Detaljhandelsassistent eller semesterplanerare med visuella funktioner

Detaljhandelsassistenten eller semesterplaneraren kan hjälpa dina kunder att interagera med din affärsbot och ge förslag utifrån den visuella informationen.

Retail Assistant or Vacation Planner with Visual CapabilitiesThe retail assistant or vacation planner can help your customers have interactions with your business bot and provide suggestions based on the visual information.4231

Användare interagerar med din affärsassistent

Assistenten förstår kontext från LUIS

Assistenten skickar visuell kontext till API:t Bing Visual Search

Chattroboten kan exklusivt få mer information om användarnas frågor från din domän via API:t Bing Custom Search

  1. 1 Användare interagerar med din affärsassistent
  2. 2 Assistenten förstår kontext från LUIS
  1. 3 Assistenten skickar visuell kontext till API:t Bing Visual Search
  2. 4 Chattroboten kan exklusivt få mer information om användarnas frågor från din domän via API:t Bing Custom Search