Visar mobilvy Skrivbordsvy

Azure-status

Senast uppdaterad för 42 sekunder sedan

 Tjänsterna fungerar normalt.

Se en anpassad vy över hälsotillståndet hos dina Azure-tjänster

Öppna din egen instrumentpanel
  • Bra Bra
  • Varning Varning
  • Fel Fel
  • Information Information
Produkter och tjänster Icke-regional* Östra USA Östra USA 2 Centrala USA Norra centrala USA Södra centrala USA USA, västra centrala Västra USA USA, västra 2 Östra Kanada Centrala Kanada Södra Brasilien
Produkter och tjänster Icke-regional* Nordeuropa Västeuropa Centrala Frankrike Frankrike, södra Storbritannien, västra Storbritannien, södra Tyskland, icke-regionalt Centrala Tyskland Nordöstra Tyskland
Produkter och tjänster Icke-regional* Sydostasien Östasien Östra Australien Sydöstra Australien Australien, centrala Centrala Australien 2 Centrala Indien Västra Indien Södra Indien Östra Japan Västra Japan Sydkorea, centrala Sydkorea, södra
Produkter och tjänster Icke-regional* Sydafrika, västra Sydafrika, norra
Produkter och tjänster Icke-regional* US Gov, icke-regionalt USA Gov Virginia US Gov, Iowa Arizona (USA-förvaltad region) Texas (USA-förvaltad region) USA DoD östra US DoD, centrala
Produkter och tjänster Icke-regional* Sydafrika, västra Sydafrika, norra
Produkter och tjänster Icke-regional* Östra USA Östra USA 2 Centrala USA Norra centrala USA Södra centrala USA USA, västra centrala Västra USA USA, västra 2 Östra Kanada Centrala Kanada Södra Brasilien
Databearbetning
Azure VMware Solution by CloudSimple Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom
Virtual Machines Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
SAP HANA på stora Azure-instanser Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom
Windows Virtual Desktop Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Skalningsuppsättningar för virtuell dator Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Functions Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Service Fabric Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Batch Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Cloud Services Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Utvecklarverktyg
Azure Lab Services Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
App Configuration Tom Bra Tom Bra Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom
Nätverk
Virtual Network Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Load Balancer Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Application Gateway Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
VPN Gateway Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure DNS Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Content Delivery Network Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Traffic Manager Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Network Watcher Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Nätverksinfrastruktur Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
ExpressRoute Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
ExpressRoute-kretsar Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
ExpressRoute-gatewayer Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Firewall Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Front Door Service Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Virtuellt WAN Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Storage
Lagringskonton Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
StorSimple Tom Bra Tom Tom Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Bra
Webb
App Service (Windows) Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Web Apps Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
App Service (Linux) Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Web Apps Linux Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Web App for Containers Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
API Management Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Search Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Azure SignalR Service Tom Bra Bra Bra Tom Bra Tom Bra Bra Bra Tom Tom
Mobilt
Notification Hubs Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Visual Studio App Center Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Containers
Azure Container Service Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Container Instances Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Tom Bra Tom
Container Registry Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Kubernetes Service (AKS) Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Bra Bra Tom
Azure Red Hat OpenShift Tom Bra Bra Tom Tom Bra Tom Bra Bra Bra Bra Tom
Databaser
SQL Data Warehouse Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Cosmos DB Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure SQL Database Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Database for MySQL Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Bra Bra Bra
Azure-databas för MariaDB Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Database for PostgreSQL Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Cache for Redis Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
SQL Server Stretch Database Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure-API för FHIR Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Analyser
HDInsight Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Data Factory Tom Bra Bra Bra Tom Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Data Factory V1 Tom Bra Tom Tom Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom
Azure Integration Runtime Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
SSIS Integration Runtime Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Tom
Azure Stream Analytics Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Data Lake Analytics Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Event Hubs Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Power BI Embedded Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Analysis Services Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Data Catalog Tom Bra Tom Tom Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom
Azure Data Lake Storage Gen1 Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Databricks Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Bra Bra Tom
Azure Data Explorer Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Bra Bra Bra
AI + maskininlärning
Azure Batch AI Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Bra Tom Tom Tom
Azure Bot Service Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Machine Learning-tjänster Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Bra Tom Bra Tom
