eede-4dd8-b133-8b156af0993d
Virtual Machines BASIC.A6 VM (Windows) Instanstimmar a612c5f7-6b21-4d9a-822a-f95d7a040bd6
Virtual Machines BASIC.A7 VM (inte Windows) Instanstimmar 6901fb38-d60b-4a2c-a1b0-575868fa9dc8
Virtual Machines BASIC.A7 VM (Windows) Instanstimmar 03e6cc12-9d03-459c-9bb7-e2ec60bf989a
Virtual Machines A1 VM (inte Windows) Instanstimmar 953fe2ae-f932-4f3d-b34d-b5d1f950fa25
Virtual Machines A1 VM (Windows) Instanstimmar 19c6b5e3-4162-4be1-9911-fba6f27991c8
Virtual Machines A5 VM (inte Windows) Instanstimmar 4afe8ef6-63c8-4741-8a8d-b06234b67ad9
Virtual Machines A5 VM (Windows) Instanstimmar e9e6a774-4e00-4f33-91df-06eae1e584c2
Virtual Machines A6 VM (inte Windows) Instanstimmar 8e7ca98f-0214-4f5b-9b2e-10fe4596798e
Virtual Machines A6 VM (Windows) Instanstimmar 4817d00a-40ed-44c1-9963-d70e32499efb
Virtual Machines A7 VM (inte Windows) Instanstimmar f7f05aaf-c250-4fa1-b883-4682ddff86e4
Virtual Machines A7 VM (Windows) Instanstimmar cbcb7604-78d6-41e0-bdfe-f6676bff8829
Nya värden för virtuell dator för Södra Brasilien
Träder i kraft 1 augusti 2014
Namn Typ Resurs Resurs-GUID
Virtual Machines BASIC.A1 VM (inte Windows) Instanstimmar a2ee536f-15fb-44e0-b715-d10daa6ddd1c
Virtual Machines BASIC.A1 VM (Windows) Instanstimmar 4912d84a-709c-46bf-948a-f2f1672e38dc
Virtual Machines BASIC.A5 VM (inte Windows) Instanstimmar 1b1329b7-6d64-4e00-b259-6ced89d1d362
Virtual Machines BASIC.A5 VM (Windows) Instanstimmar 2fa7f0c6-9bcc-4255-ad99-db769d799b7f
Virtual Machines BASIC.A6 VM (inte Windows) Instanstimmar 8f1829af-1184-4563-8abe-f857f6ae1b20
Virtual Machines BASIC.A6 VM (Windows) Instanstimmar d9581eba-57c3-4b52-918b-61123e4da614
Virtual Machines BASIC.A7 VM (inte Windows) Instanstimmar c3880c85-9df8-4bec-9c3d-d35bbdeee417
Virtual Machines BASIC.A7 VM (Windows) Instanstimmar 0e02e326-5852-43ad-a946-688a7431d2bd
Virtual Machines A1 VM (inte Windows) Instanstimmar be4ec9be-31bb-4de4-acc0-599e89eef9b9
Virtual Machines A1 VM (Windows) Instanstimmar e99c025f-0eba-4886-80dc-0397ea0ad0f5
Virtual Machines A5 VM (inte Windows) Instanstimmar 757e2aa1-9d5a-447e-be83-64d99dc51f2f
Virtual Machines A5 VM (Windows) Instanstimmar f3fa81b2-281d-4750-ab7d-f91fa7ede967
Virtual Machines A6 VM (inte Windows) Instanstimmar 0beefb4a-8f54-4f9a-acfa-3707b3e7aa13
Virtual Machines A6 VM (Windows) Instanstimmar 2197fb0e-f9a0-4d1c-99ab-f158e6228e91
Virtual Machines A7 VM (inte Windows) Instanstimmar e19f265b-d4ee-4a59-826d-99a5a0d6e72c
Virtual Machines A7 VM (Windows) Instanstimmar 583846fb-f6ea-4ed0-9601-48dd7bdce01f

Cloud Services

Prisförändringens den 1 augusti, 2014 kommer att införa nya faktureringsmätare för molntjänster för att ersätta de befintliga mätarna.

Molntjänst-värden som används för Södra Brasilien
Gäller till 31 juli 2014
Namn Typ Resurs Resurs-GUID
Cloud Services A1 Molntjänster Instanstimmar 8b8c895b-bca0-4f0e-9fbb-16c13512b8d0
Cloud Services A5 Cloud Services Instanstimmar 0c1492a2-8db8-44c6-b0ed-cc6188c72b34
Cloud Services A6 Cloud Services Instanstimmar 68628f65-110b-40ed-9ded-1c724de31696
Cloud Services A7 Molntjänster Instanstimmar 100e40ce-2ab9-47e6-bf59-500d17602826
Nya molntjänst-värden för Södra Brasilien
Träder i kraft 1 augusti 2014
Namn Typ Resurs Resurs-GUID
Cloud Services A1 Molntjänster Instanstimmar d817c09e-b8b9-4d2c-8de0-5c34d5148bf3
Cloud Services A5 Cloud Services Instanstimmar 4848a06a-fff1-4e43-b803-e19e16af6698
Cloud Services A6 Cloud Services Instanstimmar 4c89295c-9f5d-45eb-96db-f6d799a9c1a0
Cloud Services A7 Molntjänster Instanstimmar a10d37fa-4928-426f-9ebe-e2d8ce3cca06

Storage

Prisförändringen den 1 augusti, 2014 kommer att införa nya faktureringsmätare för lagring för att ersätta de befintliga mätarna.

Lagringsvärden som används för Södra Brasilien
Gäller till 31 juli 2014
Namn Typ Resurs Resurs-GUID
Storage Zonredundant Standard IO - blockblob (GB) 8de34d2b-d93c-4a10-9c21-5e9308001143
Storage Lokalt redundant Standard IO - blockblob (GB) c1635534-1c1d-4fc4-b090-88fc2672ef87
Storage Lokalt redundant Standard IO - fil (GB) ed8a651a-e0a3-4de6-a8ae-3b4ce8cb72cf
Storage Lokalt redundant Standard IO - sidoblob/disk (GB) d23a5753-ff85-4ddf-af28-8cc5cf2d3882
Storage Lokalt redundant Standard IO - tabell/kö (GB) bd69546d-19b0-4776-865f-8753b800883b
Storage Geo-redundant Standard IO - blockblob (GB) 0f521674-5ebd-4679-bd97-8bc2ac4a9040
Storage Geo-redundant Standard IO - fil (GB) fda24285-b1d0-4f58-b957-e1685125aff7
Storage Geo-redundant Standard IO - sidoblob/disk (GB) 0e9d0c9b-ab6d-4312-9c7e-3794e22af9c4
Storage Geo-redundant Standard IO - tabell/kö (GB) 30ab1dae-8172-4b24-aa5b-3666d3f0fde1
Storage Read-Access Geo Redundant Standard IO - blockblob (GB) 3dfa2dd0-43d8-4445-90a9-3803eaf10ed2
Storage Read-Access Geo Redundant Standard IO - sidoblob/disk (GB) 5e7a80e5-0273-44b8-a179-e4f62ea6ec9f
Storage Read-Access Geo Redundant Standard IO - tabell/kö (GB) 6fe6a770-9d2b-45ba-b76d-1b18c4b6eebf
Nya lagringsvärden för Södra Brasilien
Träder i kraft 1 augusti 2014
Namn Typ Resurs Resurs-GUID
Storage Zonredundant Standard IO - blockblob (GB) eb573bb3-d2ef-4df9-91e4-8f25b2be1c45
Storage Lokalt redundant Standard IO - blockblob (GB) a0a14f71-37e9-44ac-b019-035b23d75a3a
Storage Lokalt redundant Standard IO - fil (GB) 693094b6-03ee-42ee-89f9-964904e636dd
Storage Lokalt redundant Standard IO - sidoblob/disk (GB) 8dbc6497-3d3a-47d6-9de4-dd42072fad66
Storage Lokalt redundant Standard IO - tabell/kö (GB) 53bbfe19-c977-42c8-911a-d7817319ec44
Storage Geo-redundant Standard IO - blockblob (GB) 22e34bb4-7687-49ad-8a3f-a317de55ff19
Storage Geo-redundant Standard IO - fil (GB) 221a60b9-c27b-4522-ab9d-1f0d9ff18faf
Storage Geo-redundant Standard IO - sidoblob/disk (GB) 59a70c09-d509-48e2-8789-fb410ecd9dab
Storage Geo-redundant Standard IO - tabell/kö (GB) 96c7a88b-71a2-4617-9824-9344fc9864d3
Storage Read-Access Geo Redundant Standard IO - blockblob (GB) 0fb708ff-6638-4d65-a800-9f26a96e3752
Storage Read-Access Geo Redundant Standard IO - sidoblob/disk (GB) 5e02b0bc-21e5-410c-ac8f-e7c37e12e98d
Storage Read-Access Geo Redundant Standard IO - tabell/kö (GB) 21aee331-33c9-4b08-ae23-1f1dc2512296

SQL Database

Prisförändringens den 1 augusti 2014 kommer att införa nya faktureringsmätare för SQL databas för att ersätta de befintliga mätarna.

