Hoppa över navigering

Lösningsarkitektur: Skalbar Umbraco CMS-webbapp

Medelstor Umbraco CMS-webbapp konfigurerad för skalning och optimal för vältrafikerade webbplatser. Den utnyttjar två webbappar, en för din klientapp och den andra för backoffice-appen, och distribueras i en region med automatisk skalning aktiverat.

Den här lösningen har byggts på de hanterade Azure-tjänsterna: Azure SQL Database, Storage, Application Insights och Redis Cache. De här tjänsterna körs i en miljö med hög tillgänglighet, med korrigeringar och stöd, så att du kan fokusera på dina lösningar i stället för på den miljö som de körs i.

Scalable Umbraco CMS web appMedium Umbraco CMS web app configured to scale and optimal for high-traffic sites. It uses two web apps, one for your front-end app and the other for your back-office app, deployed in a single region with autoscaling enabled.BrowserStorage(media, logs, andbackup files)Application InsightsRedis Cache(Session state andoutput cache)SQL Database(Umbraco DB and Session state DB)Web App(Umbraco Frontend)Web App(Umbraco Admin)

Distribuera till Azure

Använd följande färdiga mall för att distribuera den här arkitekturen till Azure

Distribuera till Azure

Visa mallkälla

Implementeringsanvisningar

Produkter/beskrivning Dokumentation

Web Apps

Kör Umbraco CMS på Web Apps-funktionen i Azure App Service med klient- och backoffice-appar på samma app.

Azure SQL Database

Lagra webbplatsens innehåll i Azure SQL Database. Backoffice-webbappen och klientwebbappen använder samma databas. Använd funktionerna i Azure SQL Database för säkerhetskopiering och hög tillgänglighet.

Storage

Lagra alla dina media i Azure Storage, så att du kan minska I/O-åtgärderna på webbappens filserver och förbättra prestanda.

Application Insights

Identifiera problem, diagnostisera krascher och spåra användning i dina webbappar med Application Insights. Fatta välgrundade beslut genom hela livscykeln.

Redis Cache

Lagra sessionsstatus och utdatacache på Azure Redis Cache och förbättra därigenom prestanda och sänk belastningen på dina webbklienter.