Azure databehandling med höga prestanda (HPC) för silikon

Skalbar och säker på begäran-infrastruktur med höga prestanda med beräkning, lagring och nätverksfunktioner som optimerats för EDA-arbetsbelastningar.

Kundvaliderad produktionsanvändning för hybridmodeller (burst-modeller) och modeller som körs helt på Azure samt fasindelad migrering under flera år från lokala resurser till Azure.

Flexibel och optimerbar referensarkitektur som passar behoven för varje verktyg/arbetsbelastning i designflödet.

Smidig distribution med schemaläggningsverktyg och lagringsstandarder som följer branschstandarder.

Ekosystempartnerskap för att ge högre molncentrerade produktivitetsvinster genom intelligent skalning och AI/ML.

Silikonscenarier för Azure HPC

Chipdesign

Få detaljerad kontroll över designflödet för chipets fram- och baksida, såväl som fysisk hierarki på blocknivå och övergripande chipnivå, genom att optimera din process för chipdesign med Azure-teknik och -arkitektur.

IP-design

Få dramatiskt förbättrad svarstid och affärs-ROI för mycket skalbara processer, t.ex. grundläggande och anpassad IP-design, karakterisering och kvantifiering.

Kiseltillverkning

Öka avkastning och drifttid genom att samla in och analysera data med Azure IoT, kognitiv AI, maskininlärning och tekniker för mixad verklighet. Aktivera felförutsägelse, utför förebyggande underhåll, automatisera datorinställning och -processer och optimera processflöden, kvalitet och testning.

Leveranskedjan för kisel

Förbättra designförsäljningsprocessen och optimera din leveranskedja genom att integrera din affärsplanering, lageroptimering, livscykelhantering, komponentspårning samt åtgärder för logistik och distribution med molnbaserade applikationer som bygger på Azure IoT, maskininlärning, blockchain och tekniker för mixad verklighet.

Om du vill ha mer information om halvledarlösningar för Azure kan du kontakta ditt Microsoft-kontoteam. Eller så kan du läsa mer i det här faktabladet >

Kraftfull infrastruktur som en tjänst (IaaS) för silikonbranschen

  • Få det stöd för molninfrastruktur som du behöver för att skapa, hantera, driva och optimera databehandling med höga prestanda och stora beräkningskluster – i valfri skala och för alla programvarustackar – med Azure CycleCloud. Du får dessutom stöd för jobbschemaläggare som följer branschstandarder, till exempel Platform Load Sharing Facility (LSF).
  • Dra nytta av stora volymer I/O med svarstider under millisekunden tack vare Azure NetApp Files – levereras i Azure-datacentret med förutsägbara och låga svarstider som är konsekventa med lokala resurser.
  • Se till att placeringen av dina data är effektiv, flexibel och kostnadseffektiv genom att distribuera en hybridinfrastrukturmiljö. Överför dina EDA-applikationer till Azure med data som lagras på lokala NAS-enheter och skala efter dina behov med ett intelligent cacheminne med Azure HPC Cache.

Vi är klara när du är det – låt oss konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto