Visar mobilvy Skrivbordsvy

Azure-status

Senast uppdaterad för 28 sekunder sedan

 Tjänsterna fungerar normalt.

För hjälp när tjänsterna fungerar felfritt, besök  Supportalternativ för Azure

För målriktade aviseringar om Azure-resursernas hälsotillstånd och anpassning av aviseringar besöker du Azure-portalen

  • Bra
  • Varning
  • Fel
  • Information
Produkter och tjänster Non-Regional* Östra USA Östra USA 2 Centrala USA Norra centrala USA Södra centrala USA USA, västra centrala Västra USA USA, västra 2 Östra Kanada Centrala Kanada Södra Brasilien
Produkter och tjänster Non-Regional* Nordeuropa Västeuropa Centrala Tyskland Nordöstra Tyskland Storbritannien, västra Storbritannien, södra
Produkter och tjänster Non-Regional* Sydostasien Östasien Östra Australien Sydöstra Australien Centrala Indien Västra Indien Södra Indien Östra Japan Västra Japan Centrala Korea Södra Korea
Produkter och tjänster Non-Regional*
Produkter och tjänster Non-Regional* Östra USA Östra USA 2 Centrala USA Norra centrala USA Södra centrala USA USA, västra centrala Västra USA USA, västra 2 Östra Kanada Centrala Kanada Södra Brasilien
Databearbetning
Virtual Machines  
SAP HANA på stora Azure-instanser                    
Cloud Services  
RemoteApp          
Skalningsuppsättningar för virtuell dator  
Funktioner    
Nätverk
Content Delivery Network                      
ExpressRoute  
ExpressRoute-kretsar                      
ExpressRoute-gatewayer  
Azure DNS                      
Virtual Network  
Traffic Manager                      
Load Balancer  
VPN Gateway  
Nätverksinfrastruktur  
Application Gateway  
Network Watcher  
Storage
Storage  
Webb och mobilt
App Service  
Web Apps  
Mobile Apps  
API Apps  
Mobile Services                    
API Management  
Media Services          
Encoding          
Live and On-Demand Streaming          
Notification Hubs  
Azure Search          
Mobile Engagement                      
Behållare
Batch  
Behållarregister  
Service Fabric  
Behållartjänst          
Databaser
SQL Database  
Azure Cosmos DB  
SQL Data Warehouse  
Redis Cache  
SQL Server Stretch Database    
Azure-databas för MySQL              
Azure-databas för PostgreSQL              
Data och analys
HDInsight  
Maskininlärning                  
Data Factory                  
Dataförflyttning      
Power BI Embedded            
Data Lake Store                    
Analyser med Datasjö                    
Azure Bot Service          
Azure Analysis Services          
Dynamics 365 för Customer Insights                  
AI + Cognitive Services
Kognitiva tjänster                      
Academic Knowledge API                      
API för automatiska förslag för Bing                      
Bings API för bildsökning                      
Bings API för nyhetssökning                      
Tal-API för Bing                      
Stavningskontrolls-API i Bing                      
Bings API för videosökning                      
Bings API för webbsökning                      
API för visuellt innehåll                  
Content Moderator                  
Custom Speech Service                      
Känslo-API                      
API för ansiktsigenkänning                  
Language Understanding Intelligent Service                      
API för rekommendationer                      
Talarigenkännings-API                      
Translator-API för talöversättning                      
Translator-API för textöversättning                      
API för textanalys                      
API för webbspråksmodell                      
Internet of Things
IoT Suite                    
IoT Hub                
Stream Analytics      
Event Hubs  
Time Series Insights                    
Enterprise-integration
StorSimple          
Service Bus  
BizTalk Services          
Data Catalog                  
Logikappar  
Säkerhet + identitet
Azure Active Directory                      
Enterprise State Roaming                    
Multi-Factor Authentication                      
Azure Active Directory Domain Services  
Key Vault  
Azure Active Directory B2C                      
Säkerhetscenter                      
Access Control Service          