Machine Learning Studio Tom Tom Bra Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Cognitive Services Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Avvikelseidentifiering Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Automatiska förslag i Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Bing Custom Search Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Entitetssökning i Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Bildsökning i Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Nyhetssökning i Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Videosökning i Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Webbsökning i Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
QnA Maker Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Personanpassning Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Formigenkänning Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Stavningskontroll i Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Bing-taligenkänning Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Visuellt innehåll Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Content Moderator Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Custom Speech Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom
Custom Vision Tom Bra Bra Tom Bra Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Ansikte Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Språkförståelse Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Talarigenkänning Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom
Taltjänster Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Tom Bra Tom
Textanalys Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Translator för talöversättning Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Translator för textöversättning Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Handskriftsigenkänning Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Microsoft Genomics Tom Bra Bra Tom Tom Bra Tom Bra Bra Tom Tom Tom
Azure Open Datasets Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Sakernas Internet
Azure IoT Hub Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
IoT Hub Device Provisioning-tjänst Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom
Azure Time Series Insights Tom Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Tom Tom Tom
Event Grid Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Logic Apps Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Windows 10 IoT Core Services Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Maps Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure IoT Central Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom
Azure Sphere Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Digital Twins Tom Bra Tom Tom Tom Tom Bra Tom Bra Tom Tom Tom
Integrering
Service Bus Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
BizTalk Services Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Tom Tom Tom Bra
Identitet
Azure Active Directory B2C Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Active Directory Domain Services Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Active Directory Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Enterprise State Roaming Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom
Multi-Factor Authentication Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Säkerhet
Säkerhetscenter Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Key Vault Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure DDoS Protection Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Access Control Service Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Tom Tom Tom Bra
Azure Information Protection Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Dedikerad HSM i Azure Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Sentinel Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
DevOps
Azure DevOps ** Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Artifacts ** Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure-tavlor ** Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure-pipelines ** Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure-lagringsplatser ** Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure-testningsplaner ** Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure DevTest Labs Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Hantering och styrning
Microsoft Azure Portal Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Marketplace Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Cloud Shell Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Advisor Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Backup Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Policy Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Monitor Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Log Analytics Tom Bra Bra Bra Tom Bra Bra Bra Bra Tom Bra Tom
Application Insights Tom Bra Bra Tom Tom Bra Tom Bra Bra Tom Bra Tom
Mått Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Aktivitetslogg Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Diagnostikloggar Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Automatisk skalning Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Åtgärdsgrupper Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Aviseringar Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Aviseringar (klassisk) Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Site Recovery Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Resource Manager Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure-hanterade program Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Scheduler Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
azure.microsoft.com Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure-mobilapp Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Automation Tom Bra Bra Tom Bra Bra Bra Tom Bra Tom Bra Bra
Azure Blueprint Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Media
Media Services Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Microsoft Azure Stack
Azure Stack Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Migrering
Azure Migrate Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Database Migration Service Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Bra Bra Bra
Mixad verklighet
Spatial Anchors Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Blockchain
Azure Blockchain Service Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom

*Icke-regionala tjänster är tjänster som inte är kopplade till en specifik Azure-region

**Visa the Azure DevOps LSI-status efter geografiskt område

Produkter och tjänster Icke-regional* Nordeuropa Västeuropa Centrala Frankrike Frankrike, södra Storbritannien, västra Storbritannien, södra Tyskland, icke-regionalt Centrala Tyskland Nordöstra Tyskland
Databearbetning
Azure VMware Solution by CloudSimple Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Virtual Machines Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
SAP HANA på stora Azure-instanser Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Windows Virtual Desktop Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Skalningsuppsättningar för virtuell dator Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Azure Functions Tom Bra Bra Bra Tom Bra Bra Tom Bra Bra
Service Fabric Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Batch Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Cloud Services Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Utvecklarverktyg
Azure Lab Services Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom Tom
App Configuration Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Nätverk
Virtual Network Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Load Balancer Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Application Gateway Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
VPN Gateway Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Azure DNS Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom
Content Delivery Network Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Traffic Manager Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom
Network Watcher Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Nätverksinfrastruktur Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Bra Bra
ExpressRoute Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
ExpressRoute-kretsar Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
ExpressRoute-gatewayer Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Azure Firewall Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom Tom
Azure Front Door Service Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom
Virtuellt WAN Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom Tom
Storage
Lagringskonton Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
StorSimple Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Webb
App Service (Windows) Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Web Apps Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
App Service (Linux) Tom Bra Bra Bra Tom Bra Bra Tom Tom Tom
Web Apps Linux Tom Bra Bra Bra Tom Bra Bra Tom Tom Tom
Web App for Containers Tom Bra Bra Bra Tom Bra Bra Tom Tom Tom
API Management Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom Tom
Azure Search Tom Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Azure SignalR Service Tom Bra Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Mobilt
Notification Hubs Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Bra Bra
Visual Studio App Center Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Containers
Azure Container Service Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom
Container Instances Tom Bra Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Container Registry Tom Bra Bra Bra Tom Bra Bra Tom Tom Tom
Azure Kubernetes Service (AKS) Tom Bra Bra Bra Tom Bra Bra Tom Tom Tom
Azure Red Hat OpenShift Tom Bra Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Databaser
SQL Data Warehouse Tom Bra Bra Bra Tom Bra Bra Tom Bra Bra
Azure Cosmos DB Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Azure SQL Database Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Azure Database for MySQL Tom Bra Bra Bra Tom Bra Bra Tom Bra Tom
Azure-databas för MariaDB Tom Bra Bra Bra Tom Bra Bra Tom Tom Tom
Azure Database for PostgreSQL Tom Bra Bra Bra Tom Bra Bra Tom Bra Tom
Azure Cache for Redis Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
SQL Server Stretch Database Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Bra Bra
Azure-API för FHIR Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom
Analyser
HDInsight Tom Bra Bra Bra Tom Bra Bra Tom Bra Bra
Data Factory Tom Bra Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Data Factory V1 Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Integration Runtime Tom Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom
SSIS Integration Runtime Tom Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Azure Stream Analytics Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Bra Bra
Data Lake Analytics Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Event Hubs Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Power BI Embedded Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom
Azure Analysis Services Tom Bra Bra Tom Tom Tom Bra Tom Bra Tom
Data Catalog Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Data Lake Storage Gen1 Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Databricks Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom
Azure Data Explorer Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom Tom
AI + maskininlärning
Azure Batch AI Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Bot Service Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Machine Learning-tjänster Tom Bra Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Machine Learning Studio Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom
Cognitive Services Tom Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Avvikelseidentifiering Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Automatiska förslag i Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Bing Custom Search Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Entitetssökning i Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Bildsökning i Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Nyhetssökning i Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Videosökning i Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Webbsökning i Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
QnA Maker Tom Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Personanpassning Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Formigenkänning Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Stavningskontroll i Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Bing-taligenkänning Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Visuellt innehåll Tom Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Content Moderator Tom Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Custom Speech Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Custom Vision Tom Bra Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Ansikte Tom Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Språkförståelse Tom Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Talarigenkänning Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Taltjänster Tom Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Textanalys Tom Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Translator för talöversättning Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Translator för textöversättning Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Handskriftsigenkänning Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Microsoft Genomics Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom
Azure Open Datasets Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Sakernas Internet
Azure IoT Hub Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
IoT Hub Device Provisioning-tjänst Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Time Series Insights Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Event Grid Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom Tom
Logic Apps Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom
Windows 10 IoT Core Services Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Maps Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure IoT Central Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Sphere Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Digital Twins Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Integrering
Service Bus Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
BizTalk Services Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Identitet
Azure Active Directory B2C Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Active Directory Domain Services Tom Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Azure Active Directory Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom
Enterprise State Roaming Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Multi-Factor Authentication Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom
Säkerhet
Säkerhetscenter Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Key Vault Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Azure DDoS Protection Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom Tom
Access Control Service Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Information Protection Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Dedikerad HSM i Azure Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom Tom
Azure Sentinel Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
DevOps
Azure DevOps ** Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Artifacts ** Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure-tavlor ** Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure-pipelines ** Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure-lagringsplatser ** Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure-testningsplaner ** Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure DevTest Labs Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom
Hantering och styrning
Microsoft Azure Portal Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom
Marketplace Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Cloud Shell Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Advisor Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Backup Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Azure Policy Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom
Azure Monitor Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom
Log Analytics Tom Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Application Insights Tom Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Mått Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom
Aktivitetslogg Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom
Diagnostikloggar Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom
Automatisk skalning Tom Bra Bra Bra Tom Bra Bra Tom Bra Bra
Åtgärdsgrupper Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom
Aviseringar Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Aviseringar (klassisk) Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom
Azure Site Recovery Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Azure Resource Manager Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom
Azure-hanterade program Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Scheduler Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Bra Bra
azure.microsoft.com Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure-mobilapp Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Automation Tom Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Azure Blueprint Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Media
Media Services Tom Bra Bra Bra Tom Tom Tom Tom Bra Bra
Microsoft Azure Stack
Azure Stack Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Migrering
Azure Migrate Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Database Migration Service Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom
Mixad verklighet
Spatial Anchors Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Blockchain
Azure Blockchain Service Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom

