Hoppa över navigering

Azure för energibranschen

Utnyttja nya data och tekniker för att möjliggöra innovation, förbättra driftseffektiviteten och påskynda tillväxtmöjligheter för energiomställning.

Varför Azure för energi?

Azure hjälper energiföretag att möta den ökande efterfrågan på säkra och pålitliga energikällor med inbyggd säkerhet och branschens mest omfattande efterlevnadsportfölj. Använd Azure-verktyg och -tjänster för att skapa anpassade lösningar som hjälper dig att hantera utmaningar och förbereda dig inför framtiden. Modernisera energiinfrastrukturen, investera i ny teknik, optimera kärnföretag och främja ny tillväxt

Läs hur Microsoft stöder energiekosystemet

Lösningar för olja och gas

Använd avancerade funktioner som AI och maskininlärning för att utnyttja datainsikter och ta tillvara på tillväxtmöjligheter för energiomställning.

  • Visualisera reservoarsimuleringar för att öka detaljnivån med hjälp av högpresterande databehandling (HPC).
  • Förbättra beslutsfattande och reservoarproduktion med hjälp av IoT-detaljsensorer och avancerade analyser.
  • Hantera och utöka tillgångens livscykel med förutsägande underhåll med hjälp av Azure IoT Solution Accelerators.

Läs kundberättelser

Lösningar för energi och allmännyttiga företag

Orkestrera en stabil och heltäckande hantering av tillgång och efterfrågan på olika energikällor baserad på säkra enheter och molninnovation.

  • Uppgradera ditt elnät med digitala tvillingar för distribuerade energiresurser, enhetskontroller och förutsägande prognoser.
  • Förbättra de anställdas produktivitet och säkerhet genom automatiserade åtgärder som drivs av maskininlärning.

Läs om det prisbelönta intelligenta elnätet som utvecklats av Agder Energi och Microsoft.

Fler kundberättelser

Kunders innovationer med Azure

Chevron påskyndar övergången till molnet

Energijätte förbättrar konkurrenskraften med SAFe® som skapats med Azure DevOps

Chevron

Investera i säkerhet med AI

Shell använder Azure IoT för att identifiera säkerhetsrisker och informera personal om att vidta åtgärder.

Shell

"By teaming up with Microsoft and leveraging Azure Sphere, we can leverage the opportunity and power of IoT and AI in a highly secure, trusted, and scalable way."

Alex Cirlan, Head of Global Domain, HEM and Software
E.ON

"At Agder Energi, we want to use new technology to make the power grid more efficient, more predictable, and more flexible. We'll go from being energy generators to energy partners, with a more active role for our customers."

Tom Nysted, VD
Agder Energi

"The eSmart solution has helped us not only with power restoration, but also with the safety of our crews. ​We were able to see the damage before we put our crews in any danger."

Gerri Boyce, direktör, Jacksonville Electric Authority
eSmart systems

Utforska produkter och lösningar

Fullständigt hanterad OSDUTM-dataplattform i företagsklass för energibranschen

Låt alla ta del av AI med en enhetlig, skalbar och tillförlitlig plattform med experimentering och modellhantering

Integrera informationen, säkerheten och tillförlitligheten i Azure i dina SAP-program.

Skapa nästa generation IoT-lösningar för spatial intelligens

Få insikter utifrån dina anslutna enheter

Lägg till smarta API-funktioner för att aktivera sammanhangsbaserad interaktion

Få företagsklass genom Kubernetes. Uppnå programhantering i stor skala och säkerhet på flera lager mellan beräkningsresurser, data och nätverk.

Få fullständigt hanterade superdatorer med högpresterande lagring och utan dataförflyttning med en enda klientorganisation.

Enhetlig säkerhetshantering och avancerat skydd mot hot i olika hybridmolnarbetsbelastningar

Börja transformera med Azure