Hoppa över navigering

CI/CD för Azure Web Apps

Azure Web Apps är ett snabbt och enkelt sätt att skapa webbappar med hjälp av ASP.NET, Java, Node.js eller PHP. Ge dina kunder mervärde snabbare med en CI/CD-pipeline (kontinuerlig integrering och utveckling) som push-överför dina ändringar automatiskt till Web Apps.

Visual Studio Team Services Git Visual Studio Team Services CI Visual Studio Team Services CD Engineer Visual Studio Azure Application Insights Azure Web Apps 2 1 7 3 4 5 6 Visual Studio Team Services Backlog 8

Ändra programmets källkod.

Bekräfta programkod och Web Apps-filen web.config.

Med kontinuerlig integrering skapas byggen och enhetstester.

Med kontinuerlig utveckling orkestreras distributionen av programartefakter med miljöspecifika parametrar.

Distribution till Web Apps.

Azure Application Insights samlar in och analyserar data om tillstånd, prestanda och användning.

Granska information om tillstånd, prestanda och användning.

Uppdatera objekt i restloggen.

  1. 1 Ändra programmets källkod.
  2. 2 Bekräfta programkod och Web Apps-filen web.config.
  3. 3 Med kontinuerlig integrering skapas byggen och enhetstester.
  4. 4 Med kontinuerlig utveckling orkestreras distributionen av programartefakter med miljöspecifika parametrar.
  1. 5 Distribution till Web Apps.
  2. 6 Azure Application Insights samlar in och analyserar data om tillstånd, prestanda och användning.
  3. 7 Granska information om tillstånd, prestanda och användning.
  4. 8 Uppdatera objekt i restloggen.

Implementeringsanvisningar

Produkter/beskrivning Dokumentation

Application Insights

Identifiera, sortera och diagnostisera problem i dina webbappar och tjänster.

Web Apps

Skapa och distribuera snabbt affärskritiska webbappar efter behov.

Visual Studio Team Services

Tjänster för team som gör att de kan dela kod, spåra arbete och leverera programvara.

Visual Studio

En kreativ startpunkt där du kan visa och redigera kod samt felsöka, skapa och publicera appar för Android, iOS, Windows, webben och molnet.

Närliggande lösningsarkitekturer

Jenkins Azure Virtual MachineScale Sets Terraform Azure Managed Disks(VM Image) Packer GitHub Engineer Azure Log Analytics 1 7 6 5 5 5 4 4 2 3 Visual Studio Code

Översikt över Immutable Infrastructure CI/CD med Jenkins och Terraform i Azure Virtual Architecture

Azure är ett moln i världsklass för virtuella datorer som kör Windows eller Linux. Oavsett om du använder Java, Node.js, Go eller PHP när du utvecklar dina program måste du ha en pipeline för kontinuerlig integrering och distribution (CI/CD), så att du kan överföra ändringar till de virtuella datorerna automatiskt.

Jenkins Azure ContainerRegistry Azure ContainerService (ManagedKubernetes) Azure CosmosDB GitHub Visual Studio Code Engineer Grafana Azure Monitor 1 8 2 3 5 4 6 7 7

CI/CD för behållare med Jenkins och Kubernetes i Azure Kubernetes Service (AKS)

Med behållare blir det enklare att kontinuerligt skapa och distribuera program. När du orkestrerar distributionen av de här behållarna med Kubernetes i Azure Container Service kan du skapa replikerbara och hanterbara behållarkluster.