*Icke-regionala tjänster är tjänster som inte är kopplade till en specifik Azure-region

**Visa the Azure DevOps LSI-status efter geografiskt område

Produkter och tjänster Icke-regional* Sydostasien Östasien Östra Australien Sydöstra Australien Australien, centrala Centrala Australien 2 Centrala Indien Västra Indien Södra Indien Östra Japan Västra Japan Sydkorea, centrala Sydkorea, södra
Databearbetning
Azure VMware Solution by CloudSimple Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Virtual Machines Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
SAP HANA på stora Azure-instanser Tom Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Bra Bra Tom Tom
Windows Virtual Desktop Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Skalningsuppsättningar för virtuell dator Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Functions Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom
Service Fabric Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Batch Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Cloud Services Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Utvecklarverktyg
Azure Lab Services Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
App Configuration Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Nätverk
Virtual Network Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Load Balancer Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Application Gateway Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
VPN Gateway Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure DNS Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Content Delivery Network Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Traffic Manager Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Network Watcher Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Nätverksinfrastruktur Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
ExpressRoute Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
ExpressRoute-kretsar Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
ExpressRoute-gatewayer Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Firewall Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Front Door Service Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Virtuellt WAN Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Storage
Lagringskonton Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
StorSimple Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Bra Bra Tom Tom
Webb
App Service (Windows) Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Web Apps Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
App Service (Linux) Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Web Apps Linux Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Web App for Containers Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
API Management Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Search Tom Bra Bra Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Bra Bra Bra Tom
Azure SignalR Service Tom Bra Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Mobilt
Notification Hubs Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom
Visual Studio App Center Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Containers
Azure Container Service Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Container Instances Tom Bra Bra Bra Tom Tom Tom Bra Tom Bra Bra Tom Tom Tom
Container Registry Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Bra Bra Bra Bra Tom
Azure Kubernetes Service (AKS) Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Red Hat OpenShift Tom Bra Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Databaser
SQL Data Warehouse Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Cosmos DB Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure SQL Database Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Database for MySQL Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure-databas för MariaDB Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Database for PostgreSQL Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Cache for Redis Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
SQL Server Stretch Database Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure-API för FHIR Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Analyser
HDInsight Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Bra Bra Bra Bra Bra
Data Factory Tom Bra Tom Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Data Factory V1 Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Integration Runtime Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Tom Bra Tom Bra Tom
SSIS Integration Runtime Tom Bra Tom Bra Bra Tom Tom Bra Tom Tom Bra Tom Bra Tom
Azure Stream Analytics Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Tom Bra Bra Tom Tom
Data Lake Analytics Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Event Hubs Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Power BI Embedded Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Analysis Services Tom Bra Tom Bra Bra Tom Tom Tom Bra Tom Bra Tom Tom Tom
Data Catalog Tom Bra Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Data Lake Storage Gen1 Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Databricks Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom
Azure Data Explorer Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
AI + maskininlärning
Azure Batch AI Tom Bra Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Bot Service Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Machine Learning-tjänster Tom Bra Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Machine Learning Studio Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Cognitive Services Tom Bra Bra Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Bra Bra Bra Tom
Avvikelseidentifiering