Hoppa över navigering

Visar mobilvy Skrivbordsvy

Azure-status

Senast uppdaterad för 42 sekunder sedan

 Tjänsterna fungerar normalt.

Se en anpassad vy över hälsotillståndet hos dina Azure-tjänster

Öppna din egen instrumentpanel
  • Bra Bra
  • Varning Varning
  • X Fel Fel
  • Information Information
Produkter och tjänster Icke-regional* Östra USA Östra USA 2 Centrala USA Norra centrala USA Södra centrala USA USA, västra centrala Västra USA USA, västra 2 Östra Kanada Centrala Kanada Södra Brasilien
Produkter och tjänster Icke-regional* Nordeuropa Västeuropa Centrala Frankrike Södra Frankrike Storbritannien, västra Storbritannien, södra Tyskland, icke-regionalt Centrala Tyskland Nordöstra Tyskland
Produkter och tjänster Icke-regional* Sydostasien Östasien Östra Australien Sydöstra Australien Australien, centrala Centrala Australien 2 Centrala Indien Västra Indien Södra Indien Östra Japan Västra Japan Centrala Korea Södra Korea
Produkter och tjänster Icke-regional* US Gov, icke-regionalt USA Gov Virginia USA Gov Iowa Arizona (USA-förvaltad region) Texas (USA-förvaltad region) USA DoD östra US DoD, centrala
Produkter och tjänster Icke-regional*
Produkter och tjänster Icke-regional* Östra USA Östra USA 2 Centrala USA Norra centrala USA Södra centrala USA USA, västra centrala Västra USA USA, västra 2 Östra Kanada Centrala Kanada Södra Brasilien
Databearbetning
Virtual Machines Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
SAP HANA på stora Azure-instanser Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom
Cloud Services Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Skalningsuppsättningar för virtuell dator Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Funktioner Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Batch Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Service Fabric Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Nätverk
Virtual Network Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Load Balancer Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Application Gateway Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
VPN Gateway Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure DNS Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Content Delivery Network Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Traffic Manager Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
ExpressRoute Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
ExpressRoute-kretsar Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
ExpressRoute-gatewayer Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Network Watcher Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Nätverksinfrastruktur Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Firewall Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Storage
Storage Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
StorSimple Tom Bra Tom Tom Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Bra
Webb
App Service (Windows) Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Web Apps Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Mobile Apps Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
API Apps Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
App Service (Linux) Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Web Apps Linux Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Web App for Containers Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
API Management Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Search Tom Bra Bra Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Azure SignalR Service Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom
Mobilt
Notification Hubs Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Visual Studio App Center Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Behållare
Azure Kubernetes Service (AKS) Tom Bra Tom Bra Tom Tom Tom Bra Bra Bra Bra Tom
Azure-behållartjänst Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Container Instances Tom Bra Bra Bra Tom Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom
Container Registry Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Databaser
SQL Data Warehouse Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Cosmos DB Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure SQL Database Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Database for MySQL Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Database for PostgreSQL Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Bra Bra Bra
Redis Cache Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
SQL Server Stretch Database Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom
Analyser
Azure Databricks Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Tom Tom Tom
HDInsight Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Data Factory Tom Bra Bra Tom Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom
Data Factory V1 Tom Bra Tom Tom Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom
Azure Integration Runtime Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
SSIS Integration Runtime Tom Bra Bra Bra Tom Bra Tom Bra Bra Tom Tom Tom
Stream Analytics Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Data Lake Analytics Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Event Hubs Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Power BI Embedded Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Analysis Services Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Data Catalog Tom Bra Tom Tom Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom
Azure Data Lake Storage Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Data Lake Storage Gen1 Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
AI + maskininlärning
Azure Batch AI Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Azure Bot Service Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Microsoft Genomics Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom
Machine Learning Services Tom Tom Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Tjänsten Machine Learning-experimentering Tom Tom Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Machine Learning-modellhantering Tom Tom Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Machine Learning Studio Tom Tom Bra Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Cognitive Services Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom
Automatiska förslag i Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Bing Custom Search Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Entitetssökning i Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Bildsökning i Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Nyhetssökning i Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Bing-taligenkänning Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Stavningskontroll i Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Videosökning i Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Webbsökning i Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Visuellt innehåll Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Content Moderator Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Custom Speech Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom
Custom Vision Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Känsla Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom
Ansikte Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Språkförståelse Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra
Talarigenkänning Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom
Textanalys Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Translator för talöversättning Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Translator för textöversättning Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Webbspråksmodell Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom
