Visar mobilvy Skrivbordsvy

Azure-status

Senast uppdaterad för 14 sekunder sedan

 Tjänsterna fungerar normalt.

Se en anpassad vy över hälsotillståndet hos dina Azure-tjänster

Öppna din egen instrumentpanel
  • Bra Bra
  • Varning Varning
  • X Fel Fel
  • Information Information
Produkter och tjänster Icke-regional* Östra USA Östra USA 2 Centrala USA Norra centrala USA Södra centrala USA USA, västra centrala Västra USA USA, västra 2 Östra Kanada Centrala Kanada Södra Brasilien
Produkter och tjänster Icke-regional* Nordeuropa Västeuropa Storbritannien, västra Storbritannien, södra Tyskland, icke-regionalt Centrala Tyskland Nordöstra Tyskland
Produkter och tjänster Icke-regional* Sydostasien Östasien Östra Australien Sydöstra Australien Centrala Indien Västra Indien Södra Indien Östra Japan Västra Japan Centrala Korea Södra Korea
Produkter och tjänster Icke-regional* US Gov, icke-regionalt USA Gov Virginia USA Gov Iowa Arizona (USA-förvaltad region) Texas (USA-förvaltad region) USA DoD östra US DoD, centrala
Produkter och tjänster Icke-regional*
Produkter och tjänster Icke-regional* Östra USA Östra USA 2 Centrala USA Norra centrala USA Södra centrala USA USA, västra centrala Västra USA USA, västra 2 Östra Kanada Centrala Kanada Södra Brasilien
Databearbetning
Virtual Machines Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
SAP HANA på stora Azure-instanser Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom
Cloud Services Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Skalningsuppsättningar för virtuell dator Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Funktioner Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Bra Bra Bra
Nätverk
Content Delivery Network Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
ExpressRoute Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
ExpressRoute-kretsar Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
ExpressRoute-gatewayer Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure DNS Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Virtual Network Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Traffic Manager Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Load Balancer Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
VPN Gateway Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Nätverksinfrastruktur Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Application Gateway Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Network Watcher Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Storage
Storage Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Webb och mobilt
App Service Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Web Apps Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Mobile Apps Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
API Apps Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
App Service (Linux) Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Web Apps Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Web App for Containers Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
API Management Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Media Services Tom Bra Tom Bra Tom Bra Tom Bra Tom Bra Bra Bra
Encoding Tom Bra Tom Bra Tom Bra Tom Bra Tom Bra Bra Bra
Live and On-Demand Streaming Tom Bra Tom Bra Tom Bra Tom Bra Tom Bra Bra Bra
Notification Hubs Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Bra
Azure Search Tom Bra Tom Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra
Mobile Engagement Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Behållare
Batch Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Behållarregister Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Container Instances Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom
Service Fabric Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Container Service (AKS) Tom Bra Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Databaser
SQL Database Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
SQL Data Warehouse Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Cosmos DB Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Redis Cache Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
SQL Server Stretch Database Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom
Azure-databas för MySQL Tom Bra Bra Tom Bra Bra Tom Bra Tom Bra Bra Bra
Azure-databas för PostgreSQL Tom Bra Bra Tom Bra Bra Tom Bra Tom Bra Bra Bra
Azure Database Migration Service Tom Bra Tom Tom Tom Bra Tom Bra Tom Tom Tom Bra
Analytics
HDInsight Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Data Factory V2 Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Dataförflyttning och utskickning Tom Bra Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra
SSIS Integration Runtime Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Data Factory Tom Bra Bra Tom Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom
Dataförflyttning Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra
Power BI Embedded Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Data Lake Store Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Analyser med Datasjö Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Analysis Services Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Azure Databricks Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom
AI + maskininlärning
Machine Learning Studio Tom Tom Bra Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Maskininlärningstjänster Tom Tom Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Tjänsten Machine Learning-experimentering Tom Tom Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Machine Learning-modellhantering Tom Tom Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Bot Service Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Kognitiva tjänster Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom
API för automatiska förslag för Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
API för anpassad sökning i Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Bings API för bildsökning Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Bings API för nyhetssökning Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Tal-API för Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Stavningskontrolls-API i Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Bings API för videosökning Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Bings API för webbsökning Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
API för visuellt innehåll Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra
Content Moderator Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra
Custom Speech Service Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom
Känslo-API Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom
API för ansiktsigenkänning Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra
LUIS (Language Understanding Intelligent Service) Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra
Talarigenkännings-API Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom
Translator-API för talöversättning Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Translator-API för textöversättning Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
API för textanalys Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra
API för webbspråksmodell Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom
Azure Batch AI Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Microsoft Genomics Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom
Internet of Things
IoT Suite Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom
IoT Hub Tom Bra Bra Bra Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
IoT Hub Device Provisioning-tjänst Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom
Stream Analytics Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Time Series Insights Tom Tom Bra Tom Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom
Event Grid Tom Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Tom Tom Tom
Logic Apps Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Event Hubs Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Location Based Services Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom
Enterprise-integration
StorSimple Tom Bra Tom Tom Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Bra
Service Bus Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
BizTalk Services Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Tom Tom Tom Bra
Data Catalog Tom Bra Tom Tom Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom
Säkerhet + identitet
Azure Active Directory Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Enterprise State Roaming Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom
Multi-Factor Authentication Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Active Directory Domain Services Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Key Vault Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Active Directory B2C Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Säkerhetscenter Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Access Control Service Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Tom Tom Tom Bra
Azure Information Protection Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Utvecklarverktyg
Visual Studio Team Services Tom Tom Tom Bra Bra Bra Tom Tom Tom Tom Bra Bra
Build and Deployment/Build (XAML) Tom Tom Tom Bra Bra Bra Tom Tom Tom Tom Bra Bra
Belastningstestning Tom Tom Tom Bra Bra Bra Tom Tom Tom Tom Bra Bra
Application Insights Tom Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Labb för utveckling och testning i Azure Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
HockeyApp Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Visual Studio App Center Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Hanteringsverktyg
Azure Advisor Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Backup Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Site Recovery Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Scheduler Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Automation Tom Tom Bra Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Bra Bra
Log Analytics Tom Bra Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Bra Tom
Microsoft Azure Portal Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Marketplace Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Klassisk Microsoft Azure-portal Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
azure.microsoft.com Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Monitor Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Mått och aviseringar Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Aktivitetsloggar och aviseringar Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Diagnostikloggar Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Automatisk skalning Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Åtgärdsgrupper Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Resource Manager Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Marketplace Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Säkerhet och efterlevnad Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Skydd och återställning Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Tom Tom Tom Tom
Automatisering och kontroll Tom Tom Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Bra Tom
Information och analyser Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Övervakning av nätverksprestanda Tom Bra Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Tjänsteöversikt Tom Bra Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Cloud Shell Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Policy Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure-hanterade program Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Migrate Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom
*Icke-regionala tjänster är tjänster som inte är kopplade till en specifik Azure-region
Produkter och tjänster Icke-regional* Nordeuropa Västeuropa Storbritannien, västra Storbritannien, södra Tyskland, icke-regionalt Centrala Tyskland Nordöstra Tyskland
Databearbetning
Virtual Machines Tom Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
SAP HANA på stora Azure-instanser Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Cloud Services Tom Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Skalningsuppsättningar för virtuell dator Tom Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Funktioner Tom Bra Bra Tom Bra Tom Tom Tom
Nätverk
Content Delivery Network Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
ExpressRoute Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
ExpressRoute-kretsar Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
ExpressRoute-gatewayer Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure DNS Bra Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom
Virtual Network Tom Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Traffic Manager Bra Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom
Load Balancer Tom Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
VPN Gateway Tom Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Nätverksinfrastruktur Tom Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Application Gateway Tom Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Network Watcher Tom Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Storage
Storage Tom Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Webb och mobilt
App Service Tom Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Web Apps Tom Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Mobile Apps Tom Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
API Apps Tom Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
App Service (Linux) Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Tom
Web Apps Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Tom
Web App for Containers Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Tom
API Management Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Tom
Media Services Tom Bra Bra Tom Tom Tom Bra Bra
Encoding Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Live and On-Demand Streaming Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Notification Hubs Tom Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Azure Search Tom Bra Bra Tom Bra Tom Tom Tom
Mobile Engagement Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Behållare
Batch Tom Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Behållarregister Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Tom
Container Instances Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Service Fabric Tom Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Azure Container Service (AKS) Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Databaser
SQL Database Tom Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
SQL Data Warehouse Tom Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Azure Cosmos DB Tom Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Redis Cache Tom Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
SQL Server Stretch Database Tom Bra Bra Tom Tom Tom Bra Bra
Azure-databas för MySQL Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Azure-databas för PostgreSQL Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Database Migration Service Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Analytics
HDInsight Tom Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Data Factory V2 Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Dataförflyttning och utskickning Tom Bra Bra Tom Bra Tom Tom Tom
SSIS Integration Runtime Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Data Factory Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Dataförflyttning Tom Bra Bra Tom Bra Tom Tom Tom