Utvecklarverktyg
Visual Studio Team Services                
Build and Deployment/Build (XAML)                
Belastningstestning                
Application Insights                    
Labb för utveckling och testning i Azure  
HockeyApp                      
Övervakning + hantering
Advisor                      
Backup  
Site Recovery  
Scheduler  
Automation                
Log Analytics                    
Microsoft Azure Portal                      
Marketplace                      
Klassisk Microsoft Azure-portal                      
azure.microsoft.com                      
Azure Monitor  
Mått och aviseringar  
Aktivitetsloggar och aviseringar                      
Diagnostikloggar                      
Automatisk skalning  
Åtgärdsgrupper                      
Azure Resource Manager                      
Marketplace                      
Säkerhet och efterlevnad                      
Skydd och återställning            
Automatisering och kontroll                      
Information och analyser                      
Tjänsteöversikt                    
Cloud Shell                      
*Non-Regional services are ones where there is no dependency on a specific Azure region
Produkter och tjänster Non-Regional* Nordeuropa Västeuropa Centrala Tyskland Nordöstra Tyskland Storbritannien, västra Storbritannien, södra
Databearbetning
Virtual Machines  
SAP HANA på stora Azure-instanser          
Cloud Services  
RemoteApp          
Skalningsuppsättningar för virtuell dator  
Funktioner        
Nätverk
Content Delivery Network            
ExpressRoute  
ExpressRoute-kretsar            
ExpressRoute-gatewayer  
Azure DNS            
Virtual Network  
Traffic Manager            
Load Balancer  
VPN Gateway  
Nätverksinfrastruktur  
Application Gateway  
Network Watcher      
Storage
Storage  
Webb och mobilt
App Service  
Web Apps  
Mobile Apps  
API Apps  
Mobile Services            
API Management      
Media Services      
Encoding          
Live and On-Demand Streaming          
Notification Hubs  
Azure Search        
Mobile Engagement            
Behållare
Batch  
Behållarregister      
Service Fabric  
Behållartjänst          
Databaser
SQL Database  
Azure Cosmos DB  
SQL Data Warehouse  
Redis Cache  
SQL Server Stretch Database      
Azure-databas för MySQL          
Azure-databas för PostgreSQL          
Data och analys
HDInsight  
Maskininlärning          
Data Factory            
Dataförflyttning        
Power BI Embedded        
Data Lake Store            
Analyser med Datasjö            
Azure Bot Service          
Azure Analysis Services        
Dynamics 365 för Customer Insights              
AI + Cognitive Services
Kognitiva tjänster              
Academic Knowledge API              
API för automatiska förslag för Bing            
Bings API för bildsökning            
Bings API för nyhetssökning            
Tal-API för Bing            
Stavningskontrolls-API i Bing            
Bings API för videosökning            
Bings API för webbsökning            
API för visuellt innehåll            
Content Moderator            
Custom Speech Service              
Känslo-API              
API för ansiktsigenkänning            
Language Understanding Intelligent Service              
API för rekommendationer              
Talarigenkännings-API              
Translator-API för talöversättning            
Translator-API för textöversättning            
API för textanalys              
API för webbspråksmodell              
Internet of Things
IoT Suite      
IoT Hub      
Stream Analytics    
Event Hubs  
Time Series Insights          
Enterprise-integration
StorSimple      
Service Bus  
BizTalk Services          
Data Catalog          
Logikappar          
Säkerhet + identitet
Azure Active Directory            
Enterprise State Roaming          
Multi-Factor Authentication            
Azure Active Directory Domain Services          
Key Vault  
Azure Active Directory B2C            
Säkerhetscenter            
Access Control Service          
Utvecklarverktyg
Visual Studio Team Services            
Build and Deployment/Build (XAML)            
Belastningstestning            
