Hoppa över navigering

Lösningsarkitektur: HPC-kluster distribuerade i molnet

Kunder med HPC-program (databehandling med höga prestanda) kan skala till tusentals databehandlingskärnor, utöka lokal Big Compute eller köra som en 100 % molnlösning. Den här HPC-lösningen inklusive huvudnoden, compute-noder och lagringsnoder, körs i Azure utan någon maskinvaru-infrastruktur att underhålla.

Den här lösningen har byggts på de hanterade Azure-tjänsterna: Skalningsuppsättningar för virtuell dator, Virtual Network och Storage. De här tjänsterna körs i en miljö med hög tillgänglighet, med korrigeringar och stöd, så att du kan fokusera på dina lösningar i stället för på den miljö som de körs i.

OR Availability Set ARM template Script file ClusterHead Node Virtual Machines VM Scale Set RDMA Network A8, A9, and H SeriesVirtual Machines Storage Virtual Network

Implementeringsanvisningar

Produkter/beskrivning Dokumentation

HPC-huvudnod

HPC-huvudnoden körs lokalt eller inom Azure som en virtuell dator.
Virtuella Azure-datorer i storleken A8/A9 tillhandahåller HPC-compute-noderna, som körs på Windows- eller Linux-operativsystem.
RDMA-nätverk som är tillgängligt med A8- och A9-instanser används för att uppnå hög bandbredd och latens på mikrosekunder mellan databehandlingsnoder.
Lagringsnoder kan även köras i virtuella datorer.

Skalningsuppsättningar för virtuell dator

Tillgänglighetsuppsättningar försäkrar att programmet finns tillgängligt och tål uppdateringar och maskinvarufel.
Virtuella datorer som kommunicerar via RDMA, placeras inom samma tillgänglighetsuppsättning.

Virtual Network

Virtual Network ger IP-anslutning mellan huvudnoden, compute-noder och lagringsnoder.

Storage

Azure Storage-blobbar lagrar diskarna som stödjer de virtuella datorerna och ger långsiktig lagring av ostrukturerade data och körbara filer som används av HPC-programmet.

Azure Resource Manager-mallar

Resource Manager-mallar eller skriptfiler används för att distribuera ditt program till HPC-miljön.