QnA Maker Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Sakernas Internet
IoT Hub Tom Bra Bra Bra Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
IoT Hub Device Provisioning-tjänst Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom
IoT Central Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom
Time Series Insights Tom Tom Bra Tom Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom
Azure Maps Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom
Event Grid Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Logic Apps Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Integrering
Service Bus Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
BizTalk Services Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Tom Tom Tom Bra
Identitet
Azure Active Directory B2C Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Active Directory Domain Services Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Multi-Factor Authentication Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Active Directory Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Enterprise State Roaming Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom
Säkerhet
Azure DDoS Protection Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Säkerhetscenter Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Key Vault Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Information Protection Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Access Control Service Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Tom Tom Tom Bra
DevOps
Visual Studio Team Services Tom Tom Tom Bra Bra Bra Tom Tom Tom Tom Bra Bra
Azure Lab Services Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure DevTest Labs Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Hanteringsverktyg
Site Recovery Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Application Insights Tom Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Microsoft Azure Portal Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Marketplace Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Cloud Shell Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Advisor Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Backup Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Policy Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Monitor Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Mått Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Aktivitetslogg Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Diagnostikloggar Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Automatisk skalning Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Åtgärdsgrupper Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Log Analytics Tom Bra Tom Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Bra Tom
Automatisering och kontroll Tom Tom Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Bra Tom
Information och analyser Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Övervakning av nätverksprestanda Tom Bra Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Tjänsteöversikt Tom Bra Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Resource Manager Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure-hanterade program Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Scheduler Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
azure.microsoft.com Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure-mobilapp Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Automation Tom Tom Bra Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Bra Bra
Media
Media Services Tom Bra Tom Bra Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Encoding Tom Bra Tom Bra Tom Bra Tom Bra Tom Bra Bra Bra
Live and On-Demand Streaming Tom Bra Tom Bra Tom Bra Tom Bra Tom Bra Bra Bra
Migrering
Azure Migrate Tom Bra Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Database Migration Service Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Bra Bra Bra
*Icke-regionala tjänster är tjänster som inte är kopplade till en specifik Azure-region
Produkter och tjänster Icke-regional* Nordeuropa Västeuropa Centrala Frankrike Södra Frankrike Storbritannien, västra Storbritannien, södra Tyskland, icke-regionalt Centrala Tyskland Nordöstra Tyskland
Databearbetning
Virtual Machines Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
SAP HANA på stora Azure-instanser Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Cloud Services Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Skalningsuppsättningar för virtuell dator Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Funktioner Tom Bra Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Batch Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Service Fabric Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Nätverk
Virtual Network Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Load Balancer Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Application Gateway Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
VPN Gateway Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Azure DNS Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom
Content Delivery Network Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Traffic Manager Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom
ExpressRoute Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
ExpressRoute-kretsar Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
ExpressRoute-gatewayer Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Network Watcher Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Bra Bra
Nätverksinfrastruktur Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Bra Bra
Azure Firewall Tom Bra Bra Bra Tom Bra Bra Tom Tom Tom
Storage
Storage Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
StorSimple Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Webb
App Service (Windows) Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Web Apps Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Mobile Apps Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
API Apps Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
App Service (Linux) Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom
Web Apps Linux Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom
Web App for Containers Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom
API Management Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom Tom
Azure Search Tom Bra Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Azure SignalR Service Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Mobilt
Notification Hubs Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Bra Bra
Visual Studio App Center Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Behållare
Azure Kubernetes Service (AKS) Tom Bra Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Azure-behållartjänst Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom
Container Instances Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Container Registry Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom
Databaser
SQL Data Warehouse Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Azure Cosmos DB Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Azure SQL Database Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Azure Database for MySQL Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom
Azure Database for PostgreSQL Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom
Redis Cache Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
SQL Server Stretch Database Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Bra Bra
Analyser
Azure Databricks Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom
HDInsight Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Bra Bra
Data Factory Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Data Factory V1 Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Integration Runtime Tom Bra Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom
