Lösningsarkitektur: Enkel digital marknadsföringswebbplats

Börja enkelt med innehållshanteringssystemet som gör det möjligt för dig att enkelt underhålla meddelandetjänsterna på din webbplats i realtid via en webbläsare, utan kodningskunskaper.

Den här lösningen har byggts på de hanterade Azure-tjänsterna: SQL Database, Application Insights, Content Delivery Network och Redis Cache. De här tjänsterna körs i en miljö med hög tillgänglighet, med korrigeringar och stöd, så att du kan fokusera på dina lösningar i stället för på den miljö som de körs i.

Diagram-Digital-Marketing-Small-Business Browser Application Insights CDN SQL Database Redis Cache CMS on Web App

Implementeringsanvisningar

Produkter Dokumentation

Web Apps

En App Service-webbapp körs i en region, och som är tillgänglig via webben och mobila webbläsare. Ett innehållshanteringssystem som Orchard eller Umbraco tillhandahåller tjänster för att hantera och distribuera innehåll till webbplatsen.

SQL Database

SQL Database lagrar och tillhandahåller data om webbplatsen.

Application Insights

Application Insights erbjuder övervakning av hälsa och prestanda, samt diagnostik.

Content Delivery Network

Ett nätverk för innehållsleverans tillhandahåller statiskt innehåll som bilder, skript och CSS, och minskar belastningen på webbappservrarna.

Redis Cache

Redis Cache möjliggör mycket snabba frågor och förbättrar skalbarheten genom att minska belastningen på huvuddatabasen.

Närliggande lösningsarkitekturer

Skalbar Sitecore-marknadsföringswebbplats

Med Sitecore Experience Platform (xP) har marknadsförarna fullständig tillgång till kompletta data, integrerade verktyg och automatiseringsfunktioner för att engagera kunder genom en upprepad livscykel – en teknisk grund som är absolut nödvändig för att få varaktiga kunder.

Läs mer
Skalbar Episerver-marknadsföringswebbplats

Låt företaget köra digitala marknadsföringswebbplatser i flera kanaler på en plattform och skapa kampanjer på begäran. Dra nytta av de omfattande funktionerna hos Episerver för att hantera alla aspekter av webbplatsen och kampanjarbetet.

Läs mer