Operations Management Suite

Hantera och skydda resurser i lokala datacenter och Azure

Kom igång redan idag

Utvärdera Operations Management Suite kostnadsfritt.

Få djupare kunskaper för ökad kontroll

Få rätt information, så att du kan fatta bra beslut och felsöka problem Operations Management Suite. Få kunskaper med konsekvent synlighet i lokala och molnbaserade resurser, samla in och kombinera data från flera system i en enda vy samt hantera incidenter snabbt med anpassade varningar och flexibla sökningar.

Ökad effektivitet med automatisering och konfiguration

Eliminera de kaotiska utmaningarna med att leverera kontinuerliga IT-tjänster och hantera snabba förändringar i hybridmiljöer. Med Operations Management Suite får du automatisering som minskar antalet fel och ökar effektiviteten, vilket ger enkel etablering, snabb dirigering, konsekvent distribution, pålitlig övervakning och automatiska uppdateringar.

Reagera snabbare med säkerhets- och hotanalyser

Hantera de ständiga och nya utmaningarna med att upprätthålla säkerheten i hybridmiljön och förebygga hot. Samla in säkerhetsrelaterade händelser och kör forensiska analyser, granskningsanalyser och analyser av överträdelser. Identifiera saknade systemuppdateringar och hantera uppdateringar från molnet. Och spåra skadlig kod och få information om framväxande hot.

Säkerställ tillgängligheten för dina data

Dina kritiska data kan finnas överallt, något som skapar utmaningar för traditionella säkerhetskopieringslösningar. Med Operations Management Suite kan du distribuera en säkerhetskopia i molnet och få minskade kostnader, ökad flexibilitet och en skala du behöver för att uppfylla efterlevnadskrav. Dessutom kan du återställa från valfri tidpunkt med fullständig spårning, granskning och inbyggd kryptering.

Förenkla och automatisera haveriberedskapen

Haveriberedskap handlar om programmens tillgänglighet. Oavsett om du använder Azure eller ett sekundärt datacenter som återställningsplats tar Azure Site Recovery bort det komplexa och ger dig fler alternativ för en snabb återställning av tjänsterna. Med Site Recovery kan du dirigera replikering, skapa anpassade återställningsplaner och enkelt testa redundans.

Samla in, kombinera och utnyttja loggdata
Tillhandahåll kontinuerliga IT-tjänster och åtgärda problem snabbt och skalenligt
Skydda och utöka datacentret
Identifiera, bedöm och mildra säkerhetsrisker

Kom igång med ett kostnadsfritt konto

Börja kostnadsfritt