Hoppa över navigering

SAP S/4HANA på stora HANA-instanser med HA och DR

Denna lösningsarkitektur illustrerar hur en användarbegäran flödar genom ett SAP-landskap som har skapats med Azure Virtual Machines med höga prestanda och en minnesintern HANA-databas för oöverträffad skalbarhet och prestanda. Systemet använder OS-kluster för databasprestanda, hög tillgänglighet med HANA-systemreplikering samt fullständig haveriberedskapskonfiguration (DR) för garanterad systemtillgänglighet.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I det här exemplet utför en lokal SAP-användare en säljorder via Fiori-gränssnittet, anpassat gränssnitt eller annat.

Azures expressroute-gateway med hög hastighet används för att ansluta till Azure VM.

Begäranden flödar till högtillgängliga ASCS (ABAP SAP Central Services) och därefter via programservrar som körs på virtuella datorer med Azure i en tillgänglighetsuppsättning med ett serviceavtal på 99,95 % drifttid.

Begäran skickas från App Server till SAP HANA som körs på primära bladservrar med stor instans.

Primära och sekundära blad samlas i kluster på operativsystemnivå för en tillgänglighet på 99,99 %, och datareplikeringen hanteras via HANA System Replication i synkront läge (HSR) från primär till sekundär, vilket möjliggör en RPO på noll.

Minnesinterna data i SAP HANA görs beständiga i NFS-lagring med hög prestanda.

Data från NFS-lagring säkerhetskopieras regelbundet på några sekunder med hjälp av inbyggda lagringsögonblicksbilder i den lokala lagringen. Detta påverkar inte databasprestanda.

Beständig datavolym i sekundär lagring replikeras till ett dedikerat DR-system via ett dedikerat stamnätverk för replikering av HANA-lagring.

Stora instanser på DR-sidan kan användas för icke-produktion för att sänka kostnaderna genom att montera både QA-lagring och DR-replikerad volym (skrivskyddat).

  1. 1 I det här exemplet utför en lokal SAP-användare en säljorder via Fiori-gränssnittet, anpassat gränssnitt eller annat.
  2. 2 Azures expressroute-gateway med hög hastighet används för att ansluta till Azure VM.
  3. 3 Begäranden flödar till högtillgängliga ASCS (ABAP SAP Central Services) och därefter via programservrar som körs på virtuella datorer med Azure i en tillgänglighetsuppsättning med ett serviceavtal på 99,95 % drifttid.
  4. 4 Begäran skickas från App Server till SAP HANA som körs på primära bladservrar med stor instans.
  5. 5 Primära och sekundära blad samlas i kluster på operativsystemnivå för en tillgänglighet på 99,99 %, och datareplikeringen hanteras via HANA System Replication i synkront läge (HSR) från primär till sekundär, vilket möjliggör en RPO på noll.
  1. 6 Minnesinterna data i SAP HANA görs beständiga i NFS-lagring med hög prestanda.
  2. 7 Data från NFS-lagring säkerhetskopieras regelbundet på några sekunder med hjälp av inbyggda lagringsögonblicksbilder i den lokala lagringen. Detta påverkar inte databasprestanda.
  3. 8 Beständig datavolym i sekundär lagring replikeras till ett dedikerat DR-system via ett dedikerat stamnätverk för replikering av HANA-lagring.
  4. 9 Stora instanser på DR-sidan kan användas för icke-produktion för att sänka kostnaderna genom att montera både QA-lagring och DR-replikerad volym (skrivskyddat).

Implementeringsanvisningar

Produkter/beskrivning Dokumentation

SAP HANA på Azure (stora instanser)

SAP HANA på Azure (stora instanser) körs på dedikerade bladservrar i ett Microsoft Azure-datacenter. Det är specifikt för databasservern.

NFS-lagring för Azure HANA (stora instanser)

Azures NFS-lagringssystem med höga prestanda ger oöverträffad kapacitet för säkerhetskopiering med ögonblicksbilder samt replikering till sekundär lagring. HANA för stora instanser är också den enda molninfrastruktur som tillhandahåller kryptering av lagringsvolymer.

Virtual Machines

SAP på Azure kräver att du kör dina SAP-arbetsbelastningar på certifierade virtuella datorer i Microsoft Azure. SAP kräver minst två virtuella processorer och ett förhållande på 6:1 mellan minne och virtuell processor.

Premium Storage

Microsoft Azure Premium Storage erbjuder bättre datagenomflöde och mindre variationer i I/O-svarstider. För högre prestanda använder Premium Storage SSD (Solid State Disk) på Azure Storage-noder och för läscachen, med uppbackning av den lokala SSD-disken på en Azure-beräkningsnod.

ExpressRoute (klientdel)

Med Azure ExpressRoute på klientdelen (se diagram) får du säker anslutning med hög bandbredd och kan upprätta tillförlitliga anslutningar mellan ditt nätverk och Microsoft Azure-nätverket.

ExpressRoute (serverdel)

Med Azure ExpressRoute på serverdelen (se diagram) kan du kommunicera mellan dina Azure-komponenter i Azure-datacentret och SAP HANA på Azure-system (stor instans). Kostnaden för ExpressRoute i serverdelen ingår i din SAP HANA på Azure (stor instans).

Närliggande lösningsarkitekturer

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SAP NetWeaver på SQL Server

Det här NetWeaver på SQL Server-programlösningen visar hur en användarbegäran flödar genom ett SAP-landskap som har skapats i NetWeaver med Azure Virtual Machines för att vara värd för SAP-program och en SQL Server-databas. Systemet utnyttjar OS-kluster för hög tillgänglighet, förstklassig lagring för snabbare lagringsprestanda och skalbarhet, SQL Server AlwaysOn-funktion för replikering och en fullständig DR-konfiguration (haveriberedskap) för en systemtillgänglighet på 99,95 procent.