Hoppa över navigering

Lösningsarkitektur: SMB-haveriberedskap med Azure Site Recovery

Små och medelstora företag kan kostnadseffektivt implementera haveriberedskap till molnet med hjälp av Azure Site Recovery eller en partnerlösning som Double-Take DR.

Den här lösningen har byggts på de hanterade Azure-tjänsterna: Traffic Manager, Site Recovery och Virtual Network. De här tjänsterna körs i en miljö med hög tillgänglighet, med korrigeringar och stöd, så att du kan fokusera på dina lösningar i stället för på den miljö som de körs i.

Azure Failover Site Recovery VMs Primary Site (On-Premise) Before Failover After Failover *VMs aren't created until failover occurs IIS VM SQL Server2016 VM Virtual Network SQL Server2016 VM* IIS VM* Blob Storage Customers Traffic Manager(DNS Routing) Site Recovery

Implementeringsanvisningar

Produkter/beskrivning Dokumentation

Traffic Manager

DNS-trafiken skickas via Traffic Manager som enkelt kan flytta trafik från en plats till en annan baserat på principer som skapats av din organisation.

Site Recovery

Azure Site Recovery hanterar replikeringen av datorer och hanterar även konfigurationen av redundansprocedurer.

Virtual Network

När olyckan är framme skapas en redundansplats i det virtuella nätverket.

Blobb-lagring

Blob Storage lagrar replikavbildningar av alla maskiner som skyddas av Site Recovery.

Närliggande lösningsarkitekturer