Lösningsarkitektur: SAP HANA-arkitektur på Azure (stora instanser)

Arkitekturen visar hur du ska konfigurera infrastrukturen så att den kör SAP HANA på Azure (stor instans) som inkluderar appnivån i ett Azure-datacenter och HANA i datacentret med stor instans.

Den här lösningen har byggts på de hanterade Azure-tjänsterna: Virtual Machines, Storage, ExpressRoute och Virtual Network. De här tjänsterna körs i en miljö med hög tillgänglighet, med korrigeringar och stöd, så att du kan fokusera på dina lösningar i stället för på den miljö som de körs i.

Large-instance SAP HANA on Azure (Large Instance) Datacenter Azure Datacenter SAP HANA Database Blade Server Network Attached Storage (NAS) Logs Data ExpressRoute SAP ASCS Virtual Machine Standard Storage SAP Primary App Server Virtual Machine Standard Storage SAP App Servers Virtual Machine Standard Storage

Implementeringsanvisningar

Produkter/beskrivning Dokumentation

SAP HANA på Azure

SAP HANA på Azure (stora instanser) körs på särskilda bladservrar i ett Microsoft Azure-datacenter. Det är specifikt för databasservern.

Virtual Machines

SAP-programservrar kan köras på Windows Server, SUSE Linux Enterprise Server (SLES) eller Red Hat Enterprise Linux (RHEL).

SAP på Azure kräver att du kör dina SAP-arbetsbelastningar på certifierade virtuella datorer i Azure. SAP kräver minst två virtuella processorer och ett förhållande på 6:1 mellan minne och virtuell processor. Referera alltid till SAP-program i Azure: produkter och typer av virtuella Azure-datorer som stöds (SAP-anmärkning – 1928533) för att få den senaste informationen.

Storage

Azure-lagringsblobar innehåller diskarna som används av de virtuella datorerna, och tillhandahåller långsiktig lagring av ostrukturerade data och körbara filer. Alla SAP-system använder Microsoft Azure Blob Storage.

ExpressRoute

Med Azure ExpressRoute kan du kommunicera mellan dina Azure-komponenter i Azure-datacentret och SAP HANA på Azure-system (stor instans). Kostnaden för ExpressRoute ingår i din SAP HANA på Azure (stor instans).

Virtual Network

Azures virtuella nätverk tillhandahåller den flexibilitet och säkerhet som behövs för att upprätta tillförlitliga anslutningar mellan dina nätverk och Microsoft Azure-nätverket. Azure ExpressRoute måste användas för SAP-arbetsbelastningar.

Närliggande lösningsarkitekturer