Hoppa över navigering

Uppgiftsbaserad konsumentmobilapp

Den här arkitekturen för en konsumentmobilapp använder Azure App Service Mobile Apps för att förenkla autentisering med flera sociala identitetsprovidrar, lagra data och synkronisera det för offline-åtkomst samt för att skicka push-meddelanden.

Appen byggs i Visual Studio (PC eller Mac) och Xamarin och delar C#-kod över Android, iOS och Windows utan att användarens upplevelse påverkas. Visual Studio App Center används för att automatisera kompilering och tester och distribuera till betatestare och app-butiker, samtidigt som den ger övervakning av användning och analys tillsammans med App Insights.

5 3 9 4 6 8 7 1 2

Skapa mobilappen med Visual Studio och Xamarin.

Skapa och konfigurera en ny serverdel för Mobile Apps på Azure Portal eller genom Visual Studio och konfigurera lösningen i Visual Studio för att kommunicera med serverdelen.

Implementera autentisering via sociala identitetsprovidrar.

Skapa en modelldriven datastruktur genom App Service-API:er och SDK.

Implementera offlinesynkronisering för att mobilappen ska fungera utan nätverksanslutning.

Om du skapade serverdelen i Visual Studio kan du publicera apptjänsten direkt från Visual Studio (PC eller Mac).

Lagra lösningens källkod med den källkodskontrollprovider du föredrar.

Bygg och testa appen i Visual Studio App Center oh publicera den.

Använd Application Insights för att övervaka App Service.

  1. 1 Skapa mobilappen med Visual Studio och Xamarin.
  2. 2 Skapa och konfigurera en ny serverdel för Mobile Apps på Azure Portal eller genom Visual Studio och konfigurera lösningen i Visual Studio för att kommunicera med serverdelen.
  3. 3 Implementera autentisering via sociala identitetsprovidrar.
  4. 4 Skapa en modelldriven datastruktur genom App Service-API:er och SDK.
  5. 5 Implementera offlinesynkronisering för att mobilappen ska fungera utan nätverksanslutning.
  1. 6 Om du skapade serverdelen i Visual Studio kan du publicera apptjänsten direkt från Visual Studio (PC eller Mac).
  2. 7 Lagra lösningens källkod med den källkodskontrollprovider du föredrar.
  3. 8 Bygg och testa appen i Visual Studio App Center oh publicera den.
  4. 9 Använd Application Insights för att övervaka App Service.

Implementeringsanvisningar

Produkter/beskrivning Dokumentation

Visual Studio

Bygg webbklienter, mobila appar och serverdelstjänster med C# i Visual Studio 2017 eller Visual Studio för Mac.

Xamarin

Skapa mobilappar för iOS och Android med C# och Azure SDK:er.

Visual Studio App Center

App Center möjliggör ett kontinuerligt arbetsflöde för integration och distribution genom att hämta kod från BitBucket, GitHub och Visual Studio Team Services.

App Service

Klientappen använder en av SDK:erna för mobilklienten för att ansluta till en Azure-mobilappserverdel. Klient-SDK:erna har inbyggt stöd för offlinesynkronisering och autentisering, vilket gör det mycket enklare att bygga en app med full funktionalitet.

Application Insights

Identifiera problem, diagnostisera krascher och spåra användning i dina webbappar med Application Insights. Fatta välgrundade beslut genom hela livscykeln.

Azure SQL Database

Strukturerade data lagras i SQL Database, en relationsdatabastjänst i molnet som stöder transaktioner och effektiv frågekörning.

Offlinesynkronisering

Använd funktionen för synkronisering av data offline i SDK:er för Azures mobilappklient för att skapa snabba och stabila appar som är användbara även vid nätverksproblem.

Identitetsprovider

Använd autentisering/auktorisering i App Service för integrering med en social- eller företagsidentitetsprovider.

Produktinformation

Via länkarna till höger får du dokumentation om distribution och hantering för några av produkterna.