Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Visar mobilvy Skrivbordsvy

Hoppa över navigering

Azure-status

Senast uppdaterad nu

Tjänsterna fungerar normalt.

För hjälp när tjänsterna fungerar felfritt, besök Supportalternativ för Azure

For targeted notifications regarding the health of your Azure resources and customization of notifications, please visit the Azure portal

Uppdatera varje

Produkter Globalt Östra USA Östra USA 2 Centrala USA Norra centrala USA Södra centrala USA USA, västra centrala Västra USA USA, västra 2 Östra Kanada Centrala Kanada Södra Brasilien
Produkter Globalt Nordeuropa Västeuropa Centrala Tyskland Nordöstra Tyskland Storbritannien, västra Storbritannien, södra
Produkter Globalt Sydostasien Östasien Östra Australien Sydöstra Australien Centrala Indien Västra Indien Södra Indien Östra Japan Västra Japan
Produkter Globalt Östra USA Östra USA 2 Centrala USA Norra centrala USA Södra centrala USA USA, västra centrala Västra USA USA, västra 2 Östra Kanada Centrala Kanada Södra Brasilien
Databearbetning
Virtual Machines
App Service
Web Apps
Mobile Apps    
API Apps
Cloud Services
Batch
Azure Container Registry                
RemoteApp        
Service Fabric
Skalningsuppsättningar för virtuell dator
Azure-behållartjänst        
Funktioner        
Nätverk
CDN    
ExpressRoute                      
Azure DNS                      
Virtual Network
Traffic Manager                      
Belastningsutjämnare
VPN Gateway
Nätverksinfrastruktur
Application Gateway
Storage
Storage
Managed Cache Service            
Webb och mobilt
Mobile Services                  
API Management
Media Services        
Encoding        
Live and On-Demand Streaming        
Notification Hubs    
Sök        
Mobile Engagement                    
Databaser
SQL Database
SQL-datasynkronisering              
DocumentDB
SQL Data Warehouse
Redis Cache
SQL Server Stretch Database  
Information + analys
HDInsight        
Maskininlärning                  
Data Factory                  
Dataförflyttning      
Data Catalog                  
Power BI Embedded          
Datasjölagring                  
Analyser med Datasjö                  
Kognitiva tjänster                    
Academic Knowledge API                    
API för automatiska förslag för Bing                      
API för visuellt innehåll                    
Content Moderator                    
Känslo-API                    
API för ansiktsigenkänning                    
Intelligent tjänst för språkförståelse                    
API för rekommendationer                    
API:er för Bing Search                      
Talarigenkännings-API                    
Tal-API för Bing                      
Stavningskontrolls-API i Bing                      
API för textanalys                    
API för webbspråksmodell                    
Translator-API för talöversättning                      
Translator-API för textöversättning                      
Azure Bot Service        
Azure Analysis Services                  
Dynamics 365 for Customer Insights                
Internet of Things
IoT Suite                  
Azure IoT Hub                  
Stream Analytics        
Event Hubs
Enterprise-integration
StorSimple        
Service Bus
BizTalk Services        
Logikappar    
Säkerhet + identitet
Azure Active Directory                      
Enterprise State Roaming                  
Multi-Factor Authentication                      
Azure Active Directory Domain Services            
Key Vault
Azure Active Directory B2C        
Säkerhetscenter                      
Access Control Service        
Utvecklarverktyg
Visual Studio Team Services              
Build and Deployment/Build (XAML)              
Belastningstestning              
Visual Studio Application Insights                  
Labb för utveckling och testning i Azure        
HockeyApp                      
Övervakning + hantering
Advisor                      
Backup        
Site Recovery        
Schemaläggare
Automation                
Log Analytics                    
Microsoft Azure Portal                      
Marketplace                      
Klassisk Microsoft Azure-portal                      
azure.microsoft.com                      
Azure Monitor
Alerts & Metrics
Activity Log                      
Diagnostic Logs                      
AutoScale
Azure Resource Manager                      
DataMarket                      
Säkerhet och efterlevnad                    
Skydd och återställning          
Automatisering och kontroll                    
Information och analyser                    
Produkter Globalt Nordeuropa Västeuropa Centrala Tyskland Nordöstra Tyskland Storbritannien, västra Storbritannien, södra
Databearbetning
Virtual Machines
App Service
Web Apps
Mobile Apps
API Apps
Cloud Services
Batch
Azure Container Registry            
RemoteApp        
Service Fabric
Skalningsuppsättningar för virtuell dator
Azure-behållartjänst        
Funktioner        
Nätverk
CDN
ExpressRoute            
Azure DNS            
Virtual Network
Traffic Manager            
Belastningsutjämnare
VPN Gateway
Nätverksinfrastruktur
Application Gateway
Storage
Storage
Managed Cache Service        
Webb och mobilt
Mobile Services          
API Management    
Media Services        
Encoding        
Live and On-Demand Streaming        
Notification Hubs    
Sök    
Mobile Engagement          
Databaser
SQL Database
SQL-datasynkronisering        
DocumentDB    
SQL Data Warehouse
Redis Cache
SQL Server Stretch Database    
Information + analys
HDInsight    
Maskininlärning        
Data Factory          
Dataförflyttning        
Data Catalog        