Application Insights          
Labb för utveckling och testning i Azure      
HockeyApp            
Övervakning + hantering
Advisor            
Backup  
Site Recovery  
Scheduler  
Automation        
Log Analytics            
Microsoft Azure Portal            
Marketplace            
Klassisk Microsoft Azure-portal            
azure.microsoft.com            
Azure Monitor      
Mått och aviseringar      
Aktivitetsloggar och aviseringar            
Diagnostikloggar            
Automatisk skalning      
Åtgärdsgrupper            
Azure Resource Manager            
Marketplace            
Säkerhet och efterlevnad            
Skydd och återställning          
Automatisering och kontroll            
Information och analyser            
Tjänsteöversikt            
Cloud Shell            
*Non-Regional services are ones where there is no dependency on a specific Azure region
Produkter och tjänster Non-Regional* Sydostasien Östasien Östra Australien Sydöstra Australien Centrala Indien Västra Indien Södra Indien Östra Japan Västra Japan Centrala Korea Södra Korea
Databearbetning
Virtual Machines  
SAP HANA på stora Azure-instanser                    
Cloud Services  
RemoteApp            
Skalningsuppsättningar för virtuell dator  
Funktioner        
Nätverk
Content Delivery Network                      
ExpressRoute  
ExpressRoute-kretsar                      
ExpressRoute-gatewayer  
Azure DNS                      
Virtual Network  
Traffic Manager                      
Load Balancer  
VPN Gateway  
Nätverksinfrastruktur      
Application Gateway  
Network Watcher  
Storage
Storage  
Webb och mobilt
App Service  
Web Apps  
Mobile Apps  
API Apps  
Mobile Services                    
API Management  
Media Services      
Encoding      
Live and On-Demand Streaming      
Notification Hubs  
Azure Search            
Mobile Engagement                        
Behållare
Batch  
Behållarregister        
Service Fabric  
Behållartjänst          
Databaser
SQL Database  
Azure Cosmos DB  
SQL Data Warehouse  
Redis Cache  
SQL Server Stretch Database      
Azure-databas för MySQL                
Azure-databas för PostgreSQL                
Data och analys
HDInsight          
Maskininlärning                    
Data Factory                        
Dataförflyttning              
Power BI Embedded                
Data Lake Store                        
Analyser med Datasjö                        
Azure Bot Service            
Azure Analysis Services                
Dynamics 365 för Customer Insights                        
AI + Cognitive Services
Kognitiva tjänster                        
Academic Knowledge API                        
API för automatiska förslag för Bing                      
Bings API för bildsökning                      
Bings API för nyhetssökning                      
Tal-API för Bing                      
Stavningskontrolls-API i Bing                      
Bings API för videosökning                      
Bings API för webbsökning                      
API för visuellt innehåll                      
Content Moderator                      
Custom Speech Service                        
Känslo-API                        
API för ansiktsigenkänning                      
Language Understanding Intelligent Service                        
API för rekommendationer                        
Talarigenkännings-API                        
Translator-API för talöversättning                      
Translator-API för textöversättning                      
API för textanalys                        
API för webbspråksmodell                        
Internet of Things
IoT Suite            
IoT Hub            
Stream Analytics          
Event Hubs  
Time Series Insights                        
Enterprise-integration
StorSimple        
Service Bus  
BizTalk Services            
Data Catalog                    
Logikappar      
Säkerhet + identitet
Azure Active Directory                      
Enterprise State Roaming                    
Multi-Factor Authentication                      
Azure Active Directory Domain Services      
Key Vault  
Azure Active Directory B2C                      
