Hoppa över navigering

Lösningsarkitektur: Prediktiva marknadsföringskampanjer med maskininlärning och Spark

Marknadsföringskampanjer handlar om mer än det levererade budskapet: när och hur budskapet levereras är minst lika viktigt. Utan ett databaserat analytiskt förhållningssätt kan kampanjer lätt gå miste om affärsmöjligheter och ha svårt att nå fram.

I den här lösningsarkitekturen används maskininlärning baserad på tidigare kampanjdata så att du enklare kan förutsäga kundernas svar. Du får en rekommenderad plan för hur du kontaktar potentiella kunder, den bäst lämpade kanalen (mejl, sms, telefonsamtal o.s.v.), lämpligaste dag i veckan och bästa tidpunkten på dygnet.

Genom att optimera kampanjerna med prediktiv marknadsföring förbättrar du både säljleads och intäktsgenerering och ökar avkastningen på din marknadsföringsinvestering.

Den här arkitekturen möjliggör effektiv hantering av stordata i Spark med Microsoft R Server.

Distribuera till Azure

Använd följande färdiga mall för att distribuera den här arkitekturen till Azure

Distribuera till Azure

Visa distribuerad lösning

Dashboard Machine Learning HDInsight Blob Storage

Implementeringsanvisningar

Produkter/beskrivning Dokumentation

Apache Spark för Azure HDInsight

Microsoft R Server i HDInsight Spark-kluster innehåller distribuerade och skalbara maskininlärningsfunktioner för stordata, och kombinerar kraften i R Server med Apache Spark.

Power BI

Power BI innehåller en interaktiv instrumentpanel med visualiserade data från SQL Server, som används för att fatta beslut utifrån prognoserna.

Storage

Azure Storage lagrar kampanj- och leadinformation.

Machine Learning Studio

Med Machine Learning kan du enkelt utforma, testa, operationalisera samt hantera lösningar för förutsägelseanalys i molnet.

Närliggande lösningsarkitekturer

Data Factory: Move data, orchestrate, schedule and monitor Power BI Data Simulator Web Job Azure Data Lake Store Spark on HDInsight

Beräkna prognoser för efterfrågan och prisoptimering för marknadsföring

Förutsäg kunders kommande efterfrågan och optimera prissättningen för maximal lönsamhet med Microsoft Azures tjänster för stordata och avancerad analys.

Läs mer