Informationslager

I dagens datadrivna värld, krävs det en ny sorts informationslager-lösning. En som kan leva upp till kraven på skalning vid behov, pausa när det inte är i användning, hantera exponentiell datatillväxt inom alla typer av data, skydda åtkomst till dina data och leverera förutsägelseanalys för verklig verksamhetsförändring.

Implementera din informationslager-lösning

Visa lösningsarkitekturer

Få bättre datainsikter

Utveckla din verksamhet med förutsägelseanalys av alla dina data med verktyg som du redan känner till och gillar – Power BI, Excel och BI-verktyg från tredje part. Med sömlös kompatibilitet med maskininlärnings-, datapåfyllnings-, dataflytt- och datalagringstjänster får du dessutom bättre kunskap om dina data.

Jet.com
”Med Azure SQL Data Warehouse använder vi PolyBase för att mata in data från HDInsight och sedan köra tusentals analytiska frågor per dag i tiotals miljarder poster – ungefär 20 TB data. Detta gör det möjligt för oss att övervaka prishistorik och marknadsdynamik, så att vi kan anpassa priserna och vara säkra på att vi erbjuder våra kunder det bästa priset.”

Christoph Leinemann, Senior Director Data Engineering

Använd informationslager i Azure för att få insikter från data.
Skala informationslagerverktyg med Azure.

Skala med större frihet

Du behöver inte etablera eller betala mer än nödvändigt. Med fristående lagrings- och beräkningsmodeller får du större frihet att enkelt skala din miljö. Möjligheten att göra uppehåll i beräkningen ger dig dessutom ännu mer flexibilitet för batch-baserade arbetsbelastningar. Med Azures informationslagerlösningar kan du enkelt mata in alla dina data.

Pound Sand
”Att komma med i iOS App Store var oerhört viktigt för ett litet företag som vårt. Våra användare ökade från 3 000 till 300 000 på 48 timmar. För att hänga med i takten när arbetsbelastningen ökade så snabbt utökade vi helt enkelt vår informationslagerkapacitet genom att flytta ett reglage, och kunde på så sätt skala våra tjänster på några minuter samtidigt som vi behöll kontrollen över all information.”

Paul Ohanian, CTO

Kom igång snabbt

Etablera en informationslagerlösning på 3 till 5 minuter. Azure erbjuder unika funktioner för att skala beräkningar på några sekunder och tillhandahåller molnelasticitet till datalagerhantering. Använd T-SQL för att mata in och skicka frågedata från lokala källor och molnkällor – allt för ungefär 10 gånger värdet på traditionella lösningar.

Integral Analytics
”När vi fick höra talas om funktionerna för uppehåll och återupptagning i SQL Data Warehouse, och integrerade tjänster som Azure Machine Learning och Data Factory, bytte vi från AWS Redshift. Vi migrerar över 7 TB okomprimerade data i veckan, sparar pengar och kan använda en mer direkt implementering för avancerad analys.”

Bill Sabo, Managing Director of Information Technology

Etablera en informationslagerlösning snabbt.
Skydda och kryptera data.

Skydda dina data

Få dataskydd i flera lager – med datakryptering och granskning till att börja med. Azure erbjuder en unik hotidentifieringsfunktion, som fungerar som ett larmsystem för dina data. Tack vare stödet för Azure Active Directory kan BI-åtkomsten begränsas till en lämplig delmängd data, så att efterlevnadsprinciperna fortsatt följs.

Använd den informationslagerlösning som passar dig bäst

Hitta och använd populära datamigrerings- och hanteringsverktyg på Azure Marketplace så att du kan förvalta dina data på bästa sätt.

Närliggande lösningsarkitekturer

Data Factory: Move data, orchestrate, schedule and monitor Power BI Data Simulator Web Job Azure Data Lake Store Spark on HDInsight

Beräkna prognoser för efterfrågan och prisoptimering för marknadsföring

Förutsäg kunders kommande efterfrågan och optimera prissättningen för maximal lönsamhet med Microsoft Azures tjänster för stordata och avancerad analys.

Läs mer
Dashboard Machine Learning HDInsight Blob Storage

Prediktiva marknadsföringskampanjer med maskininlärning och Spark

Lär dig att bygga upp en maskininlärningsmodell med Microsoft R Server i Azure HDInsight Spark-kluster för att rekommendera åtgärder som maximerar inköpsräntan.

Läs mer
Power BI SQL Database Machine Learning

Optimera marknadsföringen med maskininlärning

Lär dig att bygga en maskininlärningsmodell med SQL Server 2016 med R Services för att optimera och hantera marknadsföringskampanjer.

Läs mer

Har du en fråga?

Skicka in din information så kommer en medlem i Azure-teamet att ta kontakt.

Microsoft kan använda din kontaktinformation för att tillhandahålla uppdateringar och specialerbjudanden om Microsoft Azure. Du kan avbryta prenumerationen när som helst. Mer information finns i sekretesspolicyn.

Hitta en partner

Våra partner är redo att arbeta med dig med din Informationslager-lösning.

Relaterade lösningar