Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Hoppa över navigering

Konceptuell arkitektur: HPC cluster deployed in the cloud

Customers with HPC applications that can scale to thousands of compute cores, extending on-premises big compute or running as a 100% cloud native solution. This entire HPC solution, including the head node, compute nodes and storage nodes runs in Azure, leaving you with no hardware infrastructure to maintain.

Den här lösningen har byggts på följande hanterade Azure-tjänster: Skalningsuppsättningar för virtuell dator, Virtual Network, Storage. De här tjänsterna körs i en högtillgänglighetsmiljö, med korrigeringar och stöd, så att du kan fokusera på dina lösningar och de miljöer de ska köras i.

HPC cluster deployed in the cloud OR Availability Set ARM template Script file ClusterHead Node Virtual Machines VM Scale Set RDMA Network A8, A9, and H SeriesVirtual Machines Storage Virtual Network

Implementeringsanvisningar

Produkter Dokumentation

HPC Head Node

The HPC head node runs on-premises or within Azure as a Virtual Machine.
Azure virtual machines of size A8 / A9 provide the HPC compute nodes, running Windows or Linux operating system.
RDMA networking available with A8 and A9 instances is utilized to achieve high bandwidth and microsecond latencies between compute nodes.
Storage nodes can also be run within Virtual Machines.

Skalningsuppsättningar för virtuell dator

Availability Sets ensure that the application is available and resilient to updates and hardware faults.
Virtual Machines communicating via RDMA are placed within the same Availability Set.

Virtual Network

Virtual Networks provides IP connectivity between the head node, compute nodes and storage nodes.

Storage

Azure Storage blobs store the disks backing the Virtual Machines and provides long-term storage of unstructured data and executable files used by the HPC application.

ARM templates

ARM templates or script files are used to deploy your application to the HPC environment.

Närliggande lösningsarkitekturer

On premises HPC implementation bursting to Azure

Customers with HPC applications that can scale to thousands of compute cores, extending on-premises big compute or running as a 100% cloud native solution. This HPC solution can extend its computational capacity by leveraging the compute intensive instances of Virtual Machines running in Azure and accessed via Express Route or VPN.

Läs mer
Big Compute-lösningar som tjänst

Kunder med HPC-program som kan skala till tusentals databehandlingskärnor, som utökar lokal Big Compute eller körs som en molnlösning till 100 %. Den här HPC-lösningen implementeras med Azure Batch, som tillhandahåller jobbschemaläggning, automatisk skalning av databehandlingsresurser och körningshantering som plattformstjänst (PaaS) som minskar HPC-infrastrukturkod och -underhåll.

Läs mer