Hoppa över navigering

Lösningsarkitektur: SAP på Azure

Den här arkitekturen representerar ett distribuerat SAP-system på nivå 3 som körs på SQL Server på Microsoft Azure-molnplattformen.

Den här lösningen har byggts på de hanterade Azure-tjänsterna: Virtual Machines och Storage. De här tjänsterna körs i en miljö med hög tillgänglighet, med korrigeringar och stöd, så att du kan fokusera på dina lösningar i stället för på den miljö som de körs i.

Azure Resource Group 2 SQL Server DBMS Azure Premium Storage Azure Resource Group 1 SAP ASCS Virtual Machine Virtual Machine Standard Storage SAP Primary App Server Virtual Machine Standard Storage SAP App Servers Virtual Machine Standard Storage SAP on SQL Server Database Server

Implementeringsanvisningar

Produkter/beskrivning Dokumentation

Virtual Machines

SAP på Azure kräver att du kör dina SAP-arbetsbelastningar på certifierade virtuella datorer i Microsoft Azure. SAP kräver minst två virtuella processorer och ett förhållande på 6:1 mellan minne och virtuell processor. Följande virtuella datorer är för närvarande tillgängliga för SAP-produktionsarbetsbelastningar. HANA One – DS14_v2, fristående HANA-baserad databas/informationslager/program – GS5, BW för HANA – GS5, S/4 HANA – GS5, företagssvit för HANA – GS5. Se SAP-program i Azure: produkter och typer av virtuella Azure-datorer som stöds. (SAP-anmärkning – 1928533) för den senaste informationen.

Storage

Microsoft Azure-lagringsblobar innehåller diskarna som används av de virtuella datorerna, och tillhandahåller långsiktig lagring av ostrukturerade data och körbara filer. Alla SAP-system använder Microsoft Azure Blob Storage.

Premium Storage

Microsoft Azure Premium Storage erbjuder bättre datagenomflöde och mindre variationer i I/O-svarstider. För förbättrade prestanda använder Premium Storage SSD (Solid State Disk) på Azure Storage-noder och för läscachen, med uppbackning av den lokala SSD-disken på en Azure-beräkningsnod. Premium Storage finns på virtuella DS-, DSv2- och GS-datorer. Med kapacitet på upp till 64 TB och över 80 000 I/O-åtgärder per sekund (IOPS) kan Premium Storage uppfylla dina mest kritiska databehov.

Närliggande lösningsarkitekturer