Hoppa över navigering

SAP NetWeaver på SQL Server

Det här NetWeaver på SQL Server-programlösningen visar hur en användarbegäran flödar genom ett SAP-landskap som har skapats i NetWeaver med Azure Virtual Machines för att vara värd för SAP-program och en SQL Server-databas. Systemet utnyttjar OS-kluster för hög tillgänglighet, förstklassig lagring för snabbare lagringsprestanda och skalbarhet, SQL Server AlwaysOn-funktion för replikering och en fullständig DR-konfiguration (haveriberedskap) för en systemtillgänglighet på 99,95 procent.

SAP NetWeaver en SQL ServerLa solución NetWeaver en SQL Server muestra cómo fluye una solicitud de usuario en un entorno SAP basado en NetWeaver utilizando Azure Virtual Machines para hospedar aplicaciones SAP y una base de datos de SQL Server. Este sistema aprovecha la agrupación en clústeres a nivel de sistema operativo para lograr alta disponibilidad, Premium Storage para obtener almacenamiento con mayor rendimiento y escalabilidad, la funcionalidad SQL Server AlwaysOn para replicación y una configuración completa de recuperación ante desastres para lograr una disponibilidad del sistema del 99,95 %.123456789

När Azure Active Directory synkroniserat med lokal Active Directory autentiseras SAP-programmets användare från en lokal plats till ett SAP-landskap på Azure med autentiseringsuppgifter för enkel inloggning.

Azures Express Route-gateway med hög hastighet ansluter lokala nätverk till Azure Virtual Machines och andra resurser säkert.

Begäranden av försäljningsordrar flödar till högtillgängliga ASCS (SAP ABAP SAP Central Services), och via SAP-programservrar som körs på virtuella datorer med Azure skalas en filserver ut i en virtuell Azure-dator

Begäran flyttas från SAP-appservern till SQL Server och körs på en primär virtuell Azure-dator med höga prestanda.

Primära (aktiva) och sekundära (standby) servrar som körs på SAP-certifierade virtuella datorer klustras på OS-nivå för en tillgänglighets på 99,95 procent. Datareplikering hanteras via SQL Server AlwaysOn i asynkront läge från primärt till sekundärt, vilket aktiverar noll mål för återställningspunkt (RPO).

SQL Server-data görs beständiga i Azure Premium Storage med höga prestanda.

SQL Server-data replikerar en virtuell dator med haveriberedskap i en annan Azure-region via Azures snabba stamnätverk och använder SQL Servers AlwaysOn-replikering i asynkront läge. Den virtuella datorn med haveriberedskap kan vara mindre än den virtuella produktionsdatorn för att spara kostnader.

Virtuella datorer i haveriberedskapsregionen kan användas för icke-produktionsarbete för att spara pengar.

SAP App Server med ASCS på haveriberedskapssidan kan vara i standbyläge för avstängning och kan startas när det behövs för att spara pengar.

  1. 1 När Azure Active Directory synkroniserat med lokal Active Directory autentiseras SAP-programmets användare från en lokal plats till ett SAP-landskap på Azure med autentiseringsuppgifter för enkel inloggning.
  2. 2 Azures Express Route-gateway med hög hastighet ansluter lokala nätverk till Azure Virtual Machines och andra resurser säkert.
  3. 3 Begäranden av försäljningsordrar flödar till högtillgängliga ASCS (SAP ABAP SAP Central Services), och via SAP-programservrar som körs på virtuella datorer med Azure skalas en filserver ut i en virtuell Azure-dator
  4. 4 Begäran flyttas från SAP-appservern till SQL Server och körs på en primär virtuell Azure-dator med höga prestanda.
  5. 5 Primära (aktiva) och sekundära (standby) servrar som körs på SAP-certifierade virtuella datorer klustras på OS-nivå för en tillgänglighets på 99,95 procent. Datareplikering hanteras via SQL Server AlwaysOn i asynkront läge från primärt till sekundärt, vilket aktiverar noll mål för återställningspunkt (RPO).
  1. 6 SQL Server-data görs beständiga i Azure Premium Storage med höga prestanda.
  2. 7 SQL Server-data replikerar en virtuell dator med haveriberedskap i en annan Azure-region via Azures snabba stamnätverk och använder SQL Servers AlwaysOn-replikering i asynkront läge. Den virtuella datorn med haveriberedskap kan vara mindre än den virtuella produktionsdatorn för att spara kostnader.
  3. 8 Virtuella datorer i haveriberedskapsregionen kan användas för icke-produktionsarbete för att spara pengar.
  4. 9 SAP App Server med ASCS på haveriberedskapssidan kan vara i standbyläge för avstängning och kan startas när det behövs för att spara pengar.

Implementeringsanvisningar

Produkter/beskrivning Dokumentation

Virtual Machines

Information om virtuella datorer för SAP-programservrar.

Premium Storage

Microsoft Azure Premium Storage erbjuder bättre datagenomflöde och mindre variationer i I/O-svarstider. För förbättrade prestanda använder Premium Storage SSD (Solid State Disk) på Azure Storage-noder och för läscachen, med uppbackning av den lokala SSD-disken på en Azure-beräkningsnod.

Närliggande lösningsarkitekturer

SAP S/4HANA on HANA large instances with HA and DRThis solution architecture illustrates how a user request flows through an SAP landscape built on high-performance Azure Virtual Machines and an in-memory HANA database running on HANA large instances for unparalleled scalability and performance. This system takes advantage of OS clustering for database performance, high availability using HANA system replication and a full disaster recovery (DR) configuration for guaranteed system availability.123456789

SAP S/4HANA på stora HANA-instanser med HA och DR

Denna lösningsarkitektur illustrerar hur en användarbegäran flödar genom ett SAP-landskap som har skapats med Azure Virtual Machines med höga prestanda och en minnesintern HANA-databas för oöverträffad skalbarhet och prestanda. Systemet använder OS-kluster för databasprestanda, hög tillgänglighet med HANA-systemreplikering samt fullständig haveriberedskapskonfiguration (DR) för garanterad systemtillgänglighet.