Säkerhetscenter                      
Access Control Service                
Utvecklarverktyg
Visual Studio Team Services                    
Build and Deployment/Build (XAML)                    
Belastningstestning                    
Application Insights                        
Labb för utveckling och testning i Azure    
HockeyApp                      
Övervakning + hantering
Advisor                      
Backup        
Site Recovery        
Scheduler  
Automation                
Log Analytics                    
Microsoft Azure Portal                      
Marketplace                      
Klassisk Microsoft Azure-portal                      
azure.microsoft.com                      
Azure Monitor  
Mått och aviseringar  
Aktivitetsloggar och aviseringar                      
Diagnostikloggar                      
Automatisk skalning  
Åtgärdsgrupper                      
Azure Resource Manager                      
Marketplace                      
Säkerhet och efterlevnad                    
Skydd och återställning        
Automatisering och kontroll                    
Information och analyser                    
Tjänsteöversikt                        
Cloud Shell                      
*Non-Regional services are ones where there is no dependency on a specific Azure region
Produkter och tjänster Non-Regional*
Databearbetning
Virtual Machines  
SAP HANA på stora Azure-instanser  
Cloud Services  
RemoteApp  
Skalningsuppsättningar för virtuell dator  
Funktioner  
Nätverk
Content Delivery Network
ExpressRoute  
ExpressRoute-kretsar
ExpressRoute-gatewayer  
Azure DNS
Virtual Network  
Traffic Manager
Load Balancer  
VPN Gateway  
Nätverksinfrastruktur  
Application Gateway  
Network Watcher  
Storage
Storage  
Webb och mobilt
App Service  
Web Apps  
Mobile Apps  
API Apps  
Mobile Services  
API Management  
Media Services  
Encoding  
Live and On-Demand Streaming  
Notification Hubs  
Azure Search  
Mobile Engagement  
Behållare
Batch  
Behållarregister  
Service Fabric  
Behållartjänst  
Databaser
SQL Database  
Azure Cosmos DB  
SQL Data Warehouse  
Redis Cache  
SQL Server Stretch Database  
Azure-databas för MySQL  
Azure-databas för PostgreSQL  
Data och analys
HDInsight  
Maskininlärning  
Data Factory  
Dataförflyttning  
Power BI Embedded  
Data Lake Store  
Analyser med Datasjö  
Azure Bot Service  
Azure Analysis Services  
Dynamics 365 för Customer Insights  
AI + Cognitive Services
Kognitiva tjänster  
Academic Knowledge API  
API för automatiska förslag för Bing
Bings API för bildsökning
Bings API för nyhetssökning
Tal-API för Bing
Stavningskontrolls-API i Bing
Bings API för videosökning
Bings API för webbsökning
API för visuellt innehåll  
Content Moderator  
Custom Speech Service  
Känslo-API  
API för ansiktsigenkänning  
Language Understanding Intelligent Service  
API för rekommendationer  
Talarigenkännings-API  
Translator-API för talöversättning
Translator-API för textöversättning
API för textanalys  
API för webbspråksmodell  
Internet of Things
IoT Suite  
IoT Hub  
Stream Analytics  
Event Hubs  
Time Series Insights  
Enterprise-integration
StorSimple  
Service Bus  
BizTalk Services  
Data Catalog  
Logikappar  
Säkerhet + identitet
Azure Active Directory
Enterprise State Roaming  
Multi-Factor Authentication
Azure Active Directory Domain Services  
Key Vault  
Azure Active Directory B2C
Säkerhetscenter
Access Control Service  
Utvecklarverktyg
Visual Studio Team Services  
Build and Deployment/Build (XAML)  
Belastningstestning  
Application Insights  
Labb för utveckling och testning i Azure  
HockeyApp
Övervakning + hantering
Advisor
Backup  
Site Recovery  
Scheduler  
Automation  
Log Analytics  
Microsoft Azure Portal
Marketplace
Klassisk Microsoft Azure-portal
azure.microsoft.com
Azure Monitor  
Mått och aviseringar  
Aktivitetsloggar och aviseringar
Diagnostikloggar
Automatisk skalning  
Åtgärdsgrupper
Azure Resource Manager
Marketplace
Säkerhet och efterlevnad  
Skydd och återställning  
Automatisering och kontroll  
Information och analyser  
Tjänsteöversikt  
Cloud Shell
*Non-Regional services are ones where there is no dependency on a specific Azure region