Power BI Embedded Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Data Lake Store Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Analyser med Datasjö Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Analysis Services Tom Bra Bra Tom Bra Tom Bra Tom
Azure Databricks Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom
AI + maskininlärning
Machine Learning Studio Tom Tom Bra Tom Tom Tom Bra Tom
Maskininlärningstjänster Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Tjänsten Machine Learning-experimentering Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Machine Learning-modellhantering Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Bot Service Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Kognitiva tjänster Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
API för automatiska förslag för Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
API för anpassad sökning i Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Bings API för bildsökning Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Bings API för nyhetssökning Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Tal-API för Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Stavningskontrolls-API i Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Bings API för videosökning Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Bings API för webbsökning Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
API för visuellt innehåll Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Content Moderator Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Custom Speech Service Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Känslo-API Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
API för ansiktsigenkänning Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom
LUIS (Language Understanding Intelligent Service) Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Talarigenkännings-API Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Translator-API för talöversättning Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Translator-API för textöversättning Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
API för textanalys Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom
API för webbspråksmodell Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Batch AI Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Microsoft Genomics Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Internet of Things
IoT Suite Tom Bra Bra Tom Tom Tom Bra Bra
IoT Hub Tom Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
IoT Hub Device Provisioning-tjänst Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Stream Analytics Tom Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Time Series Insights Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Event Grid Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Logic Apps Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Tom
Event Hubs Tom Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Azure Location Based Services Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Enterprise-integration
StorSimple Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Service Bus Tom Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
BizTalk Services Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Data Catalog Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Säkerhet + identitet
Azure Active Directory Bra Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom
Enterprise State Roaming Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Multi-Factor Authentication Bra Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom
Azure Active Directory Domain Services Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Key Vault Tom Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Azure Active Directory B2C Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Säkerhetscenter Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Access Control Service Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Information Protection Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Utvecklarverktyg
Visual Studio Team Services Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Build and Deployment/Build (XAML) Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Belastningstestning Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Application Insights Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Labb för utveckling och testning i Azure Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Tom
HockeyApp Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Visual Studio App Center Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Hanteringsverktyg
Azure Advisor Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Backup Tom Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Site Recovery Tom Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Scheduler Tom Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Automation Tom Bra Bra Tom Bra Tom Tom Tom
Log Analytics Tom Tom Bra Tom Bra Tom Tom Tom
Microsoft Azure Portal Bra Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom
Marketplace Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Klassisk Microsoft Azure-portal Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
azure.microsoft.com Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Monitor Tom Bra Bra Tom Tom Tom Bra Bra
Mått och aviseringar Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Tom
Aktivitetsloggar och aviseringar Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Diagnostikloggar Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Automatisk skalning Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Tom
Åtgärdsgrupper Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Resource Manager Bra Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom
Marketplace Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Säkerhet och efterlevnad Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Skydd och återställning Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Automatisering och kontroll Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Information och analyser Tom Tom Bra Tom Bra Tom Tom Tom
Övervakning av nätverksprestanda Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Tjänsteöversikt Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Cloud Shell Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Policy Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure-hanterade program Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Migrate Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
*Icke-regionala tjänster är tjänster som inte är kopplade till en specifik Azure-region
Produkter och tjänster Icke-regional* Sydostasien Östasien Östra Australien Sydöstra Australien Centrala Indien Västra Indien Södra Indien Östra Japan Västra Japan Centrala Korea Södra Korea
Databearbetning
Virtual Machines Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
SAP HANA på stora Azure-instanser Tom Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Cloud Services Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Skalningsuppsättningar för virtuell dator Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Funktioner Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Bra Tom Tom
Nätverk
Content Delivery Network Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
ExpressRoute Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
ExpressRoute-kretsar Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
ExpressRoute-gatewayer Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure DNS Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Virtual Network Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Traffic Manager Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Load Balancer Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
VPN Gateway Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Nätverksinfrastruktur Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Application Gateway Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Network Watcher Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Storage
