Hoppa över navigering

Lösningsarkitektur: Kreditriskanalys och fallissemangmodell

Kreditriskbedömning är en komplicerad process. Långivare väger noggrant olika kvantitativa indikatorer för att bestämma sannolikheten för fallissemang och godkänna de bästa kandidaterna utifrån den information de fått.

Den här lösningen fungerar som en kreditriskanalysator som hjälper dig att bedöma kreditrisken och hantera exponeringar med hjälp av avancerade analysmodeller. SQL Server 2016 med R Services förser dig med förutsägelseanalys som hjälper dig att utvärdera kredit- och låneansökningar och enbart godkänna dem som uppfyller villkoren. Du kan exempelvis använda förutspådda värden för att fastställa huruvida ett lån ska beviljas och därefter enkelt visa vägledningen på en Power BI-instrumentpanel.

Datadriven kreditriskmodellering minskar antalet lån som erbjuds låntagare som sannolikt inte kommer betala sina åtaganden, vilket ökar lönsamheten för din låneportfölj.

Distribuera till Azure

Använd följande färdiga mall för att distribuera den här arkitekturen till Azure

Distribuera till Azure

Visa distribuerad lösning

Power BI SQL Database Machine Learning

Implementeringsanvisningar

Produkter/beskrivning Dokumentation

SQL Server R Services

SQL Server lagrar data från långivaren och låntagaren. R-baserad analys tillhandahåller upplärning och förutsägelsemodeller och förutsagt resultat för förbrukning.

Machine Learning Studio

Med Machine Learning kan du enkelt utforma, testa, operationalisera samt hantera lösningar för förutsägelseanalys i molnet.

Power BI

Power BI innehåller en interaktiv instrumentpanel med visualiserade data från SQL Server, som används för att fatta beslut utifrån prognoserna.

Närliggande lösningsarkitekturer

Power BI SQL Database Machine Learning

Optimera marknadsföringen med maskininlärning

Lär dig att bygga en maskininlärningsmodell med SQL Server 2016 med R Services för att optimera och hantera marknadsföringskampanjer.

Läs mer
Browser Application Insights CDN SQL Database Redis Cache CMS on Web App

Enkel digital marknadsföringswebbplats

Börja enkelt med innehållshanteringssystemet som gör det möjligt för dig att enkelt underhålla meddelandetjänsterna på din webbplats i realtid via en webbläsare, utan kodningskunskaper.

Läs mer