Power BI Embedded      
Datasjölagring            
Analyser med Datasjö            
Kognitiva tjänster            
Academic Knowledge API            
API för automatiska förslag för Bing            
API för visuellt innehåll            
Content Moderator            
Känslo-API            
API för ansiktsigenkänning            
Intelligent tjänst för språkförståelse            
API för rekommendationer            
API:er för Bing Search            
Talarigenkännings-API            
Tal-API för Bing            
Stavningskontrolls-API i Bing            
API för textanalys            
API för webbspråksmodell            
Translator-API för talöversättning            
Translator-API för textöversättning            
Azure Bot Service        
Azure Analysis Services          
Dynamics 365 for Customer Insights            
Internet of Things
IoT Suite    
Azure IoT Hub    
Stream Analytics    
Event Hubs
Enterprise-integration
StorSimple    
Service Bus
BizTalk Services        
Logikappar        
Säkerhet + identitet
Azure Active Directory            
Enterprise State Roaming        
Multi-Factor Authentication            
Azure Active Directory Domain Services        
Key Vault
Azure Active Directory B2C    
Säkerhetscenter            
Access Control Service        
Utvecklarverktyg
Visual Studio Team Services          
Build and Deployment/Build (XAML)          
Belastningstestning          
Visual Studio Application Insights        
Labb för utveckling och testning i Azure        
HockeyApp            
Övervakning + hantering
Advisor            
Backup        
Site Recovery        
Schemaläggare
Automation        
Log Analytics          
Microsoft Azure Portal            
Marketplace            
Klassisk Microsoft Azure-portal            
azure.microsoft.com            
Azure Monitor    
Alerts & Metrics    
Activity Log            
Diagnostic Logs            
AutoScale    
Azure Resource Manager            
DataMarket            
Säkerhet och efterlevnad          
Skydd och återställning        
Automatisering och kontroll          
Information och analyser          
Produkter Globalt Sydostasien Östasien Östra Australien Sydöstra Australien Centrala Indien Västra Indien Södra Indien Östra Japan Västra Japan
Databearbetning
Virtual Machines
App Service
Web Apps
Mobile Apps    
API Apps
Cloud Services
Batch
Azure Container Registry                  
RemoteApp      
Service Fabric
Skalningsuppsättningar för virtuell dator
Azure-behållartjänst    
Funktioner      
Nätverk
CDN
ExpressRoute                  
Azure DNS                  
Virtual Network
Traffic Manager                  
Belastningsutjämnare
VPN Gateway
Nätverksinfrastruktur
Application Gateway
Storage
Storage
Managed Cache Service              
Webb och mobilt
Mobile Services              
API Management
Media Services
Encoding
Live and On-Demand Streaming
Notification Hubs
Sök        
Mobile Engagement                  
Databaser
SQL Database
SQL-datasynkronisering              
DocumentDB
SQL Data Warehouse
Redis Cache
SQL Server Stretch Database
Information + analys
HDInsight    
Maskininlärning              
Data Factory                  
Dataförflyttning        
Data Catalog              
Power BI Embedded            
Datasjölagring                  
Analyser med Datasjö                  
Kognitiva tjänster                  
Academic Knowledge API                  
API för automatiska förslag för Bing                  
API för visuellt innehåll                  
Content Moderator                  
Känslo-API                  
API för ansiktsigenkänning                  
Intelligent tjänst för språkförståelse                  
API för rekommendationer                  
API:er för Bing Search                  
Talarigenkännings-API                  
Tal-API för Bing                  
Stavningskontrolls-API i Bing                  
API för textanalys                  
API för webbspråksmodell                  
Translator-API för talöversättning                  
Translator-API för textöversättning                  
Azure Bot Service      
Azure Analysis Services                  
Dynamics 365 for Customer Insights                  
Internet of Things
IoT Suite      
Azure IoT Hub      
Stream Analytics    
Event Hubs
Enterprise-integration
StorSimple      
Service Bus
BizTalk Services      
Logikappar      
Säkerhet + identitet
Azure Active Directory                  
Enterprise State Roaming              
Multi-Factor Authentication                  
Azure Active Directory Domain Services          
Key Vault
Azure Active Directory B2C                  
Säkerhetscenter                  
Access Control Service          
Utvecklarverktyg
Visual Studio Team Services              
Build and Deployment/Build (XAML)              
Belastningstestning              
Visual Studio Application Insights                  
Labb för utveckling och testning i Azure  
HockeyApp                  
Övervakning + hantering
Advisor                  
Backup  
Site Recovery  
Schemaläggare
Automation          
Log Analytics              
Microsoft Azure Portal                  
Marketplace                  
Klassisk Microsoft Azure-portal                  
azure.microsoft.com                  
Azure Monitor
Alerts & Metrics
Activity Log                  
Diagnostic Logs                  
AutoScale
Azure Resource Manager                  
DataMarket                  
Säkerhet och efterlevnad              
Skydd och återställning  
Automatisering och kontroll              
Information och analyser              

Regionerna i Indien är endast tillgängliga för kunder med företag i Indien.