Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Hoppa över navigering

Konceptuell arkitektur: Liveuppspelning av digitala media

En lösning för liveuppspelning gör det möjligt att spela in video i realtid och sända den till kunder, till exempel för att göra intervjuer, konferenser och sportevenemang tillgängliga online i realtid. I lösningen spelas video in av en videokamera och skickas till en slutpunkt för kanalindata. Kanalen tar emot liveindataströmmen och gör den tillgänglig för direktuppspelning via en slutpunkt för direktuppspelning till en webbläsare eller mobilapp. Kanalen tillhandahåller också en slutpunkt för övervakning av förhandsgranskning som du använder för att förhandsgranska och validera dataströmmen inför vidare behandling och leverans. Kanalen kan även spela in och lagra det inmatade innehållet för direktuppspelning senare (video på begäran).

Den här lösningen har byggts på följande hanterade Azure-tjänster: Media Services, CDN. De här tjänsterna körs i en högtillgänglighetsmiljö, med korrigeringar och stöd, så att du kan fokusera på dina lösningar och de miljöer de ska köras i.

Live Streaming Digital Media Solution ArchitectureTokenTokenLicense/KeyLicense/KeyChannelLive SourceCloud DRM License/Key Delivery ServeStreamingEndpointMulti-ProtocolDynamicPackaging/Multi-DRMAzure CDNAzure BlobStoragePreviewMonitoringAzure Media Playerin BrowserAzure Media Playerin Mobile AppAzure LiveEncoder3rd Party On-PremisesLive EncoderProgram

Implementeringsanvisningar

Produkter Dokumentation

Tredje parts lokal livekodning

Genererar livekällan för inmatning i molnet som RTMP, MTS (MPEG Transport Stream) eller fragmenterade MP4-format

Blob-lagring

Lagrar stora mängder ostrukturerade data, till exempel text eller binära data, som kan nås från hela världen via HTTP eller HTTPS. Du kan använda blob-lagring för att visa data offentligt för världen eller för att lagra programdata privat.

Media Services

Ger möjlighet att mata in, koda, förhandsgranska, lagra och leverera liveuppspelningsinnehåll. Kanaler, program och slutpunkter för direktuppspelning hanterar alla liveuppspelningsfunktioner, bland annat inmatning, formatering, DVR, säkerhet, skalbarhet och redundans.

Slutpunkt för direktuppspelning i Azure

Representerar en direktuppspelningstjänst som kan leverera innehåll direkt till ett klientspelarprogram eller till ett nätverk för innehållsleverans (CDN) för vidare distribution.

CDN

Ger säker, tillförlitlig innehållsleverans med bred global räckvidd och en omfattande funktionsuppsättning.

Azure Media Player

Använder branschstandarder som HTML5 (MSE/EME) för avancerad och anpassningsbar direktuppspelning. Oberoende av vilken uppspelningsteknik som används har utvecklare ett enhetligt JavaScript-gränssnitt för tillgång till API:er.

Övervakning av förhandsgranskning

Ger möjlighet att förhandsgranska och validera en livedataström inför vidare behandling och leverans.

Innehållsskydd med multi-DRM

Levererar innehåll säkert med multi-DRM (PlayReady, Widevine, FairPlay Streaming) eller kryptering med klartextnyckel för AES

Närliggande lösningsarkitekturer

Video på begäran i digitala media

En grundläggande video på begäran-lösning ger kapacitet för direktuppspelning av inspelat videoinnehåll, till exempel filmer, nyhetsklipp, sportsegment, utbildningsvideor och självstudier inom kundsupport till alla videokompatibla slutpunktsenheter, mobilappar och skrivbordswebbläsare. Videofiler laddas upp till Azure Blob Storage, kodade till ett standardformat med flera bithastigheter, och distribueras sedan via alla större protokoll för direktuppspelning med anpassningsbar bithastighet (HLS, MPEG-DASH, Smooth) till Azure Media Player-klienten.

Läs mer
Nyckelordssökning/tal till text/OCR i digitala media

En tal till text-lösning gör att du kan identifiera tal i statiska videofiler så att du kan hantera det som standardinnehåll, till exempel låta anställda söka i utbildningsvideor efter ord eller fraser som sägs och snabbt navigera till den tidpunkten i videon. Med hjälp av lösningen kan användare ladda upp statiska videor till en Azure-webbplats. I Azure Media Indexer används tal-API:t för att indexera talet i videor och lagra dem i SQL Azure. Användaren kan söka efter ord och fraser via Azure-webbplatsen och få en lista med resultat. Genom att markera ett resultat kan användaren visa den del av videon där ordet eller frasen förekommer.

Läs mer