Lösningsarkitektur: Lokal HPC-implementering burst-överförd till Azure

Kunder med HPC-program (databehandling med höga prestanda) kan skala till tusentals databehandlingskärnor, utöka lokal Big Compute eller köra som en 100 % molnlösning. Den här HPC-lösningen kan utöka sin beräkningskapacitet genom att dra nytta av beräkningsintensiva instanser av Virtual Machines som körs i Azure och som du har åtkomst till via Express Route eller VPN.

Den här lösningen har byggts på de hanterade Azure-tjänsterna: Virtual Machines, Virtual Network, VPN Gateway, ExpressRoute och Storage. De här tjänsterna körs i en miljö med hög tillgänglighet, med korrigeringar och stöd, så att du kan fokusera på dina lösningar i stället för på den miljö som de körs i.

HPC Compute Cluster OR OR VM Scale Set Virtual Machines Virtual Network Azure On-Premise S torage VPN Express R oute Cluster Nodes Cluster Head Node

Implementeringsanvisningar

Produkter/beskrivning Dokumentation

HPC-huvudnod

HPC-huvudnoden körs lokalt eller inom Azure som en virtuell dator.
Virtuella Azure-datorer i storleken A8/A9 tillhandahåller HPC-compute-noderna, som körs på Windows- eller Linux-operativsystem.
RDMA-nätverk som är tillgängligt med A8- och A9-instanser används för att uppnå hög bandbredd och latens på mikrosekunder mellan databehandlingsnoder.
Lagringsnoder kan även köras i virtuella datorer.

Virtual Machines

Tillgänglighetsuppsättningar försäkrar att programmet finns tillgängligt och tål uppdateringar och maskinvarufel..
Virtuella datorer som kommunicerar via RDMA, placeras inom samma tillgänglighetsuppsättning.

Virtual Network

Virtual Network ger IP-anslutning mellan huvudnoden, compute-noder och lagringsnoder.

VPN Gateway

En virtuell privat gateway ger Azure-slutpunkten för en VPN-anslutning mellan en lokal VPN-enhet och det Azure-baserade virtuella nätverket.
Det tillåter säker anslutning över Internet mellan en lokal huvudnod eller ett kluster och de compute-noder som körs i Azure.

ExpressRoute

ExpressRoute tillhandahåller en anslutning som är säker, tillförlitlig och har låga svarstider mellan lokala resurser och Azure-resurser med hjälp av privata anslutningar som inte korsar det offentliga Internet.

Storage

Azure Storage-blobbar lagrar diskarna som stödjer de virtuella datorerna och ger långsiktig lagring av ostrukturerade data och körbara filer som används av HPC-programmet.

Närliggande lösningsarkitekturer

OR Availability Set ARM template Script file ClusterHead Node Virtual Machines VM Scale Set RDMA Network A8, A9, and H SeriesVirtual Machines Storage Virtual Network

HPC-kluster distribuerade i molnet

Kunder med HPC-program (databehandling med höga prestanda) kan skala till tusentals databehandlingskärnor, utöka lokal Big Compute eller köra som en 100 % molnlösning. Den här HPC-lösningen inklusive huvudnoden, compute-noder och lagringsnoder, körs i Azure utan någon maskinvaru-infrastruktur att underhålla.

Läs mer
Pool Storage Virtual Machines Client App Web App Batch

Big Compute-lösningar som tjänst

Kunder med HPC-program (databehandling med höga prestanda) kan skala till tusentals databehandlingskärnor, utöka lokal Big Compute eller köra som en 100 % molnlösning. Den här HPC-lösningen implementeras med Azure Batch, som tillhandahåller jobbschemaläggning, automatisk skalning av databehandlingsresurser och körningshantering som plattformstjänst (PaaS) som minskar HPC-infrastrukturkod och -underhåll.

Läs mer