Visar mobilvy Skrivbordsvy

Azure-status

Senast uppdaterad för 7 sekunder sedan

Health All Services Good  Tjänsterna fungerar normalt.

För hjälp när tjänsterna fungerar felfritt, besök  Supportalternativ för Azure

För målriktade aviseringar om Azure-resursernas hälsotillstånd och anpassning av aviseringar besöker du Azure-portalen

Uppdatera varje

  • Health Good Bra
  • Health Warning Varning
  • Health Error Fel
  • Health Information Information
Produkter och tjänster Globalt Östra USA Östra USA 2 Centrala USA Norra centrala USA Södra centrala USA USA, västra centrala Västra USA USA, västra 2 Östra Kanada Centrala Kanada Södra Brasilien
Produkter och tjänster Globalt Nordeuropa Västeuropa Centrala Tyskland Nordöstra Tyskland Storbritannien, västra Storbritannien, södra
Produkter och tjänster Globalt Sydostasien Östasien Östra Australien Sydöstra Australien Centrala Indien Västra Indien Södra Indien Östra Japan Västra Japan Centrala Korea Södra Korea
Produkter och tjänster Globalt
Produkter och tjänster Globalt Östra USA Östra USA 2 Centrala USA Norra centrala USA Södra centrala USA USA, västra centrala Västra USA USA, västra 2 Östra Kanada Centrala Kanada Södra Brasilien
Databearbetning
Virtual Machines
SAP HANA på stora Azure-instanser                  
Cloud Services
RemoteApp        
Skalningsuppsättningar för virtuell dator
Funktioner    
Nätverk
Content Delivery Network                      
ExpressRoute
ExpressRoute-kretsar                      
ExpressRoute-gatewayer
Azure DNS                      
Virtual Network
Traffic Manager                      
Load Balancer
VPN Gateway
Nätverksinfrastruktur
Application Gateway
Network Watcher
Storage
Storage
Webb och mobilt
Mobile Services                  
API Management
Media Services        
Encoding        
Live and On-Demand Streaming        
Notification Hubs    
Azure Search        
Mobile Engagement                    
Behållare
App Service
Web Apps
Mobile Apps
API Apps
Batch
Behållarregister
Service Fabric
Behållartjänst        
Databaser
SQL Database
Azure Cosmos DB
SQL Data Warehouse
Redis Cache
SQL Server Stretch Database  
Azure-databas för MySQL            
Azure-databas för PostgreSQL            
Data och analys
HDInsight
Maskininlärning                
Data Factory                
Dataförflyttning    
Power BI Embedded          
Data Lake Store                  
Analyser med Datasjö                  
Azure Bot Service        
Azure Analysis Services        
Dynamics 365 för Customer Insights                
AI + Cognitive Services
Kognitiva tjänster                    
Academic Knowledge API                    
API för automatiska förslag för Bing                      
Bings API för bildsökning                      
Bings API för nyhetssökning                      
Tal-API för Bing                      
Stavningskontrolls-API i Bing                      
Bings API för videosökning                      
Bings API för webbsökning                      
API för visuellt innehåll                
Content Moderator                
Custom Speech Service                    
Känslo-API                    
API för ansiktsigenkänning                
Language Understanding Intelligent Service                    
API för rekommendationer                    
Talarigenkännings-API                    
Translator-API för talöversättning                      
Translator-API för textöversättning                      
API för textanalys                    
API för webbspråksmodell                    
Internet of Things
IoT Suite                  
IoT Hub              
Stream Analytics      
Event Hubs
Time Series Insights                  
Enterprise-integration
StorSimple        
Service Bus
BizTalk Services        
Data Catalog                  
Logikappar
Säkerhet + identitet
Azure Active Directory                      
Enterprise State Roaming                  
Multi-Factor Authentication                      
Azure Active Directory Domain Services  
Key Vault
Azure Active Directory B2C                      
Säkerhetscenter                      
Access Control Service        
Utvecklarverktyg
Visual Studio Team Services              
Build and Deployment/Build (XAML)              
Belastningstestning              
Application Insights                  
Labb för utveckling och testning i Azure
HockeyApp                      
Övervakning + hantering
Advisor                      
Backup
Site Recovery
Scheduler
Automation              
Log Analytics                  
Microsoft Azure Portal                      
Marketplace                      
Klassisk Microsoft Azure-portal                      
azure.microsoft.com                      
Azure Monitor
Mått och aviseringar
Aktivitetsloggar och aviseringar                      
Diagnostikloggar                      
Automatisk skalning
Åtgärdsgrupper                      
Azure Resource Manager                      
Marketplace                      
Säkerhet och efterlevnad                    
Skydd och återställning          
Automatisering och kontroll                    
Information och analyser                    
Tjänsteöversikt                    
Cloud Shell                      
