IoT-enheter

Skapa sömlösa gränssnitt för konversation med alla dina enheter som har en Internetuppkoppling, från din anslutna TV eller ditt kylskåp till enheter i ett anslutet kraftverk. LUIS kan integrera upp till 500 intentioner för att översätta kommandon till smarta åtgärder.

IoT devicesCreate seamless conversational interfaces with all of your Internet-accessible devices – from your connected television or fridge to devices in a connected power plant. LUIS is able to integrate up to 500 intents to translate commands into smart actions.Customer mobileConsume, PC, MobileCloud14IoT devicesThird party352AzureBot ServiceAzureApp ServiceAzureApp InsightsLanguageUnderstanding

Användaren loggar in på Skype och får åtkomst till IoT Bot

Användaren ber roboten att tända lampan via IoT-enheten med sin röst

Förfrågan vidarebefordras till en tjänst från tredje part som har åtkomst till IoT-enhetsnätverket

Resultatet av kommandot returneras till användaren

Application Insights samlar in körningstelemetri för att påskynda utvecklingen av robotprestanda och användning

  1. 1 Användaren loggar in på Skype och får åtkomst till IoT Bot
  2. 2 Användaren ber roboten att tända lampan via IoT-enheten med sin röst
  3. 3 Förfrågan vidarebefordras till en tjänst från tredje part som har åtkomst till IoT-enhetsnätverket
  1. 4 Resultatet av kommandot returneras till användaren
  2. 5 Application Insights samlar in körningstelemetri för att påskynda utvecklingen av robotprestanda och användning

Närliggande lösningsarkitekturer

Commerce ChatbotTogether, the Azure Bot Service and Language Understanding service enable developers to create conversational interfaces for various scenarios like banking, travel and entertainment. For example, a hotel’s concierge can use a bot to enhance traditional email and phone call interactions by validating a customer via Azure Active Directory and using Cognitive Services to better contextually process customer requests using text and voice. The speech recognition service can be added to support voice commands.1234567

Chattrobot för handel

Med Azure Bot Service och tjänsten för språkförståelse är det möjligt för utvecklare att skapa konversationsanpassade gränssnitt för en mängd olika scenarier som bankärenden, resor och underhållning. En portvakt på ett hotell kan till exempel använda en robot för att förbättra traditionell interaktion som e-postmeddelanden och telefonsamtal genom att verifiera en kund via Azure Active Directory och Cognitive Services för att bättre bearbeta kundförfrågningar i text och tal i kontexten. Tjänsten för taligenkänning kan läggas till för att få stöd för röstkommandon.