Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

IoT inom transport och logistik

Hantera, spåra och övervaka anslutna fordon, fraktföremål eller andra tillgångar i realtid – såväl inom staden som världen över – med Sakernas Internet (IoT).

Azure IoT för transport och logistik

Inför högre effektivitet och tillförlitlighet i värdekedjan med IoT och tjänster för platsinformation i världsklass. Förbättra servicekvaliteten, öka säkerheten och minska kostnaderna genom att hitta smartare transportsätt för både personal och produkter.

Håll verksamheten rullande på ett säkrare och effektivare sätt med IoT

Utforska de här vanliga användningsområdena för IoT inom transport och logistik, och tänk dig hur en ny Azure IoT-lösning – med Azure IoT Edge, Azure IoT Hub, Azure Machine Learning och Azure Maps – skulle kunna ge värde för ditt företag.

Hantering av smarta städer och urban rörlighet

Hantera infrastruktur för smart transport, bedöm vägförhållanden och minska trafikstockning med hjälp av trafikinformation i realtid och historiskt.

Vagnparksdrift

Effektivisera smart logistik med data och aviseringar i realtid som drivs av Azure Maps för att optimera leveransvägar, övervaka resultat och åtgärda förseningar eller problem när de uppstår.

Intelligent försörjningskedja

Få bättre säkerhet, effektivitet och sinnesro vad gäller försörjningskedjan. Spåra anslutna fordon, fraktföremål såsom pallar, paket och vagnar samt pågående leveranser.

Arbeta med en betrodd IoT-ledare     
Kontakta oss

Håll trafiken igång med vagnparkshantering

Förutse och hantera avvikelser med en lösning för vagnparkshantering som skapats helt med Azure IoT-produkter. I den här demonstrationen visas hur du identifierar ett fordonsproblem, beräknar en ny rutt, hittar närmaste serviceplats och minimerar fördröjningar på vägen.

Hitta en IoT-partner för alla dina projekt

IoT-program

Skaffa anpassade eller användningsklara lösningar.

IoT-systemintegrerare

Integrera anpassade IoT-lösningar med dina befintliga system.

IoT-enhetstillverkare

Anlita en Azure Certified for IoT-partner för enklare enhetsanslutning och ökad säkerhet.

Gå med i vår partner-community för Sakernas Internet (IoT)

Systemsintegrerare och lösningsutvecklare

Erbjud expertkompetens och leverera rätt IoT-lösning till dina kunder. Skapa och sälj anpassade eller användningsklara IoT-program och -tjänster inom ditt expertområde eller i din bransch.

IoT-enhetstillverkare

Bli en Azure Certified for IoT-partner och bidra till enklare enhetsanslutningar och bättre säkerhet.

Börja resan med en betrodd IoT-ledare

Börja resan med en betrodd IoT-ledare  
Kontakta oss