Lösningsarkitektur: Uppgiftsbaserad konsumentmobilapp

En mobilserverdel som används av iOS-, Android- och Windows-klientappar. Använd Xamarin eller systemspecifika klient-SDK:er för att skapa en mobilklientapp med stöd för offlinesynkronisering, till exempel av bildfiler. App Service-autentisering används för att ansluta till en identitetsprovider, och Azure Blob Storage används för att lagra bilder på ett kostnadseffektivt och skalbart sätt.

Den här lösningen har byggts på de hanterade Azure-tjänsterna: App Service, Azure SQL Database, Application Insights och HockeyApp. De här tjänsterna körs i en miljö med hög tillgänglighet, med korrigeringar och stöd, så att du kan fokusera på dina lösningar i stället för på den miljö som de körs i.

Application Insights App Service Phone & Tablet Offline sync HockeyApp Continuous integrationand deployment SQL Database Identity provider Blob Storage

Implementeringsanvisningar

Produkter/beskrivning Dokumentation

App Service

Klientappen använder en av SDK:erna för mobilklienten för att ansluta till en Azure-mobilappserverdel. Klient-SDK:erna har inbyggt stöd för offlinesynkronisering och autentisering, vilket gör det mycket enklare att bygga en app med full funktionalitet.

Offlinesynkronisering

Använd funktionen för synkronisering av data offline i SDK:er för Azures mobilappklient för att skapa snabba och stabila appar som är användbara även vid nätverksproblem.

Azure SQL Database

Strukturerade data lagras i SQL Database, en relationsdatabastjänst i molnet som stöder transaktioner och effektiv frågekörning.

Blobb-lagring

Bilder lagras i Azure Storage för att få bättre skalbarhet till lägre kostnad.

Application Insights

Identifiera problem, diagnostisera krascher och spåra användning i dina webbappar med Application Insights. Fatta välgrundade beslut genom hela livscykeln.

HockeyApp

Med HockeyApp kan du få kraschrapporter, spåra appanvändning och distribuera mobilappar.

Identitetsprovider

Använd autentisering/auktorisering i App Service för integrering med en identitetsprovider för socialt eller företag.

Kontinuerlig integration och distribution

App Service möjliggör ett kontinuerligt arbetsflöde för integration och distribution genom att hämta kod från BitBucket, GitHub och Visual Studio Team Services.

Kodexempel

Utforska de kodexempel som kan hjälpa dig att komma igång med den här implementeringen.

Närliggande lösningsarkitekturer

Application Insights App Service Phone & Tablet Traffic Manager Other regions HockeyApp Notification Hub Continuous integrationand deployment Browser Identity provider Document DB Redis Cache Queue Blob Storage Function

Social mobilapp och webbapp med autentisering

En mobilklientapp för bilddelning och med en kompletterande webbapp. Appserverdelen bearbetar bilder i bakgrunden med en Azure Function. Mobilklientappen kan användas i offlineläge så att du kan visa och hämta bilder även när du inte är uppkopplad mot ett nätverk.

Läs mer