Hoppa över navigering

Lösningsarkitektur: SMB-haveriberedskap med Double-Take DR

Små och medelstora företag kan kostnadseffektivt implementera haveriberedskap till molnet med hjälp av en partnerlösning som Double-Take DR.

Den här lösningen har byggts på de hanterade Azure-tjänsterna: Traffic Manager, VPN Gateway och Virtual Network. De här tjänsterna körs i en miljö med hög tillgänglighet, med korrigeringar och stöd, så att du kan fokusera på dina lösningar i stället för på den miljö som de körs i.

Azure Failover Site Recovery VMs Primary Site (On-Premise) Before Failover After Failover *VMs aren't created until failover occurs IIS VM SQL Server2016 VM Virtual Network SQL Server2016 VM* IIS VM* Double-TakeDR VM Customers Traffic Manager(DNS Routing)

Implementeringsanvisningar

Produkter/beskrivning Dokumentation

Traffic Manager

DNS-trafiken skickas via Traffic Manager som enkelt kan flytta trafik från en plats till en annan baserat på principer som skapats av din organisation.

Double-Take DR

Double-Take DR är en partnerlösning.

VPN Gateway

VPN-gatewayen upprätthåller en säker och privat kommunikation mellan det lokala nätverket och nätverket i molnet.

Virtual Network

När olyckan är framme skapas en redundansplats i det virtuella nätverket.

Närliggande lösningsarkitekturer