Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Hoppa över navigering

Konceptuell arkitektur: Big Compute-lösningar som tjänst

Kunder med HPC-program som kan skala till tusentals databehandlingskärnor, som utökar lokal Big Compute eller körs som en molnlösning till 100 %. Den här HPC-lösningen implementeras med Azure Batch, som tillhandahåller jobbschemaläggning, automatisk skalning av databehandlingsresurser och körningshantering som plattformstjänst (PaaS) som minskar HPC-infrastrukturkod och -underhåll.

Den här lösningen har byggts på följande hanterade Azure-tjänster: Virtual Machines, Storage, Batch. De här tjänsterna körs i en högtillgänglighetsmiljö, med korrigeringar och stöd, så att du kan fokusera på dina lösningar och de miljöer de ska köras i.

Big Compute Solutions as a Service Pool Storage Virtual Machines Client App Web App Batch

Implementeringsanvisningar

Produkter Dokumentation

Virtual Machines

Virtuella Azure-datorer i storlek A8/A9 tillhandahåller HPC-databehandlingsnoderna, som kör Windows- eller Linux-operativsystem.
RDMA-nätverk som är tillgängligt med A8- och A9-instanser utnyttjas för att uppnå hög bandbredd och latens på mikrosekunder mellan databehandlingsnoder.
Lagringsnoder kan även köras i Virtual Machines.

Storage

Azure Storage-blobbar lagrar diskarna som stödjer de virtuella datorerna och ger långsiktig lagring av ostrukturerade data och körbara filer som används av HPC-programmet.

Batch

Azure Batch skickar stora datamängder till databehandlingsmotorn som körs i molnet.

Närliggande lösningsarkitekturer

HPC cluster deployed in the cloud

Customers with HPC applications that can scale to thousands of compute cores, extending on-premises big compute or running as a 100% cloud native solution. This entire HPC solution, including the head node, compute nodes and storage nodes runs in Azure, leaving you with no hardware infrastructure to maintain.

Läs mer
On premises HPC implementation bursting to Azure

Customers with HPC applications that can scale to thousands of compute cores, extending on-premises big compute or running as a 100% cloud native solution. This HPC solution can extend its computational capacity by leveraging the compute intensive instances of Virtual Machines running in Azure and accessed via Express Route or VPN.

Läs mer