Hoppa över navigering

Översikt över Immutable Infrastructure CI/CD med Jenkins och Terraform i Azure Virtual Architecture

Azure är ett moln i världsklass för virtuella datorer som kör Windows eller Linux. Oavsett om du använder Java, Node.js, Go eller PHP när du utvecklar dina program måste du ha en pipeline för kontinuerlig integrering och distribution (CI/CD), så att du kan överföra ändringar till de virtuella datorerna automatiskt.

Jenkins Azure Virtual MachineScale Sets Terraform Azure Managed Disks(VM Image) Packer GitHub Engineer Azure Log Analytics 1 7 6 5 5 5 4 4 2 3 Visual Studio Code

Ändra programmets källkod.

Skicka koden till GitHub.

Utlösare för kontinuerlig integrering med Jenkins.

Jenkins utlöser en Packer-avbildning som skapar en virtuell dator och lagrar den som en VM-avbildning med hjälp av Azure Managed Disks.

Jenkins får Terraform att etablera en ny VM-skalningsuppsättning med hjälp av VM-avbildningen i Azure Managed Disks.

Azure Log Analytics samlar in och analyserar loggar.

Övervaka dina program och gör förbättringar.

  1. 1 Ändra programmets källkod.
  2. 2 Skicka koden till GitHub.
  3. 3 Utlösare för kontinuerlig integrering med Jenkins.
  4. 4 Jenkins utlöser en Packer-avbildning som skapar en virtuell dator och lagrar den som en VM-avbildning med hjälp av Azure Managed Disks.
  1. 5 Jenkins får Terraform att etablera en ny VM-skalningsuppsättning med hjälp av VM-avbildningen i Azure Managed Disks.
  2. 6 Azure Log Analytics samlar in och analyserar loggar.
  3. 7 Övervaka dina program och gör förbättringar.

Implementeringsanvisningar

Produkter/beskrivning Dokumentation

Managed Disks

Beständiga och säkra disklagringsalternativ för virtuella Azure-datorer.

Skalningsuppsättningar för virtuell dator

Hantera och skala upp till tusentals virtuella datorer med Linux och Windows.

Log Analytics

Samla in, sök i och visualisera maskindata från lokala program och molnet.

Visual Studio-kod

Bygg och distribuera appar för flera plattformar för att få ut mesta möjliga av Azure-tjänsterna.

Närliggande lösningsarkitekturer

Visual Studio Team Services Git Visual Studio Team Services CI Visual Studio Team Services CD Engineer Visual Studio Azure Application Insights Azure Web Apps 2 1 7 3 4 5 6 Visual Studio Team Services Backlog 8

CI/CD för Azure Web Apps

Azure Web Apps är ett snabbt och enkelt sätt att skapa webbappar med hjälp av ASP.NET, Java, Node.js eller PHP. Ge dina kunder mervärde snabbare med en CI/CD-pipeline (kontinuerlig integrering och utveckling) som push-överför dina ändringar automatiskt till Web Apps.

Jenkins Azure ContainerRegistry Azure ContainerService (ManagedKubernetes) Azure CosmosDB GitHub Visual Studio Code Engineer Grafana Azure Monitor 1 8 2 3 5 4 6 7 7

CI/CD för behållare med Jenkins och Kubernetes i Azure Kubernetes Service (AKS)

Med behållare blir det enklare att kontinuerligt skapa och distribuera program. När du orkestrerar distributionen av de här behållarna med Kubernetes i Azure Container Service kan du skapa replikerbara och hanterbara behållarkluster.