SQL-databas-värden som används för Södra Brasilien
Gäller till 31 juli 2014
Namn Typ Resurs Resurs-GUID
SQL Database Web Edition Databasenheter ccace7fd-ff71-4c89-ab2c-3acf90b219aa
SQL Database Business Edition Databasenheter (i 10-tal) eebb411b-27b7-44e1-8e8c-d0d7dff22284
Datatjänster SQL Database Basic-databasdagar cae64797-9ecf-4906-b517-6238c80c045f
Datatjänster SQL Database Standard S1 databasdagar 54c6bbf3-322b-406d-8411-101bc4b9443a
Datatjänster SQL Database Standard S1 sekundär databasdagar d4a1726f-2b95-4355-9907-b6b2123f8a37
Datatjänster SQL Database Standard S2 databasdagar f303a21a-05f1-4563-b2ad-7523eebc4058
Datatjänster SQL Database Standard S2 sekundär databasdagar b925488d-a109-4294-9d73-6f359f61ba5b
Datatjänster SQL Database Premium P1 databasdagar ce1e156d-8253-42f4-bb9e-409708366fea
Datatjänster SQL Database Premium P2 databasdagar b2d3ed0d-64b0-4a41-8c5a-cb49dfbb84f9
Datatjänster SQL Database Premium P3 databasdagar 2a8f5aeb-d518-4417-a262-f168e3204a84
Nya SQL-databasvärden för Södra Brasilien
Träder i kraft 1 augusti 2014
Namn Typ Resurs Resurs-GUID
SQL Database Web Edition Databasenheter 0877d4e0-270a-4153-9d37-250b0b067e51
SQL Database Business Edition Databasenheter (i 10-tal) 054f1554-f0a8-4da0-a3e5-cb6f44455c33
Datatjänster SQL Database Basic-databasdagar 552764bc-e985-44b8-a15c-82d2cf280ef1
Datatjänster SQL Database Standard S1 databasdagar 6c56768f-ee88-4b44-b40e-6c97f9982260
Datatjänster SQL Database Standard S1 sekundär databasdagar a575220c-735c-463b-83c9-8b6c6b340691
Datatjänster SQL Database Standard S2 databasdagar 5e87a460-80ae-4eb4-81f3-4344896797f3
Datatjänster SQL Database Standard S2 sekundär databasdagar e39c3838-26f3-48cc-943e-59847da39886
Datatjänster SQL Database Premium P1 databasdagar a901e8f6-0e44-485e-9f81-b915e9504ff5
Datatjänster SQL Database Premium P2 databasdagar 07501d86-23ee-4838-9a35-09e078fb151e
Datatjänster SQL Database Premium P3 databasdagar b17e33a3-6742-4e47-a50a-06b870574e65

Webbplatser

Prisförändringen den 1 augusti, 2014 kommer att införa nya faktureringsmätare för webbplatsser för att ersätta de befintliga mätarna.

Webbplatsmätare som används i södra Brasilien
Gäller till 31 juli 2014
Namn Resurs Resurs-GUID
Webbplatser Delade webbplatstimmar 0c3885bd-351d-4c28-830a-446d7bb4295c
Webbplatser Små grundläggande webbplatstimmar ba302f7a-078b-4141-a636-a76315ba44ce
Webbplatser Medium grundläggande webbplatstimmar 4f1fa8fe-ffed-48fa-9969-26a150775b60
Webbplatser Stora grundläggande webbplatstimmar 7ce53686-7c67-470b-ae6f-3996cbb02fbb
Webbplatser Små standard webbplatstimmar 505db374-df8a-44df-9d8c-13c14b61dee1
Webbplatser Medium standard webbplatstimmar 64d48263-32ab-4359-b05b-8626b0974e17
Webbplatser Stora standard webbplatstimmar 7fadaaec-3afd-4afb-89a7-cdb1e3cb702b
Nya webbplatsmätare för södra Brasilien
Träder i kraft 1 augusti 2014
Namn Resurs Resurs-GUID
Webbplatser Delade webbplatstimmar 1bf80982-509f-4353-811a-b50357600ec1
Webbplatser Små grundläggande webbplatstimmar 01caecf8-c1e4-4885-8c13-3292721482fe
Webbplatser Medium grundläggande webbplatstimmar 6691a6aa-73bf-4d66-91fb-356bf4b894ed
Webbplatser Stora grundläggande webbplatstimmar f1b450b4-7ad0-4b8a-9a10-96395fe8b67d
Webbplatser Små standard webbplatstimmar 011d5795-7609-4c28-8084-cd26374a1d0e
Webbplatser Medium standard webbplatstimmar f93e0c84-948e-4eb7-8b2f-54593ab43964
Webbplatser Stora standard webbplatstimmar 4d6396e8-f52e-4505-986f-dde9e1bbb62a

Dataöverföring

Prisförändringen den 1 augusti, 2014 kommer att införa nya faktureringsmätare för webbplatsser för att ersätta de befintliga mätarna.

Dataöverföringsvärden som används för Södra Brasilien
Gäller till 31 juli 2014
Namn Typ Resurs Resurs-GUID
Nätverk Dataöverföring in (GB) 42bb05e1-6f42-4de1-a6ba-7ffb976cb560
Nätverk Dataöverföring ut (GB) fe167397-a38d-43c3-9bb3-8e2907e56a41
Nätverk Virtual Network Inter VNET dataöverföring ut (GB) 0affea74-afb7-48a1-951d-ae7e33baaf17
Nya dataöverföringsvärden för Södra Brasilien
Träder i kraft 1 augusti 2014
Namn Typ Resurs Resurs-GUID
Nätverk Dataöverföring in (GB) e315c24e-2f54-4668-95ae-5aef18f93125
Nätverk Dataöverföring ut (GB) c089a13a-9dd0-44b5-aa9e-44a77bbd6788
Nätverk Virtual Network Inter VNET dataöverföring ut (GB) ebef8043-7ee9-4c4e-aa01-eedd271d4f8b