Lösningsarkitektur: Bättre framförhållning med fordonstelematik

Moderna fordon innehåller flera sensorer, så att de kan spåra och övervaka miljoner händelser varje sekund. Baserat på aktuella förutsägelser kommer de flesta av dessa bilar att vara anslutna till Internet 2020.

Den här lösningen visar hur bilhandlare, bilfabrikanter och försäkringsbolag kan använda Cortana Intelligence och Azure för att förutspå fordonshälsa och körvanor. Inhämta liveuppspelningsdata i global skala och analysera dem i realtid för att lösa potentiella problem och upptäcka nya affärsmöjligheter.

Ta del av den omfattande datamängden som genereras av dessa smarta fordon och erbjud förstklassig säkerhet, pålitlighet och körupplevelse.

Distribuera till Azure

Använd följande färdiga mall för att distribuera den här arkitekturen till Azure

Distribuera till Azure

Visa distribuerad lösning

Data Factory: Move data, orchestrate, schedule and monitor SQL Data Warehouse Machine Learning Machine Learning Power BI Event Hub Stream Analytics HDInsight Geography Data(Blob Storage) Vehicle Catalogue Diagnotic Events (Simulated)

Implementeringsanvisningar

Produkter/beskrivning Dokumentation

Event Hubs

Event Hubs matar in diagnostiska händelser och skickar dem vidare till Stream Analytics och en Azure Machine Learning-webbtjänst.

Stream Analytics

Stream Analytics tar emot indataströmmen från Event Hubs, anropar en Azure Machine Learning-webbtjänst för en förutsägelseanalys och skickar strömmen till Azure Storage och Power BI.

Machine Learning Studio

Med Machine Learning kan du lätt bygga, testa, operationalisera och hantera lösningar för förutsägelseanalys i molnet samt distribuera webbtjänster som kan anropas av Stream Analytics och Azure Data Factory.

Storage

Azure Storage lagrar dataströmmar med diagnostikhändelser från Stream Analytics.

HDInsight

Azure Data Factory använder HDInsight för att köra Hive-frågor för att bearbeta data och läsa in dem i Azure SQL Database.

Data Factory

Data Factory använder HDInsight för att bearbeta data och läsa in dem i Azure SQL Database.

Azure SQL Database

SQL Database används för att lagra data som bearbetas av Data Factory och HDInsight och nås via Power BI för att analysera telemetridata.

Power BI

Den här lösningen använder Power BI men andra använder Power BI Embedded för att analysera telemetridata.

Närliggande lösningsarkitekturer