Visar mobilvy Skrivbordsvy

Azure-status

Senast uppdaterad för 34 sekunder sedan

Health All Services Good Tjänsterna fungerar normalt.

För hjälp när tjänsterna fungerar felfritt, besök Supportalternativ för Azure

För målriktade aviseringar om Azure-resursernas hälsotillstånd och anpassning av aviseringar besöker du Azure-portalen

Uppdatera varje

  • Health Good Bra
  • Health Warning Varning
  • Health Error Fel
  • Health Information Information
Produkter och tjänster Globalt Östra USA Östra USA 2 Centrala USA Norra centrala USA Södra centrala USA USA, västra centrala Västra USA USA, västra 2 Östra Kanada Centrala Kanada Södra Brasilien
Produkter och tjänster Globalt Nordeuropa Västeuropa Centrala Tyskland Nordöstra Tyskland Storbritannien, västra Storbritannien, södra
Produkter och tjänster Globalt Sydostasien Östasien Östra Australien Sydöstra Australien Centrala Indien Västra Indien Södra Indien Östra Japan Västra Japan Centrala Korea Södra Korea
Produkter och tjänster Globalt Östra USA Östra USA 2 Centrala USA Norra centrala USA Södra centrala USA USA, västra centrala Västra USA USA, västra 2 Östra Kanada Centrala Kanada Södra Brasilien
Databearbetning
Virtual Machines
App Service
Web Apps
Mobile Apps
API Apps
Cloud Services
Batch
Azure Container Registry                
RemoteApp        
Service Fabric
Skalningsuppsättningar för virtuell dator
Azure-behållartjänst        
Funktioner    
Nätverk
Content Delivery Network                      
ExpressRoute
Azure DNS                      
Virtual Network
Traffic Manager                      
Belastningsutjämnare
VPN Gateway
Nätverksinfrastruktur
Application Gateway
Network Watcher                
Storage
Storage
Webb och mobilt
Mobile Services                  
API Management
Media Services        
Encoding        
Live and On-Demand Streaming        
Notification Hubs    
Azure Search        
Mobile Engagement                    
Databaser
SQL Database
SQL Data Sync              
DocumentDB
SQL Data Warehouse
Redis Cache
SQL Server Stretch Database  
Information + analys
HDInsight
Maskininlärning                
Data Factory                  
Dataförflyttning    
Power BI Embedded          
Data Lake Store                  
Analyser med Datasjö                  
Kognitiva tjänster                    
Academic Knowledge API                    
API för automatiska förslag för Bing                      
API för visuellt innehåll                    
Content Moderator                    
Custom Speech Service                    
Känslo-API                    
API för ansiktsigenkänning                    
Language Understanding Intelligent Service                    
API för rekommendationer                    
API:er för Bing Search                      
Talarigenkännings-API                    
Tal-API för Bing                      
Stavningskontrolls-API i Bing                      
API för textanalys                    
API för webbspråksmodell                    
Translator-API för talöversättning                      
Translator-API för textöversättning                      
Azure Bot Service        
Azure Analysis Services      
Dynamics 365 för Customer Insights                
Internet of Things
IoT Suite                  
IoT Hub              
Stream Analytics        
Event Hubs
Enterprise-integration
StorSimple        
Service Bus
BizTalk Services        
Data Catalog                  
Logikappar    
Säkerhet + identitet
Azure Active Directory                      
Enterprise State Roaming                  
Multi-Factor Authentication                      
Azure Active Directory Domain Services  
Key Vault
Azure Active Directory B2C        
Säkerhetscenter                      
Access Control Service        
Utvecklarverktyg
Visual Studio Team Services              
Build and Deployment/Build (XAML)              
Belastningstestning              
Application Insights                  
Labb för utveckling och testning i Azure
HockeyApp                      
Övervakning + hantering
Advisor                      
Backup
Site Recovery
Scheduler
Automation              
Log Analytics                    
Microsoft Azure Portal                      
Marketplace                      
Klassisk Microsoft Azure-portal                      
azure.microsoft.com                      
Azure Monitor
Aviseringar och mått
Aktivitetslogg                      
Diagnostikloggar                      
Automatisk skalning
Azure Resource Manager                      
Marketplace                      
Säkerhet och efterlevnad                    
Skydd och återställning          
Automatisering och kontroll                    
Information och analyser                    
Tjänsteöversikt                    
Produkter och tjänster Globalt Nordeuropa Västeuropa Centrala Tyskland Nordöstra Tyskland Storbritannien, västra Storbritannien, södra
Databearbetning
Virtual Machines
App Service
Web Apps
Mobile Apps
API Apps
Cloud Services
Batch
Azure Container Registry          
RemoteApp        
Service Fabric
Skalningsuppsättningar för virtuell dator
Azure-behållartjänst        
Funktioner      
Nätverk
Content Delivery Network            
ExpressRoute
Azure DNS            
Virtual Network
Traffic Manager            
Belastningsutjämnare
VPN Gateway
Nätverksinfrastruktur
Application Gateway
Network Watcher            
Storage
Storage
Webb och mobilt
Mobile Services          
API Management    
Media Services        
Encoding        
Live and On-Demand Streaming        
Notification Hubs    
Azure Search      
Mobile Engagement          
Databaser
SQL Database
SQL Data Sync        
DocumentDB
SQL Data Warehouse
Redis Cache
SQL Server Stretch Database    
Information + analys
HDInsight    
Maskininlärning        
Data Factory          
Dataförflyttning        
Power BI Embedded      
Data Lake Store          
Analyser med Datasjö          
Kognitiva tjänster            
Academic Knowledge API            
