Lösningsarkitektur: Big Compute-lösningar som tjänst

Kunder med HPC-program (databehandling med höga prestanda) kan skala till tusentals databehandlingskärnor, utöka lokal Big Compute eller köra som en 100 % molnlösning. Den här HPC-lösningen implementeras med Azure Batch, som tillhandahåller jobbschemaläggning, automatisk skalning av databehandlingsresurser och körningshantering som plattformstjänst (PaaS) som minskar HPC-infrastrukturkod och -underhåll.

Den här lösningen har byggts på de hanterade Azure-tjänsterna: Virtual Machines, Storage och Batch. De här tjänsterna körs i en miljö med hög tillgänglighet, med korrigeringar och stöd, så att du kan fokusera på dina lösningar i stället för på den miljö som de körs i.

Big Compute-lösningar som tjänst Ett diagram som visar lösningsarkitekturen av en Big Compute-lösning som tjänst som bygger på de Azure-hanterade tjänsterna Virtual Machines, Storage och Batch. Pool Storage Virtual Machines Client App Web App Batch

Implementeringsanvisningar

Produkter Dokumentation

Virtual Machines

Virtuella Azure-datorer i storleken A8/A9 tillhandahåller HPC-compute-noderna, som körs på Windows- eller Linux-operativsystem.
RDMA-nätverk som är tillgängligt med A8- och A9-instanser används för att uppnå hög bandbredd och latens på mikrosekunder mellan databehandlingsnoder.
Lagringsnoder kan även köras i virtuella datorer.

Storage

Azure Storage-blobbar lagrar diskarna som stödjer de virtuella datorerna och ger långsiktig lagring av ostrukturerade data och körbara filer som används av HPC-programmet.

Batch

Azure Batch skickar stora datamängder till databehandlingsmotorn som körs i molnet.

Närliggande lösningsarkitekturer

Lokal HPC-implementering burst-överförd till Azure

Kunder med HPC-program (databehandling med höga prestanda) kan skala till tusentals databehandlingskärnor, utöka lokal Big Compute eller köra som en 100 % molnlösning. Den här HPC-lösningen kan utöka sin beräkningskapacitet genom att dra nytta av beräkningsintensiva instanser av Virtual Machines som körs i Azure och som du har åtkomst till via Express Route eller VPN.

Läs mer