Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Hoppa över navigering

Konceptuell arkitektur: Haveriberedskap för stora företag

En stor företagsarkitektur för SharePoint, Dynamics CRM och Linux-webbservrar som hanteras på ett lokalt datacenter med redundans på Azure-infrastruktur.

Den här lösningen har byggts på följande hanterade Azure-tjänster: Traffic Manager, Site Recovery, Azure Active Directory, VPN Gateway, Virtual Network. De här tjänsterna körs i en högtillgänglighetsmiljö, med korrigeringar och stöd, så att du kan fokusera på dina lösningar och de miljöer de ska köras i.

Enterprise Scale Disaster Recovery Active Directory replication SQL AlwaysOn(Recovery Plan orchestratedby Site Recovery) Azure Failover Site Recovery VMs Primary Site (On-Premise) Before Failover After Failover *VMs aren't created until failover occurs Users Traffic Manager(DNS Routing) Site Recovery VPN Tunnel Linux WebPhysical Machine Site RecoveryUnified Gateway Windows RRASgateway VM ActiveDirectory SharePointFrontend VM Dynamics CRMServer VM SharePointApp VM SQL Server2016 VM Blob Storage VPNGateway Azure ActiveDirectory Virtual Network Linux Web VM* SharePointFrontend VM* Dynamics CRMServer VM* DNS VM* SQL Server2016 VM

Implementeringsanvisningar

Produkter Dokumentation

Traffic Manager

DNS-trafik skickas via Traffic Manager som enkelt kan flytta trafik från en sida till en annan baserat på principer som skapats av din organisation.

Site Recovery

Azure Site Recovery hanterar replikeringen av datorer och hanterar även konfigurationen av redundansprocedurer.

Blob-lagring

Blob Storage lagrar replikavbildningar av alla maskiner som skyddas av Site Recovery.

Azure Active Directory

Azure Active Directory är en replik av de lokala AD-tjänsterna som gör det möjligt för molnprogram att autentiseras och få behörighet av företaget.

VPN Gateway

VPN-gatewayen upprätthåller kommunikation mellan det lokala nätverket och nätverket i molnet säkert och privat.

Virtual Network

När olyckan är framme skapas en redundansplats i det virtuella nätverket.

Närliggande lösningsarkitekturer