Modernt informationslager

Skapa en hubb för alla dina data – strukturerade, ostrukturerade eller strömmande – för att driva igenom transformativa lösningar som BI och rapportering, avancerad analys och analys i realtid. Dra nytta av prestanda, flexibiliteten och säkerheten i fullständigt hanterade Azure-tjänster som Azure SQL Data Warehouse och Azure Databricks för att komma igång.

Kortare tid till marknaden

Garantera produktivitet med branschledande SQL Server och Apache Spark-motorer, plus fullständigt hanterade molntjänster som gör att du kan etablera dina moderna informationslager på några minuter. Öka dataintegrationen med över 30 ursprungliga dataanslutningsprogram från Azure Data Factory och stöd för ledande informationshanteringsverktyg från Informatica och Talend. Gör dina dataforskare, datatekniker och affärsanalytiker mer produktiva med valfria verktyg och språk på stordata.

Mer information om hur Rockwell Automation minskade utvecklingstiden med 80 procent för kortare tid till marknaden, lägre kostnader och bättre kundsvarstid.

Välj en lösning utifrån just dina behov

Kom igång enkelt med en molnlösning eller ett hybridalternativ baserat på dina verksamhetsbehov. Endast Microsoft låter dig dra nytta av SQL Servers prestanda, välbekanthet och säkerhet, i ett privat moln eller som en hanterad tjänst i MPP-arkitektur i Azure. Minska kostnaderna och komplexiteten med att hantera befintlig dataomvandling via hybriddataintegreringen. Möjliggör slutligen en konsekvent användarupplevelse med gemensamma identiteter i lokala tjänster och i Azure.

Mer information om hur Carnival Maritime skapade en hybridlösning som förutser vattenanvändning ombord, vilket sparar $200000 per fartyg varje år.

Få insikter om vilka data som helst

Dra nytta av flexibiliteten för att skapa och distribuera Machine Learning-modeller lokalt eller i molnet. Använd det verktyg för dataforskning du föredrar med stöd för det bästa från Microsoft och innovationen med öppen källkod. Distribuera enkelt insikter i din organisation via omfattande integrering med Power BI och andra ledande Business Intelligence- och virtualiseringsverktyg som Tableau, Qlik, MicroStrategy och Alteryx.

Ta reda på hur ASOS levererar 13 miljoner anpassade upplevelser med upp till 33 beställningar per sekund.

Få sinnesro

Bland de inbyggda avancerade säkerhetsfunktionerna finns transparent datakryptering, granskning, hotidentifiering, Azure Active Directory-integrering och Azure Virtual Network-slutpunkter. Azure-tjänsterna överensstämmer med över 50 bransch- och geografiska certifieringar och finns globalt i 42 regioner för att förvara data där användarna finns. Microsoft erbjuder slutligen serviceavtal med ekonomisk uppbackning för att ge trygghet.

Läs varför GE Healthcare levererar sina kärnlösningar med Azure-datatjänster.

Kunderna åstadkommer fantastiska saker med Modern Data Warehouse

Lösningsarkitekturer

Armazém de dados modernoUm armazém de dados moderno permite-lhe reunir facilmente todos os seus dados em qualquer escala e obter informações através de dashboards de análise, relatórios operacionais ou análises avançadas para todos os seus utilizadores.12345
 1. Översikt
 2. Flow

Modernt informationslager

Översikt

Ett modernt informationslager som gör att du kan sammanföra alla dina data i valfri skala enkelt, och få insikter via analytiska instrumentpaneler, användningsrapporter eller avancerad analys för alla dina användare.