API för automatiska förslag för Bing            
API för visuellt innehåll            
Content Moderator            
Custom Speech Service            
Känslo-API            
API för ansiktsigenkänning            
Language Understanding Intelligent Service            
API för rekommendationer            
API:er för Bing Search            
Talarigenkännings-API            
Tal-API för Bing            
Stavningskontrolls-API i Bing            
API för textanalys            
API för webbspråksmodell            
Translator-API för talöversättning            
Translator-API för textöversättning            
Azure Bot Service        
Azure Analysis Services      
Dynamics 365 för Customer Insights            
Internet of Things
IoT Suite    
IoT Hub    
Stream Analytics    
Event Hubs
Enterprise-integration
StorSimple    
Service Bus
BizTalk Services        
Data Catalog        
Logikappar        
Säkerhet + identitet
Azure Active Directory            
Enterprise State Roaming        
Multi-Factor Authentication            
Azure Active Directory Domain Services        
Key Vault
Azure Active Directory B2C    
Säkerhetscenter            
Access Control Service        
Utvecklarverktyg
Visual Studio Team Services          
Build and Deployment/Build (XAML)          
Belastningstestning          
Application Insights        
Labb för utveckling och testning i Azure    
HockeyApp            
Övervakning + hantering
Advisor            
Backup    
Site Recovery    
Scheduler
Automation      
Log Analytics          
Microsoft Azure Portal            
Marketplace            
Klassisk Microsoft Azure-portal            
azure.microsoft.com            
Azure Monitor    
Aviseringar och mått    
Aktivitetslogg            
Diagnostikloggar            
Automatisk skalning    
Azure Resource Manager            
Marketplace            
Säkerhet och efterlevnad          
Skydd och återställning        
Automatisering och kontroll          
Information och analyser          
Tjänsteöversikt          
Produkter och tjänster Globalt Sydostasien Östasien Östra Australien Sydöstra Australien Centrala Indien Västra Indien Södra Indien Östra Japan Västra Japan Centrala Korea Södra Korea
Databearbetning
Virtual Machines
App Service
Web Apps
Mobile Apps
API Apps
Cloud Services
Batch
Azure Container Registry                      
RemoteApp          
Service Fabric
Skalningsuppsättningar för virtuell dator
Azure-behållartjänst        
Funktioner        
Nätverk
Content Delivery Network                      
ExpressRoute
Azure DNS                      
Virtual Network
Traffic Manager                      
Belastningsutjämnare
VPN Gateway
Nätverksinfrastruktur    
Application Gateway
Network Watcher                      
Storage
Storage
Webb och mobilt
Mobile Services                  
API Management
Media Services    
Encoding    
Live and On-Demand Streaming    
Notification Hubs    
Azure Search            
Mobile Engagement                      
Databaser
SQL Database
SQL Data Sync                  
DocumentDB
SQL Data Warehouse
Redis Cache
SQL Server Stretch Database    
Information + analys
HDInsight        
Maskininlärning                  
Data Factory                      
Dataförflyttning            
Power BI Embedded              
Data Lake Store                      
Analyser med Datasjö                      
Kognitiva tjänster                      
Academic Knowledge API                      
API för automatiska förslag för Bing                      
API för visuellt innehåll                      
Content Moderator                      
Custom Speech Service                      
Känslo-API                      
API för ansiktsigenkänning                      
Language Understanding Intelligent Service                      
API för rekommendationer                      
API:er för Bing Search                      
Talarigenkännings-API                      
Tal-API för Bing                      
Stavningskontrolls-API i Bing                      
API för textanalys                      
API för webbspråksmodell                      
Translator-API för talöversättning                      
Translator-API för textöversättning                      
Azure Bot Service          
Azure Analysis Services                
Dynamics 365 för Customer Insights                      
Internet of Things
IoT Suite          
IoT Hub          
Stream Analytics        
Event Hubs
Enterprise-integration
StorSimple      
Service Bus
BizTalk Services          
Data Catalog                  
Logikappar    
Säkerhet + identitet
Azure Active Directory                      
Enterprise State Roaming                  
Multi-Factor Authentication                      
Azure Active Directory Domain Services    
Key Vault
Azure Active Directory B2C                      
Säkerhetscenter                      
Access Control Service              
Utvecklarverktyg
Visual Studio Team Services                  
Build and Deployment/Build (XAML)                  
Belastningstestning                  
Application Insights                      
Labb för utveckling och testning i Azure      
HockeyApp                      
Övervakning + hantering
Advisor                      
Backup      
Site Recovery      
Scheduler
Automation              
Log Analytics                  
Microsoft Azure Portal                      
Marketplace                      
Klassisk Microsoft Azure-portal                      
azure.microsoft.com                      
Azure Monitor
Aviseringar och mått
Aktivitetslogg                      
Diagnostikloggar                      
Automatisk skalning
Azure Resource Manager                      
Marketplace                      
Säkerhet och efterlevnad                  
Skydd och återställning      
Automatisering och kontroll                  
Information och analyser                  
Tjänsteöversikt                      

Regionerna i Indien är endast tillgängliga för kunder med företag i Indien.