Hoppa över navigering

Rendera med Azure

Avlasta och öka hastigheten på renderingsjobb med Big Compute på Azure

Nyckelscenarion:

Flera olika branscher

Rendering används inom ett flertal branscher som media och underhållning för att producera visuella effekter och animerade filmer, inom tillverkning för att skapa avancerade tekniska koncept och ritningar, inom bilbranschen för att skapa konceptbilar, inom reklam och naturvetenskap för att simulera jordbävningar, landformer och djuphavsgravar, bland arkitekter för att designa byggnader, vägar och miljöer samt inom förlagsbranschen för att återskapa historiska händelser, bilder och illustrationer. Azure Batch kan hjälpa dig i alla dessa fall och fler därtill.

Kraften när du behöver den

Rendering kan vara den mest avancerade delen av 3D-produktion. Ett vanligt renderingsjobb innehåller stillbilder eller animeringar som renderats flera gånger efter att originalaren gjort ändringar. I takt med 4k-tekniken och en allt högre upplösning ökar behovet av fler hästkrafter för rendering. Med Azure Batch är den kraften tillgänglig på begäran med möjlighet till anpassning när det behövs mer kapacitet.

Håll nere kostnaderna

Oavsett hur billiga servrarna är så blir det dyrt med interna renderingsgrupper. De kräver det fysiska utrymmet och luftkonditionering, drar mycket ström och blir snabbt för gamla. Azure ger dig flera anledningar till att det är bättre att rendera i molnet, bland annat för möjligheten att snabbt kunna öka och minska tiotals, hundratals eller tusentals kärnor. Det betyder också att du inte behöver oroa dig för oförutsedda renderingskrav. Du kan minska kostnaderna genom att matcha resurserna med jobb samtidigt som du kör dem och endast betala för det du använder.

Anpassa användarupplevelsen

Du kan skapa ett helt integrerat arbetsflöde för att ge originalare tillgång till enorm datorkraft i modellapplikationer som Maya, 3Ds Max och Blender. När kapaciteten internt nästan är helt utnyttjad kan originalare skala ut sina arbetsbelastningar till Azure. Du kan använda SDK för Batch för att integrera en avancerad klientupplevelse direkt i programmet så att originalare kan hantera sina arbetsbelastningar, bland annat genom att skicka och övervaka renderingsjobb och få tillbaka resultat.

Låt oss göra grovjobbet

Du behöver inte längre förlita dig på att skapa ett renderingsförlopp. Batch tar hand om renderingsprocessen. Det schemalägger jobben, ökar hastigheten på de virtuella datorerna, utför renderingsprocessen med önskat renderingsprogram, skickar resultaten till rätt destination och stänger slutligen av de virtuella datorerna – allt på ett och samma ställe. Nu kan du fokusera på den faktiska produktionen av digitala resurser istället för på att skapa och hantera infrastrukturen.

Licenser som fungerar

Olika oberoende programvaruleverantörer har olika licenskrav. Kör dina renderingsjobb på Azure som en virtuell, intern renderingsgrupp. Använd dina egna licenser i Azure så kopplas den körbara filen för rendering till licensservern när du genomför renderingsprocessen. Det gör att det blir enklare att hantera maskinvara med licenser och säkerställer att du har rätt antal kärnor för antalet licenser du äger och tvärtom.

Läs mer