Hoppa över navigering

Lösningsarkitektur: Liveuppspelning av digitala media

En lösning för liveuppspelning gör det möjligt att spela in video i realtid och sända den till kunder i realtid, till exempel strömma intervjuer, konferenser och sportevenemang tillgängliga online. I lösningen spelas video in av en videokamera och skickas till en slutpunkt för kanalindata. Kanalen tar emot liveindataströmmen och gör den tillgänglig för direktuppspelning via en slutpunkt för direktuppspelning till en webbläsare eller mobilapp. Kanalen tillhandahåller också en slutpunkt för övervakning av förhandsgranskning för att förhandsgranska och validera dataströmmen inför vidare behandling och leverans. Kanalen kan även spela in och lagra det inmatade innehållet för direktuppspelning senare (video på begäran).

Den här lösningen har byggts på de hanterade Azure-tjänsterna: Media Services och Content Delivery Network. De här tjänsterna körs i en miljö med hög tillgänglighet, med korrigeringar och stöd, så att du kan fokusera på dina lösningar i stället för på den miljö som de körs i.

Token Token License/Key License/Key Channel Live Source Cloud DRM License/Key Delivery Serve StreamingEndpoint Multi-ProtocolDynamicPackaging/Multi-DRM Azure CDN Azure BlobStorage PreviewMonitoring Azure Media Playerin Browser Azure Media Playerin Mobile App Azure LiveEncoder 3rd Party On-PremisesLive Encoder Program

Implementeringsanvisningar

Produkter/beskrivning Dokumentation

Partners lokala livekodare

Genererar livekällan för inmatning i molnet som RTMP, MPEG-transportdataström eller fragmenterade MP4-format.

Blobb-lagring

Lagrar stora mängder ostrukturerade data, till exempel text eller binära data, som kan nås från hela världen via HTTP eller HTTPS. Du kan använda Blob Storage för att visa data offentligt för världen eller för att lagra programdata privat.

Media Services

Ger möjlighet att mata in, koda, förhandsgranska, lagra och leverera liveuppspelningsinnehåll. Kanaler, program och slutpunkter för direktuppspelning hanterar liveuppspelningsfunktioner, bland annat inmatning, formatering, DVR, säkerhet, skalbarhet och redundans.

Slutpunkt för direktuppspelning i Azure

Representerar en direktuppspelningstjänst som kan leverera innehåll direkt till ett klientspelarprogram eller till ett nätverk för innehållsleverans (CDN) för vidare distribution.

Content Delivery Network

Ger säker, tillförlitlig innehållsleverans med bred global räckvidd och en omfattande funktionsuppsättning.

Azure Media Player

Använder branschstandarder som HTML5 (MSE/EME) för avancerad och anpassningsbar direktuppspelning. Oberoende av vilken uppspelningsteknik som används har utvecklare ett enhetligt JavaScript-gränssnitt för tillgång till API:er.

Övervakning av förhandsgranskning

Ger möjlighet att förhandsgranska och validera en livedataström inför vidare behandling och leverans.

Innehållsskydd med multi-DRM

Levererar innehåll säkert med multi-DRM (PlayReady, Widevine, FairPlay Streaming) eller kryptering med klartextnyckel för AES.

Närliggande lösningsarkitekturer

Token Token License/Key License/Key Azure BlobStorage StreamingEndpoint Multi-Protocol Dynamic Packaging/Multi-DRM Azure Encoder(Standard orPremium) Azure Media Playerin Browser Azure Media Playerin Mobile App Cloud DRMLicense/KeyDelivery Server Azure CDN MezzanineVideo Files

Video på begäran i digitala media

En grundläggande video på begäran-lösning som ger dig kapacitet för direktuppspelning av inspelat videoinnehåll, till exempel filmer, nyhetsklipp, sportsegment, utbildningsvideor och självstudier inom kundsupport till alla videokompatibla slutpunktsenheter, mobilappar och skrivbordswebbläsare. Videofiler laddas upp till Azure Blob Storage, kodade till ett standardformat med flera bithastigheter, och distribueras sedan via alla större protokoll för direktuppspelning med anpassningsbar bithastighet (HLS, MPEG-DASH, Smooth) till Azure Media Player-klienten.

Läs mer
TTML, WebVTTKeywords Azure BlobStorage StreamingEndpoint Multi-ProtocolDynamicPackaging/Multi-DRM Web Apps Azure CDN SourceA/V Files Azure MediaIndexer/OCR Media Processor Azure Search Azure Media Player Azure Encoder(Standard orPremium)

Nyckelordssökning/tal till text/OCR i digitala media

En tal till text-lösning gör att du kan identifiera tal i statiska videofiler så att du kan hantera det som standardinnehåll, till exempel låta anställda söka i utbildningsvideor efter ord eller fraser som sägs och sedan snabbt navigera till den tidpunkten i videon. Med hjälp av lösningen kan du ladda upp statiska videor till en Azure-webbplats. I Azure Media Indexer används tal-API:t för att indexera talet i videor och lagra det i SQL Azure. Du kan söka efter ord eller fraser genom att använda Azure Web Apps och hämta en resultatlista. Genom att markera ett resultat kan du se var i videon som ordet eller frasen nämns.

Läs mer