Lösningsarkitektur: Social mobilapp och webbapp med autentisering

En mobilklientapp för bilddelning och med en kompletterande webbapp. Appserverdelen bearbetar bilder i bakgrunden med en Azure Function. Mobilklientappen kan användas i offlineläge så att du kan visa och hämta bilder även när du inte är uppkopplad mot ett nätverk.

Den här lösningen har byggts på de hanterade Azure-tjänsterna: App Service, Traffic Manager, Azure Cosmos DB, Redis Cache, Notification Hubs, Azure Active Directory, Funktioner, Application Insights och HockeyApp. De här tjänsterna körs i en miljö med hög tillgänglighet, med korrigeringar och stöd, så att du kan fokusera på dina lösningar i stället för på den miljö som de körs i.

Application Insights App Service Phone & Tablet Traffic Manager Other regions HockeyApp Notification Hub Continuous integrationand deployment Browser Identity provider Document DB Redis Cache Queue Blob Storage Function

Implementeringsanvisningar

Produkter/beskrivning Dokumentation

App Service

En App Service-webbapp kan vara värd för en kundinriktad webbapp och en tjänst som används av både webb- och mobilklienten.

Traffic Manager

Azure Traffic Manager används för att förbättra apprestanda och innehållsleverans genom att dirigera användarna till App Service-instansen med lägst nätverksfördröjning.

Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB är en fullständigt hanterad NoSQL-dokumentdatabastjänst som bearbetar frågor och transaktioner över schemafria data, förutsägbar och tillförlitlig prestanda, samt en snabb utveckling.

Redis Cache

Med Redis Cache får du dataåtkomst med stora dataflöden och låg fördröjning samt bättre skalbarhet genom att minska belastningen på huvuddatabasen.

Queue Storage

Azure-köer används för att skicka meddelanden på ett hållbart sätt mellan App Service-serverdelen och Azure Functions.

Blobb-lagring

Bilder lagras i Azure Storage för att få bättre skalbarhet till lägre kostnad. Kommunikationen mellan webbappen och Azure Function sker ofta med blobutlösare och Azure-köer.

Notification Hubs

Azure Notification Hubs används för skalbara push-meddelanden för flera plattformar.

Azure Active Directory

Azure Active Directory används för säker autentisering i företagsklass.

Funktioner

Använd Azure Functions för bearbetning i bakgrunden utan server. När exempelvis en ny blob läggs till i en behållare kan Azure Function automatiskt ändra storlek på den. En annan Azure Function kan lyssna efter meddelanden i kö för att ta bort flera bilder i bakgrunden.

Application Insights

Identifiera problem, diagnostisera krascher och spåra användning i dina webbappar med Application Insights. Fatta välgrundade beslut genom hela livscykeln.

HockeyApp

Med HockeyApp kan du få kraschrapporter, spåra appanvändning och distribuera mobilappar.

Identitetsprovider

Använd autentisering/auktorisering i App Service för integrering med en identitetsprovider för socialt eller företag.

Kontinuerlig integration och distribution

App Service möjliggör ett kontinuerligt arbetsflöde för integration och distribution genom att hämta kod från BitBucket, GitHub och Visual Studio Team Services.

Närliggande lösningsarkitekturer

Application Insights App Service Phone & Tablet Offline sync HockeyApp Continuous integrationand deployment SQL Database Identity provider Blob Storage

Uppgiftsbaserad konsumentmobilapp

En mobilserverdel som används av iOS-, Android- och Windows-klientappar. Använd Xamarin eller systemspecifika klient-SDK:er för att skapa en mobilklientapp med stöd för offlinesynkronisering, till exempel av bildfiler. App Service-autentisering används för att ansluta till en identitetsprovider, och Azure Blob Storage används för att lagra bilder på ett kostnadseffektivt och skalbart sätt.

Läs mer