Storage Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Webb och mobilt
App Service Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Web Apps Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Mobile Apps Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
API Apps Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
App Service (Linux) Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Web Apps Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Web App for Containers Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
API Management Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Media Services Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom
Encoding Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom
Live and On-Demand Streaming Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom
Notification Hubs Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom
Azure Search Tom Bra Bra Bra Tom Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom
Mobile Engagement Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Behållare
Batch Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Behållarregister Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Bra Tom Tom
Container Instances Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Service Fabric Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Container Service (AKS) Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Databaser
SQL Database Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
SQL Data Warehouse Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Cosmos DB Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Redis Cache Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
SQL Server Stretch Database Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom
Azure-databas för MySQL Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Bra Bra Tom Tom
Azure-databas för PostgreSQL Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Bra Bra Tom Tom
Azure Database Migration Service Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Analytics
HDInsight Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Bra
Data Factory V2 Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Dataförflyttning och utskickning Tom Bra Tom Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Bra Tom
SSIS Integration Runtime Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Data Factory Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Dataförflyttning Tom Bra Tom Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Bra Tom
Power BI Embedded Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Data Lake Store Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Analyser med Datasjö Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Analysis Services Tom Bra Tom Tom Bra Tom Bra Tom Bra Tom Tom Tom
Azure Databricks Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
AI + maskininlärning
Machine Learning Studio Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Maskininlärningstjänster Tom Bra Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Tjänsten Machine Learning-experimentering Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Machine Learning-modellhantering Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Bot Service Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Kognitiva tjänster Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
API för automatiska förslag för Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
API för anpassad sökning i Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Bings API för bildsökning Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Bings API för nyhetssökning Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Tal-API för Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Stavningskontrolls-API i Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Bings API för videosökning Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Bings API för webbsökning Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
API för visuellt innehåll Tom Bra Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Content Moderator Tom Bra Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Custom Speech Service Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Känslo-API Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
API för ansiktsigenkänning Tom Bra Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
LUIS (Language Understanding Intelligent Service) Tom Bra Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Talarigenkännings-API Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Translator-API för talöversättning Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Translator-API för textöversättning Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
API för textanalys Tom Bra Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
API för webbspråksmodell Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Batch AI Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Microsoft Genomics Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Internet of Things
IoT Suite Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Tom Bra Bra Tom Tom
IoT Hub Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Bra Tom Tom
IoT Hub Device Provisioning-tjänst Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Stream Analytics Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Tom
Time Series Insights Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Event Grid Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Logic Apps Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom
Event Hubs Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Location Based Services Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Enterprise-integration
StorSimple Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Tom Bra Bra Tom Tom
Service Bus Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
BizTalk Services Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Tom Bra Bra Tom Tom
Data Catalog Tom Bra Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Säkerhet + identitet
Azure Active Directory Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Enterprise State Roaming Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Multi-Factor Authentication Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Active Directory Domain Services Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom
Key Vault Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Active Directory B2C Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Säkerhetscenter Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Access Control Service Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Bra Bra Tom Tom
Azure Information Protection Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Utvecklarverktyg
Visual Studio Team Services Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom
Build and Deployment/Build (XAML) Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom
Belastningstestning Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom
Application Insights Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Labb för utveckling och testning i Azure Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Bra Bra Bra
HockeyApp Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Visual Studio App Center Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Hanteringsverktyg
Azure Advisor Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Backup Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Bra Bra Bra
Site Recovery Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Bra Bra Bra
Scheduler Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Automation Tom Bra Tom Tom Bra Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Log Analytics Tom Bra Tom Tom Bra Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Microsoft Azure Portal Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Marketplace Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Klassisk Microsoft Azure-portal Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
