Hoppa över navigering

Lösningsarkitektur: Haveriberedskap i företagsskala

En stor företagsarkitektur för SharePoint-, Dynamics CRM- och Linux-webbservrar som hanteras på ett lokalt datacenter med redundansväxling till Azure-infrastrukturen.

Den här lösningen har byggts på de hanterade Azure-tjänsterna: Traffic Manager, Site Recovery, Azure Active Directory, VPN Gateway och Virtual Network. De här tjänsterna körs i en miljö med hög tillgänglighet, med korrigeringar och stöd, så att du kan fokusera på dina lösningar i stället för på den miljö som de körs i.

Active Directory replication SQL AlwaysOn(Recovery Plan orchestratedby Site Recovery) Azure Failover Site Recovery VMs Primary Site (On-Premise) Before Failover After Failover *VMs aren't created until failover occurs Users Traffic Manager(DNS Routing) Site Recovery VPN Tunnel Linux WebPhysical Machine Site RecoveryUnified Gateway Windows RRASgateway VM ActiveDirectory SharePointFrontend VM Dynamics CRMServer VM SharePointApp VM SQL Server2016 VM Blob Storage VPNGateway Azure ActiveDirectory Virtual Network Linux Web VM* SharePointFrontend VM* Dynamics CRMServer VM* DNS VM* SQL Server2016 VM

Implementeringsanvisningar

Produkter/beskrivning Dokumentation

Traffic Manager

DNS-trafiken skickas via Traffic Manager som enkelt kan flytta trafik från en plats till en annan baserat på principer som skapats av din organisation.

Site Recovery

Azure Site Recovery hanterar replikeringen av datorer och hanterar även konfigurationen av redundansprocedurer.

Blobb-lagring

Blob Storage lagrar replikavbildningar av alla maskiner som skyddas av Site Recovery.

Azure Active Directory

Azure Active Directory är repliken av de lokala Azure Active Directory-tjänsterna som gör att molnprogram kan autentiseras och auktoriseras av ditt företag.

VPN Gateway

VPN-gatewayen upprätthåller en säker och privat kommunikation mellan det lokala nätverket och nätverket i molnet.

Virtual Network

När olyckan är framme skapas en redundansplats i det virtuella nätverket.

Närliggande lösningsarkitekturer