Hoppa över navigering

Hybrid HPC i Azure med HPC Pack

Microsoft HPC Pack är en kostnadsfri databehandling med höga prestanda som bygger på Microsoft Azure- och Windows Server-tekniker. HPC Pack kombinerar en omfattande uppsättning med distributions-, administrations-, finplanerings- och övervakningsverktyg till din Windows- och Linux-miljö för HPC-kluster, vilket ger en flexibel plattform för att utveckla och köra HPC-program lokalt och i Azure.

Lösningen visar processen för att använda HPC Pack till att skapa en hybridmiljö (lokalt och i Azure) för HPC.

7 6 5 4 3 2 1

Logga in på den lokala huvudnoden

Lägga till Azure-beräkningsnoder i klustret

Starta beräkningsnoderna

Skicka jobb till klustret

HPC Pack skickar jobb till lokala noder och Azure-noder baserat på vald nodgrupp

Övervaka jobbförlopp

Stoppa beräkningsnoderna eller konfigurera automatisk skalning

  1. 1 Logga in på den lokala huvudnoden
  2. 2 Lägga till Azure-beräkningsnoder i klustret
  3. 3 Starta beräkningsnoderna
  4. 4 Skicka jobb till klustret
  1. 5 HPC Pack skickar jobb till lokala noder och Azure-noder baserat på vald nodgrupp
  2. 6 Övervaka jobbförlopp
  3. 7 Stoppa beräkningsnoderna eller konfigurera automatisk skalning

Implementeringsanvisningar

Produkter/beskrivning Dokumentation

Virtual Machines

Skapa virtuella Linux- och Windows-datorer på några sekunder.

Microsoft HPC Pack

Kostnadsfri databehandling med höga prestanda (HPC) som bygger på Microsoft Azure- och Windows Server-tekniker.

Produktinformation

Via länkarna till höger får du dokumentation om distribution och hantering för några av produkterna.

Närliggande lösningsarkitekturer

6 4 3 5 2 1

Big Compute med Azure Batch

Arbetsbelastningar för Big Compute och databehandling med höga prestanda (HPC) är vanligen beräkningsintensiva och kan köras parallellt, för att dra nytta av skalbarheten och flexibiliteten i molnet. Arbetsbelastningarna körs ofta asynkront med batchbearbetning, med de beräkningsresurser som krävs för att utföra arbetet och schemaläggning av jobb som krävs för specificera arbetet. Exempel på Big Compute- och HPC-arbetsbelastning är Monte Carlo-simuleringar för finansiella risker, bildrendering, mediatranskodning, filbearbetning och simuleringar för konstruktion eller forskning.