azure.microsoft.com Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Monitor Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Mått och aviseringar Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Aktivitetsloggar och aviseringar Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Diagnostikloggar Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Automatisk skalning Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Åtgärdsgrupper Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Resource Manager Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Marketplace Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Säkerhet och efterlevnad Tom Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Skydd och återställning Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Bra Tom Tom
Automatisering och kontroll Tom Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Information och analyser Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Övervakning av nätverksprestanda Tom Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Tjänsteöversikt Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Cloud Shell Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Policy Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure-hanterade program Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Migrate Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
*Icke-regionala tjänster är tjänster som inte är kopplade till en specifik Azure-region
Produkter och tjänster Icke-regional* US Gov, icke-regionalt * USA Gov Virginia USA Gov Iowa Arizona (USA-förvaltad region) Texas (USA-förvaltad region) USA DoD östra US DoD, centrala
Databearbetning
Virtual Machines Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
SAP HANA på stora Azure-instanser Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Cloud Services Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Skalningsuppsättningar för virtuell dator Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Funktioner Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Nätverk
Content Delivery Network Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
ExpressRoute Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
ExpressRoute-kretsar Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom
ExpressRoute-gatewayer Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure DNS Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Virtual Network Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Traffic Manager Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Load Balancer Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
VPN Gateway Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Nätverksinfrastruktur Tom Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra
Application Gateway Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Network Watcher Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Storage
Storage Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Webb och mobilt
App Service Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom
Web Apps Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Mobile Apps Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
API Apps Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
App Service (Linux) Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Web Apps Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Web App for Containers Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
API Management Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Bra
Media Services Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom
Encoding Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom
Live and On-Demand Streaming Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom
Notification Hubs Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom
Azure Search Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Mobile Engagement Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Behållare
Batch Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Behållarregister Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Container Instances Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Service Fabric Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Container Service (AKS) Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Databaser
SQL Database Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
SQL Data Warehouse Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Cosmos DB Tom Tom Bra Tom Bra Bra Tom Tom
Redis Cache Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
SQL Server Stretch Database Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure-databas för MySQL Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure-databas för PostgreSQL Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Database Migration Service Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Analytics
HDInsight Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Data Factory V2 Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Dataförflyttning och utskickning Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
SSIS Integration Runtime Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Data Factory Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Dataförflyttning Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Power BI Embedded Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Data Lake Store Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Analyser med Datasjö Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Analysis Services Tom Tom Tom Tom Bra Bra Tom Bra
Azure Databricks Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
AI + maskininlärning
Machine Learning Studio Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Maskininlärningstjänster Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Tjänsten Machine Learning-experimentering Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Machine Learning-modellhantering Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Bot Service Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Kognitiva tjänster Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
API för automatiska förslag för Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
API för anpassad sökning i Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Bings API för bildsökning Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Bings API för nyhetssökning Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Tal-API för Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Stavningskontrolls-API i Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Bings API för videosökning Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Bings API för webbsökning Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
API för visuellt innehåll Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Content Moderator Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Custom Speech Service Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Känslo-API Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
API för ansiktsigenkänning Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
LUIS (Language Understanding Intelligent Service) Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Talarigenkännings-API Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Translator-API för talöversättning Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Translator-API för textöversättning Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
API för textanalys Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
API för webbspråksmodell Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Batch AI Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Microsoft Genomics Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Internet of Things