SSIS Integration Runtime Tom Bra Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Stream Analytics Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Bra Bra
Data Lake Analytics Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Event Hubs Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Power BI Embedded Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom
Azure Analysis Services Tom Bra Bra Tom Tom Tom Bra Tom Bra Tom
Data Catalog Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Data Lake Storage Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Data Lake Storage Gen1 Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
AI + maskininlärning
Azure Batch AI Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Bot Service Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Microsoft Genomics Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Machine Learning Services Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Tjänsten Machine Learning-experimentering Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Machine Learning-modellhantering Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Machine Learning Studio Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom
Cognitive Services Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Automatiska förslag i Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Bing Custom Search Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Entitetssökning i Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Bildsökning i Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Nyhetssökning i Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Bing-taligenkänning Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Stavningskontroll i Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Videosökning i Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Webbsökning i Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Visuellt innehåll Tom Bra Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Content Moderator Tom Bra Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Custom Speech Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Custom Vision Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Känsla Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Ansikte Tom Bra Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Språkförståelse Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Talarigenkänning Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Textanalys Tom Bra Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Translator för talöversättning Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Translator för textöversättning Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Webbspråksmodell Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
QnA Maker Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Sakernas Internet
IoT Hub Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Bra Bra
IoT Hub Device Provisioning-tjänst Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
IoT Central Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Time Series Insights Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Maps Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Event Grid Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom Tom
Logic Apps Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom
Integrering
Service Bus Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
BizTalk Services Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Identitet
Azure Active Directory B2C Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Active Directory Domain Services Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Multi-Factor Authentication Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom
Azure Active Directory Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom
Enterprise State Roaming Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Säkerhet
Azure DDoS Protection Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom
Säkerhetscenter Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Key Vault Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Azure Information Protection Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Access Control Service Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
DevOps
Visual Studio Team Services Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Lab Services Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom
Azure DevTest Labs Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom
Hanteringsverktyg
Site Recovery Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Application Insights Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Microsoft Azure Portal Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom
Marketplace Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Cloud Shell Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Advisor Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Backup Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Azure Policy Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Monitor Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Bra Bra
Mått Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom Tom
Aktivitetslogg Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Diagnostikloggar Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Automatisk skalning Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom Tom
Åtgärdsgrupper Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Log Analytics Tom Tom Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Automatisering och kontroll Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Information och analyser Tom Tom Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Övervakning av nätverksprestanda Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Tjänsteöversikt Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Resource Manager Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom
Azure-hanterade program Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Scheduler Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Bra Bra
azure.microsoft.com Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure-mobilapp Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Automation Tom Bra Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Media
Media Services Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Bra Bra
Encoding Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Bra Bra
Live and On-Demand Streaming Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Bra Bra
Migrering
Azure Migrate Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Database Migration Service Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom
*Icke-regionala tjänster är tjänster som inte är kopplade till en specifik Azure-region
Produkter och tjänster Icke-regional* Sydostasien Östasien Östra Australien Sydöstra Australien Australien, centrala Centrala Australien 2 Centrala Indien Västra Indien Södra Indien Östra Japan Västra Japan Centrala Korea Södra Korea
Databearbetning
Virtual Machines Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
SAP HANA på stora Azure-instanser Tom Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Bra Bra Tom Tom
Cloud Services Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Skalningsuppsättningar för virtuell dator Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Funktioner Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Bra Bra Bra Tom Tom
Batch Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Service Fabric Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Nätverk
Virtual Network Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Load Balancer Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Application Gateway Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
