Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Hoppa över navigering

Konceptuell arkitektur: Umbraco CMS för medelstora till stora trafikplatser

Medelstor Umbraco CMS-webbapp konfigurerad för skalning och optimal för vältrafikerade webbplatser. Den utnyttjar två webbappar, en för din klientapp och en för backoffice-appen, och distribueras i en region med automatisk skalning aktiverat.

Den här lösningen har byggts på följande hanterade Azure-tjänster: SQL Database, Storage, Visual Studio Application Insights, Redis Cache. De här tjänsterna körs i en högtillgänglighetsmiljö, med korrigeringar och stöd, så att du kan fokusera på dina lösningar och de miljöer de ska köras i.

Din beräkning

$111.817821

Beräknad kostnad per månad

Se hur beräkningen gick till och anpassa efter dina behov

Priskalkylator

Distribuera till Azure

Använd följande färdiga mall för att distribuera den här arkitekturen till Azure

Distribuera till Azure

Visa mallkälla

Implementeringsanvisningar

Produkter Dokumentation

Web Apps

Kör Umbraco CMS på Web Apps-funktionen i Azure App Service och separera klientappen från backoffice-appen. Klientappen måste konfigureras för att kunna skalanpassas i takt med att webbplatsens användning ökar.

SQL Database

Lagra webbplatsens innehåll i Azure SQL Database. Backoffice-webbappen och klientwebbappen använder samma databas. Använd funktionerna i Azure SQL Database för säkerhetskopiering och hög tillgänglighet.

Storage

Lagra alla dina media i Azure Storage, så att du kan minska I/O-åtgärderna på webbappens filserver och förbättra prestanda.

Visual Studio Application Insights

Identifiera problem, diagnostisera krascher och spåra användning i dina webbappar med Application Insights. Fatta välgrundade beslut genom hela livscykeln.

Redis Cache

Lagra sessionsstatus och utdatacache på Azure Redis Cache och förbättra därigenom prestanda och sänk belastningen på dina webbklienter.

Närliggande lösningsarkitekturer