Flow

 1. 1 Kombinera alla dina strukturerade, ostrukturerade och halvstrukturerade data (loggar, filer och media) med Azure Data Factory till Azure Blob Storage.
 2. 2 Leverera data i Azure Blob Storage för att utföra skalbar analys med Azure Databricks och få rensade och omvandlade data.
 3. 3 Rensade och omvandlade data kan flyttas till Azure SQL Data Warehouse och kombineras med befintliga strukturerade data, vilket skapar en hubb för alla dina data. Leverera ursprungliga anslutningsprogram mellan Azure Databricks och Azure SQL Data Warehouse för att få åtkomst till och flytta data i skala.
 4. 4 Skapa användningsrapporter och analytiska instrumentpaneler utöver Azure Data Warehouse för att härleda insikter från data och använda Azure Analysis Services för att betjäna tusentals slutanvändare.
 5. 5 Kör ad hoc-frågor direkt på data inom Azure Databricks.
Análise avançada de macrodadosTransforme os seus dados em informações acionáveis com as melhores ferramentas de aprendizagem automática da classe. Esta arquitetura permite-lhe combinar quaisquer dados em qualquer escala, bem como criar e implementar modelos de aprendizagem automática personalizada em escala.1234567
 1. Översikt
 2. Flow

Avancerad analys av stordata

Översikt

Omvandla dina data till användbara insikter med klassledande Machine Learning-verktyg. Den här arkitekturen gör att du kan kombinera valfria data i valfri skala och skapa och distribuera anpassade Machine Learning-verktyg i skala.

Flow

 1. 1 Sammanför dina strukturerade, ostrukturerade och halvstrukturerade data (loggar, filer och media) med Azure Data Factory till Azure Blob Storage.
 2. 2 Använd Azure Databricks för att rensa och omvandla strukturlösa datauppsättningar och kombinera dem med strukturerade data från använda databaser och datalager.
 3. 3 Använd teknik för skalbar Machine Learning/Deep Learning för att härleda djupare insikter från dessa data med Python, R eller Scala, med inbyggda anteckningsbokupplevelser i Azure Databricks.
 4. 4 Leverera ursprungliga anslutningsprogram mellan Azure Databricks och Azure SQL Data Warehouse för att få åtkomst till och flytta data i skala.
 5. 5 Låt användarna dra nytta av de inbyggda funktionerna i Azure Databricks för att fastställa rotorsak och utföra rådataanalyser.
 6. 6 Kör ad hoc-frågor direkt på data inom Azure Databricks.
 7. 7 Ta insikterna från Azure Databricks till Cosmos DB för att göra dem åtkomliga via webb- och mobilappar.
Análises em tempo realObtenha facilmente informações a partir de dados de transmissão em fluxo em direto. Capture dados continuamente a partir de qualquer dispositivo IoT ou de registos de clickstreams de sites e processe-os quase em tempo real.12345678
 1. Översikt
 2. Flow

Analys i realtid

Översikt

Få insikter från liveströmmande data utan krångel. Hämta data kontinuerligt från valfri IoT-enhet eller loggar från webbplatsers klickströmmar och bearbeta dem i nära nog realtid.

Flow

 1. 1 Mata enkelt in liveströmningsdata för ett program med Apache Kafka-kluster i Azure HDInsight.
 2. 2 Sammanför alla dina strukturerade data med Azure Data Factory till Azure Blob Storage.
 3. 3 Dra nytta av Azure Databricks för att rensa, omvandla och analysera strömmande data och kombinera dem med strukturerade data från använda databaser och datalager.
 4. 4 Använd teknik för skalbar Machine Learning/Deep Learning för att härleda djupare insikter från dessa data med Python, R eller Scala, med inbyggda anteckningsbokupplevelser i Azure Databricks.
 5. 5 Leverera ursprungliga anslutningsprogram mellan Azure Databricks och Azure SQL Data Warehouse för att få åtkomst till och flytta data i skala.
 6. 6 Skapa analytiska instrumentpaneler och inbäddade rapporter utöver Azure Data Warehouse för att dela insikter inom din organisation och använda Azure Analysis Services för att hantera dessa data till tusentals användare.
 7. 7 Låt användarna dra nytta av de inbyggda funktionerna i Azure Databricks och Azure HDInsight för att fastställa rotorsak och utföra rådataanalyser.
 8. 8 Ta insikterna från Azure Databricks till Cosmos DB för att göra dem åtkomliga via appar i realtid.
Análise à escala da cloud com o Discovery HubUtilize o Discovery Hub para definir um património de dados através de uma interface gráfica, em que as definições são armazenadas num repositório de metadados. O código para a criação do património de dados é gerado de forma automática, mas permanece totalmente personalizável. O armazém de dados moderno resultante está preparado para suportar IA e análise à escala da cloud.