IoT Suite Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
IoT Hub Tom Tom Tom Tom Bra Bra Tom Tom
IoT Hub Device Provisioning-tjänst Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Stream Analytics Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Time Series Insights Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Event Grid Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Logic Apps Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Event Hubs Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Location Based Services Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Enterprise-integration
StorSimple Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom
Service Bus Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
BizTalk Services Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Data Catalog Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Säkerhet + identitet
Azure Active Directory Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Enterprise State Roaming Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Multi-Factor Authentication Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Active Directory Domain Services Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Key Vault Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Active Directory B2C Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Säkerhetscenter Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Access Control Service Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Information Protection Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Utvecklarverktyg
Visual Studio Team Services Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Build and Deployment/Build (XAML) Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Belastningstestning Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Application Insights Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Labb för utveckling och testning i Azure Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
HockeyApp Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Visual Studio App Center Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Hanteringsverktyg
Azure Advisor Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Backup Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Site Recovery Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Scheduler Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Automation Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Log Analytics Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Microsoft Azure Portal Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Marketplace Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Klassisk Microsoft Azure-portal Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
azure.microsoft.com Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Monitor Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Mått och aviseringar Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Aktivitetsloggar och aviseringar Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Diagnostikloggar Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Automatisk skalning Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Åtgärdsgrupper Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Resource Manager Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Marketplace Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Säkerhet och efterlevnad Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Skydd och återställning Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom
Automatisering och kontroll Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Information och analyser Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Övervakning av nätverksprestanda Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Tjänsteöversikt Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Cloud Shell Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Policy Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure-hanterade program Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Migrate Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
*Icke-regionala tjänster är tjänster som inte är kopplade till en specifik Azure-region
Produkter och tjänster Icke-regional*
Databearbetning
Virtual Machines Tom
SAP HANA på stora Azure-instanser Tom
Cloud Services Tom
Skalningsuppsättningar för virtuell dator Tom
Funktioner Tom
Nätverk
Content Delivery Network Bra
ExpressRoute Tom
ExpressRoute-kretsar Bra
ExpressRoute-gatewayer Tom
Azure DNS Bra
Virtual Network Tom
Traffic Manager Bra
Load Balancer Tom
VPN Gateway Tom
Nätverksinfrastruktur Tom
Application Gateway Tom
Network Watcher Tom
Storage
Storage Tom
Webb och mobilt
App Service Tom
Web Apps Tom
Mobile Apps Tom
API Apps Tom
App Service (Linux) Tom
Web Apps Tom
Web App for Containers Tom
API Management Tom
Media Services Tom
Encoding Tom
Live and On-Demand Streaming Tom
Notification Hubs Tom
Azure Search Tom
Mobile Engagement Tom
Behållare
Batch Tom
Behållarregister Tom
Container Instances Tom
Service Fabric Tom
Azure Container Service (AKS) Tom
Databaser
SQL Database Tom
SQL Data Warehouse Tom
Azure Cosmos DB Tom
Redis Cache Tom
SQL Server Stretch Database Tom
Azure-databas för MySQL Tom
Azure-databas för PostgreSQL Tom
Azure Database Migration Service Tom
Analytics
HDInsight Tom
Data Factory V2 Tom
Dataförflyttning och utskickning Tom
SSIS Integration Runtime Tom
Data Factory Tom
Dataförflyttning Tom
Power BI Embedded Bra
Data Lake Store Tom
Analyser med Datasjö Tom
Azure Analysis Services Tom
Azure Databricks Tom
AI + maskininlärning
Machine Learning Studio Tom
Maskininlärningstjänster Tom
Tjänsten Machine Learning-experimentering Tom
Machine Learning-modellhantering Tom
Azure Bot Service Bra
Kognitiva tjänster Tom
API för automatiska förslag för Bing Bra
API för anpassad sökning i Bing Bra
Bings API för bildsökning Bra
Bings API för nyhetssökning Bra
Tal-API för Bing Bra
Stavningskontrolls-API i Bing Bra
Bings API för videosökning Bra
Bings API för webbsökning Bra
API för visuellt innehåll Tom
Content Moderator Tom
Custom Speech Service Tom
Känslo-API Tom
API för ansiktsigenkänning Tom
LUIS (Language Understanding Intelligent Service) Tom
Talarigenkännings-API Tom
Translator-API för talöversättning Bra
Translator-API för textöversättning Bra
API för textanalys Tom
API för webbspråksmodell Tom
Azure Batch AI Tom
Microsoft Genomics Tom
Internet of Things
IoT Suite Tom
IoT Hub Tom
IoT Hub Device Provisioning-tjänst Tom
Stream Analytics Tom
Time Series Insights Tom
Event Grid Tom
Logic Apps Tom
Event Hubs Tom
Azure Location Based Services Tom
Enterprise-integration
StorSimple Tom
Service Bus Tom
BizTalk Services Tom
Data Catalog Tom
Säkerhet + identitet
Azure Active Directory Bra
Enterprise State Roaming Tom
Multi-Factor Authentication Bra
Azure Active Directory Domain Services Tom
Key Vault Tom
Azure Active Directory B2C Bra
Säkerhetscenter Bra
Access Control Service Tom
Azure Information Protection Bra
Utvecklarverktyg
Visual Studio Team Services Tom
Build and Deployment/Build (XAML) Tom
Belastningstestning Tom
Application Insights Tom
Labb för utveckling och testning i Azure Tom
HockeyApp Bra
Visual Studio App Center Bra
Hanteringsverktyg
Azure Advisor Bra
Backup Tom
Site Recovery Tom
Scheduler Tom
Automation Tom
Log Analytics Tom
Microsoft Azure Portal Bra
Marketplace Bra
Klassisk Microsoft Azure-portal Bra
azure.microsoft.com Bra
Azure Monitor Tom
Mått och aviseringar Tom
Aktivitetsloggar och aviseringar Bra
Diagnostikloggar Bra
Automatisk skalning Tom
Åtgärdsgrupper Bra
Azure Resource Manager Bra
Marketplace Bra
Säkerhet och efterlevnad Tom
Skydd och återställning Tom
Automatisering och kontroll Tom
Information och analyser Tom
Övervakning av nätverksprestanda Tom
Tjänsteöversikt Tom
Cloud Shell Bra
Azure Policy Bra
Azure-hanterade program Bra
Azure Migrate Tom
*Icke-regionala tjänster är tjänster som inte är kopplade till en specifik Azure-region