Produkter och tjänster Globalt Nordeuropa Västeuropa Centrala Tyskland Nordöstra Tyskland Storbritannien, västra Storbritannien, södra
Databearbetning
Virtual Machines
SAP HANA på stora Azure-instanser        
Cloud Services
RemoteApp        
Skalningsuppsättningar för virtuell dator
Funktioner      
Nätverk
Content Delivery Network            
ExpressRoute
ExpressRoute-kretsar            
ExpressRoute-gatewayer
Azure DNS            
Virtual Network
Traffic Manager            
Load Balancer
VPN Gateway
Nätverksinfrastruktur
Application Gateway
Network Watcher    
Storage
Storage
Webb och mobilt
Mobile Services          
API Management    
Media Services        
Encoding        
Live and On-Demand Streaming        
Notification Hubs    
Azure Search      
Mobile Engagement          
Behållare
App Service
Web Apps
Mobile Apps
API Apps
Batch
Behållarregister    
Service Fabric
Behållartjänst        
Databaser
SQL Database
Azure Cosmos DB
SQL Data Warehouse
Redis Cache
SQL Server Stretch Database    
Azure-databas för MySQL        
Azure-databas för PostgreSQL        
Data och analys
HDInsight
Maskininlärning        
Data Factory          
Dataförflyttning      
Power BI Embedded      
Data Lake Store          
Analyser med Datasjö          
Azure Bot Service        
Azure Analysis Services      
Dynamics 365 för Customer Insights            
AI + Cognitive Services
Kognitiva tjänster            
Academic Knowledge API            
API för automatiska förslag för Bing            
Bings API för bildsökning            
Bings API för nyhetssökning            
Tal-API för Bing            
Stavningskontrolls-API i Bing            
Bings API för videosökning            
Bings API för webbsökning            
API för visuellt innehåll          
Content Moderator          
Custom Speech Service            
Känslo-API            
API för ansiktsigenkänning          
Language Understanding Intelligent Service            
API för rekommendationer            
Talarigenkännings-API            
Translator-API för talöversättning            
Translator-API för textöversättning            
API för textanalys            
API för webbspråksmodell            
Internet of Things
IoT Suite    
IoT Hub    
Stream Analytics    
Event Hubs
Time Series Insights        
Enterprise-integration
StorSimple    
Service Bus
BizTalk Services        
Data Catalog        
Logikappar        
Säkerhet + identitet
Azure Active Directory            
Enterprise State Roaming        
Multi-Factor Authentication            
Azure Active Directory Domain Services        
Key Vault
Azure Active Directory B2C            
Säkerhetscenter            
Access Control Service        
Utvecklarverktyg
Visual Studio Team Services          
Build and Deployment/Build (XAML)          
Belastningstestning          
Application Insights        
Labb för utveckling och testning i Azure    
HockeyApp            
Övervakning + hantering
Advisor            
Backup
Site Recovery
Scheduler
Automation      
Log Analytics          
Microsoft Azure Portal            
Marketplace            
Klassisk Microsoft Azure-portal            
azure.microsoft.com            
Azure Monitor    
Mått och aviseringar    
Aktivitetsloggar och aviseringar            
Diagnostikloggar            
Automatisk skalning    
Åtgärdsgrupper            
Azure Resource Manager            
Marketplace            
Säkerhet och efterlevnad          
Skydd och återställning        
Automatisering och kontroll          
Information och analyser          
Tjänsteöversikt          
Cloud Shell            
Produkter och tjänster Globalt Sydostasien Östasien Östra Australien Sydöstra Australien Centrala Indien Västra Indien Södra Indien Östra Japan Västra Japan Centrala Korea Södra Korea
Databearbetning
Virtual Machines
SAP HANA på stora Azure-instanser                  
Cloud Services
RemoteApp          
Skalningsuppsättningar för virtuell dator
Funktioner        
Nätverk
Content Delivery Network                      
ExpressRoute
ExpressRoute-kretsar                      
ExpressRoute-gatewayer
Azure DNS                      
Virtual Network
Traffic Manager                      
Load Balancer
VPN Gateway
Nätverksinfrastruktur    
Application Gateway
Network Watcher
Storage
Storage
Webb och mobilt
Mobile Services                  
API Management
Media Services    
Encoding    
Live and On-Demand Streaming    
Notification Hubs    
Azure Search          
Mobile Engagement                      
Behållare
App Service
Web Apps
Mobile Apps
API Apps
Batch
Behållarregister      
Service Fabric
Behållartjänst        
Databaser
SQL Database
Azure Cosmos DB
SQL Data Warehouse
Redis Cache
SQL Server Stretch Database    
Azure-databas för MySQL              
Azure-databas för PostgreSQL              
Data och analys
HDInsight        
Maskininlärning                  
Data Factory                      
Dataförflyttning            
Power BI Embedded              
Data Lake Store                      
Analyser med Datasjö                      
Azure Bot Service          
Azure Analysis Services              
Dynamics 365 för Customer Insights                      
AI + Cognitive Services
Kognitiva tjänster                      
Academic Knowledge API                      
API för automatiska förslag för Bing                      
Bings API för bildsökning                      
Bings API för nyhetssökning                      
Tal-API för Bing                      
Stavningskontrolls-API i Bing                      
Bings API för videosökning                      
Bings API för webbsökning                      
API för visuellt innehåll                    
Content Moderator                    
Custom Speech Service                      
Känslo-API                      
API för ansiktsigenkänning                    
Language Understanding Intelligent Service                      
API för rekommendationer                      
Talarigenkännings-API                      
Translator-API för talöversättning                      
Translator-API för textöversättning                      
API för textanalys                      
API för webbspråksmodell                      
Internet of Things
IoT Suite          
IoT Hub          
Stream Analytics        
Event Hubs
Time Series Insights                      
Enterprise-integration
StorSimple      
Service Bus
BizTalk Services          
Data Catalog                  
Logikappar    
Säkerhet + identitet
Azure Active Directory                      
Enterprise State Roaming                  
Multi-Factor Authentication                      
Azure Active Directory Domain Services    
Key Vault
Azure Active Directory B2C                      
Säkerhetscenter                      
Access Control Service              
Utvecklarverktyg
Visual Studio Team Services                  
Build and Deployment/Build (XAML)                  
Belastningstestning                  
Application Insights                      
Labb för utveckling och testning i Azure  
HockeyApp                      
Övervakning + hantering
Advisor                      
Backup      
Site Recovery      
Scheduler
Automation              
Log Analytics                  
Microsoft Azure Portal                      
Marketplace                      
Klassisk Microsoft Azure-portal                      
azure.microsoft.com                      
Azure Monitor
Mått och aviseringar
Aktivitetsloggar och aviseringar                      
Diagnostikloggar                      
Automatisk skalning
Åtgärdsgrupper                      
Azure Resource Manager                      
Marketplace                      
Säkerhet och efterlevnad                  
Skydd och återställning      
Automatisering och kontroll                  
Information och analyser                  
Tjänsteöversikt                      
Cloud Shell                      
Produkter och tjänster Globalt
Databearbetning
Virtual Machines
SAP HANA på stora Azure-instanser
Cloud Services
RemoteApp
Skalningsuppsättningar för virtuell dator
Funktioner
Nätverk
Content Delivery Network
ExpressRoute
ExpressRoute-kretsar
ExpressRoute-gatewayer
Azure DNS
Virtual Network
Traffic Manager
Load Balancer
VPN Gateway
Nätverksinfrastruktur
Application Gateway
Network Watcher
Storage
Storage
Webb och mobilt
Mobile Services
API Management
Media Services
Encoding
Live and On-Demand Streaming
Notification Hubs
Azure Search
Mobile Engagement
Behållare
App Service
Web Apps
Mobile Apps
API Apps
Batch
Behållarregister
Service Fabric
Behållartjänst
Databaser
SQL Database
Azure Cosmos DB
SQL Data Warehouse
Redis Cache
SQL Server Stretch Database
Azure-databas för MySQL
Azure-databas för PostgreSQL
Data och analys
HDInsight
Maskininlärning
Data Factory
Dataförflyttning
Power BI Embedded
Data Lake Store
Analyser med Datasjö
Azure Bot Service
Azure Analysis Services
Dynamics 365 för Customer Insights
AI + Cognitive Services
Kognitiva tjänster
Academic Knowledge API
API för automatiska förslag för Bing
Bings API för bildsökning
Bings API för nyhetssökning
Tal-API för Bing
Stavningskontrolls-API i Bing
Bings API för videosökning
Bings API för webbsökning
API för visuellt innehåll
Content Moderator
Custom Speech Service
Känslo-API
API för ansiktsigenkänning
Language Understanding Intelligent Service
API för rekommendationer
Talarigenkännings-API
Translator-API för talöversättning
Translator-API för textöversättning
API för textanalys
API för webbspråksmodell
Internet of Things
IoT Suite
IoT Hub
Stream Analytics
Event Hubs
Time Series Insights
Enterprise-integration
StorSimple
Service Bus
BizTalk Services
Data Catalog
Logikappar
Säkerhet + identitet
Azure Active Directory
Enterprise State Roaming
Multi-Factor Authentication
Azure Active Directory Domain Services
Key Vault
Azure Active Directory B2C
Säkerhetscenter
Access Control Service
Utvecklarverktyg
Visual Studio Team Services
Build and Deployment/Build (XAML)
Belastningstestning
Application Insights
Labb för utveckling och testning i Azure
HockeyApp
Övervakning + hantering
Advisor
Backup
Site Recovery
Scheduler
Automation
Log Analytics
Microsoft Azure Portal
Marketplace
Klassisk Microsoft Azure-portal
azure.microsoft.com
Azure Monitor
Mått och aviseringar
Aktivitetsloggar och aviseringar
Diagnostikloggar
Automatisk skalning
Åtgärdsgrupper
Azure Resource Manager
Marketplace
Säkerhet och efterlevnad
Skydd och återställning
Automatisering och kontroll
Information och analyser
Tjänsteöversikt
Cloud Shell