Hoppa över navigering

Lösningsarkitektur: Nyckelordssökning/tal till text/OCR i digitala media

En tal till text-lösning gör att du kan identifiera tal i statiska videofiler så att du kan hantera det som standardinnehåll, till exempel låta anställda söka i utbildningsvideor efter ord eller fraser som sägs och sedan snabbt navigera till den tidpunkten i videon. Med hjälp av lösningen kan du ladda upp statiska videor till en Azure-webbplats. I Azure Media Indexer används tal-API:t för att indexera talet i videor och lagra det i SQL Azure. Du kan söka efter ord eller fraser genom att använda Azure Web Apps och hämta en resultatlista. Genom att markera ett resultat kan du se var i videon som ordet eller frasen nämns.

Den här lösningen har byggts på de hanterade Azure-tjänsterna: Content Delivery Network och Azure Search. De här tjänsterna körs i en miljö med hög tillgänglighet, med korrigeringar och stöd, så att du kan fokusera på dina lösningar i stället för på den miljö som de körs i.

Keyword search/speech-to-text/OCR digital mediaA speech-to-text solution allows you to identify speech in static video files so you can manage it as standard content, such as allowing employees to search within training videos for spoken words or phrases, and then enabling them to quickly navigate to the specific moment in the video. This solution allows you to upload static videos to an Azure website. The Azure Media Indexer uses the Speech API to index the speech within the videos and stores it in SQL Azure. You can search for words or phrases by using Azure Web Apps and retrieve a list of results. Selecting a result enables you to see where in the video the word or phrase is mentioned.TTML, WebVTTKeywordsAzure BlobStorageStreamingEndpointMulti-ProtocolDynamicPackaging/Multi-DRMWeb AppsAzure CDNSourceA/V FilesAzure MediaIndexer/OCR Media ProcessorAzure SearchAzure Media PlayerAzure Encoder(Standard orPremium)

Implementeringsanvisningar

Produkter/beskrivning Dokumentation

Blobb-lagring

Lagrar stora mängder ostrukturerade data, till exempel text eller binära data, som kan nås från hela världen via HTTP eller HTTPS. Du kan använda Blob Storage för att visa data offentligt för världen eller för att lagra programdata privat.

Azure-kodning

Kodningsjobb är en av de vanligaste bearbetningsuppgifterna i Media Services. Du skapar kodningsjobb för att konvertera mediefiler från en kodning till en annan.

Slutpunkt för direktuppspelning i Azure

Representerar en direktuppspelningstjänst som kan leverera innehåll direkt till ett klientspelarprogram eller till ett nätverk för innehållsleverans (CDN) för vidare distribution.

Content Delivery Network

Ger säker, tillförlitlig innehållsleverans med bred global räckvidd och en omfattande funktionsuppsättning.

Azure Media Player

Använder branschstandarder som HTML5 (MSE/EME) för avancerad och anpassningsbar direktuppspelning. Oberoende av vilken uppspelningsteknik som används har utvecklare ett enhetligt JavaScript-gränssnitt för tillgång till API:er.

Azure Search

Delegerar sökning-som-tjänst-server och infrastrukturhantering till Microsoft, så att du har en tjänst som är färdig att använda där du kan fylla i data, och sedan lägga till sökning i en webb- eller mobilapp.

Web Apps

Är värd för webbplatsen eller webbappen.

Azure Media Indexer

Ger möjlighet att göra innehållet i mediefiler sökbart och att generera en fulltextavskrift för textning och nyckelord. Du kan bearbeta en mediefil eller flera mediefiler i en batch.

Närliggande lösningsarkitekturer

Video-on-demand digital mediaA basic video-on-demand solution that gives you the capability to stream recorded video content such as movies, news clips, sports segments, training videos, and customer support tutorials to any video-capable endpoint device, mobile application, or desktop browser. Video files are uploaded to Azure Blob storage, encoded to a multi-bitrate standard format, and then distributed via all major adaptive bit-rate streaming protocols (HLS, MPEG-DASH, Smooth) to the Azure Media Player client.TokenTokenLicense/KeyLicense/KeyAzure BlobStorageStreamingEndpointMulti-Protocol Dynamic Packaging/Multi-DRMAzure Encoder(Standard orPremium)Azure Media Playerin BrowserAzure Media Playerin Mobile AppCloud DRMLicense/KeyDelivery ServerAzure CDNMezzanineVideo Files

Video på begäran i digitala media

En grundläggande video på begäran-lösning som ger dig kapacitet för direktuppspelning av inspelat videoinnehåll, till exempel filmer, nyhetsklipp, sportsegment, utbildningsvideor och självstudier inom kundsupport till alla videokompatibla slutpunktsenheter, mobilappar och skrivbordswebbläsare. Videofiler laddas upp till Azure Blob Storage, kodade till ett standardformat med flera bithastigheter, och distribueras sedan via alla större protokoll för direktuppspelning med anpassningsbar bithastighet (HLS, MPEG-DASH, Smooth) till Azure Media Player-klienten.

Läs mer
Servizi multimediali digitali di streaming liveUna soluzione di streaming live ti permette di acquisire contenuti video immediatamente e trasmetterli in tempo reale ai consumatori, ad esempio per trasmettere interviste, conferenze o eventi sportivi online. In questa soluzione i contenuti video vengono acquisiti tramite una videocamera, per poi essere inviati a un endpoint di input del canale. Il canale riceve il flusso di input live e lo rende disponibile per lo streaming a un Web browser o a un'app per dispositivi mobili tramite un endpoint di streaming. Il canale fornisce anche un endpoint di monitoraggio in anteprima che ti permette di visualizzare in anteprima il flusso e di convalidarlo prima di ulteriori attività di elaborazione e distribuzione. Il canale può anche registrare e archiviare il contenuto inserito in modo da trasmetterlo successivamente (video on demand).TokenTokenLicense/KeyLicense/KeyChannelLive SourceCloud DRM License/Key Delivery ServeStreamingEndpointMulti-ProtocolDynamicPackaging/Multi-DRMAzure CDNAzure BlobStoragePreviewMonitoringAzure Media Playerin BrowserAzure Media Playerin Mobile AppAzure LiveEncoder3rd Party On-PremisesLive EncoderProgram

Liveuppspelning av digitala media

En lösning för liveuppspelning gör det möjligt att spela in video i realtid och sända den till kunder i realtid, till exempel strömma intervjuer, konferenser och sportevenemang tillgängliga online. I lösningen spelas video in av en videokamera och skickas till en slutpunkt för kanalindata. Kanalen tar emot liveindataströmmen och gör den tillgänglig för direktuppspelning via en slutpunkt för direktuppspelning till en webbläsare eller mobilapp. Kanalen tillhandahåller också en slutpunkt för övervakning av förhandsgranskning för att förhandsgranska och validera dataströmmen inför vidare behandling och leverans. Kanalen kan även spela in och lagra det inmatade innehållet för direktuppspelning senare (video på begäran).

Läs mer