IoT Suite i Azure

Avbilda och analysera outnyttjade data för att förbättra affärsresultat

Populära lösningar

Fjärrövervakning

Anslut och övervaka dina enheter för att analysera outnyttjade data och förbättra affärsresultat genom att automatisera processer.

Förutsägande underhåll

Förutse underhållsbehov och undvik oplanerade driftstopp genom att ansluta och övervaka dina enheter.

Ansluten fabrik

Anslut och övervaka industrienheter i fabriker för att få insikter med OPC UA och främja produktiv drift.

Visa fler lösningar

Snabb anslutning och effektiv skalning

Kom igång snabbt med Microsoft Azure IoT Suite. Använd förkonfigurerade lösningar och påskynda utvecklingen av din IoT-lösning (Sakernas Internet). Lägg till nya enheter, och anslut befintliga, med hjälp av enhets-SDK:er för flera plattformar, inklusive Linux, Windows och operativsystem i realtid. Gå från några sensorer till miljontals samtidigt anslutna enheter, och förlita dig på Azures globala tillgänglighet, oavsett projektets storlek.

Analysera och utnyttja outnyttjade data

Samla tidigare outnyttjade data från enheter och sensorer och använd inbyggda funktioner för att visualisera och utnyttja dessa data. Ställ in realtidsanalyser med hjälp av SQL-baserad syntax på ett förstklassigt, skalbart och återhämtningsbart sätt, utan att behöva hantera komplex infrastruktur och programvara. Använd ett stort algoritmbibliotek för att utvidga förutsägelseanalyslösningar. Du kan också utvidga realtidsanalyser och smarta lösningar genom att integrera kod från språk som R och Python direkt i din arbetsyta.

Integrera och omvandla verksamheten

Integrera Azure IoT Suite med dina system och program på ett enkelt sätt, inklusive Salesforce, SAP, Oracle Database och Microsoft Dynamics, och gör det enkelt att komma åt data och hålla olika system uppdaterade. Skicka miljontals meddelanden till heterogena enheter via en mobil push-meddelandemotor med mindre utvecklingsarbete. Bygg mobil- och webbappar som integrerar med Microsofts och andra leverantörers webb-API:er och använd OAuth 2.0 för att bygga egna säkra webb-API:er.

Förbättra säkerheten hos dina IoT-lösningar med autentisering för varje enhet

Skapa individuella identiteter och referenser för alla dina anslutna enheter, och bidra till att upprätthålla sekretessen för meddelanden från moln till enhet och enhet till moln. Du kan också selektivt återkalla åtkomsträttigheterna för vissa enheter för att bibehålla systemets integritet.

Populära certifierade Azure IoT-enheter

Beaglebone Green
Beaglebone Black
Minnowboard Max
Intel Edison
Raspberry Pi
Freescale FRDM K64

Azure IoT Suite-tjänster

IoT Developer Center

Läs mer om hur du kan ansluta dina enheter till Microsoft Azure

Läs mer

Blogg

Identifiera alla enheter och plattformar som fungerar med IoT Suite and IoT-hubb.

Läs mer

Microsoft IoT

Sakernas Internet (Internet of Things – IoT) börjar med dina enheter, det som är viktigast för verksamheten

Läs mer