VPN Gateway Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure DNS Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Content Delivery Network Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Traffic Manager Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
ExpressRoute Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
ExpressRoute-kretsar Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
ExpressRoute-gatewayer Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Network Watcher Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Nätverksinfrastruktur Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Firewall Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom Tom Tom
Storage
Storage Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
StorSimple Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Bra Bra Tom Tom
Webb
App Service (Windows) Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Web Apps Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Mobile Apps Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
API Apps Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
App Service (Linux) Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Web Apps Linux Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Web App for Containers Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
API Management Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Search Tom Bra Bra Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom
Azure SignalR Service Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Mobilt
Notification Hubs Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom
Visual Studio App Center Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Behållare
Azure Kubernetes Service (AKS) Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Azure-behållartjänst Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Container Instances Tom Bra Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Container Registry Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Bra Bra Bra Tom Tom
Databaser
SQL Data Warehouse Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Cosmos DB Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure SQL Database Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Database for MySQL Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra
Azure Database for PostgreSQL Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra
Redis Cache Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
SQL Server Stretch Database Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom
Analyser
Azure Databricks Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
HDInsight Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Tom Bra Bra Bra Bra
Data Factory Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Data Factory V1 Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Integration Runtime Tom Bra Tom Bra Bra Tom Tom Bra Tom Tom Bra Tom Bra Tom
SSIS Integration Runtime Tom Bra Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Stream Analytics Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Tom Bra Bra Tom Tom
Data Lake Analytics Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Event Hubs Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Power BI Embedded Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Analysis Services Tom Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom Bra Tom Bra Tom Tom Tom
Data Catalog Tom Bra Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Data Lake Storage Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Data Lake Storage Gen1 Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
AI + maskininlärning
Azure Batch AI Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Bot Service Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Microsoft Genomics Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Machine Learning Services Tom Bra Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Tjänsten Machine Learning-experimentering Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Machine Learning-modellhantering Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Machine Learning Studio Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Cognitive Services Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Automatiska förslag i Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Bing Custom Search Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Entitetssökning i Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Bildsökning i Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Nyhetssökning i Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Bing-taligenkänning Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Stavningskontroll i Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Videosökning i Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Webbsökning i Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Visuellt innehåll Tom Bra Bra Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Content Moderator Tom Bra Bra Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Custom Speech Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Custom Vision Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Känsla Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Ansikte Tom Bra Bra Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Språkförståelse Tom Bra Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Talarigenkänning Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Textanalys Tom Bra Bra Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Translator för talöversättning Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Translator för textöversättning Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Webbspråksmodell Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
QnA Maker Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Sakernas Internet
IoT Hub Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Bra Bra Bra Bra Bra
IoT Hub Device Provisioning-tjänst Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
IoT Central Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Time Series Insights Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Maps Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Event Grid Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Logic Apps Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom
Integrering
Service Bus Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
BizTalk Services Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Bra Bra Tom Tom
Identitet
Azure Active Directory B2C Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Active Directory Domain Services Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom
Multi-Factor Authentication Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Active Directory Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Enterprise State Roaming Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Säkerhet
Azure DDoS Protection Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Säkerhetscenter Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Key Vault Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Information Protection Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Access Control Service Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Bra Tom Tom
DevOps
Visual Studio Team Services Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom
Azure Lab Services Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure DevTest Labs Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Bra Bra Bra Bra Bra
Hanteringsverktyg
Site Recovery Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Bra Bra Bra Bra Bra
Application Insights Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Microsoft Azure Portal Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Marketplace Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Cloud Shell Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Advisor Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Backup Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Policy Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Monitor Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Mått Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Aktivitetslogg Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Diagnostikloggar Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Automatisk skalning Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Åtgärdsgrupper Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Log Analytics Tom Bra Tom Tom Bra Tom Tom Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Automatisering och kontroll Tom Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Information och analyser Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Övervakning av nätverksprestanda Tom Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Tjänsteöversikt Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Resource Manager Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure-hanterade program Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Scheduler Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
azure.microsoft.com Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure-mobilapp Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Automation Tom Bra Tom Tom Bra Tom Tom Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Media
Media Services Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom
Encoding Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom
Live and On-Demand Streaming Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom
Migrering
Azure Migrate Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Database Migration Service Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
*Icke-regionala tjänster är tjänster som inte är kopplade till en specifik Azure-region
Produkter och tjänster Icke-regional* US Gov, icke-regionalt * USA Gov Virginia USA Gov Iowa Arizona (USA-förvaltad region) Texas (USA-förvaltad region) USA DoD östra US DoD, centrala
Databearbetning
Virtual Machines Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
SAP HANA på stora Azure-instanser Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Cloud Services Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Skalningsuppsättningar för virtuell dator Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Funktioner Tom Tom Bra Tom Bra Bra Bra Bra
Batch Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Service Fabric Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Nätverk
Virtual Network Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Load Balancer Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Application Gateway Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
VPN Gateway Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure DNS Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Content Delivery Network Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Traffic Manager Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom
ExpressRoute Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
ExpressRoute-kretsar Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom
ExpressRoute-gatewayer Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Network Watcher Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Nätverksinfrastruktur Tom Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra
Azure Firewall Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Storage
Storage Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
StorSimple Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom
Webb
App Service (Windows) Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Web Apps Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Mobile Apps Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
API Apps Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
App Service (Linux) Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Web Apps Linux Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Web App for Containers Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
API Management Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Search Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure SignalR Service Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Mobilt
Notification Hubs Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom
Visual Studio App Center Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Behållare
Azure Kubernetes Service (AKS) Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure-behållartjänst Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Container Instances Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Container Registry Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Databaser
SQL Data Warehouse Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Cosmos DB Tom Tom Bra Tom Bra Bra Tom Tom
Azure SQL Database Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Database for MySQL Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Database for PostgreSQL Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Redis Cache Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
SQL Server Stretch Database Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Analyser
Azure Databricks Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
HDInsight Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Data Factory Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Data Factory V1 Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Integration Runtime Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
SSIS Integration Runtime Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Stream Analytics Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Data Lake Analytics Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Event Hubs Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Power BI Embedded Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Analysis Services Tom Tom Tom Tom Bra Bra Tom Bra
Data Catalog Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Data Lake Storage Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Data Lake Storage Gen1 Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
AI + maskininlärning
Azure Batch AI Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Bot Service Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Microsoft Genomics Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Machine Learning Services Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Tjänsten Machine Learning-experimentering Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Machine Learning-modellhantering Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Machine Learning Studio Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Cognitive Services Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Automatiska förslag i Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Bing Custom Search Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Entitetssökning i Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Bildsökning i Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Nyhetssökning i Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Bing-taligenkänning Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Stavningskontroll i Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Videosökning i Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Webbsökning i Bing Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Visuellt innehåll Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Content Moderator Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Custom Speech Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Custom Vision Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Känsla Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Ansikte Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Språkförståelse Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Talarigenkänning Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Textanalys Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Translator för talöversättning Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Translator för textöversättning Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Webbspråksmodell Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
