Lösningsarkitektur: Anpassad app för mobil personal

En Xamarin.Forms-klientapp med stöd för iOS, Android och Windows som fungerar offline och låter fälttekniker visa och redigera de jobb som de har tilldelats.

Den här lösningen har byggts på de hanterade Azure-tjänsterna: App Service, API Management, SQL Database, Azure Active Directory, Application Insights och HockeyApp. De här tjänsterna körs i en miljö med hög tillgänglighet, med korrigeringar och stöd, så att du kan fokusera på dina lösningar i stället för på den miljö som de körs i.

Application Insights Corporate Network App Service Phone & Tablet API Management Offline sync HockeyApp Continuous integrationand deployment BizTalk HybridConnection Azure Active Directory On PremisesSQL Server Browser

Implementeringsanvisningar

Produkter/beskrivning Dokumentation

App Service

Mobilklientappen använder Mobile Apps-hanterad klient-SDK med offlinesynkroniseringsstöd för att ansluta till en mobilapp i App Service-serverdelen. Serverdelen använder SDK för .NET-server med anpassad kod. Appen har även en administratörswebbportal där hanterare kan visa en lista över alla jobb och göra ändringar i dem.

Offlinesynkronisering

Använd funktionen för synkronisering av data offline i SDK:er för Azures mobilappklient för att skapa snabba och stabila appar som är användbara även vid nätverksproblem.

Kontinuerlig integration och distribution

App Service möjliggör ett kontinuerligt arbetsflöde för integration och distribution genom att hämta kod från BitBucket, GitHub och Visual Studio Team Services.

BizTalks hybridanslutning

Biztalks hybridanslutningar används för att ansluta säkert till lokala resurser.

API Management

Azure API Management används för att skapa en enhetlig API-gateway som delas mellan mobilklienten och administratörswebbappen.

SQL Database

Strukturerade data lagras i SQL Database, en relationsdatabastjänst i molnet som stöder transaktioner och effektiv frågekörning.

Azure Active Directory

Azure Active Directory används för säker autentisering i företagsklass.

Application Insights

Identifiera problem, diagnostisera krascher och spåra användning i dina webbappar med Application Insights. Fatta välgrundade beslut genom hela livscykeln.

HockeyApp

Med HockeyApp kan du få kraschrapporter, spåra appanvändning och distribuera mobilappar.

Kodexempel

Utforska de kodexempel som kan hjälpa dig att komma igång med den här implementeringen.

Närliggande lösningsarkitekturer

Application Insights App Service Phone & Tablet Offline sync HockeyApp Continuous integrationand deployment SQL Database Identity provider Blob Storage

Uppgiftsbaserad konsumentmobilapp

En mobilserverdel som används av iOS-, Android- och Windows-klientappar. Använd Xamarin eller systemspecifika klient-SDK:er för att skapa en mobilklientapp med stöd för offlinesynkronisering, till exempel av bildfiler. App Service-autentisering används för att ansluta till en identitetsprovider, och Azure Blob Storage används för att lagra bilder på ett kostnadseffektivt och skalbart sätt.

Läs mer
Application Insights App Service Phone & Tablet Traffic Manager Other regions HockeyApp Notification Hub Continuous integrationand deployment Browser Identity provider Document DB Redis Cache Queue Blob Storage Function

Social mobilapp och webbapp med autentisering

En mobilklientapp för bilddelning och med en kompletterande webbapp. Appserverdelen bearbetar bilder i bakgrunden med en Azure Function. Mobilklientappen kan användas i offlineläge så att du kan visa och hämta bilder även när du inte är uppkopplad mot ett nätverk.

Läs mer