QnA Maker Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Sakernas Internet
IoT Hub Tom Tom Tom Tom Bra Bra Tom Tom
IoT Hub Device Provisioning-tjänst Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
IoT Central Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Time Series Insights Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Maps Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Event Grid Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Logic Apps Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom
Integrering
Service Bus Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
BizTalk Services Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Identitet
Azure Active Directory B2C Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Active Directory Domain Services Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Multi-Factor Authentication Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Active Directory Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Enterprise State Roaming Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Säkerhet
Azure DDoS Protection Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Säkerhetscenter Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Key Vault Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Information Protection Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Access Control Service Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
DevOps
Visual Studio Team Services Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Lab Services Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure DevTest Labs Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Hanteringsverktyg
Site Recovery Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Application Insights Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Microsoft Azure Portal Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Marketplace Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Cloud Shell Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Advisor Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Backup Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Policy Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Monitor Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Mått Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Aktivitetslogg Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Diagnostikloggar Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Automatisk skalning Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Åtgärdsgrupper Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Log Analytics Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom
Automatisering och kontroll Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Information och analyser Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Övervakning av nätverksprestanda Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Tjänsteöversikt Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Resource Manager Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure-hanterade program Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Scheduler Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra
azure.microsoft.com Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure-mobilapp Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Automation Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Media
Media Services Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom
Encoding Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom
Live and On-Demand Streaming Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom
Migrering
Azure Migrate Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Database Migration Service Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
*Icke-regionala tjänster är tjänster som inte är kopplade till en specifik Azure-region
Produkter och tjänster Icke-regional*
Databearbetning
Virtual Machines Tom
SAP HANA på stora Azure-instanser Tom
Cloud Services Tom
Skalningsuppsättningar för virtuell dator Tom
Funktioner Tom
Batch Tom
Service Fabric Tom
Nätverk
Virtual Network Tom
Load Balancer Tom
Application Gateway Tom
VPN Gateway Tom
Azure DNS Bra
Content Delivery Network Bra
Traffic Manager Bra
ExpressRoute Tom
ExpressRoute-kretsar Bra
ExpressRoute-gatewayer Tom
Network Watcher Tom
Nätverksinfrastruktur Tom
Azure Firewall Tom
Storage
Storage Tom
StorSimple Tom
Webb
App Service (Windows) Tom
Web Apps Tom
Mobile Apps Tom
API Apps Tom
App Service (Linux) Tom
Web Apps Linux Tom
Web App for Containers Tom
API Management Tom
Azure Search Tom
Azure SignalR Service Tom
Mobilt
Notification Hubs Tom
Visual Studio App Center Bra
Behållare
Azure Kubernetes Service (AKS) Tom
Azure-behållartjänst Tom
Container Instances Tom
Container Registry Tom
Databaser
SQL Data Warehouse Tom
Azure Cosmos DB Tom
Azure SQL Database Tom
Azure Database for MySQL Tom
Azure Database for PostgreSQL Tom
Redis Cache Tom
SQL Server Stretch Database Tom
Analyser
Azure Databricks Tom
HDInsight Tom
Data Factory Tom
Data Factory V1 Tom
Azure Integration Runtime Tom
SSIS Integration Runtime Tom
Stream Analytics Tom
Data Lake Analytics Tom
Event Hubs Tom
Power BI Embedded Bra
Azure Analysis Services Tom
Data Catalog Tom
Azure Data Lake Storage Tom
Azure Data Lake Storage Gen1 Tom
AI + maskininlärning
Azure Batch AI Tom
Azure Bot Service Bra
Microsoft Genomics Tom
Machine Learning Services Tom
Tjänsten Machine Learning-experimentering Tom
Machine Learning-modellhantering Tom
Machine Learning Studio Tom
Cognitive Services Tom
Automatiska förslag i Bing Bra
Bing Custom Search Bra
Entitetssökning i Bing Bra
Bildsökning i Bing Bra
Nyhetssökning i Bing Bra
Bing-taligenkänning Bra
Stavningskontroll i Bing Bra
Videosökning i Bing Bra
Webbsökning i Bing Bra
Visuellt innehåll Tom
Content Moderator Tom
Custom Speech Tom
Custom Vision Tom
Känsla Tom
Ansikte Tom
Språkförståelse Tom
Talarigenkänning Tom
Textanalys Tom
Translator för talöversättning Bra
Translator för textöversättning Bra
Webbspråksmodell Tom
QnA Maker Bra
Sakernas Internet
IoT Hub Tom
IoT Hub Device Provisioning-tjänst Tom
IoT Central Tom
Time Series Insights Tom
Azure Maps Tom
Event Grid Tom
Logic Apps Tom
Integrering
Service Bus Tom
BizTalk Services Tom
Identitet
Azure Active Directory B2C Bra
Azure Active Directory Domain Services Tom
Multi-Factor Authentication Bra
Azure Active Directory Bra
Enterprise State Roaming Tom
Säkerhet
Azure DDoS Protection Tom
Säkerhetscenter Bra
Key Vault Tom
Azure Information Protection Bra
Access Control Service Tom
DevOps
Visual Studio Team Services Tom
Azure Lab Services Tom
Azure DevTest Labs Tom
Hanteringsverktyg
Site Recovery Tom
Application Insights Tom
Microsoft Azure Portal Bra
Marketplace Bra
Cloud Shell Bra
Azure Advisor Bra
Backup Tom
Azure Policy Bra
Azure Monitor Tom
Mått Tom
Aktivitetslogg Bra
Diagnostikloggar Bra
Automatisk skalning Tom
Åtgärdsgrupper Bra
Log Analytics Tom
Automatisering och kontroll Tom
Information och analyser Tom
Övervakning av nätverksprestanda Tom
Tjänsteöversikt Tom
Azure Resource Manager Bra
Azure-hanterade program Bra
Scheduler Tom
azure.microsoft.com Bra
Azure-mobilapp Bra
Automation Tom
Media
Media Services Tom
Encoding Tom
Live and On-Demand Streaming Tom
Migrering
Azure Migrate Tom
Azure Database Migration Service Tom
*Icke-regionala tjänster är tjänster som inte är kopplade till en specifik Azure-region